Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

phuongkhanh101
Bài viết: 7
Ngày: 30/04/10 07:09
Giới tính: Nam
Đến từ: BóngTối

Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuongkhanh101 »

Các bạn các thầy cho mình hỏi thế giới này có rất nhiều hành tinh, không gian khác nhau tồn tại chúng sinh, vậy mỗi một sinh mạng sinh ra là luân hồi của một sinh mạng trước đó hay đó là một sinh mạng mới hoàn toàn? Nếu sinh mạng nào cũng là do luân hồi, thì từ hành tinh này luân hồi qua hành tinh khác, đạo này luân hồi qua đạo khác, không gian này luân hồi qua không gian khác thì tất nhiên là sinh mạng có 1 con số nhất định từ xưa đến nay không thay đổi rồi. Trường hợp sinh mạng có thể sinh thành và luân hồi vậy, số lượng tăng lên không ngừng, trước tiên luân hồi trong lục đạo không nói, nhưng những người trong luật đạo giác ngộ thành phật thì ra khỏi luân hồi vậy, số lượng phật có phải là ngày càng tăng không? Mà phật pháp sinh ra để giúp con người giác ngộ tức là muốn một ngày toàn bộ chúng sinh trong 6 đạo trở thành phật hết vậy lúc đó mình không thể tưởng tượng được thế giới sẽ như thế nào? Mà cho mình hỏi thế giới của phật có thể sinh thêm sinh mệnh nữa không và sinh thêm bằng cách nào? Sinh mệnh trong 6 đạo không ngừng tăng thêm, và dần trở thành phật vậy có khi nào thế giời mà phật sống có bị "hết chỗ" hay không? và ngoài thế giới đó mục đích vươn tới là gì? (có thể lúc đó chúng sinh trong 6 đạo những ai chưa giác ngộ là những chúng sinh phật hướng tới thuyết pháp, nhưng chẳng lẽ thế giới cứ vận chuyển như vậy hoài sao, vậy chúng sinh và phật tồn tại trên thế giới này để là gì, sinh ra từ đâu và có ai cao hơn nữa tạo ra phật và con người hay không, hay là phật và con người từ vũ trụ hư không sinh ra và phát triển tới bây giờ hình thành nên thế giới như vậy?) Mình tin luân hồi, địa ngục, con người chết đi sẽ đến một nơi khác nhưng có nhiều điều mình không hiểu mong các bạn giải thích dùm mình tý nhé!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hỏi: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Đáp: Chưa gì nghĩ tới chuyện xa vời làm cái gì.

Ông hãy nhìn xem các bậc cha mẹ có ai là không mong mỏi con cái mình được học cao hiểu rộng như làm Tiến Sĩ?

Vậy mà Tiến Sĩ có được bao nhiêu người?

Chỉ sợ là không có người hoặc hiếm người thành Tiến Sĩ nữa là khác!

Ông lo mọi người thành Phật hết để làm cái gì?

Hiện đời một người thành Phật còn chưa thấy ai mà!

Thôi ông hãy từ từ mà tu học phật pháp, đừng hỏi những câu hỏi lung tung chi.

Nên nhớ "Ước mong là một việc, sự thật một việc".

Tôi cũng mong ai cũng được biết Phật Pháp tu hành được trí tuệ an lạc hạnh phúc giải thoát. Nhưng ước mong của tôi là một việc, còn có người nào được như thế là một việc khác.

Thôi mọi việc hãy tùy duyên, ai có duyên đến với Phật pháp thì đến tìm hiểu tu hành, chỉ sợ là nhiều người không đủ nhân duyên để biết Phật Pháp mà tìm hiểu tu hành đó thôi!

Đã hiếm người tu Phật đến thế, huống chi sẽ bị gạn lọc thì càng hiếm người được Giác Ngộ Giải Thoát. Như các thí sinh từ mẫu giáo đến Đại Học cũng gạn lọc bớt đi rất nhiều rồi, rồi lên học Thạc Sĩ Tiến Sĩ càng bị gạng lọc bớt.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Nếu một ngày tất cả thành Phật, mục đích tồn tại là nỗ lực suy nghĩ lành, làm việc lành để có thể đi đến ngày đó.

Cuộc sống là vô nghĩa nếu không có mục tiêu đúng đắn. Kẻ không biết mục tiêu nào đúng đắn là kẻ hướng tới cái chết, và sẽ chết trước cái ngày tất cả thành Phật.

Sinh mạng được hình thành bởi sự vận hành và kết hợp của những nhân duyên nhất định. Không tự sinh, không có đấng tạo hóa. Nó biến chuyển liên tục, không phải theo một chiều: luôn tăng hoặc giảm. Chúng sanh bậc thấp tu tập tiến đến bậc cao. Chúng sanh bậc cao không nỗ lực bị thối đọa xuống bậc thấp.

Tất cả các vị Phật đều sẽ diệt độ, làm gì có chuyện sống chung một thế giới. Một thế giới không thể chịu đựng nổi sự rúng động khi xuất hiện đồng thời hai vị Phật. Sẽ bị vỡ nát dưới năng lượng lớn như vậy.

Thành tựu quả vị Phật là chấm dứt sự vận hành của nhân và duyên, không sinh ra, không mất đi. Quả vị Phật là tối thượng, không có cái nào cao hơn.

Việc tìm điểm khởi đầu của sinh mạng, ai sinh ra, từ đâu cũng như tìm điểm bắt đầu của bánh xe. Liệu có thể chỉ ra đâu là điểm khởi đầu trên cái bánh xe ấy?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Mỗi một sanh mạng hiện tại, không phải là sanh mạng trước đó, cũng không phải sanh mạng mới hoàn toàn. Mỗi sanh mạng do nghiệp lực thiện - ác đã tạo từ kiếp trước mà sanh ra. Bởi vậy, sanh mạng cũ đã kết thúc. Sanh mạng mới này là kế tục nghiệp quả của đời trước, không có đời trước thì chẳng có đời này, cho nên nói không liên quan gì đến đời trước là sai, tức không thể mới hoàn toàn. Bởi thế chúng sanh chẳng phải chỉ có luân hồi, cũng chẳng phải muốn sanh đâu thì sanh.

Sanh mạng nối tiếp sanh mạng thành một cái chuỗi luân hồi sanh lão bệnh tử. Cái gì là sợ dây kết thành chuỗi đó, ấy chính là nghiệp lực. Muốn chấm dứt sanh lão bênh tử vĩnh viễn thì phải chấm dứt việc tạo nghiệp và khắc phục hậu quả đã tạo, tức là phải rèn dưỡng tu trì công đức (đức hạnh) đầy đủ. Chấm dứt việc tạo nghiệp, tức là chấm dứt ái dục, chấm dứt tham sân si. Khắc phục hậu quả tức là phát Bồ Đề Tâm thực hành hạnh bồ tát cho đến khi đầy đủ.

Có vị đã chấm dứt ái dục vào ngôi vị thánh nhưng chưa phát bồ đề tâm. Tuy vậy, các việc xấu ác hay các món khổ, các món phàm tục chẳng làm tổn hại, các vị ấy không bao giờ trở lại vị trí phàm phu, phàm phu không thể dùng trí tuệ sanh tử mà đoán biết được. Chư vị ấy sống nơi quốc độ của chư Phật thọ dụng pháp lạc. Nhưng các nghiệp ác của quá khứ vẫn chưa đền trả hết, dưới ánh sáng của Đức Phật nơi ấy mà chư vị tự nhiên nhận thấy điều thiếu sót, mà tự nguyện phát Bồ Đề Tâm nhằm thành tựu rốt ráo tối thượng. Tùy theo nguyện lực có thể thị hiện sanh vào các cõi luân hồi mà giáo hóa chúng sanh một cách tự tại, cùng thành tựu Phật quả về sau.

Phật quả là quả vị tối thượng, thánh nhân còn không suy đoán được, huống chi phàm phu. Cho nên phải giác ngộ toàn triệt, có như thế thì mới không còn ngu muội, không còn điều nghi, không còn chướng ngại, không còn mơ hồ, không còn suy lường, không còn sanh tử, không còn luân hồi,...............Còn ngu muội (tôi vẫn còn) mà suy lường cảnh giới Phật thì đó là một ảo tưởng.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


nanakindi
Bài viết: 13
Ngày: 02/05/10 09:25
Giới tính: Nữ
Đến từ: chưa rõ
Nghề nghiệp: being

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi nanakindi »

Trước đây tôi còn muốn sống là vì muốn tham hưởng ngũ dục. Bây giờ tôi còn muốn sống để dùng thân này mà tu hành Phật đạo.

Còn việc thành Phật tôi không dám hý.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"nanakindi"]
Còn việc thành Phật tôi không dám hý
Đấy! chính như tôi đã trả lời ông ở topic "Đề Thi Mời Vào" đó (nói tôi mà kỳ thật tôi mượn ví dụ Phật nói trong Kinh Pháp Hoa).

Vốn là xuất thân Vua Chúa mà bỏ Phụ Vương trốn đi lúc nhỏ, bây giờ lớn 50 tuổi nên không còn nhớ biết ai là cha mình, mình xuất thân từ đâu, tưởng là mình là kẻ nghèo hèn, nên khi trở vào Thành, gặp Vua cha mà không nhận, cho vua cha cao quý hơn mình nên mình sợ, dù vua bảo ổng là cha mình, mình sẽ kế ngôi làm vua. Sợ hải chạy đi không dám nhận liền, vua cha phương tiện bảo mướn về cung làm việc hốt rác đổ phân mới chịu nhận vì cảm thấy mình thấp hèn nên làm những việc thấp hèn mới phù hợp.

Ôi chao Thái Tử con vua mà đi hốt phân sao! Vua cha giờ đây sắp băng hà, mới bảo thật với con ta thật là cha con, con vốn thật là con ta, nay ta giao hết ngai vàng cho con.

Ôi Thành Phật có gì mà sợ, mà không dám, vốn đã là vậy chỉ là trở về thôi!

Dù có sợ có chối bỏ phủ nhận cách nào bao nhiêu lần nhưng sự thật vẫn là sự thật, không chạy đi đâu được cả. Không muốn thành phật mà cũng vốn Phật rồi cơ!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Chuyện hý luận, tào lao mà cũng nói.
Không nghe nói có 3 điều Phật không làm được sao ?
thứ nhất là Phật không thể độ tận chúng sinh. Do đó không có chuyện tất cả đều thành Phật.
Còn muốn biết thì thành Phật đi rồi biết.

Thành Phật rồi thì tìm mỏi mắt cũng không thấy chúng sinh đâu mà độ.
Cho nên kinh Kim Cang nói " Độ vô số, vô lượng chúng sinh mà thực ra không có chúng sinh nào được độ ".

Không biết gì về Phật pháp thì đừng đặt câu hỏi vấn nạn kiểu như " quả trứng có trước hay con gà có trước?".


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
phuongkhanh101
Bài viết: 7
Ngày: 30/04/10 07:09
Giới tính: Nam
Đến từ: BóngTối

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuongkhanh101 »

Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã giúp mình giải đáp thắc mắc. Thật ra thì mình mới bắt đầu tìm hiểu Phật pháp(đang suy ngẫm về thế quan của Đạo Phật) nên có những điều không hiểu như vậy, chứ không phải mình đặt những vần đề "tự xem là cao siêu" để thể hiện mình.

Đúng như bạn binh nói:
"Không nghe nói có 3 điều Phật không làm được sao ?
thứ nhất là Phật không thể độ tận chúng sinh. Do đó không có chuyện tất cả đều thành Phật."
Từ đây mình cũng nghiệm ra một số vần đề rồi. có lẽ thế giới vũ trụ vạn vật tuần hoàn không có điểm cuối được, nghiệp mất rồi lại sinh, vô vạn chúng sinh không thể nào tất cả đều vươn tới giác ngộ hết được. Mặc dù đó là điều Chư Phật mong mỏi.
nanakindi đã viết:Trước đây tôi còn muốn sống là vì muốn tham hưởng ngũ dục. Bây giờ tôi còn muốn sống để dùng thân này mà tu hành Phật đạo.

Còn việc thành Phật tôi không dám hý.
Đọc bài này của bạn mình nhớ đền lúc trước có đọc một quyển sách về phật, có nói: Lúc thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật, ngài có nói ngài không có bất cứ một mưu cầu nào cả kể cả mong muốn được trở lại thành Phật(mình nhớ không biết có chính xác không, bạn nào có biết về điều này xin chỉ giáo giúp mình: Mình muốn hỏi là nếu Đức Phật không có bất cứ một mưu cầu nào cả thì việc độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh giác ngộ, ngài có mưu cầu không? nếu ngài không mưu cầu, thì chẳng phải là "được chăng hay chớ" hay sao?). Vậy Phật hướng con người tu Đạo bỏ đi tham sân si, tức là bỏ đi tất cả mọi ước muốn phải không? Nghĩa là kể cả mong muốn được giác ngộ, được tái sinh vào cõi Cục Lạc, được thoát khỏi luân hồi. Nếu một người tu hành mà lúc nào cũng mong muốn mình thoát khỏi luân hồi thì đó có phải là mâu thuẫn với giáo huấn của Phật hay không, xin các bạn chỉ điểm cho.

Mình hỏi những vấn đề dài dòng lôi thôi nhưng có mong muốn được bước vào cánh cửa Phật pháp, câu hỏi chỉ dành cho những người có tâm, mình xin chân thành cảm ơn các bạn.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nếu một người tu hành mà lúc nào cũng mong muốn mình thoát khỏi luân hồi thì đó có phải là mâu thuẫn với giáo huấn của Phật hay không, xin các bạn chỉ điểm cho
Không mâu thuẫn. Đức Phật lúc nào cũng mong muốn cho mọi chúng sanh thoát khổ, thoát khỏi luân hồi. Tuy nhiên con đường để đi, để đến rất phức tạp, không như con đường thẳng, cho nên đức Phật phải tùy phuơng tiện mà nói.

Với những người mới bắt đầu, Phật chỉ cho thấy đời là đau khổ, để khuyên người đó ráng sức tu tập, dẹp bỏ mọi ham muốn, mưu cầu (là những thứ làm cho con người sa đọa, đau khổ). Sau một thời gian tu hành, giác ngộ nhiều điều về thế gian, về chân lý, Phật mới dạy :
Phải buông bỏ cả ước muốn thành Phật.
Cũng như một người đã qua được sông rồi thì phải bỏ bè mà bước lên bờ.
Nếu còn giữ mãi ước muốn đó thì không thể thành Phật được. Bởi thế trong kinh Kim Cang Phật có nói
" Ở nơi đức Phật Nhiên Đăng, ta chẳng đắc gì cả nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta sẽ thành Phật ".


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

phuongkhanh101 đã viết: Đọc bài này của bạn mình nhớ đền lúc trước có đọc một quyển sách về phật, có nói: Lúc thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật, ngài có nói ngài không có bất cứ một mưu cầu nào cả kể cả mong muốn được trở lại thành Phật(mình nhớ không biết có chính xác không, bạn nào có biết về điều này xin chỉ giáo giúp mình: Mình muốn hỏi là nếu Đức Phật không có bất cứ một mưu cầu nào cả thì việc độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh giác ngộ, ngài có mưu cầu không? nếu ngài không mưu cầu, thì chẳng phải là "được chăng hay chớ" hay sao?). Vậy Phật hướng con người tu Đạo bỏ đi tham sân si, tức là bỏ đi tất cả mọi ước muốn phải không? Nghĩa là kể cả mong muốn được giác ngộ, được tái sinh vào cõi Cục Lạc, được thoát khỏi luân hồi. Nếu một người tu hành mà lúc nào cũng mong muốn mình thoát khỏi luân hồi thì đó có phải là mâu thuẫn với giáo huấn của Phật hay không, xin các bạn chỉ điểm cho.
cafene cafene
bạn mới bắt đầu tìm hiểu, vì kiến thức của bạn về Phật pháp chưa có nhiều nên khó mà nói cho bạn hiểu.
Mình muốn hỏi là nếu Đức Phật không có bất cứ một mưu cầu nào cả thì việc độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh giác ngộ, ngài có mưu cầu không? nếu ngài không mưu cầu, thì chẳng phải là "được chăng hay chớ" hay sao?
Nhưng QT cũng ráng mà giải thích , hiểu bao nhiêu tùy bạn. Đức Phật ví như mặt trăng kia tỏa ánh sáng đến khắp vạn vật, không phân biệt cái gì được soi sáng. Có cây cao hưởng được nhiều ánh sáng, có cây thấp nhận được ít. Vì không có lòng phân biệt , tình thương trải khắp chúng sanh nên gọi là vô ngã. Vô ngã tức là không mong cầu gì cho mình nữa hết.

cây cao kia ví như bậc thượng căn, thiện tri thức.
cây thấp ví cho bậc hạ căn, trí tuệ kém.
Nên nói Phật tức Vô Ngã chứ không nói không mưu cầu , (dùng từ như vậy chưa chuẩn). Ngài vì lòng thương chúng sanh ngập chìm trong biển khổ sanh tử mà thị hiện nơi thế gian, Chỉ bảo con đường trở về Biển giác .
Vậy Phật hướng con người tu Đạo bỏ đi tham sân si, tức là bỏ đi tất cả mọi ước muốn phải không? Nghĩa là kể cả mong muốn được giác ngộ, được tái sinh vào cõi Cục Lạc, được thoát khỏi luân hồi. Nếu một người tu hành mà lúc nào cũng mong muốn mình thoát khỏi luân hồi thì đó có phải là mâu thuẫn với giáo huấn của Phật hay không
tham : tham lam.
sân : sân hận.
si : si mê.
Khi bỏ sạch tham sân si , thì đó là Niết Bàn rồi ! Lúc đó còn cầu Niết Bàn ở đâu nữa mà cầu ! Sống 3 y một bát, tự do tự tại.

Một người mong muốn thoát khỏi luân hồi tức là người này đang diệt tham , sân , si. Khi diệt sạch tham sân si thì mong cầu cũng tự mất luôn. Lúc đó chẳng còn mong cầu gì nữa.
Một người muốn sanh vào cõi Cực Lạc tức là vào cõi tu hành của Đức Phật A Di Đà. Vào Cõi ấy tu tập rồi cũng sẽ diệt tham sân si sạch sẽ, đến chỗ viên mãn không còn mong cầu.

Tức là khi còn tu ở giai đoạn thấp thì còn mong cầu. Còn ở giai đoạn cao thì mong cầu càng giảm. Cho đến khi sạch sẽ tham sân si tức thành tựu.
Cũng giống như bị đạp gai, lấy một cái gai khác lể cái gai bị đạp. Khi gai đã được lấy ra rồi thì cả 2 cái gai đều bị bỏ đi.

Mời bạn ghé vào blog mình. ;)


_()_
sun
Bài viết: 33
Ngày: 26/11/09 03:34
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi sun »

tqh009 đã viết:
Một thế giới không thể chịu đựng nổi sự rúng động khi xuất hiện đồng thời hai vị Phật. Sẽ bị vỡ nát dưới năng lượng lớn như vậy.
Đây có phải là nguyên nhân mỗi thế giới chỉ có một vị phật xuất hiện ko?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Nếu một ngày tất cả thành Phật, vậy mục đích tồn tại là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Một thế giới không thể chịu đựng nổi sự rúng động khi xuất hiện đồng thi hai vị Phật. Sẽ bị vỡ nát dưới năng lượng lớn như vậy.
Ý này ở đâu ra vậy ?
Trong kinh Pháp Hoa có nói đến :
Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, 2 đức Thế Tôn cùng ngồi trên một đài báu, mà sao không thấy trái đất rung rinh tí nào vậy cà ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]2 khách