trang Phật Giáo hay

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

trang Phật Giáo hay

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

Đạo hữu nào muốn thỉnh Kinh Vô Lượng Thọ hay muốn phát tâm ấn tống Kinh Vô Lượng Thọ, Tượng Phật, Máy Niệm Phật, Băng Đĩa, Bố Thí Cúng Dường, Phóng Sanh thì liên lạc địa chỉ dưới đây:
Trần Văn Hơn (Thích Giác Nhàn)
Số 30 Quan Âm Tịnh Thất
Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An
Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Phone: 84633503617
Cell: 0909998300
Dưới đây là trang Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà của Thầy Thích Giác Nhàn. Trang này có nhiều video thuyết pháp của Thầy Thích Giác Nhàn rất hay, cũng có những thông tin liên lạc để được thỉnh những Đĩa giảng của Thầy miễn phí tại việtnam và ở nước ngoài. Thêm vào đó, trang Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà còn có những thông tin liên lạc để được trợ niệm vãng sanh, tham gia trợ niệm vãng sanh, và tham gia những khóa tu niệm Phật:
http://www.phaphoiniemphatadida.vn/


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách