Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Bố Thí Cúng Dường,

Góp ý kiến, đề nghị để phát triển Phật giáo và hoàn thiện trang nhà. Không tìm thấy bài viết kinh sách bạn cần? Hãy gửi yêu cầu ở đây. Các thành viên sẽ cố gắng tìm giúp bạn.

Điều hành viên: sen tim

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Bố Thí Cúng Dường,

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

Kính chào đạo hữu,
Tôi pháp danh Thiện Thông là Phật tử ở nước ngoài (tu theo Pháp Môn Tịnh Độ), cũng thường lên nhiều trang Phật giáo. Trên đó khi vào đa số giáo lý thì nhiều mà hỗ trợ bố thí cúng dường, ấn tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, phóng sanh dường như không được phổ biến nhiều. Về ra công tạo phước thì ở nước ngoài, dường như khó ra công tạo phước hơn trong nước, phóng sanh là một ví dụ. Không vì thế mà không làm phước được, chúng ta có thể hổ trợ tài chính để giúp Thầy và Phật tử khác thay mình làm được những điều thiện. Nhưng trước hết phải có những thông tin liên lạc, địa chỉ chùa, số điện thoại liên lạc... Có như thế thì những người khác có được những thông tin đó thì tự họ hoặc họ quy động làm những điều thiện (khi có thông tin liên lạc thì tự họ liên lạc và tự đi gởi)

Tôi có ý kiến này, nên tạo mục riêng "Bố thí Cúng Dường" và "Phóng Sanh" và "Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật" trên mạng Đại Tạng Kinh Việtnam và trong diễn đàn này. Nếu có tạo những mục "Bố thí Cúng Dường", "Phóng Sanh" và "Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật" thì trong mỗi mục nên có những bài nói về lợi ích của việc làm thiện trên và thông tin để liên lạc làm điều thiện. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tham gia đặc biệt là Phật tử ở nước ngoài. Nếu được tôi sẽ cung cấp thông tin cho biết nơi nào, chùa nào, Thầy nào, địa chỉ, điện thoại để liên lạc...trong và ngoài nước. Tôi có nhiều thông tin về những chuyện này. (Nếu đạo hữu nào biết xin chia sẽ cùng. Không ngại nhiều mà chỉ sợ không có, tùy theo người nào có duyên với Thầy nào, Chùa nào thì cứ gởi tiền về để làm những điều thiện)

Bản thân tôi cũng làm những điều thiện này, tôi muốn chia sẽ những thông tin để giúp nhiều Phật tử cũng như nhiều người cùng nhau "Phước Huệ Song Tu" để mình cùng nhau sớm tiến lên quả vị Phật. Tôi nghĩ nhiều Phật tử phát tâm Bồ Đề, họ sẽ nương theo duyên này mà tinh tấn hỗ trợ những điều thiện trên. Như đạo hữu biết, quả vị Phật là quả vị Phước Huệ Viên Mãn. Nếu muốn sớm thành Phật thì phải "Phước Huệ Song Tu" không có cách gì khác. Tôi thấy việc làm trên giúp được nhiều người mau thăng tiến trên con đường tu cũng như tạo điều kiện cho chúng sanh khác có duyên với Tam Bảo, sau này đến với Tam Bảo (ví dụ trước khi phóng sanh thì mình Quy Y Tam Bảo cho chúng sanh được phóng sanh, chúng sanh đó được tạo duyên với Tam Bảo, và người phóng sanh cũng được nhiều lợi ích, chẳng những đường tu mà cuộc sống hiện tại và mai sau).

Tu hành nên tu cả hai phương diện "Phước và Huệ". Nếu chỉ tu "Huệ" không mà không tu phước, e rằng thông minh, trí huệ nhưng thiếu phước khó giúp những người khác đến với đạo Phật. Còn tu "Phước" không tu "Huệ" cũng khó giúp mình giải thoát được. Dù tu theo Pháp Môn nào đi chăng nữa muốn mau thành Phật cũng phải tu "Phước và Huệ". Thời Mạt Pháp này, nhiều người tu theo Pháp Môn Tịnh Độ lại càng phải "Phước Huệ Song Tu" hơn nữa như thế dễ vãng sanh Cực Lạc. Chứ không thể chỉ lo niệm Phật, mà không thể giúp những chúng sanh khác đến với đạo Phật hay tu theo Pháp Môn Tịnh Độ được. Như trong "Phật nói Kinh A Di Đà" có dạy "không thể lấy một chút nhân-duyên của thiện căn phước-đức, được sinh sang nước Cực Lạc kia!". Ai tu theo Pháp Môn Tịnh Độ cũng biết niệm Phật là chính nhưng cũng không thể quên tạo phước đức là trợ duyên cho tu hành. Nếu không lời Phật dạy trên không đề cập trong Kinh.

Chuyện mà sau này mình vãng sanh Cực Lạc rồi trở về độ chúng sanh là chuyện sau này, trước mắt mình nên cố gắng giúp những chúng sanh khác tu theo Pháp Môn Tịnh Độ, nếu được như thế thì quá tốt, còn không được thế thì cũng nên giúp chúng sanh gieo duyên với Tam Bảo, ngõ hầu nhờ duyên đó mà sớm gặp Tam Bảo tu theo đạo Phật. Chúng ta không thể riêng mình lo tu riêng mình vãng sanh Cực Lạc được, mà quên chúng sanh khác chưa tu. Chúng ta hãy cố gắng giúp chúng sanh khác đến và tu theo đạo Phật, đừng bỏ rơi họ. Chúng ta phước đức hơn được tu trong giáo Pháp của Như Lai, đừng bỏ quên chúng sanh kém phước đức hơn ta. Phật có dạy "Phụng sự chúng sanh tức là phụng sự chư Phật" và "Như Lai là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành". Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, bởi thế chúng ta hãy cố gắng giúp hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho chúng sanh khác đến với đạo Phật và tu hành đến quả vị Phật. Có như thế chúng ta mới báo đáp ân của Phật.

Đối với Phật tử nước ngoài thì khó tu "Phước" hơn là người trong nước, nhưng được cái là có điều kiện tài chính hơn. Nếu tạo được những mục "Ấn tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật", "Bố Thí Cúng Dường", "Phóng Sanh", thì rất lợi cho những Phật tử nước ngoài, họ sẽ hỗ trợ đóng góp tài chính, còn Thầy và Phật tử ở trong và ngoài nước sẽ ra công làm điều thiện. Có như thế, bốn chúng đệ tử của Phật mới chung góp hỗ trợ hoằng dương Phật Pháp để Phật Pháp trường tồn dài lâu và lợi ích cho chúng sinh, cũng như đạo Phật ngày càng sớm đến với nhiều người cũng như chúng sanh khác. Hơn thế nữa, chúng ta và tất cả chúng sanh sớm tu hành trọn thành Phật đạo.

Chúc đạo hữu thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu hành mỗi ngày!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thiện Thông,

Lưu Ý: Tôi biết Chùa Tịnh Xá Ngọc An ở Long An có cúng trai Tăng (nghe nói tới mấy trăm vị Tăng) vào ngày 11 tháng 4. Nếu ai muốn cúng trai Tăng thì tôi gởi cho thông tin để liên lạc cúng dường. Hy vọng những mục "Bố Thí Cúng Dường", "Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật", "Phóng Sanh" sớm được tạo ra trên trang Thư Viện Hoa Sen. Nếu tạo ra trước ngày 11 tháng 4 thì tôi sẽ đưa thông tin cúng trai Tăng này lên trang cho nhiều người biết.


chanhhienlong
Bài viết: 12
Ngày: 19/05/09 18:30
Giới tính: Nam

Re: Ấn Tống Kinh Sách, Băng Đĩa, Tượng Phật, Bố Thí Cúng Dường,

Bài viết chưa xem gửi bởi chanhhienlong »

Chanh Hien Long ngoai cong viec lam la sang Dia cho Chu`a , vi Kinh phi co han nen rat mong Qui Phat Tu co tam tro giup Dia Goc va kinh phi neu duoc , moi lien he xin goi tel : 0908394919 hay email: chanhhienlong@yahoo.com.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách