KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Suy nghĩ không thể cấm, nghĩ đúng thì lợi lạc, nghĩ bậy thì khổ nhiều. Khéo tạo nhiều nhân lành, nhân duyên sẽ viên mãn. Nhất lai chẳng rời nhị nguyên, đối đãi.
Không Nghĩ Thiện Ác Không Có Nghĩa Là Đè Nén Ý Nghĩ Không Cho Khởi Lên.

Đè Nén Ý Nghĩ Không Cho Khởi Lên Là Sai Mà Trong Kinh Phật Gọi Là Lấy Đà Đè Cỏ.

Loại Thiền Này Dẫn Đến Vô Ký Niệm (Là Đè Nén Không Khởi Suy Nghĩ Để Tâm Trống Không Trơ Trơ)

Không Nghĩ Thiện Ác Có Nghĩa Là Tâm Thể Vốn Không Có Dấy Niệm Chỉ Là Duyên Theo Cảnh Bên Ngoại Mà Khởi Niệm Phân Biệt.

Ai Thật Có Thực Hành Thiền Định Mới Thấy Được Không Nghĩ Thiện Ác Là Như Thế Nào.

Tại Sao Nói Không Nghĩ Thiện Ác.

Nghĩ Ác Thì Bị Dẫn Vào Trong 3 Đường Ác

Nghĩ Thiện Thì Bị Dẫn Trong 3 Đường Lành

Vô Ký Niệm Thì Bị Dẫn Vào 4 Loại Không Định

Không Nghĩ Thiện Ác Mà Tâm Sáng Suốt Thường Biết Rõ Ràng Đây Mới Là Thiền Định Trong Kinh Phật DạyOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vô ký niệm là nghĩ ác hay nghĩ thiện? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, bản lai diện mục hiện?


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Vô ký niệm là nghĩ ác hay nghĩ thiện? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, bản lai diện mục hiện?
Vô Ký Là Không Dấy Niệm Nhưng Không Sáng Suốt Tĩnh Thức

Cái Này Giống Như Là Đang Ngồi Xem TV Không Dấy Niệm Nhưng Mê Mờ Không Sáng Suốt.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chấp thì có hai: chấp ngã và chấp lý. Chấp ngã thì chấp lý, ngược lại thì không đúng. Có nhiều người tưởng rằng: không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì bản lai diện mục liền hiện.

Có câu: 99 cửa đã đóng thì cửa thứ 100 mở ra.

Lợi ích của các việc thiện lành thì không thể nói hết đâu. Người ta chết đi, mà lúc sống không làm gì tốt lành, không tu dưỡng gì hết thì chết đi chẳng có gì nương tựa, bị các nghiệp ác kéo giữ trong ba đường ác, các nghiệp lành khuyến dụ theo ba đường lành; ấy là sáu đường luân hồi; tuy thiện - ác chẳng đồng nhưng đều là sanh lão bệnh tử, hành hạ thân xác theo các món dục lạc.

Nay quay đầu, làm thiện nhưng không tham muốn đền đáp. Hàm dưỡng đức tánh,...thì đó đều là các nhân giải thoát, là nhân đóng lại sáu cửa, cửa giải thoát mở ra.

Bản lại diện mục xưa nay vẫn vậy, chẳng dùng lời, suy tưởng mà được, không thể định nghĩa hay cho nó một định tướng là được. Ấy đều là mơ tưởng của lý trí mà thôi. Bản lai diện mục chẳng do tu hay không tu mà được, nhưng không tu thì không được, tu mà cho là được thì cũng không được. Vì sao lại phải tu? Chắc là nhiều câu trả lời lắm. Nhưng chân chánh là vì thấy KHỔ mà tu, như người có bệnh thì tìm thuốc và uống thuốc đối trị căn bệnh. Hết bệnh thì chẳng còn bệnh, chẳng lo gì nữa. Sạch hết tất cả bệnh, chẳng còn áng mây mờ nào của lý trí nữa thì tức khắc "bản lai diện mục" hiện và không gì tạp khác.


abcdef
Bài viết: 6
Ngày: 27/03/10 03:40
Giới tính: Nam
Đến từ: viet nam

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi abcdef »

Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu :tqh009, VO_HUU_BAT_KHONG606, Thánh_Tri , tietphuochung, TieuBangHo, kimcang. đã phương tiện chỉ bày. tangbong tangbong .

chúc các vị an lạc kiết tường
Nam mô A Di Đà Phật .


chuchuyen
Bài viết: 49
Ngày: 08/04/10 00:24
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Đồng Nai

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi chuchuyen »

Tỉnh tỉnh mà lặng lặng . Lặng lặng mà tỉnh tỉnh


"Chúng sanh, tức phi chúng sanh,thị danh chúng sanh".

- Kinh Kim Cang -

Lục Tổ : Nay ta gượng nói ra, khiến ngươi bỏ tà kiến, chớ chấp theo lời nói, mới cho biết ít phần”.
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

Xã Vọng Tâm Thủ Chân Lý
Thủ Xã chi Tâm thành xão Ngụy
Học Nhân bất liễu dụng Tu hành
Chân thành nhận giặc Tướng nhi tử
Trích Chứng Đạo Ca.


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
anonymous_itop
Bài viết: 24
Ngày: 18/12/09 20:04
Giới tính: Nam
Đến từ: bình phước

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi anonymous_itop »

không nghỉ thiện không nghỉ ác là vì tâm thiện đã to lớn. chúng ta mà không nghỉ thiện, không nghỉ ác thì đó là tạm thời bận công chuyện nên không nghỉ, hay do ta chẳng biết gì để nghỉ hết. củng như mặt trời bị một đám mây che lại, đó là chấp thiện ác. khi vén đám mây đó ra sẻ hiện rỏ ánh sáng. còn chúng ta. mây tầng tầng lớp lớp, nhiều khi bản thân còn không phân biệt được thiện hay ác. làm điều ác mà cho là thiện, làm điều thiện thì cho là rảnh.

thì có không nghỉ thiện không nghỉ ác củng chỉ là không nghỉ thiện không nghỉ ác mà thôi. không ra được cái gì hết. vì thiện ác trong ta chưa có sự phân biệt, chưa có sự chiến thắng của tâm thiện, vì vậy mà đôi khi ta vẫn sân hận, si mê. có nhiều chuyện phải quán mới biết, không thể đọc mà biết, và cái biết đó tới đâu là tùy ta quán sâu tới đâu, và sau khi quán sâu sẻ thành một người khác hoàn toàn, mà điều khác này là tự bản thân chứ không phải được dạy lại. đó là điều mà Đạo Phật mới có.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

Tieubangho trả lời: khởi nghĩ là sai; đ/h trả lời rất chính xác. Nhưng không thể Kiến Tánh . Vì sao:


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
Vì câu nầy chỉ áp dụng cho Thượng Toạ Huệ Minh ,không áp dụng cho người khác được , cũng vậy tất cả các câu Công án cũng chỉ duy nhất có một người xin hãy cẩn trọng


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
Tất cả Công Án dù có kiến giải lưu loát cũng chỉ là tri kiến lập tri ,cho nên những ngừơi học Công án là nên cẫn trọng không khéo trở thành phỉ bán Chân Tánh của chính mình


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: KHÔNG NGHỈ THIỆN_ KHÔNG NGHỈ ÁC

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

tangbong
=D>


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách