Niệm Phật

Không cần đăng nhập, yêu cầu giúp đỡ kỹ thuật, hướng dẫn, sử dụng diễn đàn, đừng spam ở đây nhé, các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa.
havulien
Bài viết: 11
Ngày: 15/01/10 01:07
Giới tính: Nữ
Đến từ: Vietnam

Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi havulien »

Xin giải thích ĐƠN GIẢN giùm mình tại sao các thầy hoặc người ta niệm:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT/NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
hoặc:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT/NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QTABT
...
:) :) :)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Niệm câu "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" để tưởng nhớ đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta ở cõi Ta Bà nầy đã thị hiện giảng dạy cho chúng ta con đường giải thoát giác ngộ.

Niệm câu "Nam Mô A Di Đà Phật" là tu theo pháp môn Tịnh Độ để cầu sanh Cực Lạc thế giới, vì Phật A Di Đà có lời nguyện nếu ai tin, ai nguyện sanh cõi tôi mà niệm danh hiệu tôi thì tôi sẽ đến tiếp dẫn người đó. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở cõi Cực Lạc, được đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chúng ta mới biết về cõi Cực Lạc và Phật A Di Đà. (trong Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đều dạy ta niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc thế giới).

Niệm câu "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" là vì đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ở trong Kinh Pháp Hoa, phẩm 25 Quán Thế Âm rằng người nào niệm Quán Thế Âm thì lìa mọi sự khổ não. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là một pháp môn tu của Kinh Pháp Hoa. Không chỉ thế, mà còn dạy mình phải tu hạnh Quán Thế Âm, đó là phải Phát Tâm Bồ Đề cứu độ tất cả chúng sanh, vì vậy ngài được biệt danh là Đại Từ Đại Bi, vị Bồ Tát của lòng Từ và Bi Mẫn.

Người từ xưa đến nay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được lợi ích không thể nghĩ bàn... điển hình là có rất nhiều người vược biên từ năm 1975... tàu bị báo đắm, mà nhờ niệm Quán Thế Âm liền được thoát khỏi như có thuyền tàu khác cứu, có cá voi đưa vào bờ v.v...

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
havulien
Bài viết: 11
Ngày: 15/01/10 01:07
Giới tính: Nữ
Đến từ: Vietnam

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi havulien »

Cám ơn đã gthích rất rõ ràng.

"Nam Mô A Mi Đà Phật" là sao?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nam Mô A Mi Đà Phật = Nam Mô A Di Đà Phật.

Ai muốn niệm cách nào cũng được cả. Theo tôi niệm A Mi đở dùng sức và hơi có thể niệm lâu được. Còn niệm "A Di" thì dùng sức nhiều hơn và hơi bị khượng. A Mi trôi hơn. Chỉ đơn giản thế.

Tiếng Phạn là "Namo Amitabha Buddha". Cho nên niệm A Mi Đà thì gần âm phạn hơn.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguyenhaiyen
Bài viết: 3
Ngày: 07/09/10 05:54
Giới tính: Nữ
Đến từ: hadong

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi nguyenhaiyen »

niem phat la de tuong nho phat va cong duc cua ngaida tim ra con duong giai thoat chung sinh


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

A là Vô
Di Đà dịch là lượng
Phật dịch là giác
A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa là Vô Lượng Giác
Nam Mô là ý nghĩa quy y , là ý nghĩa cung kính


Nam Mô A Di Đà Phật
Anlac
Bài viết: 44
Ngày: 01/08/09 20:44
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Anlac »

Xin phép được hỏi:
- Nam Mô A Di Đà Phật và Án Ma Ni Bát Di Hồng có giống nhau không?
Thành thật cám ơn. tangbong


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

A là Vô
Di Đà dịch là lượng
Phật dịch là giác
A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa là Vô Lượng Giác
Nam Mô là ý nghĩa quy y , là ý nghĩa cung kính
A là Vô
Di Đà dịch là lượng
Phật dịch là giác
A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa là Vô Lượng Giác
Nam Mô là ý nghĩa quy y , là ý nghĩa cung kính

Xin tríchhttp://niemphat.net/Luan/phathocvandap/phvd_2.htm giải thích về ý nghĩa Câu ‘Aum, Mani padme hum’
Câu ‘Aum, Mani padme hum’ là Quán Thế Âm Bồ Tát Lục Tự Ðại Minh Chú và dạy chúng ta khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động đều phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ðây là ý nghĩa của chú này.

Nếu nói ý nghĩa của từng chữ trong chú này thì:

‘Aum’ là thân, bao gồm pháp thân, báo thân, và ứng hoá thân.

‘Mani’ là hoa sen.

‘padme’ là bảo trì, giữ gìn.

‘hum’ là ý.

Ý nghĩa của chú này rất hay, đó là khi chúng ta khởi tâm động niệm đều phải giữ gìn thân tâm như hoa sen thanh tịnh, mọc từ bùn mà không bị ô nhiễm.


Nam Mô A Di Đà Phật
Anlac
Bài viết: 44
Ngày: 01/08/09 20:44
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Anlac »

Thành thật cám ơn nguynlinhtam nhiều kinhle tangbong


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

:">


Nam Mô A Di Đà Phật
Anlac
Bài viết: 44
Ngày: 01/08/09 20:44
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Anlac »

nguynlinhtam đã viết: :">
Bộ nguynlinhtam mắc cỡ đỏ mặt hỉ? ;;) :D


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Không À Nha :-SS :-P


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách