Thế nào là Công Quả

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Thế nào là Công Quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Có 1 vị phật tử đi hành hương,thấy những cô chú nhỏ tuổi cũng như lớn tuổi mặc đồ lam trong chùa để làm công quả.Vị Phật tử ấy,hỏi N_K rằng,việc làm công quả ấy có lợi ích gì hay ko?Ý nghĩa thiết thực của công quả là gi?Nay ngưỡng mong chư vị DH giúp cho N_K cũng như vị Phật tử ấy hiểu thêm về Thế nào là công quả tangbong Nam mô A Di Đà Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế nào là Công Quả

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Người làm công quả có nhiều tâm niệm căn cơ.

Nói theo bình dân phần đông thì làm công quả giống như gieo trồng nhân lành để có quả báo lành của trời người về sau. Tức là họ mong được phước báo đời sau.

Có người làm việc chỉ vì muốn làm việc.
Có người làm việc chỉ vì thấy đông người làm chung vui mới làm.
Có người làm việc vì bị ép buộc, vì lời hứa v.v...
Bên Mỹ có người vào chùa, vào nhà thờ làm việc gọi là community service là bị toà án sử phạt như uống rượu lái xe v.v...

Nhưng ai đi trên con đường Bồ Tát đạo thì làm công quả là "phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật", chỉ vì lợi ích chúng sanh mà làm, chẳng vì tự lợi, vì phát Bồ Đề Tâm, vì tu Lục Độ Vạn Hạnh, vì tu sửa thân khẩu ý vv...

Ôi nói không hết được!

Ý nghĩa của công quả là Phục Vụ Chúng Sanh, Xã Bỏ Ngã Chấp, Nuôi dưỡng tâm từ bi, thực tập lục độ ba la mật, hàng phục thân, khẩu, ý, Tam tụ tịnh giới: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới v.v...

Lợi ích là giác ngộ giải thoát an vui.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]13 khách