TU LÀ PHẢI HÀNH

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

TU LÀ PHẢI HÀNH

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

TU LÀ PHẢI HÀNH
(Hạnh Xuất Thế)

Hỡi người học đạo danh nhu
Hãy nên tường lãm chữ tu và hành...
Đây phân hai chữ cho rành
Chữ TU đi trước chữ HÀNH theo sau
Nhưng mà hai chữ nương nhau
Kết chung thành khối để vào tâm trong
Thường ngày lấy nó soi lòng
Mới mong thoát khỏi bịu hồng trần lao
TU là sửa tính rồi trau
Hành theo giới luật khát khao hàng ngày
Tu thì bất sát,trường chay
Hành không trộm sản,cướp tài mưu khôn
Tu thì tuyệt-dục dâm bôn
Hành không nói dối xảo ngôn miệt mài
Tu thì chẳng rượu chè say
Hành không nằm chỗ cao ngai mới là.
Tu thì chẳng hát đờn ca
Hành không trang điểm son thoa,phấn đòi
Tu thì ăn một ngọ thôi
Hành không rớ dến tửu bôi,bạc tiền
Tu thì lánh dữ theo hiền
Hành không ở chốn thị thiềng tranh đua
Tu thì chẳng có hơn thua
Hành không dùng đến phép bùa,bói khoa
TU thì chẳng cố chấp ta
HÀNH theo GIỚI,ĐỊNh,TUỆ ba pháp lành
Tu thì xa lánh lợi danh
Hành không tham lẫn,giựt giành nuôi thân
Tu thì chẳng có tánh sân
Hành không còn có nhiễm trần si mê
Tu là đường nối trở về
Hành theo pháp Tứ-diệu-đế chuyển luân
Tu thì chẳng có vui mừng
Hành theo Bát-chánh-đạo đừng cho sai
Tu thì lìa bỏ sắc tài
Hành theo pháp chánh Như-Lai ba đời
Tu thì y-bát không rời
Hành theo khất-sĩ đem lời giáo khuyên
Tu thì thanh tịnh nơi yên
Hành theo pháp Đốn,Tiệm,Quyền đọ sanh
Tu thì lánh trược tầm thanh
Hành theo chơn thiện chí lành chớ phai
Tu thì chẳng ghét thương ai
Hành là cửa đóng,then gài lục căn
Tu thì tinh tấn siêng năng
Hành theo đi,đứng,nói,ăn,ngồi nằm...
Tu là kiến tánh,minh tâm
Hành theo nghiên cứu sưu tầm lý chơn
Tu thì chẳng có hơn thua
Hành thì chẳng có giận hờn với nhau
Tu thì chẳng có tự cao
Hành thì phải biết đường nào vào ra
Tu theo PHật Tổ THÍCH CA
Hành theo đúng pháp thoát ra biển trần
Tu không trau chuốt huyễn thân
Hành theo công lý như cân thăng bằng
Tu là sĩ khó bần tăng
Hành theo khất-sĩ xin ăn tu trì
Tu là nhứt bát,tam y
Hành theo giải thoát là đi ta-bà
Tu thì chẳng có cửa nhà
Hành là bỏ thế xuất gia lìa trần
Tu thì bác ái lòng nhân
Hành không ăn ngũ vị tân,trọn hiền
Tu là nhập đinh,tham thiền
Hành là dứt mối não phiền tà tây
Tu thì cần hiểu chỗ này
Hành cần sửa đổi xưa nay lỗi lầm
Tu thì rộng lượng từ tâm
Hành không dùng mạng thú cầm nuôi ta
Tu thì chẳng kết oan gia
Hành theo lời đức Thích Ca ban truyền
Tu thì để dứt oan khiên
Hành mong ra khỏi xích xiềng trần gian
Tu chớ mặc nhiều tơ hàng
Hành không đeo những đồng vàng,bông hoa
Tu không đi dép,giày da
Hành không dùng món bằng ngà sừng xương
Tu thì chẳng có trắp rương
Hành không an ngủ niệm giường,sửa bơ
Tu thì bất nhiễm trần nhơ
Hành không dùng đến bạc cờ bài me
Tu thì chẳng có đảng phe
Hành không hút hút xách cùng nghe trá hề
Tu thì êm thấm chỉnh tề
Hành theo chánh giác Bồ-Đề viên dung
Tu-Hành nói biết sao cùng
Tóm lại lấy giới luật chung làm thầy
Giới là vừa nói trên đây
Nếu tu không giới ban ngày như đêm
Ta nên cần phải hiểu thêm
Tu-Hành nhờ giới luật kiềm mình đi
Chớ đừng ỷ lại mà nguy
Sa vào địa ngục A-tỳ khó ra
Chỉ có giới luật tăng già
Hai trăm năm chục bao ba vòng ngoài
Thân,khẩu ý chẳng chuyển lay
Mới mong thoát khỏi trần ai ta-bà
Ba-la-mật sẽ đáo qua
Vậy muốn làm Phật hay ma do mình.NÊN CÓ THI RẰNG
Ma ma Phật phật chính do ta
Ma,Phật khác nhau chỗ chánh tà
Giác PHật,mê là ma đó vậy
Chơn như là Phật,vọng là ma!

Đeo mãi trần gian cũng chẳng rồi
Thấy càng đau khổ lắm trao ôi !
Mau chơn tiến bước lên thuyền giác
Giải thoát tử sanh kiếp đáo hồi.

THANH bai giữ một tấm lòng ngay
CẦN mẫn siêng năng chí miệt mài
LIÊM sĩ chẳng ham tài bất nghĩa
CHánh chơn ngay thật chẳng hề sai.


mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Re: TU LÀ PHẢI HÀNH

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Trích tập thơ Vô Đề - Thích Truyền Như

Giang hồ lưu lãng nhất tăng nhân
Kỷ thập niên lai vị liễu trần
Thế sự đảo điên thân mạc chủ
Nhân tình bắc bạch khẩu nan phân
Niết bàn giải thoát trường diêu viễn
sanh tử luân hồi tại cận thân
tạc mộng tây phương cầu diệu pháp
Di Đà giáo ngã đoạn tham sân

nghĩa:

Giang hồ trôi nổi một nhà tu
Mấy chục năm qua trí vẫn mù
Thế sự đảo điên thân bịnh hoạn
Nhân tình đen trắng miệng bù lu
Niết Bàn giải thoát xa dìu vợi
Sanh tử luân hồi chỉ mấy thu
Mộng thấy về Tây cầu diệu pháp
Di Đà khuyên bảo ba đọc ngu


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
mimosa
Bài viết: 103
Ngày: 24/08/07 10:05

Tiếng Hồng Chung Thích Quảng độ

Bài viết chưa xem gửi bởi mimosa »

Tiếng Hồng Chung

Thích Quảng độ

Chiều xuân mây bạc nổi bình bồng
thế sự thăng trầm cuộc sắc không
danh lợi trắng ngần bông huệ bạch
nhục vinh đỏ thắm đáo hồng nhung
đắc thất khoe hương nhành dạ lý
thịnh suy phô sắc cánh phù dung
cõi lòng vắng lặng nghe văng vẳng
ngần dài cao vút tiếng hồng chung


Hì hì người ta ký mình cũng bắt trước ký cho giống người ta:
Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai, Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai, Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Bản chữ Nôm:
Xuân đi trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa cười, Trước mặt việc đi mãi, Trên đầu già đến rồi, Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, Đêm qua sân trước một cành mai.
Mãn Giác 1052-1096, Thiền sư Việt Nam thời Lý

http://daitangkinhvietnam.org
http://diendan.daitangkinhvietnam.org
http://tudien.daitangkinhvietnam.org
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách