THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

"Cổ Học Tinh Hoa" cũng có những chuyện về dùng người rất thâm thúy nhỉ !


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

binh đã viết:49 – TINH TIẾN

Ngài Hối Đường nói với ông cấp sự Chu Tế Anh (Ô. Chu Thế Anh tên Hiển Mô, tự Thế Anh , làm quan Cáp Sự. Ô. Hỏi đạo nơi thiền sư Hoàng Long Nam) :
Khi tôi mới vào đạo, tôi tự thị là đạo rất dễ . Nhưng sau khi tôi yết kiến Hoang Long tiên sư , tôi nghĩ lại về những việc thường dụng của tôi đối với đạo lý , tôi thấy nó mâu thuẫn rất nhiều. Tôi liền gắng sức thực hành trong ba năm . Dù gặp mùa lạnh buốt hay nắng gắt tôi vẫn bền chí không dời . Và sau đó tôi mới thấy được sự sự như lý. Ngày nay dù là tôi ho hắng hay khoa chân múa tay cũng đều là như ý của Tổ Sư từ Tây Phương lại (ám chỉ Tổ Bồ Đề Đạt Ma).
Tinh tiến: Tinh tấn, cầu tiến.
Khi tôi mới vào đạo, tôi tự thị là đạo rất dể.


Thật vậy những người mới vào đạo, còn tánh Nhơn ngã sinh quan, thì thường sanh lòng ngã mạn.

Nhưng khi thật sự đã thấy đạo, và thực hành theo đạo. Thì không phải dể dàng. Thí dụ: chữ "Nhẫn". Nghe thì dể, làm thì không phải dể.

Và sau đó tôi mới thấy được sự sự như lý. Ngày nay dù là tôi ho hắng hay khoa chân múa tay cũng đều là như ý của Tổ Sư từ Tây Phương lại (ám chỉ Tổ Bồ Đề Đạt Ma).


Nhưng thật sự đã giác ngộ rồi, thì thấy khó mà dể.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

50 – BẤT ĐỒNG

Ông Chu Thế Anh hỏi ngài Hối Đường :
Người quân tử không may có chút sai lầm nhỏ thì những người nghe thấy hay trông thấy đều chỉ mục không ngớt. Trái lại kẻ tiểu nhân suốt ngày tạo ác mà không bị như thế là sao vậy ?
Ngài Hối Đường đáp :
Đức của người quân tử như viên ngọc quí, nếu trong viên ngọc ấy tự nhiên sinh ra vết, tất nhiên phải hiện ra ngoài và người trông thấy viên ngọc ấy như thế coi là kỳ dị nên không thể không chú ý được. Còn kẻ tiểu nhân, hàng ngày họ chuyên làm những cái ác thì cần nói đến làm chi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

51 – ĐẠO

Ngài Hối Đường nói :
Đạo của thánh nhân như trời đất nuôi nấng muôn vật , không có vật gì mà không đầy đủ trong đạo ấy. Đạo của chúng nhân như : Giang,hà, hoài tể, núi sông, gò hang, cỏ cây, công trùng v v… đều dung hết lượng của nó mà thôi . Nó không biết ngoài lượng của nó ra thì trong vũ trụ này vật gì cũng đầy đủ đạo ấy.
Vậy có hai đạo ư ?
Không phải, do sự thấy được có nông sâu, và sự thành tựu có lớn, nhỏ mà thôi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

52 – THIỆP THẾ

Ngài Hối Đường nói :
Sự việc đã bỏ lâu, không thể mong chóng thành. Điều xấu chồng chất nhiều, không thể từ bỏ ngay , sự ưu ái không thể lưu luyến mãi, nhân tình không thể tốt mãi, họa hoạn không thể cẩu thả và mong tránh khỏi được.
Là bậc thiện tri thức hiểu suốt được năm việc ấy, thì trong sự thiệp thế sẽ không bị buồn phiền.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

53 – TRỌNG HIẾU

Ngài Hối Đường nói :
Sự tiến, chỉ của Hoàng Long tiên sư rất nghiêm trọng. Ai trông thấy ngài cũng đều kính sợ. Tăng sĩ nào có việc gì xin nghỉ , thì phần nhiều ngài dứt khoát từ chối. Nhưng khi ngài nghe thấy ai xin về thăm song thân già yếu, thì khí sắc ngài vui hòa hiện trên nét mặt. Ngài tỏ hết lễ độ và còn gởi phẩm vật về biếu.
Ngài mến người cung kính sự hiếu như thế.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

54 – ĐỘ LƯỢNG

Ngài Hối Đường nói :
Xưa kia Hoàng Long tiên sư cùng Vân Phong, Văn Duyệt hòa thượng (Vân Phong, Văn Duyệt thiền sư họ Từ ở Nam Xương. Ngài nối pháp Đại Ngu , Thủ Chi thiền sư, thuộc đời thứ 11 phái Nam Nhạc). mùa hạ an cư tại chùa Phụng Lâm, đất Kinh Nam . Tính hòa thượng Văn Duyệt hay biện luận. Một hôm hòa thượng Văn Duyệt cùng một số tăng sĩ bàn cãi ồn ào mà Hoàng Long tiên sư vẫn thản nhiên xem sách như không biết gì cả. Sau khi bàn cãi xong , Hòa thượng Văn Duyệt đến đầu bàn của Hoàng Long tiên sư , quắc mắt trách: “ Ngài ở đây tập độ lượng của bậc Thiện Tri Thức à ?” Hoàng Long tiên sư cúi đầu tạ lễ và vẫn xem kinh như cũ.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

55 – TỰ XẢ

Hoàng Long Nam hòa thượng nói :
Xưa kia tôi cùng ngài Văn Duyệt đi thăm đất Hồ Nam, chúng tôi trông thấy một vị tăng đi hành cước (Hành cước: Tăng sĩ không trụ nơi nào, đi lang thang khắp nơi. Thoát khỏi nhân tình , hệ lụy , tìm kiếm thầy, bạn để cầu pháp chứng ngộ). mang một cái rương. Ngài Văn Duyệt lấy làm kinh dị , cau mày trách rằng : Những vật dụng trong phòng mình sao không chịu bỏ lại, đem đi làm chi để làm bận bịu và mệt nhọc cho mình, và cho người phải mang gánh ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

56 – NHÂN TÌNH

Ngài Hoàng Long nói :
Trụ trì cần được chúng nhân, mà được chúng nhân cần phải có tình. Tiên, Phật thường nói “ Nhân tình là ruộng phúc của thế gian “. Vì vậy đạo cũng do đó mà sinh.
Thời có bỉ - thái, sự có tổn – ích , tất nhiên đều bởi nhân tình mà có. Tình có thông – tắc nên bỉ - thái sinh. Sự có hậu – bạc nên tổn – ích tới. Chỉ có bậc thánh nhân mới suốt được tình thiên hạ.
Kinh Dịch có những quẻ như quẻ THÁI gồm CÀN ở dưới, KHÔN ở trên, và quẻ BỈ gồm CÀN ở trên, KHÔN ở dưới.
Vì sao vậy ?
CÀN là trời, KHÔN là đất .
Trời ở dưới đất, ngôi vị có trái ngược, nhưng trên dưới giao cảm nhau nên là THÁI.
Còn quẻ BỈ thì CÀN ở trên, KHÔN ở dưới tuy là thuận, nhưng trên dưới không giao cảm nhau. Trời đất không giao cảm thì muôn vật không sinh sôi. Nhân tình không giao cảm thì muôn việc không hòa hợp. Ý nghĩa của tổn – ích cũng do nơi đây vậy.
Là người trên thì đối với mình phải kiệm ước, mà rộng rãi với người dưới , người dưới hẳn vui lòng mà phụng sự người trên, như thế há không phải là ích ư ?
Trái lại người trên mà khinh miệt người dưới, sống buông thả theo sở thích của mình, thì người dưới quyết sẽ oán hận mà phản bội người trên. Như thế há không phải là tổn ư ?
Vì vậy trên dưới giao cảm thì THÁI, không giao cảm thì BỈ. Tình người (nhân tình) được mất há dễ dàng ư ? Tiên Thánh thường ví “ Người là thuyền, tình là nước. Nước chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nước thuận thì thuyền nổi, nước trái thì thuyền chìm”.
Cho nên trụ trì được nhơn tình thì hưng thịnh, mất nhơn tình thì phế hủy. Cũng như cùng làm việc thiện thì phúc nhiều, cùng làm việc ác thì họa lắm. Thiện ác đồng loại, suốt như xâu chuỗi ngọc, Hưng – phế tượng hành rõ như xem mặt trời. Đó là chứng nghiệm của nhiều đời vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

57 – DỤNG TÂM

Ngài Hoàng Long nói với ông Kinh Công (Kinh Công tức Vương An Thạc, tự Giới Phủ, người đất Lâm Xuyên. Đời Tống Thần Tông , ông được phong tước Kinh Quốc Công, đến hỏi đạo nơi Hoang Long Nam thiền sư) :
Phàm những việc chú tâm làm, nên mở rộng con đường thẳng trước mặt mình để cho mọi người đi được , mới là dụng tâm của đại nhân. Nếu con đường ấy là con đường hiểm, hẹp, không thông, thì chẳng riêng gì những người khác không đi được , mà cả gia đình mình cũng không có chỗ đặt chân vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

58 – KHÔNG DỐI

Ngài Hoàng Long nói :
Người ta trong lúc nói năng, im lặng, cử động, đặt định, tự nhủ rằng : trên không dối trời, ngoài không dối người, trong không dối tâm, đáng cho là được vậy. Song còn phải răn giữ cẩn trọng khi ở một mình trong nơi ẩn vi. Nếu quả như không có mảy may nào dối gạt, đó mới đáng cho là được.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

59 – TRƯỞNG LÃO

Ngài Hoàng Long nói :
Chức trưởng lão (Trưởng lão, thông thường gọi các vị tỳ kheo đạo cao, hạ nhiều. Trong thiền gia còn gọi vị trụ trì là trưởng lão vì vị trụ trì phải là người có trí đức, nhiều tuổi hạ, đảm đương được gia nghiệp của Như Lai. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói : Tiểu tỳ khưu goi bậc đại tỳ khưu là trưởng lão và đại tỳ khưu goi tiểu tỳ khưu bằng tên không ) là đồ đựng đạo đức. Tiên Thánh dựng tùng lâm, bày kỷ cương , đặt danh vị, lựa chọn các tăng sĩ có đạo đức gọi là trưởng lão. Trưởng lão phải thực hành đạo đức,chứ không phải tạm trộm cái tên ấy mà thôi.
Từ Minh tiên sư thường nói : Cùng với những vị giữ đạo đức, chết già nơi gò đống , hang hốc, chẳng bằng hành đạo, lĩnh chúng ở nơi tùng lâm. Như thế há chẳng phải khéo giữ chức trưởng lão thì đạo đức của Phật tổ còn vậy ư ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách