Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

80 vẻ đẹp đó là do thầy tướng số Bà La Môn tính ra đó ĐH Lâm Nghĩa

ĐH nói sao chứ tôi vẩn thờ tấm chân dung trắng đen này ở nhà. Đối với tôi đó củng chính là Đức Phật A Di Đà, không biết ý ĐH nghỉ sao

Trong kinh Nikaya củng có nói Đức Phật nói "Không thể nhìn hình tướng bên ngoài mà thấy Như Lai" đâu ĐH

A Di Đà Phật


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Cảm ơn chú Hieule đã nhắc nhở! tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Hieule đã viết:80 vẻ đẹp đó là do thầy tướng số Bà La Môn tính ra đó ĐH Lâm Nghĩa
Thầy nào mà tính chú ạ? 32 tướng 80 vẽ đẹp là Đức Thế Tôn do tu đức mà hiện ra để nhiếp độ hết thảy chúng sanh. 32 tướng 80 vẽ đẹp đó từ lúc Thế Tôn đản sanh đến lúc nhập Niết Bàn không tổn mất mảy may.
Trích Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo:
Này Long Vương! Ông xem thân của Phật, từ trăm, nghìn, ức phúc đức sinh ra, mọi tướng trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ, tỏa khắp đại chúng; dù có đến vô lượng ức vị Tự Tại Phạm Vương cũng không thể hiển hiện như thế được. Ai được chiêm ngưỡng thân của Như Lai lại không lóa mắt!
Hieule đã viết:ĐH nói sao chứ tôi vẩn thờ tấm chân dung trắng đen này ở nhà. Đối với tôi đó củng chính là Đức Phật A Di Đà, không biết ý ĐH nghỉ sao Trong kinh Nikaya củng có nói Đức Phật nói "Không thể nhìn hình tướng bên ngoài mà thấy Như Lai" đâu ĐH. A Di Đà Phật
Tận hư không khắp pháp giới đều là chính mình!
Lúc chú ngủ nằm mơ thấy các cảnh vật trong mơ, thấy người này người kia, thấy cây cối, hoa, cỏ những cảnh đó là do tâm thức chú biến hiện ra đó thôi chú ạ.
Nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lục trần thuyết pháp, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lục trần thuyết pháp là hóa thân của đức A Di Đà Phật hay nói cách khác mọi người tu ở Cực Lạc Thế Giới lục căn tiếp xúc toàn là A Di Đà Phật.


Đức Như Lai ứng hóa ở Thế gian dùng 32 tướng 80 vẽ đẹp mà độ hóa chúng sanh đó là hóa thân Phật. Còn dùng thân độ các bậc Pháp Thân Đại Sĩ thì dùng Báo Thân, Báo Thân đẹp khôn cùng đó mới chính là thân thật sự của Phật, còn về lý thì Pháp Thân mới chính là chân thân, nó lìa tất cả hình tướng mà chú nên chú nói: Đức Phật nói "Không thể nhìn hình tướng bên ngoài mà thấy Như Lai"

Trong Kinh đức Phật có đoạn nói chư Phật, có đoạn nói Như Lai.
Nói Chư Phật là từ mặt sự mà nói.
Nói Như Lai là từ mặt lý, tánh mà nói.
Như 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát:
Lễ Kính Chư Phật.

Không nói là Lễ Kính Như Lai. :( . Ai là Phật vậy tất cả chúng sanh vốn là Phật. Cái tâm lễ kính đó phải bình đẳng hết thảy.

Xưng Tán Như Lai.

Sao không nói "Xưng Tán Chư Phật" Vì thế nguyện này dạy phàm những gì tương ứng với tánh đức thì mình tán thán còn trái với tánh đức thì mình không tán thán.
kinhle kinhle kinhle Thôi mà chú Hieule chắc biết hết rồi.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Quý vị gọi tôi là ĐH (avuso) được rồi. Nếu tất cả đều có học Phật thì lại chấp mấy cái danh xưng làm gì.... :D :D

Ánh sáng là biểu tượng của trí tuệ vô thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (ngài củng là Đức Phật A Di Đà) và của chư Phật.

Ai có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn (Nam Tông lẩn Bắc Tông, đều có nói rất rỏ) thì biết ngay. :D

Trong 10 danh hiệu của Đức Phật, Như Lai là cao quý nhất (Pháp Thân)

A Di Đà Phật
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 11/02/11 14:41 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Lạy một Đức Phật là lạy chư Phật mười phương, vì sao ? Vì các Đức Phật đều đồng bản thể là Như Lai. kinhle


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Hieule đã viết:Quý vị gọi tôi là ĐH (avuso) được rồi. Nếu tất cả đều có học Phật thì lại chấp mấy cái danh xưng làm gì.... :D :D

Ánh sáng là biểu tượng của trí tuệ vô thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (ngài củng là Đức Phật A Di Đà) và của chư Phật.

Ai có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn (Nam Tông lẩn Bắc Tông, đều có nói rất rỏ) thì biết ngay. :D

Trong 10 danh hiệu của Đức Phật, Như Lai là cao quý nhất (Pháp Thân)

A Di Đà Phật
Tại chú muốn gọi bằng đạo hữu thôi! Chứ LN thấy còn nhỏ mà gọi vậy (biết chắc người khác bao nhiêu tuổi) thì kì lắm!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH Lâm Nghĩa :D

Ở đây đang bàn luận Phật Pháp chứ đâu có tắm rửa gì đâu mà "kì" với cọ! :D :D :D

Gọi ĐH (avuso) thì được rồi.

A Di Đà Phật


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Vậy tùy duyên thôi! Ai muốn gọi sao cũng được miễn tu học sao cho tốt là được rồi!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Lâm Nghĩa đã viết:
Thánh_Tri đã viết:Không có Phật nào lớn bằng Tánh Phật của mình cả!

Vừa mới đản sanh, thái tử Tất Đạt Đa đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tai chỉ đất tuyên bố:

"Trên trời, dưới trời, chỉ có cái Tánh Phật của chính mình là đáng tôn quý hơn hết"
Hình như con nhớ là:"Trên trời, dưới đất chỉ có mình ta".
Thì Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật có dạy khi ngài nói "Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn" nghĩa là Phật Tánh là tôn quý hơn hết.

Quy Y Tự Tánh Tam Bảo, là trở về nương tựa với Tánh Giác, Chánh, Tịnh của mình sẵn có. Ai ai cũng quay về nương tựa cả. Tánh Giác là tôn quý bậc nhất.

Chứ còn hiểu theo chữ "ngã" "ta" thì dễ sanh hiểu lầm và khiến người ta nghi ngờ về Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Nhưng theo con nghĩ, câu này còn có ý nghĩa Đức Phật muốn nói không ai trong thiên hạ bằng được ta, vì ta là bậc Chánh giác, đã đầy đủ viên mãn nên ta có nhiệm vụ chỉ dẫn các ngươi theo hướng ta đã đi... Ở đây con không có ý định xúc phạm cái "ngã" của Phật như bao cái "ngã" thấp hèn khác!
A Mi Đà Phật kinhle kinhle kinhle


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Thánh Tri nói đúng đấy!

Đạo Phật là đạo Vô Ngã mà :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Những Bức Tượng Phật Rất Lớn

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Lâm Nghĩa đã viết:Nhưng theo con nghĩ, câu này còn có ý nghĩa Đức Phật muốn nói không ai trong thiên hạ bằng được ta, vì ta là bậc Chánh giác, đã đầy đủ viên mãn nên ta có nhiệm vụ chỉ dẫn các ngươi theo hướng ta đã đi... Ở đây con không có ý định xúc phạm cái "ngã" của Phật như bao cái "ngã" thấp hèn khác!
A Mi Đà Phật kinhle kinhle kinhle
Có nhiều nghĩa, từ thấp đến cao.

Như bây giờ tôi tự xưng tôi là tôn quý bật nhất, thì mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào? Ngã mạn quá!

Nhưng dĩ nhiên Phật không còn ngã mạn thì ngài chỉ tạm dùng ngôn từ thế gian để mà biểu đạt vậy thôi cho chúng sanh hiểu chứ ngài không còn chấp trước nữa.

Phật nói "Tôi" nhưng không có chấp "Tôi".
Chúng sanh nói "Tôi" nhưng lại chấp "Tôi".

Cũng một xưng hô, mà một bên thì còn chấp, một bên thì đã hết chấp.

Cho nên mặt dù Phật nói "Trên trời trên đất chỉ có ta là tôn quý nhứt" mình hiểu thấp thì cũng có thể hiểu rằng trên trời trên đất không có ai tôn quý bằng Phật, và khi ngài nói "Ta" ngài không có chấp "Ta".

Hiểu cao hơn phải hiểu Phật nghĩa là Giác. Ta nghĩa là Tánh Giác. Trên trời dưới dất không có cái gì quý hơn Tánh Giác Thanh Tịnh Sáng Suốt nơi mỗi người chúng ta mà chúng ta đã bị phiền não che lắp nên không thể thấy được, còn Phật ngài đã thấy trở về sống thật được với Tánh Giác ấy rồi.

Kinh Đại Bát Niết Bàn:
XIIPHẨM NHƯ LAI TÁNH THỨ MƯỜI HAI
(Hán bộ phần trên quyển thứ tám)

Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật: “Thế-Tôn ! Hai mươi lăm cõi có ngã cùng chăng ?

Phật dạy: “Nầy Thiện-nam-tử! Ngã tức là nghĩa Như-Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh tức là nghĩa của ngã. Nghĩa của ngã như vậy từ nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng nhận thấy được.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách