Chúng sanh có từ đâu ?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Hiện tôi không biết nhiều về chân lý hiện hữu của chúng sanh (không có thời gian hay không biết tìm ở đâu) nhưng có loán thoán nghe rằng hình như là nhân duyên hợp thành, vậy từ đâu mà ra nhân duyên ? Hay Phật nói trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có vô vàng hành tinh như chúng ta, vậy mỗi hành tinh sẽ có vị Phật đến giáo hóa như ta vậy, phải không ? Vậy Phật có từ đâu (mặc dù hỏi thế nhưng tôi vẫn tin Phật)? Vậy nghiệp của chúng sanh từ đâu có khi nói mới hình thành đều sinh trong thiện nghiệp ? Phật nói tương lai 30.000 năm nữa sẽ có vị Bồ Tát thành Phật hiệu là Di Lặc Từ Thị (Bồ Tát Di Lặc) sẽ biến thế gian thành Tịnh Độ trần gian, vậy chắc chắn là thế giới chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sau đó sinh sôi nảy nở và Phật xuống giáo hóa, nếu thế chắc chắn đời trước chúng ta đã có mầm mống sống rồi, nếu nói thế thì các nhà Khoa học đã sai hoàn toàn (tôi không tin Khoa học cho mấy). Vậy các hành giả giải thích việc trên như thế nào ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Hiện tôi không biết nhiều về chân lý hiện hữu của chúng sanh (không có thời gian hay không biết tìm ở đâu) nhưng có loán thoán nghe rằng hình như là nhân duyên hợp thành, vậy từ đâu mà ra nhân duyên ? Hay Phật nói trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có vô vàng hành tinh như chúng ta, vậy mỗi hành tinh sẽ có vị Phật đến giáo hóa như ta vậy, phải không ? Vậy Phật có từ đâu (mặc dù hỏi thế nhưng tôi vẫn tin Phật)? Vậy nghiệp của chúng sanh từ đâu có khi nói mới hình thành đều sinh trong thiện nghiệp ? Phật nói tương lai 30.000 năm nữa sẽ có vị Bồ Tát thành Phật hiệu là Di Lặc Từ Thị (Bồ Tát Di Lặc) sẽ biến thế gian thành Tịnh Độ trần gian, vậy chắc chắn là thế giới chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sau đó sinh sôi nảy nở và Phật xuống giáo hóa, nếu thế chắc chắn đời trước chúng ta đã có mầm mống sống rồi, nếu nói thế thì các nhà Khoa học đã sai hoàn toàn (tôi không tin Khoa học cho mấy). Vậy các hành giả giải thích việc trên như thế nào ?
Bạn Tìm Đọc Bài Vũ Trụ Quan Phật Giáo Trong Diễn Đàn Này Để Có Chút Khái Niệm.

Bồ Tát Di Lặc Hạ Sanh Nơi Cõi Ta Bà Là 576 Triệu Năm Nữa Không Phải Là 30 000 Năm

Bồ Tát Di Lặc Hiện Nay Đang Ở Cõi Trời Đâu Xuất Khi Nào Mãn Tuổi Thọ Cõi Trời Thì Ngài Giáng Thế Thị Hiện Thành Phật

1 Ngày Cõi Trời Đâu Xuất = 400 Năm Của Cõi Người

Trời Đâu Xuất Thọ 4000 Năm Cõi Trời, 1 Năm Cõi Trời Đâu Xuất = 360 Ngày Cõi Trời.
.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Cảm ơn nhiều! Vậy còn mấy trăm triệu năm nữa à, thế mà cứ tưởng :">


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Trước hết tu học và tu hành Phật Pháp phải từ từ, từng bước một.

Những câu hỏi của ông tuy rằng ông muốn hiểu muốn biết ngay lập tức, nhưng biết rồi cũng chỉ để thỏa mảng cái tâm tò mò của ông mà thôi, chứ chẳng thật có liên quan gì đến việc sống chết của ông. Nếu ông từ từ học phật, từ từ thực hành lời phật dạy, thì lâu ngày dầy tháng, những câu hỏi của ông sẽ tự rỏ mà không cần phải hỏi ai cả!

Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng viết giải đáp cho ông tạm thời, cái nào chính có lợi ích cho ông thì tôi mới đề cập đến, cái nào không thì tôi sẽ không viết, vì vậy không 100% thỏa mản ý ông được, nhưng ít ra cũng có một chút gì đó để ông hiểu và nghiên cứu. Vậy ông hãy nhẫn nại và đọc sau.
Hiện tôi không biết nhiều về chân lý hiện hữu của chúng sanh (không có thời gian hay không biết tìm ở đâu) nhưng có loán thoán nghe rằng hình như là nhân duyên hợp thành, vậy từ đâu mà ra nhân duyên?
1. Thời Gian:
Nói không có thời gian để học phật, nghiên cứu, tu hành để giải quyết vấn đề sanh tử. Nhưng sao ông lại có thời gian làm những việc mãi trôi sanh tử? Muốn chấm dức sanh tử phải tìm học Phật Pháp theo đó tu hành mới được. Vì sanh tử là việc trọng đại của đời người, chẳng lẻ không thể dành thời gian mỗi ngày một hai tiếng để đọc kinh nghe giảng, thực tập hay sao? Quá ra việc sanh tử không mấy gì quan trọng? Nên bớt những gì không cần thiết, không có lợi ích như xem TV, phim tàu, tụ nhóp uống rượu, tụ nhóp nói chuyện thị phi, ngủ nghĩ v.v... Sở thích riêng của ông là gì? (có lẽ bớt đi sở thích riêng ấy mà tạo việc học phật, đọc kinh phật làm sở thích riêng của mình). Thay vì đọc sách thế gian lấy đó làm sở thích, hay chơi games, thì bớt lại, dành thời giờ đọc kinh, nghe giảng. Ông sẽ thấy khi đọc kinh nghe giảng, tâm hồn an vui không gì hơn!

2. Nhân Duyên:
Đạo Lý Nhân Duyên Sinh là đạo lý muôn đời đều đúng, là một trong những đạo lý siêu tuyệt của Phật giáo mà chẳng có đạo nào nói được như Phật Thích Ca đã dạy.

Nếu có ai hỏi Phật giáo dạy cái gì? Ông nên đáp: "Pháp Nhân Duyên"

Thời Phật còn tại thế, lúc Trưỡng lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên còn là ngoại đạo chưa Quy Y Tam Bảo. Một hôm ngài Xá Lợi Phất gập Trưỡng lão Assaji (một trong năm vị Tăng sĩ đầu tiên được Phật độ ở Vườn Lộc Uyển lúc chuyển pháp luân lần thứ nhứt).

Ngài Xa Lợi Phất thấy Thầy Tỳ Kheo Assaji Ba Y một Bát dung mạo quy nghi, tề chỉnh, đức độ phi phàm lấy làm kính phục. Ngài Xá Lợi Phất chào ngài Assaji (A Xá Bà Kỳ) và hỏi thăm thầy tên gì, ở đâu, học đạo với ai, đạo sư dạy thầy những gì v.v....

Ngài Assaji đáp tên tuổi xong lại nói bài kệ (Trích Trong Phật Học Phổ Thông của HT Thiện Hoa):

"Chư pháp tùng duyên sanh,
diệc tùng nhân-duyên diệt,
Ngã- Phật Ðại Sa-Môn,
thường tác như thị thuyết".

Dịch:
Các pháp do nhân-duyên sanh,
cũng do nhân-duyên diệt,
Ðức Phật của chúng ta,
thường dạy nói như vậy.

Ngài Xá Lợi Phất ngay lập tức tẩy trừ tà kiến từ xưa mình học theo ngoại đạo hoàn toàn sai lầm, về gặp ngài Mục Kiền Liên và thuật lại như vậy, cả hai ngài quyết định đến chổ Phật ở Tịnh Xá Trúc Lâm, và sau đó xuất gia làm đệ tử Phật.

Ôi một bài kệ Nhân Duyên như thế có thể làm cho người ngộ đạo. Há pháp Nhân Duyên đâu phải tầm thường!

Tôi không thể viết nhiều, ông hãy tìm sách:

Phật Học Phổ Thông của cố HT Thiện Hoa từ đó mà bắc đầu học Phật. Sẽ hiểu rỏ thôi!

Trong Thư Viện Hoa Sen cũng có đăng www.thuvienhoasen.org hoặc ở daitangkinhvietnam.org cũng có.

Hãy tìm hiểu, nghiền ngẩm, thiền quán về pháp Nhân Duyên Sinh! khi ông có thì giờ rảnh. Nhớ tìm đọc Phật Học Phổ Thông nhé!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Nhưng hiện giờ tôi đang học (ôn thi), vậy phải cố học là chính. Tuy nhiên thời gian tìm kiếm và đọc càng ít hơn, sao lại tôi không quan tâm sinh tử chứ ? Dù sao cũng cám ơn (không có hình cám ơn trong mỗi bài viết à ?)


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ừ Pháp thuận theo thế gian học hành để làm việc mà kiếm sống, nuôi thân, mới tiếp tục tu hành được. Ông hãy gắng học ôn thi đi. Tôi chỉ nói là khi nào ông rảnh thì mới tìm hiểu phật pháp thêm.

Không phải đi tu, theo Phật là bỏ hết việc làm tròn bổn phận của mình đâu!

Nếu biết cách tu rồi thì vẫn sống giữa đời mà vẫn an nhiên tự tại, vẫn làm mọi thứ mà không ràng buộc (nói vậy thì nói chứ vẫn còn ràng buộc vì mình còn là phàm phu, nhưng ít ra cũng bớt nhiều ràng buộc khổ đau lắm). Phật pháp hay lắm! Nhiệm mầu lắm! Lợi ích lắm!

Từ từ mà tìm hiểu, không gắp quá mà cũng không trễ nãi quá!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

=D> A Di Đà Phật


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
co dai
Bài viết: 13
Ngày: 22/05/10 05:44
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Chúng sanh có từ đâu ?

Bài viết chưa xem gửi bởi co dai »

Cho bạn đường link này nè:
http://www.quangduc.com/luan/52khaonghiem.html


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách