niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

TramLuan
Bài viết: 34
Ngày: 04/01/10 03:27
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Autralia
Nghề nghiệp: IT Professional

niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi TramLuan »

Hãy bỏ qua những người đứng ngoài và không tin tịnh-độ, tôi viết bài này với ước mong cùng chia xẻ ý kiến với những bạn đồng tu niệm phật cầu vãng sanh tây phương Cực-Lạc.
Những thắt mắc này, theo tôi nghĩ, hầu hết (không chừng là tất cả) những người tu niệm phật đều đã hoặc đang trải qua. Tôi sẽ liệt kê theo thứ tự quan trọng (theo suy nghĩ của tôi):

1. Khi sắp chết phải chánh niệm (tỉnh táo và biết rõ ràng) niệm phật mới được vãng sanh?
2. Phải niệm được một lòng không loạn mới được vãng sanh?
3. Phải dứt trừ tham, sân, si, nhất là tà dâm mới được vãng sanh?
4. Chết dữ, chết thảm khốc không được vãng sanh?
5. Lòng tham, sân, si, tà dâm nổi lên cuồng cuộn, xấu hổ quá nên không dám niệm phật, sợ mang tội hay làm nhơ uế danh hiệu Phật?

Không biết tim đen của tôi có giống quí vị không?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

1,2,4 = Cả đời tín, nguyện, niệm Phật cho chuyên và chí thành không bỏ sót ngày nào thì dù có chết ra sao cũng vãng sanh cực lạc. Ví như cây đã nghiên về một phía thì dù chết ra sao cũng ngã về hướng đó mà thôi.

3,5 = Tự chân thật tín nguyện niệm phật chí thành thì tham sân si từ từ dần dần giảm bớt, tâm được an lạc thanh tịnh, khi nỏi lên là chính lúc phải càn niệm Phật. Câu Phật hiệu để hóa giải tham sân si thì có gì mà không dám niệm. Niệm Phật là để đối trị vọng niệm.

Đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ một lòng chuyên niệm mà thôi.

Chỉ cần biết "Niệm Phật thì Phật sẽ tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc" không cần biết gì khác, tham sân si cũng đừng nghĩ tới dứt hay không dứt, sấu hổ hay không sấu hổ v.v... chỉ cần tin "Tôi niệm phật thì phật sẽ tiếp dẫn tôi vãng sanh cực lạc" vì do bổn nguyện rộng sâu của ngài không bỏ sót một ai. Cứ tin như thế mà niệm phật cầu sanh cực lạc như ôm chặt núi tu di, như nắm đuôi con voi sáu ngà to lớn. Không cần biết gì hết. Do sức mạnh của voi, do tính cứng chắc của núi tu di, ta sẽ được thoát luân hồi sanh tử, hoành siêu tam giới (siêu tam giới theo chiều ngang).


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

1. Khi sắp chết phải chánh niệm (tỉnh táo và biết rõ ràng) niệm phật mới được vãng sanh?
Nói Về Tỉnh Táo Chánh Niệm Mới Được Vấng Sanh Là Không Đúng Với Kinh Luật Luận Dạy Bởi Vì Trong Kinh Không Có Nói Như Vậy.

Trong Kinh Có Dạy Là Người Chết Trong Cảnh Trung Ấm Mà Nghĩ Nhớ Đến Danh Hiệu Phật Thì Vẫn Được Vãng Sanh.

Trong Kinh Có Dạy Có Những Chúng Sanh Có Duyên Nghe Qua Danh Hiệu Của Chư Phật Nhưng Không Chuyên Niệm Nếu Bị Đọa Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh Rồi Mà Vì Quá Khổ Nên Nghĩ Nhớ Đến Danh Hiệu Phật Thì Vẫn Được Vãng Sanh.
2. Phải niệm được một lòng không loạn mới được vãng sanh?
Không Bắt Buộc Là Phải Niệm Phật Đến Mức Như Nước Chảy Không Dứt Mới Được Vãng Sanh.

Điểm Bắt Buộc Để Được Vãng Sanh Là Phải Chí Tâm Và Hết Lòng Tin Tưởng Danh Hiệu Phật.

3. Phải dứt trừ tham, sân, si, nhất là tà dâm mới được vãng sanh? [/quote]
Điều Này Không Bắt Buộc.

Chỉ Có Chứng Quả Thánh A La Hán Trở Lên Mới Dứt Hết Tham, Sân, Si.

Nếu Có Thể Đoạn Dục Là Tốt Nhưng Không Bắt Buộc Vì Trong 48 Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Không Hề Nói Như Vậy.

ĩ

Nếu Mà Hết Tham, Sân, Si Rồi Mới Được Vãng Sanh Thì Như Vậy Đức Phật A Di Đà Chỉ Tiếp Dẫn Các Bậc Đã Chứng Quả A La Hán Trở Lên Mà Thôi.
Nếu Đọan Dâm Mới Được Vãng Sanh Thì Chỉ Có Người Xuất Gia Mới Được Vãng Sanh.
4. Chết dữ, chết thảm khốc không được vãng sanh?
Điều Này Không Đúng.

Chết Lành Vẫn Có Thể Bị Đọa Địa Ngục A Tỳ .

Người Đời Này Tu Hành Tinh Tấn Nhưng Đời Trước Từng tạo Nghiệp Cực Ác Thì Chết Dữ Là Một cách Chuyển Nghiệp.
Kinh Đại Bát Niết Bàn Nói Người Khéo Tu Chuyển Quả Báo Nặng Thành Quả Báo Nhẹ, Chuyển Quả Báo Địa Ngục A Tỳ Thành Quả Báo Trả Trong Đời Này
5. Lòng tham, sân, si, tà dâm nổi lên cuồng cuộn, xấu hổ quá nên không dám niệm phật, sợ mang tội hay làm nhơ uế danh hiệu Phật?
Điều Này Là Một Việc Chướng Ngại Cho Sự Vãng Sanh Của Người Sắp Mất Nhưng Không Phải Là Người Đó Không Thể Vãng Sanh Bởi Vì Trong Cảnh Trung Ấm Thì Thần Thức Vẫn Có Thể Được Vãng Sanh.

Đây Là Tại Sao Phải Luôn Luôn Niệm Phật Nhắc Nhở Thần Thức Trong 49 Ngày.

Trong Tất Cả Những Điều Chướng Ngại Cho Sự Vãng Sanh Của Người Tu Tịnh Độ Đó Là Nghi Ngờ Không Có Lòng Tin Vững Chắc.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Bác kimcang đã nói rất rõ rồi. Mình góp vài ý đặng cùng học hỏi.

Tu tịnh độ mà được vãng sanh Cực Lạc là sự chứng một phần đạo.
Được vãng sanh và được gặp Phật A Di Đà ở Cực Lạc thì vào hàng bậc thánh rồi trước đó là gì không quan trọng.

Những câu mà dh đã hỏi ở trên chỉ ở chỗ chưa hiểu hoặc chỉ làm rõ thêm về điều trọng yếu của môn niệm Phật cầu vãng sanh.

Có tin (cõi Cực Lạc và Tha Lực của Đức Phật A Di Đà) thì mới có thể nguyện sanh về Cực Lạc, có nguyện ấy rồi mới có thể thực hành (hạnh). Nên các Tổ có dạy về Tín, Nguyện, Hạnh.

Nguyện và Hạnh nhằm để cũng cố và khắc sâu Tín. Khi chết rồi thì ban đầu chỉ còn lại thành quả là Tín, biểu hiện ra là Nguyện. Tức cho dù gặp cảnh giới gì hay nhân vật gì quyến rủ hay hù dọa thì ta cũng chỉ nguyện sanh Cực Lạc, vậy mới có thể là Tín vững chắc - tin sâu. Bởi vậy khi chết nhờ tin sâu và nguyện thiết mà được vãng sanh.

Muốn có tin sâu, nguyện thiết thì phải thường xuyên thực hành (có nhiều cách: niệm trì danh hiệu Phật, nhớ nghĩ danh hiệu Phật, quán tưởng......), sẽ được cũng cố Tín, Nguyện. Nếu không, sợ rằng đến lúc chết nghiệp lực lôi kéo làm lung lay Tín mà dẫn dụ tiếp tục luân hồi khổ ải. Bởi vậy có sự sẵn sàng thì lúc chết chẳng nghi ngờ mà dễ được vãng sanh.

Bệnh nghi ngờ là một bệnh nặng vì nó làm lung lay Tín.

Mình học ít hiểu lớ mớ, mong cùng học hỏi.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Muốn về Cực Lạc rất dễ chỉ sợ không đủ lòng tin.

Được vãng sanh rồi thì muốn gì được đó. Muốn làm bồ tát lập tức được làm bồ tát; muốn nghe pháp gì liền được nghe; muốn thành Phật đồng quả vị với Đức Phật A Di Đà thì cũng được luôn nhưng phải tiến tu vì còn tùy thuộc năng lực của bản thân mình, điều này bình thường thôi vì các vị không ở Cực Lạc cũng phải tiến tu chẳng khác vậy. Có điều ở Cực Lạc được học dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật A Di Đà - là chỉ dẫn của đấng đã thành tựu thì sợ gì mà không thành tựu, hoàn toàn không có sự khổ ải, khổ não.

Thanh văn, duyên giác ở đó rất đông; và Bồ tát cũng nhiều như thế từ bậc thấp cho tới bậc nhất sanh bổ xứ (chờ giáng sanh thành Phật). Ở đó không có sự khổ nên vị nào hưởng an lạc thì chỉ toàn an lạc, diệu dụng tự nhiên; vị nào muốn thăng cấp thì có đầy đủ phương tiện tu tập; không một chút khổ sở.

Bởi vậy, tôi nguyện sanh Cực Lạc nếu chưa được nhất sanh bổ xứ thì không vào luân hồi cứu độ chúng sanh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Không cần phải chờ đến nhứt sanh bổ xứ.

Đại Bồ Tát chứng Vô Sanh ở Bát Địa thì đi khắp pháp giới tùy duyên hiện thân để độ thoát chúng sanh. Từ Bát Địa phải trải qua 1 đại A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật.

Nhưng không phải ai vãng sanh Cực Lạc cũng lập tức vào Bát Địa Bồ Tát, phải tu một thời gian mới tiến đến đó. Nhưng ít ra chúng ta vãng sanh thì thoát khổ trần gian, hết sanh tử luân hồi trong lục đạo, khỏe mạnh sống lâu, an vui hành đạo, không có người ác, không có việc ác cho đến "danh từ ác còn không có huống chi là có những điều ác thật" (Kinh A Mi Đà).

Hơn nữa dù ta vãng sanh về đó chưa phải chứng quả Bồ Tát thật sự, chư phải là Đẳng Giác và Nhứt Sanh Bổ Xứ mà cũng coi như là như thế rồi trên mặt "danh tự xứng đáng", vì ai ở đó cũng phát tâm bồ đề trên cầu phật đạo dưới độ chúng sanh và đang đi trên con đường ấy đúng đắng chân thật không còn thối chuyển nữa. (Kinh A Mi Đà: những chúng sanh vãng sanh về cõi đó đều là bậc bất thối chuyển - A Duy Việt Trí)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
TramLuan
Bài viết: 34
Ngày: 04/01/10 03:27
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Autralia
Nghề nghiệp: IT Professional

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi TramLuan »

Phật ơi cần chánh niệm không
hay cần niệm Phật trước giờ lâm chung
Phật-đà mới đến nghinh cung
mới đưa thần thức con về Lạc-bang?

Phật cười: Ông hỏi lang mang!
Dù mê dù loạn ta đều hiện thân
Vọng tâm, sợ hãi bịnh trần
Sao ta chê trách tam-đồ, phàm phu?

cho dù dốc dạ tinh tu
làm sao tránh được phút giây kinh hoàng
lột da, xẻ thịt, banh gan
Nợ tình, nợ mạng, đứa đòi, đứa lôi?

Hiện thân, giúp đỡ ông thôi
Xóa tan đau khổ trong giờ nguy-nan
giúp cho chánh niệm rõ ràng
khiến cho tự tại, tùy lòng ở theo!

Ở thì ghềnh thác cheo leo
chất chồng nghiệp chướng biết ngày nào ra?
theo thì Cực-Lạc là nhà
Tam-đồ, ác đạo chẳng còn nghe tên!

Thôi thì gắng sức tinh chuyên
tin sâu, chân thật, thiết tha, ân cần
trong đời như có một lần
niệm danh hiệu Phật ta đều ta đều tiếp nghinh.

A-Di-Đà Phật


Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nói Hạ Phẩm Hạ Sanh Là Như Sau:
Hạ phẩm hạ sanh là thế nào?

Hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ nghịch, thập ác, làm đủ các việc chẳng lành; kẻ ngu ấy do nghiệp ác đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức dùng nhiều cách an ủi, nói phép mầu cho nghe, lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Đương nhơn tuy nghe lời dạy, song vì sự khổ bức ách, không yên rảnh để quán tưởng Đức Vô Lượng Thọ Như Lai.

Thấy thế, thiện hựu lại bảo: "Nếu ông không thể tưởng Đức Phật kia, thì nên chí thành xưng "Nam Mô A Di Đà Phật" tiếng tăm liên tiếp không dứt cho đủ mười niệm." Hành giả vâng lời. Và do nhờ xưng danh hiệu Phật nên mỗi mỗi niệm trừ được tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Khi mạng chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như vầng nhật hiện ra trước mặt.

Trong khoảng một niệm, liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
Tội 5 Nghịch (Giết Cha, Giết Mẹ, Giết A La Hán, Làm Thân Phật Chảy Máu, Phá Sự Hòa Hiệp Của Tăng Đoàn), Thập Ác Là Những Tội Cực Nặng Cực Ác Vậy Mà Lúc Lâm Chung Chí Tâm Niệm Danh Hiệu Phật Còn Được Vãng Sanh Thì Nói Chi Là Lúc Bình Thường Chí Tâm Niệm Phật Mà Không Được Vãng Sanh.

Sự Chướng Ngại Lớn Nhất Cho Việc Vãng Sanh Không Phải Là Nghiệp Mà Là Sự Nghi Ngờ.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tangbong tangbong tangbong

Đừng ngần ngại gì cả, hãy về Cực Lạc.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ai dám bảo đảm mình có thể cậy nhờ tự lực mà liễu thoát sanh tử luân hồi trong hiện đời?

Tôi học Phật bấy lâu và càn học, càn hiểu vậy mà cũng chưa dám bảo đảm, mặt dầu có lẽ không đến nỏi phải đọa tam đồ, nhưng cũng không thể thoát luân hồi sanh tử, có lẽ sẽ làm người trở lại. Rồi lại tiếp tục sanh ra, lớn lên, đi học, đi làm, có nợ thì lập gia đình, thêm nợ thì sanh con cái, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Chưa dám bảo đảm sẽ có duyên để mà biết Phật Pháp đời sau nếu được làm người, và cho dùng biết được đi nữa, đời sau càn suy sụp, Phật Pháp càn vào mạt, tà kiến kẻ ác lại càn nhiều, thế thì không tránh khỏi việc theo thầy tà bạn ác làm chuyện tà ác để rồi đọa lạc nơi đời thứ 3 kế nữa.

Cho dù có học và tập thiền quán để xả bớt những tham, sân, si, thân tâm an lạc phơi phới được một phần nào, mà vậy cũng chưa là gì cả, chưa đủ để giải thoát sanh tử, bởi vì muốn thật sự giải thoát sanh tử thì phải chứng đến quả A La Hán. Tôi nghĩ tôi làm không được trong đời nầy.

Cho nên tôi chọn pháp môn Tịnh Độ là một cái chọn đúng, để nương Phật Lực mà vãng sanh Cực Lạc.

Gần Phật thì lo gì không chứng quả A La Hán, Bồ Tát, cho đến thành Phật cũng còn được kia mà!

Chúng ta học lịch sử biết được thời Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của ngài chỉ cần nghe ngài nói một câu, một bài kệ, một bài pháp v.v... là ngộ là chứng quả A La Hán, là liễu thoát sanh tử. Co khi chứng quả liền, có khi chờ một ngày sau, hai ngày cho đến bảy ngày sau, hay một năm hai năm sau là được chứng quả.

Vì sao vậy? Bởi vì Phật biết rỏ căn cơ của từng người, và nói đúng, nói ngay nơi chổ thích hợp căn cơ để người đó tu tập trúng đường mà Chứng Quả giải thoát.

Thế thì vãng sanh Cực Lạc, gần Phật A Di Đà, ngài chỉ cho ta pháp tu hành, thì ta cũng có thể chứng quả nhanh chống mà thôi! Liễu thoát sanh tử là chắn chắn mà thôi. Không có gì là lạ cả!

Cho nên có người bảo vãng sanh Tịnh Độ gần Phật vậy mà không liễu thoát sanh tử, mà cho rằng ở cõi Ta Bà, Phật đã Niết Bàn, Đức Di Lặc chưa hạ sanh thành Phật, còn trong thời mạt mà có thể hiểu vài ý thiền là có thể liễu thoát sanh tử đó mà chẳng thèm cầu sanh Tịnh Độ, gần Phật đó!

Thôi thì ai làm được thì mừng cho họ vậy.
Nhưng đường họ thì họ đi, đường tôi thì tôi đi. Chẳng ngại gì với nhau cả. Nguyện sẽ giúp nhau giác ngộ giải thoát dù ai chứng quả trước.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: niệm phật vãng sanh và những thắt mắc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thân nầy lại sanh bệnh, tuy chỉ là cảm cúm bình thường, nhưng thân bệnh thì tinh thần cũng chẳng được an.

Đã như bệnh thường mà còn vậy, huống chi là bệnh nặn hắp hối lúc lâm chung? Lúc ấy tâm sẽ phân tán còn hơn bây giờ gắp bội phần. Lấy gì tự lực liễu thoát sinh tử?

Lúc không bệnh thân khỏe, tâm an, thì nói sao cũng được, như là "Tâm Tịnh Tức cõi Tịnh", "Ta Bà là Tịnh Độ" cần gì phải cầu sinh Tây Phương? ôi còn bao nhiêu lời nói ngông cuồn chẳng tự lượng sức mình v.v... Đến khi bệnh rồi, tinh thần chẳng khỏe mới hay những lời nói ấy có "ăn nhằm" vào đâu!

Hay thay bệnh khổ! Quả nhiên là thuốc hay để cho mọi chúng sanh thức tỉnh!

Ngẫu Ích Đại Sư lúc tuổi ban đầu học Thiền, giáo phái Tông Thiên Thai, chê bai Tịnh Độ là dành cho kẻ phàm phu ngu muội, đến khi ngài bệnh nặng, mới hay việc liễu thoát sanh tử chẳng phải dễ dàng, liền đóng cửa bế quan trì chú Vãng Sanh, ra thất từ đó chuyên tu Tịnh Độ. Đem giáo lý Thiên Thai Tông sáng soi và siển dương Tịnh Độ (Kinh A Di Đà Yếu Giải), rốt cuộc biết trước ngày giờ an lành vãng sanh Cực Lạc.

Mỗi lần tôi bệnh không làm gì nỏi cũng mở băng Niệm Phật lên nghe và niệm Thầm theo. Cứ tưởng mình sắp chết vậy mà buông hết muôn duyên, chuyên tâm vào câu Phật hiệu để tâm không phân tán, dù bệnh khổ của thân bức bách. Người tu Tịnh Độ cũng phải nên tập như vậy. Đến lúc lâm chung thì quen rồi, cũng mởi băng, hay nhờ người hộ niệm đến niệm Phật và ta niệm theo cho không tán tâm, buông xã muôn duyên, chuyên tâm niệm Phật chờ Phật đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.

Với người khác thì cho rằng đó là việc làm nực cười vô ích, nhưng đối với người tu Tịnh Độ là việc cần thiết. Ta biết thân bệnh thì tâm tán loạn mệt mỏi, cho nên phải mởi băng niệm phật hay mời người hộ niệm tiếp ta, để ta niệm theo nhiếp tâm làm cho tâm an định nhiếp trọn vào câu Phật hiệu, thì đở hơn là cứ để tâm tán loạn mà chẳng làm gì, hay còn bắt phải thiền quán thì làm sao nỏi!

Thiền dẫu là Tâm Tông của chư Phật, là dòng máu của Phật Pháp, không ai có thể phủ nhận việc đó. Nhưng phải tự lượng sức mình, biến chọn pháp môn hợp thời hợp cơ mà tu hành thì mới mong liễu thoát sanh tử trong một đời.

Sét ra Tịnh Độ quả nhiên là pháp môn hợp thời hợp cơ giúp chúng ta liễu thoát sanh tử trong một đời vì Phật Lực và Pháp Lực bất tư nghì. Nếu thật sự đã hiểu Thiền rồi thì nhứt định không chê bai Tịnh Độ. Nếu hiểu sâu Tịnh Độ thì Tịnh Độ chẳng khác gì Thiền. Thiền soi sáng Tịnh Độ, Tịnh Độ tỏ rỏ Thiền. Ai là người Trí phải hiểu như thế!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách