Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Dĩ nhiên cõi nầy là Ta Bà, ta chẳng phải là thánh nhân gì, nên vẫn còn thối chuyển.

Nhưng nếu có chí và đã lập nguyện thì chí cho vững, nguyện cho bền. Dù thân tâm muốn giải đải thối chuyển cũng phải gắng niệm Phật dù chỉ một hơi một niệm, mười hơi mười niệm, trăm lẻ tám hạt v.v...không bỏ sót ngày nào.

Tinh Tấn là hạnh lớn của Bồ Tát, phải cố gắng lên. Chư Phật đã thành Phật đều cho Tinh Tấn Dũng Mảnh trên con đường giác ngộ giải thoát.

Tôi nghĩ nếu biết tu rồi thì dễ lắm, không có khó gì (ý nói tự tại tùy duyên bất biến, tu lâu rồi thành thối quen cho nên không phải nhọc nhằn khổ sở lắm như lúc mới tu ban đầu). Nhưng cũng không phải là dễ quá (thân tâm thường dời đổi và thử thách cũng không ít) :).

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Hãy luôn trung thành với Đức Phật ví như thanh quan luôn giữ một lòng trung thành với Vua. Vì tương lai chúng ta cũng sẽ là Vua (Phật).

Phật không bỏ ta. Chỉ ta bỏ Phật.


kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle

Đắc tội với chúng sanh (dân) tức là đắc tội với Phật (Vua).

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Tổ Long Thọ Là Vị Tổ Thiền Tông Thứ 14 Có Dạy Trong Luận Thập Địa Rằng Bồ Tát Tu Hành Có 2 Môn:

Môn Dễ Hành Đạo Và Môn Khó Hành Đạo.

Môn Dễ Hành Đạo Là Bồ Tát Tu Hành Nương Tha Lực Của Chư Phật Tu Pháp Niệm Phật Tam Muội Vãng Sanh Cõi Cực Lạc.

Môn Khó Hành Đạo Là Bồ Tát Tự Dùng Sức Nguyện Lực Tu Hành Lâu Dài Trong Sanh Tử.

Chỉ Có Bồ Tát Có Nguyện Lực Tinh Tấn Cực Thâm Sâu Mới Có Thể Thực Hành Môn Khó Hành Đạo

Đây Là Trường Hợp Như Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Bất Động Từ Lúc Mới Phát Tâm Bồ Đề Cho Đến Thành Phật Thì Không Bao Giờ Có Thối Chuyển.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chỉ có hai môn:
-Môn thành tựu: gồm hai môn trên mà admin đã giới thiệu.
-Môn không thành tựu: ? :D
Bồ tát không phải yêu thích cái tu hay không tu mà lập chí, lập nguyện. Ấy là tâm bồ đề, là tâm thành tựu Phật quả cho mình và chúng sanh. Bồ tát lại vì chúng sanh mà hành các pháp môn, khó hành có, dễ hành có. Nếu chúng sanh thích môn khó hành thì bồ tát nên học môn khó hành. Nếu chúng sanh thích môn dễ hành thì bồ tát nên học môn dễ hành. Chớ chẳng phải thích cái khó, bỏ cái dễ hay thích cái dễ mà bỏ cái khó.

Tất cả chúng bồ tát mỗi mỗi một hạnh nguyện cùng nhau hiệp lực tương trợ cho nhau học pháp của Chư Phật độ thoát chúng sanh.

Tuy nhiên, về phần tri kiến mà nói: môn khó hành quả thật là môn khó hành - không phải ai cũng hành được.

Điều đó không quan trọng, quan trọng là hành môn nào thì hành cho đến thành tựu. Thành tựu rồi, khó - dễ chẳng còn chỉ đồng một chỗ.

Hãy liệu sức mà đi. Riêng tôi chọn môn dễ.

Nguyện cho tất cả các bồ tát không còn tu học.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


huynhcongquoc
Bài viết: 27
Ngày: 18/03/10 11:26
Giới tính: Nam
Đến từ: tphcm

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi huynhcongquoc »

Xem 48 nguyện độ sanh của Đức PHẬT A-DI-ĐÀ. theo tôi nghĩ ngoài niệm phật nhờ tha lực của Phật phát nhập tâm mình niệm lâu dần thành nhất tâm không thối chuyễn...thì chắc chắn ra khỏi. nhưng cũng đừng quên hành lý đem theo cũa mình là TỪ-BI-HỶ-XẢ càng nhiều càng tốt..NAM MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật.

Ai cũng nói hay cả...

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Nam mô Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.
Nam mô A Di Đà Phât.

Lành thay lời người hõi. Người hõi không phãi vì không biết mà hõi; đó chẵng qua vì chúng ta mà hõi đó thôi.

Giống như trong kinh Kim Cang, trưỡng lão Tu Bồ Đề (Subhuti) thay măt. đai. chúng thưa hõi. tangbong

Nam mô Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.
Nam mô A Di Đà Phât.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Những ai đang tu Tịnh Độ,theo con đường giải thoát mà Đức Phật Di Đà chỉ dẫn,ngoài cái tín nguyện hạnh sâu sắc mỗi chúng ta cần vun bồi cái trí tuệ để tâm ấy luôn luôn có dc chánh niệm,dù gặp mọi thử thách hay chướng duyên lòng nay ko thay đổi,những câu hỏi đơn giản vậy đó nhưng đó là niềm tin vững chắc cho những ai đang ngày đêm niệm phật,giúp họ dc an tâm và tin tấn hơn. tangbong Nam Mô A Di Đà Phật tangbong


Nguyen Anh Tung
Bài viết: 10
Ngày: 20/05/10 09:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Hoa Ky

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Anh Tung »

Niệm Phật Không Gián Đoạn theo HT Tri Tinh la "Niem Luc Duoc Tuong Tuc" trong "Tin, Tan, Niem, Dinh, Tue" (Ngu Can, Ngu Luc trong
Kinh A Mi Da). Nho Niem Luc nen se dat duoc DINH, TUE, chung duoc NIEM PHAT TAM MUOI (tuong duong voi MINH TAM KIEN TANH ben
Thien Tong), tro thanh Bo Tat ngay khi con song trong hien tai, biet truoc NAM VANG SANH.

Theo HT Tri Tinh, khi nguoi niem A Mi Da Phat den luc tam TU DONG NIEM, khong can dung mieng NIEM.

Doc quyen sach "Kinh Nghiem Niem Phat" cua nu cu si DieuAmDieuNgo (http://www.dieuamdieungo.com) thi se mo ta ky ve kinh nghiem nay.

Hien tai, o nuoc My co den hon 50 nguoi da dat duoc "Niem Luc Duoc Tuong Tuc" qua phuong phap Y NIEM cua Dai Duc Thich Minh Tue, chua Tinh Luat, thanh pho Houston, tieu bang TEXAS./.

-----------
Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?
Gửi bởi Thánh_Tri Ngày 13/2/'10, 22:00

Hè năm rồi tôi có về Việt Nam đi đến chùa Vạn Đức đảnh lễ HT Trí Tịnh và cũng hỏi 2 câu nay xin chia sẽ đại chúng.

1. Con đã quyết một đời chuyên tu Tịnh Nghiệp, vậy làm sao mới có thể vãng sanh? (dù tôi biết vẫn hỏi):

HT đáp: Tụng Kinh Niệm Phật (chỉ bổn chữ thôi không nói gì thêm)

2. Nếu lúc lâm chung cận tử nghiệp đến làm sao vãng sanh?

HT đáp: Tụng Kinh Niệm Phật Không Gián Đoạn (y như trước chỉ thêm 3 chữ 'không, gián, đoạn)

Vậy nên biết rằng ta chỉ cần đặt trọn niềm Tin rằng "Niệm Phật thì ngài sẽ đến tiếp dẫn y như lời nguyện" không nghi ngờ thêm đều chi.

Và thứ hai là phải hằng ngày thường tụng kinh niệm phật không bỏ sót một ngày từ nay cho đến lúc cuối cùng của của đời tức lâm chung. Huân tập như vậy lâu ngày dày tháng thì không sợ cận tử nghiệp đến vì thối quen thường tụng kinh niệm phật hằng ngày thì không quên lúc lâm chung.

Hằng ngày ta đều nguyện vãng sanh, luôn luôn phù hợp với nguyện tiếp dẫn của Phật A Mi Đà thế sao không được vãng sanh. Hơn nữa mỗi lần ta niệm phật cầu sanh thì mỗi lần hoa sen ở cõi Cực Lạc của ta lại to lớn tươi đẹp thêm. Đến lúc lâm chung phật sẽ dùng hoa ấy mà tiếp dẫn ta vãng sanh Cực Lạc.
------------------------------------------
Niệm Phật Không Gián Đoạn


chauhuukiet
Bài viết: 31
Ngày: 24/02/10 19:58
Giới tính: Nam
Đến từ: noi ko phien nao

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi chauhuukiet »

không có vật gì tự nhiên mà sinh ra,không có vật gì tự nhiên mà mất đi.
"chỉ tụng kinh niệm phật là có thoát khỏi cảnh địa ngục thì không cỏn chúng sinh nữa đâu"...
Niệm Phật để mà thoát khỏi cảnh địa ngục,vậy đó không phải là ỷ lại Phật cứu bản thân mình rồi hay sao?đã nhờ Phật cứu bản thân mình,thì không phải vì lợi ích của bản thân à?đã vì lợi ích bản thân mình,vậy thử hỏi Phật có cứu nữa hay không?
Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu;
Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu;
Nhơn nhơn hữu cá Linh Sơn Tháp;
Đạt đáo Linh Sơn Tháp hạ tu
(^:^)
Ngộ Hữu Chánh Pháp Nhãn Tàn


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thế là ông chẳng hiểu Phật Pháp.

Một niệm tham sân si chính là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh.

Một niệm Nam Mô A Mi Đà Phật thì niệm tham, sân, si chẳng có, đã không thì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh liền thoát ngay giây phút ấy.

Chuyển một niệm mê thành một niệm giác, ngay nơi ấy không những chỉ một mình mình được lợi ích, mà muôn loài chúng sanh cũng nhờ đó mà được lợi ích.

Mê mới hại chúng sanh.
Ngộ thời chẳng tổn hại, ngược lại còn lợi ích.

Tuy Niệm Phật là Phật cứu vì nhờ Phật Lực, nhưng chính ông tự cứu mình bằng cách chính ông tự niệm. Nói có Phật cứu, có ông cứu, nhưng chỉ toàn là giả danh, vốn chẳng có Phật, có Ông để cứu.

Nếu hiểu được lý lẽ trên thời chẳng nói ra những lời đang thương sót đến như vậy.

Nếu ông có thể lảnh hội được bài kệ Linh Sơn trên thì may mắng cho ông lắm, cho chúng sanh nữa!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nguyen Anh Tung
Bài viết: 10
Ngày: 20/05/10 09:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Hoa Ky

Re: Niệm Phật Thoát Địa Ngục?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Anh Tung »

Tai sao co muoi phap gioi chung sanh ??

Theo NHAN nao thi QUA do. Neu NHAN la NIEM A MI DA PHAT thi QUA se la A Mi Da Phat.

Co bao gio dao huu thuc su NHAP THAT lien tuc 10 ngay, moi ngay 19 tieng dong ho tu hanh chang ??

Cho du la Thien, Tinh, Mat, neu khong dung SU (THUC HANH) TINH TAN, thi khong bao gio NHAP vao LY dau ??


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách