Kính Mừng Phật Đản

Nơi mọi người gặp gỡ làm quen, chào hỏi, nhắn tin, gửi cho nhau thiệp chúc mừng, và hình ảnh vui. không cần đăng nhập. Kính mời các bạn tham gia.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Trước tiên xin Kính Mừng Phật Đản đến chư Tôn Đức và chư Phật Tử. Mong rằng ai nấy đều có một mùa Phật Đản an vui giải thoát.

Sau xin mạng phép đàm đạo và chia sẽ riêng về Phật Đản.

Ngày Phật Đản thường được hiểu là ngày đức Bồ Tát Tất Đạt Đa đản sanh và sau nầy ly dục, thiền định, thành Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, một đấn Giác Ngộ Viên Mãn, chỉ bày cho chúng sanh con đường và phương pháp để được Vô Thượng Bồ Đề Niết Bàn, tạm gọi là Phật Pháp hay Phật Giáo.

Hai từ "Đản Sinh" được dùng với lòng tôn kính để chỉ cho một vị cao thượng được sinh ra nơi đời. Ngày "Đản Sinh" thì cũng đồng nghĩa là ngày "Sinh Nhật" theo người bình dân chúng ta.

Vì sao phải Mừng ngày Phật Đản?

Bởi vì:

1. Để kỷ niệm và tưởng nhớ ân đức của một vị Thế Tôn xuất thế, một bậc Thầy Cao Thượng Từ Bi dạy chúng ta Phật Pháp để giác ngộ và giải thoát.

2. Như Kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy: "Phật ra đời là Khó, Được Nghe giáo Pháp của Phật là Khó"

Nhưng chúng ta cần phải hiểu rỏ rằng Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ "thị hiện" giáng sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Chứ kỳ thật đức Như Lai thì làm sao mà có sanh có diệt được.

Vì vậy chúng ta mỗi lần Phật Đản đều đọc bài Tắm Phật có đoạn:

"...Tỳ Gia Thành Lý Bất Tằng Sanh
Ta La Thọ Gian Bất Tằng Diệt
Bất Sanh Bất Diệt Lão Cù Đàm..."


Tạm dịch nghĩa là:

"Ở Thành Tỳ Giá Ly Vốn Chưa Từng Sanh
Ở Rừng Ta La Song Thọ Vốn Chưa Từng Diệt
Lão Cù Đàm là Bất Sanh Bất Diệt"


Vì vậy chớ bảo rằng Như Lai có sanh ra, rồi có diệt mất mà vui buồn thương tiếc sanh bao thứ tâm.

Kinh Kim Cang dạy: "Như Lai giả, vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai." (Như Lai là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai)

Như Lai ở đây chỉ cho Pháp Thân Thanh Tịnh Thường Hằng Cùng Khắp của Phật chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng di. Chứ không phải chi cho Ứng Hóa Thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

Dùng 32 tướng mà thấy Như Lai thì không thể được, bởi vì thân Tứ Đại khi trả về với Tứ Đại thì chẳng lẽ Như Lai không còn? Nếu nói Như Lai sanh diệt thì sai lầm quá lớn! Không hiểu Như Lai! Không thấy Như Lai!

Vì vậy Kinh Kim Cang dạy:

"Nhược dĩ sắc kiến ngã,
Dĩ âm thanh cầu ngã,
Thị nhân hành tà đạo,
Bất năng kiến Như Lai."


Tạm dịch nghĩa:

"Nếu dùng Sắc thấy ta
dùng Âm Thanh cầu ta
Người đó làm không đúng
Chẳng thể thấy Như Lai"


Sắc là vô thường, sắc có sanh có diệt
Thanh là vô thường, thanh có sanh có diệt
Cho đến Hương, Vị, Súc, Pháp cũng đều như thế.

Chạy theo Lục Trần sanh diệt đến đi để tìm Như Lai thì không thể được.

Khi nào Tâm mình lắng động không vọng tưởng thanh tịnh như tờ thì sẽ thấy được Như Lai. Như Kinh Viên Giác dạy: "Huyễn diệt giác viên mãn, bản giác vốn chẳng động" "như hoa đốm diệt hết, hư không vốn chẳng động".

Có nhiều pháp môn để tu hành để tâm được lắng động, dứt vọng tưởng. Tùy mọi người lựa chọn mà tu. Nếu khen pháp nầy chê pháp kia thì không tốt vì có tâm chia rẻ, không đoàn kết, đến nỏi phạm vào việc phỉ bán Phật Pháp mà chẳng hay biết.

Nếu thường huân tu tập thì dần dần xa lìa trần cảnh, dần dần hợp với bản giác của mình, thấy được Như Lai.

Thấy Như Lai tức là Thấy Pháp.

Vậy mới trọn vẹn được cái Sự và Lý Quy-y Phật, Quy-y Pháp, Quy-y Tăng.

Một lần nữa Kính Mừng Phật Đản đến chư Tôn Đức, đến mọi người Phật Tử và người chưa phải là Phật Tử (nhưng cũng là Phật Tử rồi) một mùa Phật Đản đầy an vui và giải thoát trong từng tâm niệm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

Nguyện Phật Pháp trường tồn để lợi khắp chúng sanh.

Nhân mùa Phật Đản năm 2010.
Thánh Tri Kính Viết


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính mừng ngày đức Phật đản sanh

tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong tangbong


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Nguyen Anh Tung
Bài viết: 10
Ngày: 20/05/10 09:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Hoa Ky

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Anh Tung »

NIEM PHAP PHAM PHO HIEN HANH NGUYEN

Thursday, May 20, 2010 12:29 PM
From: This sender is DomainKeys verified"Nguyen Anh Tung" <tunganhnguyen@yahoo.com>Add sender to ContactsTo: vn-buddhism@yahoogroups.com

--- On Thu, 5/20/10, Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com> wrote:


From: Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com>
Subject: Re: Neu dac phap thi xuat gia rat la tot!
To: "hoa vu" <l>
Date: Thursday, May 20, 2010, 12:18 PM


Tung nghe hom qua HT Thich Tri Tinh noi la muon THAY NHAN DUYEN PHAP thi phai TU TAI BIEN HOA.

Muon dat duoc dieu nay, thi HT Thich Tri Tinh khuyen cac nha su, cu si phai nen
TRI, co nghia la khi niem A Mi Da Phat, khi tung PHAM PHO HIEN HANH NGUYEN
thi TAM tu dong vang len cau A Mi Da Phat, hay tu dong vang len cau cua PHAM PHO HIEN HANH NGUYEN.

Do la NIEM PHAT, NIEM PHAP, NIEM TANG o coi Cuc Lac cua A Mi Da Phat.

Rieng niem TANG, thi HT Thich Tri Tinh cung noi la niem PHO HIEN BO TAT.

Kho^ng Tri` Nguye^~n Anh Tu`ng

--- On Thu, 5/20/10, hoa vu <l> wrote:


From: hoa vu <l>
Subject: Re: Neu dac phap thi xuat gia rat la tot!
To: "Nguyen Anh Tung" <tunganhnguyen@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 12:10 PM


Hello ban hien Tung,
Cam on ban, h cung rat nguong mo Bo Tat Pho Hien va cung co gang nuong theo 10 hanh nguyen cua ngai trong doi song hang ngay. Trong kinh Nhat Tung hang ngay cung hay co kinh nay, cung co phan tom luoc lai bang văn vần cung rat de tung, co mot dao h cung co tung.
Cam on ban nhieu ha.
h

--- On Thu, 5/20/10, Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com> wrote:


From: Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com>
Subject: Re: Neu dac phap thi xuat gia rat la tot!
To: "hoa vu" <l>
Date: Thursday, May 20, 2010, 1:56 PM


Gui cho Hoa bai nay, Hoa biet khong, HT Thich Tri Tinh la vi Dai Bo Tat, chinh Thay
Thich Minh Tue cung thuc hien HANH PHO HIEN BO TAT khi cau xin HT Thich Tri
Tinh song con de HOANG PHAP.

Hom qua, Tung nghe HT Thich Tri Tinh noi la NIEM PHAP co nghia la niem PHAM
PHO HIEN HANH NGUYEN, moi ngay khoang 2 gio dong ho.

Pham nay Tung dang duoi day, neu Hoa doc kinh Hoa Nghiem thi Thien Tai da BIEN
THANH PHO HIEN BO TAT. Trong giac mo tuan truoc, Tung da duoc KINH NGHIEM nay.

Neu Hoa muon NIEM PHAT TAM MUOI, THUONG PHAM VANG SANH thi hay doc
bai duoi day, Tung nho doc bai nay trong 2 tuan le KHONG GIAN DOAN, nen moi co giac mo bien thanh PHO HIEN BO TAT.

Tay Tang xem PHAM PHO HIEN HANH NGUYEN nay la quan trong nhat trong
Kinh.

The Extraordinary Aspiration
Of the Practice of Samantabhadra
(The King of Prayers)

In Sanskrit: samantabhadracarya pranidhana
In Tibetan: 'phags-pa bzang-po spyod-pa'i smon-lam-gyi rgyal-po
--------------------------------------------------------------------------------


I bow down to the youthful Arya Manjushri.
You lions among humans,
Gone to freedom in the present, past and future
In the worlds of ten directions,
To all of you, with body, speech and sincere mind I bow down.

With the energy of aspiration for the bodhisattva way,
With a sense of deep respect,
And with as many bodies as atoms of the world,
To all you Buddhas visualized as real, I bow down.

On every atom are Buddhas numberless as atoms,
Each amidst a host of bodhisattvas,
And I am confident the sphere of all phenomena
Is entirely filled with Buddhas in this way.

With infinite oceans of praise for you,
And oceans of sound from the aspects of my voice,
I sing the breathtaking excellence of Buddhas,
And celebrate all of you Gone to Bliss.

Beautiful flowers and regal garlands,
Sweet music, scented oils and parasols,
Sparkling lights and sublime incense,
I offer to you Victorious Ones.

Fine dress and fragrant perfumes,
Sandalwood powder heaped high as Mount Meru,
All wondrous offerings in spectacular array,
I offer to you Victorious Ones.

With transcendent offerings peerless and vast,
With profound admiration for all the Buddhas,
With strength of conviction in the bodhisattva way,
I offer and bow down to all Victorious Ones.

Every harmful action I have done
With my body, speech and mind
Overwhelmed by attachment, anger and confusion,
All these I openly lay bare before you.

I lift up my heart and rejoice in all positive potential
Of the Buddhas and bodhisattvas in ten directions,
Of solitary realizers, hearers still training and those beyond,
And of all ordinary beings.

You who are the bright lights of worlds in ten directions,
Who have attained a Buddha's omniscience through the stages of awakening,
All you who are my guides,
Please turn the supreme wheel of Dharma.

With palms together I earnestly request:
You who may actualize parinirvana,
Please stay with us for eons numberless as atoms of the world,
For the happiness and well-being of all wanderers in samsara.

Whatever slight positive potential I may have created,
By paying homage, offering, and acknowledging my faults,
Rejoicing, and requesting that the Buddhas stay and teach,
I now dedicate all this for full awakening.

May you Buddhas now living in the worlds of ten directions,
And all you gone to freedom in the past, accept my offerings.
May those not yet arisen quickly perfect their minds,
Awakening as fully enlightened ones.

May all worlds in ten directions,
Be entirely pure and vast.
May they be filled with bodhisattvas
Surrounding Buddhas gathered beneath a bodhi tree.

May as many beings as exist in ten directions
Be always well and happy.
May all samsaric beings live in accord with the Dharma,
And may their every Dharma wish be fulfilled.

Remembering my past lives in all varieties of existence,
May I practice the bodhisattva way,
And thus, in each cycle of death, migration and birth,
May I always abandon the householder's life.

Then, following in the footsteps of all the Buddhas,
And perfecting the practice of a bodhisattva,
May I always act without error or compromise,
With ethical discipline faultless and pure.

May I teach the Dharma in the language of gods,
In every language of spirits and nagas,
Of humans and of demons,
And in the voice of every form of being.

May I be gentle-minded, cultivating the six paramitas,
And never forget bodhicitta.
May I completely cleanse without omission
Every negativity and all that obscures this awakening mind.
May I traverse all my lives in the world,
Free of karma, afflictions and interfering forces,
Just as the lotus blossom is undisturbed by the water's wave,
Just as the sun and moon move unhindered through the sky.

May I ease the suffering in the lower realms
And in the many directions and dimensions of the universe.
May I guide all wanderers in samsara to the pure bliss of awakening
And be of worldly benefit to them as well.
May I practice constantly for eons to come,
Perfecting the activities of awakening,
Acting in harmony with the various dispositions of beings,
Showing the ways of a bodhisattva.

May I always have the friendship
Of those whose path is like mine,
And with body, words and also mind,
May we practice together the same aspirations and activities.

May I always meet a spiritual mentor
And never displease that excellent friend,
Who deeply wishes to help me
And expertly teaches the bodhisattva way.

May I always directly see the Buddhas,
Masters encircled by bodhisattvas,
And without pause or discouragement for eons to come,
May I make extensive offerings to them.

May I hold within me the Buddha's genuine Dharma,
Illuminate everywhere the teachings that awaken,
Embody the realizations of a bodhisattva,
And practice ardently in all future eons.

While circling through all states of existence,
May I become an endless treasure of good qualities -
Skillful means, wisdom, samadhi and liberating stabilizations-
Gathering limitless pristine wisdom and positive potential.

On one atom I shall see
Buddha fields numberless as atoms,
Inconceivable Buddhas among bodhisattvas in every field,
Practicing the activities of awakening.

Perceiving this in all directions,
I dive into an ocean of Buddha fields,
Each an ocean of three times Buddhas in the space of a wisp of hair.
So I, too, will practice for an ocean of eons.

Thus I am continually immersed in the speech of the Buddhas,
Expression that reveals an ocean of qualities in one word,
The completely pure eloquence of all the Buddhas,
Communication suited to the varied tendencies of beings.

With strength of understanding I plunge
Into the infinite enlightened speech of the Dharma
Of all Buddhas in three times gone to freedom,
Who continually turn the wheel of Dharma methods.

I shall experience in one moment
Such vast activity of all future eons,
And I will enter into all eons of the three times,
In but a fraction of a second.

In one instant I shall see all those awakened beings,
Past, present and future lions among humans,
And with the power of the illusion-like stabilization
I will constantly engage in their inconceivable activity.

I shall manifest upon one single atom
The array of pure lands present, past and future.
Likewise, I shall enter the array of pure Buddha fields
In every direction without exception.

I shall enter the very presence of all my guides,
Those lights of this world who are yet to appear,
Those sequentially turning the wheels of complete awakening,
Those who reveal nirvana - final, perfect peace.

May I achieve the power of swift, magical emanation,
The power to lead to the great vehicle through every approach,
The power of always beneficial activity,
The power of love pervading all realms,
The power of all surpassing positive potential,
The power of supreme knowledge unobstructed by discrimination,
And through the powers of wisdom, skillful means and samadhi,
May I achieve the perfect power of awakening.

Purifying the power of all contaminated actions,
Crushing the power of disturbing emotions at their root,
Defusing the power of interfering forces,
I shall perfect the power of the bodhisattva practice.

May I purify an ocean of worlds,
May I free an ocean of beings,
May I clearly see an ocean of Dharma,
May I realize an ocean of pristine wisdom.

May I purify an ocean of activities,
May I fulfill an ocean of aspirations,
May I make offerings to an ocean of Buddhas,
May I practice without discouragement for an ocean of eons.

To awaken fully through this bodhisattva way,
I shall fulfill without exception
All the diverse aspirations of the awakening practice
Of all Buddhas gone to freedom in the three times everywhere.

In order to practice exactly as the wise one
Called Samantabhadra, 'All Embracing Good',
The elder brother of the sons and daughters of the Buddhas,
I completely dedicate all this goodness.

Likewise may I dedicate
Just as the skillful Samantabhadra,
With pure body, speech and mind,
Pure actions and pure Buddha fields.

I shall give rise to the aspirations of Manjushri
For this bodhisattva practice of all embracing good,
To perfect these practices
Without discouragement or pause in all future eons.

May my pure activities be endless,
My good qualities boundless,
And through abiding in immeasurable activity,
May I actualize infinite emanations.

Limitless is the end of space,
Likewise, limitless are living beings,
Thus, limitless are karma and afflictions.
May my aspiration's reach be limitless as well.

One may offer to the Buddhas
All wealth and adornments of infinite worlds in ten directions,
And one may offer during eons numberless as atoms of the world
Even the greatest happiness of gods and humans;

But whoever hears this extraordinary aspiration,
And longing for highest awakening
Gives rise to faith just once,
Creates far more precious positive potential.

Those who make this heartfelt aspiration for the bodhisattva way
Will be free of all lower rebirths,
Free of harmful companions,
And will quickly see Amitabha, Infinite Light.

And even in this very human life,
They will be nourished by happiness and have all conducive circumstances.
Without waiting long,
They will become like Samantabhadra himself.

Those who give voice to this extraordinary aspiration
Will quickly and completely purify
The five boundless harmful actions
Created under the power of ignorance.

Blessed with supreme knowledge,
Excellent body, family, attributes, and appearance,
They will be invincible to vast interfering forces and misleading teachers,
And all the three worlds will make offerings.

Going quickly to the noble bodhi tree,
And sitting there to benefit sentient beings,
Subduing all interfering forces,
They will fully awaken and turn the great wheel of Dharma

Have no doubt that complete awakening
Is the fully ripened result - comprehended only by a Buddha -
Of holding in mind by teaching, reading or reciting
This aspiration of the bodhisattva practice.

In order to train just like
The hero Manjushri who knows reality as it is
And just like Samantabhadra as well,
I completely dedicate all this goodness, just as they did.

With that dedication which is praised as greatest
By all the Buddhas gone to freedom in the three times,
I, too, dedicate all my roots of goodness
For the attainments of the bodhisattva practice.

When the moment of my death arrives,
By eliminating all obscurations
And directly perceiving Amitabha,
May I go immediately to Sukhavati, Pure Land of Great Joy.

Having gone to Sukhavati,
May I actualize the meaning of these aspirations,
Fulfilling them all without exception,
For the benefit of beings for as long as this world endures.

Born from an extremely beautiful, superlative lotus
In this joyful land, the Buddha's magnificent mandala,
May I receive a prediction of my awakening
Directly from the Buddha Amitabha.

Having received a prediction there,
May I create vast benefit
For beings throughout the ten directions,
With a billion emanations by the power of wisdom.

Through even the small virtue I have accumulated
By offering this prayer of the bodhisattva practice,
May all the positive aspirations of beings
Be fulfilled in an instant.

Through creating limitless positive potential
By dedicating this prayer of Samantabhadra's deeds,
May all beings drowning in this torrent of suffering,
Enter the presence of Amitabha.

Through this king of aspirations, which is the greatest of the sublime,
Helping infinite wanderers in samsara,
Through the accomplishment of this scripture dazzling with Samantabhadra's practice,
May suffering realms be utterly emptied of all beings.

Thus, The Extraordinary Aspiration of the Practice of Samantabhadra, also known as The King of Prayers,
from the Gandavyuha chapter of the Avatamsaka sutra
(translated by Jinamitra, Surendrabodhi and Yeshes-sde circa 900c.e.), is complete.
The Tibetan was compared with the Sanskrit and revised by lotsawa Vairocana.


--------------------------------------------------------------------------------

Translated by Jesse Fenton 2002, Seattle, Washington
by request of her teacher, Venerable Thubten Chodron,
relying on the commentary Ornament Clarifying the Exalted Intention of Samantabhadra ('phags-pa bzang-po spyod-pa'i smon-lam gyi rnam-par bshad-pa kun-tu-bzang-po'i dgongs-pa gsal-bar byed-pa'i rgyan) by lCang-skya Rol-pa'i-rdo-rje,
and on clarification of many difficult points by
the very kind Khensur Rinpoche Konchog Tsering of Ganden Monastery.


Kho^ng Tri` Nguye^~n Anh Tu`ng

--- On Thu, 5/20/10, hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com> wrote:


From: hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com>
Subject: Re: Neu dac phap thi xuat gia rat la tot!
To: "Nguyen Anh Tung" <tunganhnguyen@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 11:42 AM


Hello ban Tung,
Rat vui duoc nghe ban tam tinh. Ban da nghi lam luon roi phai khong?
Ban nuong tua thay Minh Tue de tu nhap that, h rat tan than.
Mong ban thanh tuu.
May hom doc Phat Mien Tay ma h da goi cho cac ban, h cung ngam ngui, may vi da nhap diet het.
Ong dao nho ma hom no h goi cho ban, vi nay cung khoang tuoi anh em minh, khong biet bao gio moi tai xuat giang ho. Rat mong trong nhung vi Bo Tat, dac Niem Phat Tam Muoi, cho nhung ngay thang sap toi se co mat ban trong Phap Hoi Niem Phat Tam Muoi. Tin la ban khong quen loi hua, se dan dat h vao hoi Niem Phat Tam Muoi.
Hinh nhu ban van chua doc Phat Mien Tay, h thay ban Post nhieu bai hay, nhung van khong thay ban noi gi ve nhung vi Phat nay.
Than ai,
h

--- On Thu, 5/20/10, Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com> wrote:


From: Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com>
Subject: Re: Neu dac phap thi xuat gia rat la tot!
To: "hoa vu" <lovinghoa1@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 12:49 PM


Hello ban Hoa,

Thay Thich Minh Tue, cach day 10 nam khi xuat gia, da chua dac duoc NIEM PHAT TAM MUOI, gio day thay chua bao gio tuyen bo la da dat duoc NIEM PHAT TAM MUOI.

Xuat Gia phai can rat nhieu CONG DUC, Tung da trai qua suot mot nam nay, tu nha su Tay Tang, 2 nha su Viet Nam, cau nguyen A Mi Da Phat suot may thang, moi co
CO DUYEN gap Thay Thich Minh Tue.

Tung muon NHAP THAT NIEM PHAT trong vai thang, so Tung qua may man, la vi
tu ngay 29 thang 5 nay la 3 thang AN CU KIET HA cua Tang Ni.

Tung biet duoc bi quyet de dat duoc NIEM PHAT TAM MUOI, cho nen muon dung
vai thang sap toi de THI NGHIEM BI QUYET ma Tung da tim ra sau khi co giac mo
la Tung bien hoa thanh PHO HIEN BO TAT.

Neu Tung thanh cong, thi Tung se chia xe voi Hoa. Ly do Tung muon NHAP THAT de
hoc noi Thay Thich Minh Tue xem co giong voi bi quyet Tung da kham pha ra chua.

Thien Tai Dong Tu ngay xua di hoc 53 vi Thien Tri Thuc, cuoi cung Thien Tai thanh cong
la nho PHO HIEN BO TAT. Qua giac mo cach day mot tuan, Tung da biet tai sao
NIEM PHAT TAM MUOI la nho PHO HIEN BO TAT, va chinh Ngai Tinh Khong cung
da giang nhu vay.

Tung, Hoa, Dieu Am Austin deu co DUYEN rat lon de thanh cong NIEM PHAT TAM
MUOI trong kiep nay, du chung ta co XUAT GIA hay khong. XUAT GIA chinh la thu
thach PHAT BO DE TAM, do do kinh Vo Luong Tho moi co THUONG PHAM VANG
SANH cho nguoi XUAT GIA.

Kho^ng Tri` Nguye^~n Anh Tu`ng

--- On Thu, 5/20/10, hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com> wrote:


From: hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com>
Subject: Neu dac phap thi xuat gia rat la tot!
To: "Nguyen Anh Tung" <tunganhnguyen@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 10:24 AM


Hello ban hien Tung,

Truoc day co lan h noi voi chi Nguyen Bao, (chac Chu Nhat nay ban se gap), la kiep nay h khong nghi la minh se xuat gia dau, vi quan sat thay o nha tu tap se tot hon, nhung neu h xuat gia thi chac chan luc do h da duoc Niem Phat Tam Muoi roi, tuc la neu co thanh tuu thi cung chua chac da xuat gia, nhung neu xuat gia thi chac chan da thanh tuu, do la dau hieu cho nhung nguoi huu duyen biet. Di nhien day cung chi la nhung y nghi. h van thay thoi nay minh chi nen xuat gia độ chung khi minh that su thanh tuu nhu cac ngai Thien Tam, Quang Kham, Hu Van, Tuyen Hoa, hoac nhung vi Phat mien Tay ma h cung dang nghien ngam may hom nay.
h biet ban co y xuat gia, h rat tan than, nhung that su muon ban cu kien tri nhap that Niem Phat, va chi khi dac phap moi xuat gia. Luc do khi thay ban xuat gia, h biet la ban da that su song voi Niem Phat Tam muoi, chu khong phai la nhung kinh nghiem thoang qua.
Chuc ban luon an vui. Khi ban thanh tuu, dung quen độ cho h, giong nhu Phật Nằm độ cho Hoa Thuong chua ma Phật Nằm nhap dai dinh. Nhung di nhien h se khong nam dai de ban do cho dau. Biet minh la pham phu, chu co phai Phật Nằm dau.
Than ai,
smiling h
--- On Thu, 5/20/10, Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com> wrote:


From: Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com>
Subject: Re: Hello ban hien,
To: "hoa vu" <lovinghoa1@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 11:59 AM


Ban Hoa,

Hoa rat la tot, danh hieu Thien Dao la A Mi Da Phat. Tung thich neu Tung xuat gia,
Tung muon phap danh la Thien Dao.

Du Tung co la Bo Tat nhu thay Thich Minh Tue, Tung cung khong the noi dieu nay ra cho bat cu ai.

Cach day mot tuan, trong giac mo, Tung thay minh bien hoa thanh Pho Hien Bo Tat.

Kho^ng Tri` Nguye^~n Anh Tu`ng

--- On Thu, 5/20/10, hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com> wrote:


From: hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com>
Subject: Re: Hello ban hien,
To: "Nguyen Anh Tung" <tunganhnguyen@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 9:52 AM


Vay thi noi chuyen voi ban duoc. Trong Phat mien Tay co mot cho cung giong nhu Ngu To doc kinh Kim Cang cho Luc To. Doi song cua cac vi Phat mien Tay truoc nay h chi biet Phat thay Tay An va ngai Huynh Phu So, nay biet them cac vi Bo Tat khac. Tiec thay cac vi da nhap diet het roi.
h

--- On Thu, 5/20/10, Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com> wrote:


From: Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com>
Subject: Re: Hello ban hien,
To: "hoa vu" <lovinghoa1@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 11:43 AM


ngay chu nhat Tung chua tinh khau.
Kho^ng Tri` Nguye^~n Anh Tu`ng

--- On Thu, 5/20/10, hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com> wrote:


From: hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com>
Subject: Re: Hello ban hien,
To: "Nguyen Anh Tung" <tunganhnguyen@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 9:39 AM


ngay chu nhat ban da tinh khau chua, da doc Phat mien Tay chua?
h

--- On Thu, 5/20/10, Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com> wrote:


From: Nguyen Anh Tung <tunganhnguyen@yahoo.com>
Subject: Re: Hello ban hien,
To: "hoa vu" <lovinghoa1@yahoo.com>
Date: Thursday, May 20, 2010, 11:38 AM


chieu mai se den, hen gap chu nhat 23/5 o chua vi le phat dan

Kho^ng Tri` Nguye^~n Anh Tu`ng

--- On Thu, 5/20/10, hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com> wrote:


From: hoa vu <lovinghoa1@yahoo.com>
Subject: Hello ban hien,
To: tunganhnguyen@yahoo.com
Date: Thursday, May 20, 2010, 9:28 AM


Hello ban hien Tung,
Hom no ban noi bao gio ban qua Houston va hen gap h vay?
h xem lai thu cu ma khong thay chac da delete roi.
Chuc ban luon vui.
Hen ngay tai ngo o Houston.
h


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thread Kính Mừng Phật Đản, sao lại xen vô đề tài khác.

Nên lập một thread khác hay hơn về Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

Hơn nữa ông đã post bài nầy ở Tịnh Độ thì không nên post lại lần thứ hai ở box khác.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nguyen Anh Tung
Bài viết: 10
Ngày: 20/05/10 09:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Hoa Ky

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Anh Tung »

Phat Thich Ca ra doi la vi muon do chung sanh thanh Phat. Cho nen dang PHAM PHO HIEN HANH NGUYEN la cung duong Phat Thich Ca nhan ngay Dan Sanh cua Ngai. Bai nay khac bai dang o ben Tinh Do. Xin xem ky lai.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Xin tùy hỷ công đức.

Tuy vậy, nên đăng 10 Hạnh Phổ Hiền ngắn ngọn đầy đủ những gì cần nói ở Phẩm Phổ Hiền, mọi người theo đó huân tu đều được lợi ích chân thật.

Nhứt giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cữu giả hằng thuận chúng sanh
Phật giả phổ giai hồi hướng

Nếu có thể tùy nghi mà huân tu 10 hạnh Phổ Hiền thì chính là cúng dường chư Phật.

Thời khóa sáng tối hằng ngày cũng nên thường tụng mười hạnh Phổ Hiền nầy.

Tôi nghĩ đời sống của những người xuất gia ở chốn Tam Môn ít nhiều gì trong ngày cũng thường huân tu 10 hạnh nguyện nầy. Cư sĩ tại gia như chúng ta khó hơn nhưng cũng làm được. Tuy huân tu chỉ ngoài da, nhưng lâu ngày ắc cũng sẽ đến xương và tủy.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ghi Nhận Mùa Phật Đản.

Mỗi mùa Phật Đản về là Thánh Tri lại thêm một tuổi, lại học được những điều hay, lẽ phải, cũng như cách sống bình an, vui vẻ, giải thoát từ chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và Nam Nữ Phật Tử.

Có nhiều khi học một câu Kinh hoài, và được nghe chư tôn đức giải thích, xem chú giải tưởng rằng mình đã hiểu trọn vẹn hết nghĩa lý của nó và chấp nhận nó phải giải thích như vậy, được hiểu như vậy. Nhưng được nhờ chư Tôn Đức giảng dạy nhiều lần, hoặc đôi khi chứng thực kinh nghiệm được gì trong đời sống thì lại hiểu rỏ hơn về một câu Kinh văn đó từ khía cạnh khác mà xưa nay mình chẳng nghĩ tới điều ấy.

Mỗi lần nghe lại Kinh văn là mỗi lần hiểu thêm một phần.

Cho nên học Kinh Phật chớ bảo học một lần là xong, đọc một lần là hiểu, hoặc một khóa ở trường v.v... mà phải học đi học lại, ôn đi ôn lại nhiều lần mới thắm thía được hương vị của lời Kinh. Có thể trừ những bậc Thánh, Thượng Căn Thượng Trí.

Đó là cái lợi ích của việc học thuộc lòng bằng cách đọc, tụng, thọ, trì Kinh văn, và tư duy quán chiếu, nghe pháp, thực hành.

Tổ Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách rằng Nếu chẳng phải là bậc đốn ngộ thì nên nương tựa Kinh Điển Giáo Lý tìm học ở Thiện Tri Thức theo đó tu hành cũng không uổng một đời xuất gia học đạo tu hành.

Học hiểu là phải học hiểu cho thấu đáo rỏ ràng từ Thiện Tri Thức hoặc Minh Sư, nếu không cũng dễ lầm đường.

Nếu Thánh Tri không đi tham phỏng các bậc Thiện Tri Thức Minh Sư thì e rằng đi sai một ly thì xa ngàn dậm. Và đã chứng thực được nhiều kinh nghiệm bản thân như thế.

Đôi khi tự đọc Kinh Văn hiểu theo ý mình, tưởng rằng như vậy là đúng. Ai nhè hỏi Thiện Tri Thức Minh Sư, thì mới hay cái hiểu của mình có chổ "không đúng" hoặc "Khuyết". Nhờ các bậc ấy mới tỏ rỏ được, hiểu rỏ và thông suốt hơn trước.

Ôi đấy chính là lý do vì sao Phật dạy chúng ta phải "Thân Cận Thiện Tri Thức", "Theo Thầy Lành Bạn Tốt", "Cùng chư thượng thiện nhân câu hội một chỗ"!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Kính Mừng Phật Đản

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Bài này rất hay,

Chúc mừng Thanh Tri.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách