Thế nào là Ma Ha tát

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Thế nào là Ma Ha tát

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Mình thắc mắc 1 điều là,trong lúc niệm hồng danh bất cứ 1 vị bồ tát,sao thường có 3 chữ " Ma Ha Tát",mong quy vị DH chia sẽ mối nghi của N_K tangbong Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Thế nào là Ma Ha tát

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Mình thắc mắc 1 điều là,trong lúc niệm hồng danh bất cứ 1 vị bồ tát,sao thường có 3 chữ " Ma Ha Tát",mong quy vị DH chia sẽ mối nghi của N_K tangbong Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tangbong
Tiếng Phạn Là Mahasattva Bodhisattva = Bồ Tát Ma Ha Tát = Đại Hữu Tình Giác Hữu Tình.

Một chúng sanh phát Tâm Bồ Đề tu tập để cứu độ chúng sanh thì gọi là Sơ Phát Tâm Bồ Tát khi tu tập lâu công hạnh sâu dày trí tuệ rộng có các phương tiện lớn tự tại trong sanh tử thì gọi là Đại Bồ Tát (nói gọn của Bồ Tát Ma Ha Tát= Mahasattva Bodhisattva).Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Thế nào là Ma Ha tát

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Cám ơn DH kim cang đã chia sẽ tangbong


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Thế nào là Ma Ha tát

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
ma ha tát đỏa (maha sattva) nói gọn lại là ma ha tát

sau đây là trích từ "Đại Trí Độ Luận",

Hỏi: Sao gọi là Ma-ha Tát-Đỏa?

Đáp: Ma-ha là đại, Tát-Đỏa là chúng sanh. Hoặc gọi là dũng tâm, vì tâm người này làm được việc lớn, vì tâm đại dũng mãnh không thối không lui, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa.

Lại nữa, là người đứng đầu bậc nhất trong nhiều chúng sanh, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa.

Lại nữa, ở giữa nhiều chúng sanh, khởi tâm đại từ đại bi , thành lập Đại thừa, thực hành đại đạo, được ở chỗ tối đại, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa.
...
... Với số chúng sanh vô biên, vô lượng, không thể đếm, không thể tư nghì ấy, mà hay cứu vớt hết, làm cho xa lìa khổ não, đặt vào trong chỗ thật vui vô vi an ổn; vì có đại tâm muốn độ nhiều chúng sanh ấy, nên gọi là Ma-ha Tát-Đỏa.
:)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách