Tái sanh làm người?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Quang4311
Bài viết: 39
Ngày: 30/01/08 08:11

Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Quang4311 »

Kính chào quý vị,

Mình có vấn đề này mong được sự chỉ điểm, trong kinh có đoạn Đức Phật nói rằng số người khi mất đi, tái sanh trở lại làm người thì chỉ nhiều như số cát trong móng tay, còn người mất bị đọa vào tam ác đạo thì nhiều như đất đại địa.

1) Dân số thì ngày càng tăng, như vậy có giải thích gì?
2) Số lượng con người hiện giờ trên quả đất thì đâu có nhiều như số cát, đây phải chăng là số tượng trưng?
3) Điều này phải chăng chỉ đúng trong thời Mạt Pháp khi tâm con người trở ác, và thời Chánh Pháp thì ngược lại?

Kính,
Quang


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

1-Có vô lượng thế giới ngoài trái đất này. Do bị ngăn trở bởi nghiệp lực nên không thấy nhau. Dân số tăng là do các chúng sanh bậc cao(chư thiên...)hết phước báo tái sanh, hoặc chúng sanh bậc thấp phát triển lên, hoặc do người chết tái sinh. Nếu so số lượng người với số chúng sanh ngoài thế giới này thì cũng như cát trong biển thôi.
2-Đúng là cách nói tượng trưng. Người là loài trung gian, dường như ác nhiều hơn thiện nên được tái sanh làm người thì quả là rất khó.
3-Điều này là đúng trong mọi thời.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Rất hoan nghênh quý ĐH đến với diễn đàn này. tangbong

Quý ĐH lúc hoc. đao. nên nghe nhiều, đoc. nhiều, tư duy, rồi sau đó mới giãi kinh. Kinh Phât. hiên. nay vẫn còn sữ dung. nhiều từ Hán Viêt. ĐH nên mua môt. cuốn Hán Viêt. tư. điễn đễ tra cứu những từ khó.

Không hiễu thì nên hõi thêm và tra cứu thêm ỡ căn chùa mình gần chỗ mình ỡ

Nói chung thì có bốn quy tắc chúng ta cần áp dung. lúc đoc. kinh Phât.

Y nghĩa bất y ngữ...theo thâm ý trong kinh chứ đừng dich. nghĩa đen vì dich. sát nghĩa chưa chắc đã đúng vì phần nhiều đa số người hoc. Phât. dùng ý mình đễ diễn dich. Theo tôi thì nên quán chiếu tư duy từng chữ rồi mới đem cái mình hiễu ra so sánh đối chiếu với người cùng hoc. kinh với mình. hoăc. người đã có hoc. qua kinh nhiều lần. Sau đó nên tới chùa hoăc. các diễn đàn Phât. pháp đễ hõi thêm cho chắc ăn.
Y pháp bất y nhân...nên nghe đoc. nhiều rồi so sánh đối chiếu với kinh văn Nguyên Thũy hoăc. bô. A Hàm trong hê. Hán Tư. coi ý kinh muốn nói gì.
Y trí không y thức...nên dùng trí tuê. hơn là tri thức đễ hoc. kinh.
Y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa...giống như kinh Dươc. Sư là môt. bô. kinh rất ý nghĩa rất tiếc nhiều người sữ dung. sai lấy kinh làm phương tiên. nghi lễ cúng kiến hoăc. diễn dich. không đúng.

Y kinh giãi nghĩa tam thế Phât. oan.

Chữ Mat. pháp trong kinh không mang ý nghĩa "tàn lui. hoăc. nghèo mat." Mat. trong chữ Nho nên dich. là cái ngon. (giống ngon. cây).

Không cần đơi. tới chết đâu...môt. ngày nếu không khéo đoa. vào ác đao. rồi tái sanh làm người cã chuc. lần đó mà.... :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Số cát trên móng tay rất ít so với số cát đại địa. Số cát trên móng tay và đại địa chỉ là để ví dụ cho cái nghĩa làm người được thì khó, thì ít mà đọa lạc thì dễ, thì nhiều. Chúng ta phải quý thân người khó có được nầy, dùng nó mà tu hành Phật Pháp, chuyển hóa nghiệp chướng, giải thoát giác ngộ thì mới không uổng vậy.

Có câu:
Thân người khó được nay đã được
Phật pháp khó nghe nay đã nghe
Thân nầy không hướng đời nay độ
Phải đợi kiếp nào độ thân nầy!?

Hư không vô cùng thì chúng sanh vô tận,
Pháp giới cùng khắp mười phương thì chúng sanh cũng cùng khắp mười phương. Không có gì phải lạ cả.

Tôi thấy tuy dân số có tăng mà cái khổ cũng càng tăng, như nhiều bệnh lạ, người nào cũng có bệnh, không bênh nầy thì cũng bệnh khác, không khổ nầy thì cũng khổ khác, không bị đói thì cũng bị béo phì, không tiểu đường thì cũng bị máu có mỡ, không bị tim thì cũng bị thần kinh, không bị bao tử thì cũng bị dạ dầy, trĩ, không bị ung thư cũng bị bứu, không bị cúm gà thì bị cúm heo, không bị chiến tranh thì bị thiên tai động đất lũ lục v.v... ôi nỗi khổ ngày càng tàn khóc!

Phải gắng lo hành tranh giải thoát cho chính mình!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
quangtm
Bài viết: 11
Ngày: 30/03/10 10:18
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi quangtm »

tqh009 đã viết:1-Có vô lượng thế giới ngoài trái đất này. Do bị ngăn trở bởi nghiệp lực nên không thấy nhau. Dân số tăng là do các chúng sanh bậc cao(chư thiên...)hết phước báo tái sanh, hoặc chúng sanh bậc thấp phát triển lên, hoặc do người chết tái sinh. Nếu so số lượng người với số chúng sanh ngoài thế giới này thì cũng như cát trong biển thôi.
2-Đúng là cách nói tượng trưng. Người là loài trung gian, dường như ác nhiều hơn thiện nên được tái sanh làm người thì quả là rất khó.
3-Điều này là đúng trong mọi thời.
Câu trả lời rất hay. Mình xin thêm vào 1 số ý như sau :
Loài người không quá nhiều và cũng không quá ít phước báu nên dễ tu tập nhất.
Phật pháp có câu "bất tăng bất giảm". Hiểu được câu đó thì tự thân sẽ không còn những thắc mắc như vậy nữa. Bạn chủ topic hãy thử tìm hiểu xem sao :)


Quang4311
Bài viết: 39
Ngày: 30/01/08 08:11

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Quang4311 »

Y nghĩa bất y ngữ phải chăng nên được dùng trong trường hợp này. Trước đây mình thắc mắc về vấn đề này, nhưng lại suy luận rằng Phật không nói lời vọng ngữ, Phật nói vậy thì chắc là đúng vậy. Tuy nhiên, ngài cũng nói nhân làm người là do dữ ngũ giới. Như vậy, xin lấy ví dụ, rằng trung bình 10 người thì khoảng 1,2 người tu thiện, dữ ngũ giới.... như vậy tỷ lệ tái sanh làm người là 1/10. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa đen của lời Ngài nói thì tỷ lệ là 1/tỷ tỷ...... = Confused...

Một điều nữa là, mình có đọc vào thời Đức Di Lặc thì nhân dân đa số tu thiện, như vậy chứng tỏ rằng đa số khi chết ít người bị đọa...?

Kính,
Quang


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

1) Dân số thì ngày càng tăng, như vậy có giải thích gì?
Thì sanh ra để tàn hại lẫn nhau ấy mà...mấy người đó từ ác đạo bò lên cũng nhiều á.

2) Số lượng con người hiện giờ trên quả đất thì đâu có nhiều như số cát, đây phải chăng là số tượng trưng?
Trong đạo Phật cũng có thể gọi là tượng trưng, nhưng cũng có thể nói đó là hao hao đúng thực tế...
Hồi đó dct này đọc trong kinh nói "Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng", ngẫm nghĩ dân số đâu có nhiều như cát, mà ở đây chỉ nói riêng Tà Sư mà như như vậy rồi.

Ở đây mình hiểu theo 2 nghĩa: 1 là Phật ví dụ con số nhiều,
Như kinh Kim Cang nói, Lời của Phật là Chân Ngữ, là Như Ngữ (Như là y như vậy, không thêm không bớt, không thiếu, không thừa)
Cho nên nghĩa thứ 2 là phải hiểu Tà Sư đó ở khắp cả trong 6 đạo, hơn thế nữa biến hóa mê hoặc chúng sanh, nếu tính mà thấy không đủ nữa thì ... nên biết rằng nơi giáo hóa của Phật là 1 cõi Ta Bà, chẳng phải riêng coi Diêm Phù Đề.

(Hồi đó nghe một ông thầy tên là CQ, phỉ báng Phật pháp kinh khủng...
Ổng nói ... Tây Phương là hướng Tây, còn trái đất quay lòng vòng sao xác định phương hướng được cho nên là không có Tây Phương Cực Lạc, nghe là biết ngu rồi...! Tây Phương Cực Lạc ở hướng Tây là đối với cõi Ta Bà mà nói, chẳng phải nói trái đất quay mòng mòng).3) Điều này phải chăng chỉ đúng trong thời Mạt Pháp khi tâm con người trở ác, và thời Chánh Pháp thì ngược lại?
Người chết đi vào 3 ác đạo nhiều lém, bởi vì ...ai mà chẳng có thanm, sân, si...
Thử tượng tượng ...một ngày 1 người nào đó họ nghĩ về tham, sân, si nhiều hay họ niệm Phật nhiều, cái nào nặng hơn thì tái sanh về bên đó nhiều hơn...

Thời Mạt Pháp, tuy làm thân người nhưng... toàn là tâm tham sân si lẫy lừng, có khác gì người của tam ác đạo nhưng mà dáng dấp con người. Đầu thay để trả vay trả quả ấy mà.

Cho nên ráng niệm Phật cầu Tây Phương vãng sanh.... chứ tham sân si mà khởi là .... đi vào 1 trong 3 đường dữ mà thôi.

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Quang4311 đã viết:...tái sanh trở lại làm người


quangtm
Bài viết: 11
Ngày: 30/03/10 10:18
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi quangtm »

Quang4311 đã viết:Y nghĩa bất y ngữ phải chăng nên được dùng trong trường hợp này. Trước đây mình thắc mắc về vấn đề này, nhưng lại suy luận rằng Phật không nói lời vọng ngữ, Phật nói vậy thì chắc là đúng vậy. Tuy nhiên, ngài cũng nói nhân làm người là do dữ ngũ giới. Như vậy, xin lấy ví dụ, rằng trung bình 10 người thì khoảng 1,2 người tu thiện, dữ ngũ giới.... như vậy tỷ lệ tái sanh làm người là 1/10. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa đen của lời Ngài nói thì tỷ lệ là 1/tỷ tỷ...... = Confused...

Một điều nữa là, mình có đọc vào thời Đức Di Lặc thì nhân dân đa số tu thiện, như vậy chứng tỏ rằng đa số khi chết ít người bị đọa...?

Kính,
Quang
Chúng ta không thể dùng 1 ví dụ như vậy được, nhiều người không theo đạo phật nhưng họ sống rất tốt mà.
Vấn đề ở đây chính là "không chỉ có người ở trái đất này tái sinh trở lại làm người" mà còn có rất nhiều chúng sinh ở hành tinh khác có nghiệp cảm tương thích với hành tinh chúng ta nên họ tái sinh vào đấy. Đã nói là vô lương vô số thì việc cố gắng dùng 1 con số cụ thể để diễn tả thì... :D


Quang4311
Bài viết: 39
Ngày: 30/01/08 08:11

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Quang4311 »

dct87 đã viết:
Ở đây mình hiểu theo 2 nghĩa: 1 là Phật ví dụ con số nhiều,
Như kinh Kim Cang nói, Lời của Phật là Chân Ngữ, là Như Ngữ (Như là y như vậy, không thêm không bớt, không thiếu, không thừa)
Cho nên nghĩa thứ 2 là phải hiểu Tà Sư đó ở khắp cả trong 6 đạo, hơn thế nữa biến hóa mê hoặc chúng sanh, nếu tính mà thấy không đủ nữa thì ... nên biết rằng nơi giáo hóa của Phật là 1 cõi Ta Bà, chẳng phải riêng coi Diêm Phù Đề.
.
Nếu hiểu theo nghĩa thứ 2 mà dct nói thì mình cảm thấy thật bất ổn, như vậy tỷ lệ con người trong toàn cõi Ta Bà được tái sanh lại làm người chỉ là 1 phần tỷ tỷ tỷ... (cát trong móng tay so với cát trong đại địa)?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thôi chớ hỏi lăng xăng nửa. Tôi nghe mà chóng mặt.

Chớ để ý thức đánh lừa mình. Tu tập Giới Định Tuệ khi giác ngộ sẽ hiểu thôi. Bây giờ chưa giác ngộ, sống với vọng thức, thì vẫn lanh quanh những câu hỏi những lý luận bằng vọng thức thôi. Thật không có lợi ích gì cả!

Mong hiểu ý quên lời.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Quang4311
Bài viết: 39
Ngày: 30/01/08 08:11

Re: Tái sanh làm người?

Bài viết chưa xem gửi bởi Quang4311 »

Như vậy thì khi nào ta nên hiểu "như y thật ngữ" và khi nào thì chỉ nên "y nghĩa bất y ngữ" hay "hiểu ý quên lời"? Chẳng hạn như đoạn trích trong Kinh Tạp A Hàm dưới đây, nếu lấy tỷ lệ 1 phần tỷ tỷ để mà nói thì không được hợp lý, bởi vì rõ ràng dân số con người đang tăng rất nhiều (theo thống kê, năm 2000 là 6.1 tỷ và hiện nay khoảng 6.9 tỷ), và Đức Phật cũng nói rằng số chúng sanh ở tam ác đạo sanh lại làm người cũng rất là mong manh, như vậy nếu con người mất đi và tái sanh lại làm người cũng là 1 phần tỷ tỷ như vậy thì dân số không thể tăng như thế. Vậy ta chỉ nên hiểu theo nghĩa lý thôi, tức đại khái Đức Phật chỉ lấy ví dụ để mà nói rằng để sanh lại làm người là khó thôi, chứ không nên suy luận chi ly theo lời nói?

Có lẽ bản thân rất tin Phật, nhưng không được thông suốt và cảm thấy niềm tin bị đả phá, nên mới tìm nhờ quý Đạo hữu giúp cho hầu được thông suốt.

Kính
-
Trích Kinh Tạp A Hàm http://www.tangthuphathoc.net/kinh/tapaham/16.htm
“Những chúng sanh ở loài người sau khi chết rồi sanh trở lại làm người thì cũng như đất dính trên móng tay;
- “Số chúng sanh ở loài người sau khi chết sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa.

- “Những chúng sanh từ cõi trời sau khi chết trở lại sanh vào cõi Trời thì cũng như đất dính trên móng tay;
- “Số chúng sanh ở cõi Trời sau khi chết sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa.”

- “Những chúng sanh từ địa ngục, sau khi chết rồi được sanh làm người thì cũng như đất dính trên móng tay;
- “Số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ quỷ thì cũng như đất ở đại địa.

- “Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết được sanh lên cõi trời thì cũng như đất dính trên móng tay;
- “Số chúng sanh từ địa ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ quỷ sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách