Tiếng Kêu Cứu Của Các Sinh Mạng

Chia sẻ và thảo luận âm nhạc phật giáo. Chỉ âm nhạc thôi, Pháp âm có chuyên mục riêng.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Tiếng Kêu Cứu Của Các Sinh Mạng

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Praise to Buddha

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Bài kệ niệm Phật - của HT Tuyên Hóa

Niệm Phật năng niệm vô gián đoạn
KHẩu niệm Di-đà đà thành phiến
Tạp niệm bất sanh đắc tam muội
Vãng sanh Tịnh độ định hữu phần

Trung nhật yếm phiền Ta bà khổ
Tài tương hồng trần Tâm niệm đoạn
Cầu sanh cực lạc ý niệm trọng
Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm

Niệm Phật Ru Con
(Hoa Sen)

Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật

Mẹ ngồi niệm Phật ru con
Trong đêm thanh vắng trăng non diệu huyền
Từng lời kết hạt kim liên
Mẹ ơi! Con ngủ một đêm an lành
Mẹ ngồi niệm Phật lòng thành
Trong mơ con thấy trời xanh tuyệt vời
Nụ cười hé nở trên môi
Mẹ ơi! Con ngủ trong lời mẹ ru
Mẹ ngồi niệm Phật kinh Như
Tỏa hương thơm ngát ánh Từ nghiêm trang
Êm đềm mộng đẹp mênh mang
Mẹ ơi! Con ngủ trong làn tình thương
Mẹ ngồi niệm Phật đêm trường
Vi vu tiếng gió ánh dương sáng dần
Trời đông mà ngỡ mùa xuân
Mẹ ơi! Con ngủ trong chân Bồ Ðề

Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
Hoa Sen

( Sưu tầm )


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách