CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

vacun
Bài viết: 25
Ngày: 16/05/10 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi vacun »

"Hết thảy chúng sanh là rể cây
Bồ Tát là hoa, Phật là Quả
Dùng nước Đại Bi lợi ích chúng sanh
Thì có thể thành tựu hoa quả trí tuệ Phật Bồ Tát"
- Kinh Hoa Nghiêm

đọc chữ kí của bác Thánh_Tri, chữ Bi làm mình nhớ đến "Từ Bi, Hỹ Xã" hình như có nghĩa là "từ bỏ buồn, xã ly vui" phải không nhĩ :-? , mọi người cùng góp ý nào ? Còn từ Đại Bi ở chữ kí bác Thánh_Tri thì sao nhĩ :D


Nghe Chỉ Nghe, Đừng Suy Nghĩ
Nhìn Chỉ Nhìn, Đừng Suy Nghĩ
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Cúi lạy đấng tam giới tôn
Quy mạng cùng mười phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Niệm Phật A Di Đà
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có kẻ thấy nghe
Cùng phát lòng giác ngộ
Hết một báo thân này
Sinh qua cõi Cực lạc

NAM MÔ TAM THẬP LỤC VẠN ỨC NHẤT THẬP NHẤT VẠN CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU
ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ BỔN SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC PHẬT


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Đạo Phật mà Chơn Chánh lá "Duy Tuệ Thị Nghiệp". Chứ không phải là "Duy Quả Thị Nghiệp", Nghĩa là Tu đễ thành tựu "trí Tuệ" , chứ không phải là tu đễ thành "ông này bà kia" Hay ở Lạc quốc ???? Đó là Tu lạc, ( nghĩa là lầm đường).

Vảng sanh mà đợi đến lúc chết, hay là lúc xã báo thân mới vãng sanh là "trật lất". Đó là còn "ngã Tướng" "Ngã nhân" "Ngã sở hửu", Là không biết, không tư duy, không tu sửa, theo Tịnh Độ Tông, mà lại càng làm sai lạc Tôn Chỉ Cao quý của Phật Tổ.

Chử "Lạc" trong Cực lạc là vui sướng hạnh Phúc, Trong đạo Phật thì lấy Từ Bi và Trí Tuệ làm Tôn chỉ, chứ không lấy "Lạc" làm tôn chì. Nhưng, từ là "TỪ NĂNG DỬ LẠC, BI NĂNG BẠT KHỔ" nghĩa là vì Từ Bi nên Phật Giáo luôn muốn đem lại an vui và hạnh phúc cho mọi người, Đồng thời phải có trí tuệ (bát nhã), Trí tuệ đem lại gì ?
Quán tự tại hành thâm bát nhã ba la thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không... Đó mới là Cực Lạc. "... độ nhất thiết khổ ách" Đó mới là BI.

Con người mà còn thấy cái Ta và cái của Ta thì làm sao có "Cực Lạc Quốc" . làm sao đợi đến lúc chết hay xã báo thân ???

Ái hà Thiên xích lãng.
Khổ ài vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ.
Tảo cấp niệm Di Đà.

Con người lặn hụp trong cái biển "ái" bao la sâu thẫm, và khổ đau thì như ngàn ngàn con sóng ập lên đầu, muốn thoát khỏi bể khổ đó, chỉ có cách là quay lại niệm Phật A Di Đà.

Nhưng niệm Phật không có nghĩa là cầu Phật cứu, giống như đánh tín hiệu "SOS", mà Niệm Phật là xã ly, buông bỏ hết để nhất tâm niệm, Bỏ hết, con ta, vợ ta, chồng ta, tiền của ta, nhà của ta, lý của ta, sự của ta, tai của ta, mắt của ta, miệng của ta,.... cái gì khởi là bỏ, mới gọi là Niệm Phật Tam Muội. Bây giờ Tịnh Độ Tông cách Tân dạy niệm Phật nhất tâm bỏ hết mà ... Chỉ chừa Cảnh giới "Tây Phương" đừng bỏ nên nhớ ??? Đó là Tầm Bậy, Cảnh còn thì nhân còn làm sao dứt.

Chứng thực tướng vô nhân pháp
sát na diệt khước A Tỳ Nghiệp

Không còn A Tỳ Nghiệp thì .... còn gì cái gì để gọi tên?


MinhDao
Bài viết: 65
Ngày: 11/01/08 16:16

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi MinhDao »

ChiLan đã viết:Đạo Phật mà Chơn Chánh lá "Duy Tuệ Thị Nghiệp". Chứ không phải là "Duy Quả Thị Nghiệp", Nghĩa là Tu đễ thành tựu "trí Tuệ" , chứ không phải là tu đễ thành "ông này bà kia" Hay ở Lạc quốc ???? Đó là Tu lạc, ( nghĩa là lầm đường).

Vảng sanh mà đợi đến lúc chết, hay là lúc xã báo thân mới vãng sanh là "trật lất". Đó là còn "ngã Tướng" "Ngã nhân" "Ngã sở hửu", Là không biết, không tư duy, không tu sửa, theo Tịnh Độ Tông, mà lại càng làm sai lạc Tôn Chỉ Cao quý của Phật Tổ.

Chử "Lạc" trong Cực lạc là vui sướng hạnh Phúc, Trong đạo Phật thì lấy Từ Bi và Trí Tuệ làm Tôn chỉ, chứ không lấy "Lạc" làm tôn chì. Nhưng, từ là "TỪ NĂNG DỬ LẠC, BI NĂNG BẠT KHỔ" nghĩa là vì Từ Bi nên Phật Giáo luôn muốn đem lại an vui và hạnh phúc cho mọi người, Đồng thời phải có trí tuệ (bát nhã), Trí tuệ đem lại gì ?
Quán tự tại hành thâm bát nhã ba la thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không... Đó mới là Cực Lạc. "... độ nhất thiết khổ ách" Đó mới là BI.

Con người mà còn thấy cái Ta và cái của Ta thì làm sao có "Cực Lạc Quốc" . làm sao đợi đến lúc chết hay xã báo thân ???

Ái hà Thiên xích lãng.
Khổ ài vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ.
Tảo cấp niệm Di Đà.

Con người lặn hụp trong cái biển "ái" bao la sâu thẫm, và khổ đau thì như ngàn ngàn con sóng ập lên đầu, muốn thoát khỏi bể khổ đó, chỉ có cách là quay lại niệm Phật A Di Đà.

Nhưng niệm Phật không có nghĩa là cầu Phật cứu, giống như đánh tín hiệu "SOS", mà Niệm Phật là xã ly, buông bỏ hết để nhất tâm niệm, Bỏ hết, con ta, vợ ta, chồng ta, tiền của ta, nhà của ta, lý của ta, sự của ta, tai của ta, mắt của ta, miệng của ta,.... cái gì khởi là bỏ, mới gọi là Niệm Phật Tam Muội. Bây giờ Tịnh Độ Tông cách Tân dạy niệm Phật nhất tâm bỏ hết mà ... Chỉ chừa Cảnh giới "Tây Phương" đừng bỏ nên nhớ ??? Đó là Tầm Bậy, Cảnh còn thì nhân còn làm sao dứt.

Chứng thực tướng vô nhân pháp
sát na diệt khước A Tỳ Nghiệp

Không còn A Tỳ Nghiệp thì .... còn gì cái gì để gọi tên?

Nếu chưa hiểu thấu thì không nên phát ngôn bài bát. Xin cẩn thận.

Nói Lý thì hay lắm nhưng Sự thật thì trống không. Lý Sự không viên dung thì gọi là Hý Luận Vọng Ngữ như lời Cổ nhân nói.

"Là hạng phàm phu lè tè sát đất lại vọng sanh ức đoán ư?"

Căn Tánh Chúng Sanh không đồng, có cao có thấp. Có người Niệm Phật Thân tuy ở Ta Bà nhưng Tâm thì đã Sanh Cực Lạc, có người xã thân ra đi tự tại ra đi không đợi tới lúc chết, có người bịnh đau nhưng Tâm Niệm Phật ra đi...v.v.

Sao lại cứ nhìn có một phía cạnh rồi lại cho người ta "trật lất" ?
http://niemphat.net/Luan/giangonluc/giangonluc1.htm

ẤN QUANG ÐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC

2. Khuyên trừ nghi sanh tín


* Pháp môn Tịnh Ðộ nếu tin cho tới, còn gì tốt lành hơn! Nếu trí mình chưa quyết thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ, trọn chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo: “Pháp môn Tịnh Ðộ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn. Hàng Ðăng Ðịa Bồ Tát (8) chẳng biết được ít phần”. Hàng Ðăng Ðịa Ðại Sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lè tè sát đất lại vọng sanh ức đoán ư?

* Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi, tâm chẳng sanh một niệm ngờ vực thì dù chưa ra khỏi Sa Bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn Sa Bà; chưa sanh Cực Lạc, nhưng đã là khách quý cõi Cực Lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Há có nên do dự, lười nhác, sao nhãng, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lỡ làng mãi mãi ư? Là trang nam nhi có huyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm thây đi, thịt chạy, chết mục nát như cỏ cây. Hãy gắng lên, cố lên!
Sửa lần cuối bởi MinhDao vào ngày 18/05/10 12:52 với 2 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Vảng sanh mà đợi đến lúc chết, hay là lúc xã báo thân mới vãng sanh là "trật lất". Đó là còn "ngã Tướng" "Ngã nhân" "Ngã sở hửu", Là không biết, không tư duy, không tu sửa, theo Tịnh Độ Tông, mà lại càng làm sai lạc Tôn Chỉ Cao quý của Phật Tổ.
Tự Thân Chưa Xả Được 4 Tướng Mà Chỉ Nói Lý Rỗng Thì Là Vọng Ngữ.
Chử "Lạc" trong Cực lạc là vui sướng hạnh Phúc, Trong đạo Phật thì lấy Từ Bi và Trí Tuệ làm Tôn chỉ, chứ không lấy "Lạc" làm tôn chì. Nhưng, từ là "TỪ NĂNG DỬ LẠC, BI NĂNG BẠT KHỔ" nghĩa là vì Từ Bi nên Phật Giáo luôn muốn đem lại an vui và hạnh phúc cho mọi người, Đồng thời phải có trí tuệ (bát nhã), Trí tuệ đem lại gì ?
Quán tự tại hành thâm bát nhã ba la thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không... Đó mới là Cực Lạc. "... độ nhất thiết khổ ách" Đó mới là BI.
Tự Thân Đã Tự Quán Chiếu 5 Uẩn Đều Không Chưa?
Con người mà còn thấy cái Ta và cái của Ta thì làm sao có "Cực Lạc Quốc" . làm sao đợi đến lúc chết hay xã báo thân ???
Tự Thân Đã Hết Còn Chấp Ta Của Ta Sao Chưa?

Con người lặn hụp trong cái biển "ái" bao la sâu thẫm, và khổ đau thì như ngàn ngàn con sóng ập lên đầu, muốn thoát khỏi bể khổ đó, chỉ có cách là quay lại niệm Phật A Di Đà.
Nhưng niệm Phật không có nghĩa là cầu Phật cứu, giống như đánh tín hiệu "SOS", mà Niệm Phật là xã ly, buông bỏ hết để nhất tâm niệm, Bỏ hết, con ta, vợ ta, chồng ta, tiền của ta, nhà của ta, lý của ta, sự của ta, tai của ta, mắt của ta, miệng của ta,.... cái gì khởi là bỏ, mới gọi là Niệm Phật Tam Muội. Bây giờ Tịnh Độ Tông cách Tân dạy niệm Phật nhất tâm bỏ hết mà ... Chỉ chừa Cảnh giới "Tây Phương" đừng bỏ nên nhớ ??? Đó là Tầm Bậy, Cảnh còn thì nhân còn làm sao dứt.
Chứng thực tướng vô nhân pháp
sát na diệt khước A Tỳ Nghiệp

Không còn A Tỳ Nghiệp thì .... còn gì cái gì để gọi tên?
Chứng Được Như Ngài Huyền Giác Thì Nói Được Còn Chưa Chứng Như Ngài Huyền Giác Thì Là Vọng Ngữ.

TU HÀNH PHẢI CÓ ĐỦ LÝ SỰ CHỈ HAM NÓI LÝ CAO ĐỂ KHOE KHOANG BÀI BÁC CHỈ TRÍCH MÀ TỰ THÂN CHƯA THẬT CHỨNG ĐẾN ĐÂY LÀ ĐẠI VỌNG NGỮ.

DÙNG LÝ THIỀN ĐỂ BÀI BÁC TỊNH ĐỘ MÀ TỰ THÂN CHẲNG THẬT CHỨNG NGỘ THIỀN THÌ ĐÂY LÀ TÀ KIẾN PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
vacun
Bài viết: 25
Ngày: 16/05/10 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: TPHCM

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi vacun »

phuoctuong đã viết:Cúi lạy đấng tam giới tôn
Quy mạng cùng mười phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Niệm Phật A Di Đà
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có kẻ thấy nghe
Cùng phát lòng giác ngộ
Hết một báo thân này
Sinh qua cõi Cực lạc

NAM MÔ TAM THẬP LỤC VẠN ỨC NHẤT THẬP NHẤT VẠN CỬU THIÊN NGŨ BÁ ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU
ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ BỔN SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG QUANG PHẬT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT
NAM MÔ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC PHẬT
Cám ơn bạn rât nhiều, mình sẽ thường ghi nhớ mấy dòng chữ trên


Nghe Chỉ Nghe, Đừng Suy Nghĩ
Nhìn Chỉ Nhìn, Đừng Suy Nghĩ
ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

Cảnh giới Cực lạc Ngày nay đã bị người ta mua bán. Có người hàng ngày làm chuyện thất nhơn ác đức, tối về tụng kinh Di Đà, họ cho rằng sống ở thế gian này thì phải giải quyết chuyện "TIỀN", còn vảng sanh Cực Lạc là chuyện "Đăng ký vé". Bởi vì lỗi là do cái lối giảng của những tu sỉ hạng tầm tầm...!!! chớ không phải là lổi của Phật Tử. Hộ niệm vảng sanh là chuyện đánh tín hiệu "SOS", có người sắp chết "A LÔ" Phật đến ngay, A lô A lô "Chim sẻ gọi đại bàng". "Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rỏ trả lời ..."

Người ta càng nguy cấp thì càng dọng chuông tợn, hét càng to, khác nào dí chó vào chuồng, Tầm bậy hết sức.

Thực tế có như vậy, chứ không phải chuyện nói chơi cho vui. Có gia đình, tất cả đều "tin" vảng sanh, nhưng có thằng con út lại "Tin Chúa", Tại sao? Tại vì Phật Giáo, giáo pháp mơ hồ, dị đoan, và thân giáo của các Tu sỉ ngày càng sa sút. Tụng Di Dà _ 500, Tụng Địa Tạng 1,5 chai... Cúng thất 500., mãn thất 1000, ... Đó là mua bán chứ không còn là Tịnh Độ.

Cha mẹ cầu vảng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn con về bên Chúa, củng vậy thôi !

Hởi ôi !

Nay, có người bàn chuyện đệ nhất nghĩa mà Chư Phật thật chứng, thì hàng hàng lớp lớp khởi tâm liền. Vậy mới biết TU SỈ thời nay giáo thế nào ???

Không thuộc hàng sơ tâm như kể trên, nhưng lại rơi vào tư kiến hoặc, mà đó là do thời đại tức là kiếp hoặc. "Ta sanh vào thời này, thời người ta dụng phương tiện như thế này, thì ta... củng vậy thôi ???" . Đó là "Vuốt đuôi".

Diển đàn trao đỗi tư tưởng Phật Giáo thì xin hỏi Tất cả :
Vãng sanh thật nghĩa là như thế nào ????


ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

mod KIMCANG Ơi !

O^ng chứng được gì mà lại bảo người khác phải chứng ? Mà Chứng cái gì ?

Ông đã quán ngũ uẩn giai không , ?

Ông đã hết chấp "Ta và cái của Ta" ?

Hỏi tức là trã lời.

Ông còn chấp .. Thọ , tưởng hành thức nên mới hỏi vậy, vì đó là Tưởng sanh. là hành khởi, ... Tưởng không sanh thì chuyện của người chẳng động, hành không khởi thì không có lời vô ích...

Không chấp "Ngã, và Ngã sở hửu" thì chẳng có phân biệt ???


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

DH CHI LAN LÝ LUẬN BÀI BÁC NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ MÀ BẢN THÂN DH CHI LAN ĐÃ RA KHỎI SANH TỬ TRONG 3 CÕI HAY CHƯA?

CHƯA TỰ TẠI TRONG SANH TỬ MÀ CHỈ NÓI LÝ RỖNG PHÁ HOẠI CĂN LÀNH CỦA NGƯỜI THÌ LÀ ĐẠI VỌNG NGỮ.
DH CHI LAN HỎI CHỨNG CÁI GÌ?

NHỮNG ĐIỀU DH CHI LAN NÓI THÌ DH CHI LAN ĐÃ THẬT ĐẠT ĐẾN HAY CHỈ LÀ HÝ LUẬN
.


TU LÀ THỰC HÀNH KHÔNG PHẢI HÝ LUẬN RỖNG

NGƯỜI HAY LÝ LUẬN BÀI BÁC MÀ KHÔNG THỰC TU THỰC CHỨNG LÀ KẺ PHÁ HOẠI CHÁNH PHÁP KHÔNG PHẢI ĐỆ TỬ PHẬTOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đó là do hậu thế làm sai chứ chẳng phải do lời dạy của chư Tổ, chư Phật.

Còn ai tu hành đúng chánh pháp thì vẫn được giải thoát như từ hồi mới khai pháp cho đến tận hôm nay, bất luận là pháp môn gì. Những ai tu hành sai pháp thì chưa được giải thoát, hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ khác là số người sai pháp hoặc theo tà pháp, phỉ báng pháp, vào địa ngục thì ngày một đông.

ChiLan: "vãng sanh thật nghĩa như thế nào????"

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT.

TÍN - NGUYỆN - HẠNH đầy đủ thì được vãng sanh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Vãng sanh thật nghĩa là như thế nào ????
ĐỦ TÍNH NGUYỆN HẠNH LÀ ĐƯỢC VÃNG SANH.

DH CHI LAN HÃY ĐỌC KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ:


Ðức Phật bảo A Nan và Vi Ðề Hi: " Người Hạ Phẩm Hạ Sanh ấy.

Hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện ngũ nghịch, thập ác, đủ các bất thiện. Người ngu như vậy, do các ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy, lúc lâm chung, gặp thiện tri thức dùng nhiều lời an ủi, vì nói diệu pháp dạy bảo niệm Phật. Người ấy bị khổ bức không rảnh niệm được.

Thiện hữu bảo rằng nếu người chẳng phải niệm Phật kia được, thì ngươi xưng danh hiệu Phật A Di Ðà, như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ mười niệm.

Nên xưng như vầy: Nam Mô A Di Ðà Phật.

Do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ tám mươi ức kiếp tội sanh tử. Lúc mạng chung, thấy kim liên hoa dường như mặt nhựt trụ trước người ấy. Như khoảng một niệm, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen mãn mười hai đại kiếp hoa sen ấy mới nở. Quán Thế AÂm Bồ Tát và Ðại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp trừ diệt tội. Người ấy nghe pháp rồi, rất vui mừng liền phát tâm Vô Thượng Bồ Ðề.

Ðây gọi là người Hạ Phẩm Hạ Sanh vậy".".Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT, NIỆM PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Không phải hể thấy Thầy nào Tụng Kinh Niệm Phật thì người đó đều mê tín, hoặc mua bán như Chilan vừa nói.

Và nếu có những Thầy như vậy thì chẳng qua là những người chưa thật tìm hiểu và hành trì đúng với Tôn Chỉ của pháp môn Tịnh Độ đó chăng?

Chớ nên vì thấy vài chuyện như thế mà gán ép oan cho cả thẩy Pháp Môn Tịnh Độ và người tu Tịnh Độ đều là như thế!

Ôi, biết đâu rằng một khi người đã giác ngộ cũng hiện thân Tụng Kinh Niệm Phật như thường.

Mê mà tụng Kinh Niệm Phật cũng có
Ngộ mà tụng Kinh Niệm Phật cũng có

Há có thể dùng mắt phàm mà đánh giá người khác hay sao?

Từ Bi ở đâu khi thấy mà không thương sót những kẻ chẳng hiểu Phật Pháp nên làm việc trái nghịch, nguyện sớm thành Phật để độ thoát những người ấy, lại dùng lời như rắn để trúc hết những sự câm hờn khinh bỉ đến họ?

Đó là hành động của "Duy Tuệ Thị Nghiệp" sao?

Lòng tốt khuyên răng người nên dẹp ngã chấp, nhưng mình cũng vẫn còn ngã chấp, không biết đã thật tu chiếu kiến ngũ uẩn giai không chưa?

Nếu đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ắc sẽ không đến nỏi buông lời chưởi nhục mạ đến những người kia.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách