Thỉnh miễn phí hay phát tâm ấn tống Kinh, Tượng Phật, Máy Ni

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Thỉnh miễn phí hay phát tâm ấn tống Kinh, Tượng Phật, Máy Ni

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

Ai muốn thỉnh miễn phí tượng Phật A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Máy Niệm Phật hay muốn phát tâm ấn tống tượng Phật A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Máy Niệm Phật hay muốn thỉnh đĩa giảng hay muốn tham dự khoá tu niệm Phật hay muốn phát tâm phóng sanh (mỗi Chủ Nhật chùa Thầy hàng tuần đều có phóng sanh) thì liên lạc với Thầy Thích Giác Nhàn địa chỉ dưới đây:
Trần Văn Hơn (Thích Giác Nhàn)
Số 30 Quan Âm Tịnh Thất
Thôn Trung Hiệp, Xã Hiệp An
Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 84633503617
Số cell phone: 0909998300
Dưới đây là trang Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà của Thầy Thích Giác Nhàn có nhiều thông tin thỉnh hay phát tâm ấn tống hay phóng sanh. Quý vị vào đây để xem những bài giảng trực tuyến và tải những bài giảng về máy:
www.phaphoiniemphatadida.vn


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Thỉnh miễn phí hay phát tâm ấn tống Kinh, Tượng Phật, Máy Ni

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

kinhle kinhle kinhle

Cám ơn bạn nhiều lắm


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách