Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Có người nói niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương, chắc là... đúng thế. Không biết có ai ngồi nổi không ? Không biết họ có ngủ không ? Hì hì ! Có ai trong đây dám phát nguyện không ? =((


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Có người nói niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương, chắc là... đúng thế. Không biết có ai ngồi nổi không ? Không biết họ có ngủ không ? Hì hì ! Có ai trong đây dám phát nguyện không ?
Niệm Phật Nhất Tâm Không Có Tạp Niệm Liên Tục Không Gián Đoạn Trong 7 Ngày Thì Thấy Được Phật Hiện Thân.

Không Phải Là Không Có Người Làm Nhưng Ít Ai Được Nhất Tâm Không Có Tạp Niệm.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Haha ! Câu này nghe rất nhiều người nói. Đúng, đúng thế =D>


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
co dai
Bài viết: 13
Ngày: 22/05/10 05:44
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi co dai »

Với điều kiện là trong 7 ngày bạn phải chứng được ''niệm Phật tam muội''.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tùy theo túc nghiệp của mỗi người.

Không nhứt thiết là 7 ngày, vì Kinh dạy là từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày.

Nói bảy ngày, nhưng cũng có người 1 năm, 2 năm, 10 năm, cả đời mới được nhất tâm.

Thiền Tông cũng thế thôi.

Có người vừa nghe một câu là kiến tánh. Có người 1 ngày cho đến bảy ngày, có người 1 năm, 10 năm, cho đến cả đời mới được kiến tánh.

Có người suốt đời cũng chẳng được. Nhưng không có nghĩa là người đó không được lợi ích trong cả cuộc đời tu tập.

Cho nên cứ từ từ mà tu. không gắp cũng không chậm.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Hằng ngày ráng nhớ câu niệm Phật mà hành trì cho thuần thục,ko mong cầu nhất tâm bất loạn rồi cũng sẽ dc tự nhất tam bất loạn,dù cho niệm phật 7 ngày 7 đêm cũng bị tạp niệm như thường,khó mà nhất tâm dc,bởi do tập khí quân tập nhiều đời nhiều kiếp,ko lo tu sữa hằng ngày mà cứ mong cầu 7 ngày để nhất tâm bất loạn,lúc đó càng loạn hơn.Cư như bây giờ hằng ngày ráng mà nhớ niệm phật,đến lúc nhắm mắt tư nhiên thấy Phật Di Đà


Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Muốn Tu Niệm Phật Tam Muội Thì Phải Có Đạo Tràng Thanh Tịnh Mới Có Thể Thành Công.

Trong Kinh Quán Phật Tạm Muội Hải Có Dạy Pháp Niệm Phật Tam Muội Nhưng Nếu Không Đầy Đủ Phương Tiện Thì Khó Thành Tựu.


Kết Thất Tu Tập Miên Mật.
Liên Tục Niệm Phật Không Gián Đoạn Trong Tất Cả Thời Gian
Không Bị Ngoại Cảnh Ràng Buộc (Gia Đình, Ăn Uống, Việc Làm...Làm Lo Lắng)

Nếu Ai Quyết Chí Thật Tu Thì Chắc Chắn Trong Đời Chứng Niệm Phật Tam Muội.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Niệm Phật Nhất Tâm Không Có Tạp Niệm Liên Tục Không Gián Đoạn Trong 7 Ngày Thì Thấy Được Phật Hiện Thân.
Cho dct hỏi chỗ này chút, không hiểu rõ ý Kimcang lắm...

Phật hiện ra làm gì??? và người đó có nguyện vãng sanh không??? có nhân duyên gì nữa không???

Bài trước dct có thảo luận với Kimcang, kimcang nói là:
Niệm Phật Mà Cầu Thấy Phật Là Sai Vì Như Vậy Sẽ Sanh Tham Chấp Sanh Tà Niệm Dễ Bị Thiên Ma Phá.
Vậy ví dụ người niệm Phật nhất tâm đó trong cảnh giới thấy Phật, liệu đó là Phật hay là không phải Phật???

Ý Kimcang sao ???

Xin sám hối trước vì tội cứng đầu của dct.

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Xin trả lời tiêu đề này ...

"Vãng sanh hay không là do có TÍN NGUYỆN hay không
Phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn"

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Phật hiện ra làm gì??? và người đó có nguyện vãng sanh không??? có nhân duyên gì nữa không???
Nhất Tâm Niệm Phật Tức Là Có Tín Nguyện Nếu Không Chẳng Thể Nhất Tâm Niệm Phật.

Nhất Tâm Niệm Phật Trong 7 Ngày Phật Hiện Thân Thọ Ký Tiếp Dẫn.
Vậy ví dụ người niệm Phật nhất tâm đó trong cảnh giới thấy Phật, liệu đó là Phật hay là không phải Phật???
Nhất Tâm Niệm Phật Là Không Có Khởi Cái Niệm Cầu Thấy Phật Khởi Cái Niệm Cầu Thấy Phật Thì Là Tạp Niệm Đâu Thể Gọi Là Nhất Tâm.

Dh DCT Nên Nhớ Là Pháp Trì Danh Niệm Phật Chỉ Là Niệm Danh Hiệu Của Phật Không Giống NhuPháp Quán Tưởng Niệm Phật Trong 16 Pháp Quán Của Kinh Quán Vô Lượng Thọ.

Pháp Quán Tưởng Niệm Phật Cũng Không Khởi Cái Niệm Cầu Thấy Chỉ Là Dùng Sức Quán Tưởng Mà Quán Sắc Thân Phật.


Như cái kiếng bị bụi dơ lau sạch thì bóng tự nhiên hiện chẳng phải là cầu mà được.

Nhất Tâm Niệm Phật Tín Nguyện Sâu Chắc Thì Cảm Ứng Mà Thấy Phật Không Khởi Cầu Thấy Phật.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Nhất Tâm Niệm Phật Tức Là Có Tín Nguyện Nếu Không Chẳng Thể Nhất Tâm Niệm Phật.
Sai !

Tổ Ngẫu Ích nói: tán tâm niệm Phật có tín nguyện vẫn vãng sanh, Nhất Tâm Bất Loạn không tín nguyện thì cũng không thể vãng sanh.

Cho nên không thể nói, ai có tín nguyện mới được nhất tâm. Pháp Môn niệm Phật rất nhiều, nhưng pháp môn niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ thì chỉ có 1 đường là Tín + Nguyện. Chuyện Nhất Tâm hay không, không liên quan đến Tín + Nguyện.
Nhất Tâm Niệm Phật Là Không Có Khởi Cái Niệm Cầu Thấy Phật Khởi Cái Niệm Cầu Thấy Phật Thì Là Tạp Niệm Đâu Thể Gọi Là Nhất Tâm.
Không đúng!

Cái niệm Nhất Tâm không phải là trong đâu chỉ một câu "Nam Mô A Di Đà Phật", còn hỏi cái gì khác thì cũng không biết...!!!
Cái niệm nhất tâm là cái niệm Niệm mà Không Niệm, không thấy có cái chấp của niệm. Không phải chỉ có 1 niệm trơ trơ như gỗ đá gọi là nhất tâm. Chỉ có một niệm trơ trơ đó, hỏi cái gì cũng không biết, nói cái gì cũng không hiểu, đói không biết ăn, mệt không biết ngủ thì cái đó là gỗ đá. Nếu BIẾT DỤNG TÂM thì chuyện cầu thấy Phật chỉ như là đói mà tự động biết ăn cơm thôi.

Còn phương pháp đạt đến Nhất Tâm thì có vô vàng, vô biên...để đạt đến cảnh Nhất Tâm. (Nhất tâm = tâm thanh tịnh).
Như dct đã nói ở bài trước;

Người niệm Phật kí số, thì tâm nào nhớ Phật, tâm nào nhớ số?
Người niệm Phật kinh hành, thì tâm nào bảo chân đi, tâm nào bảo miệng niệm?

Dh DCT Nên Nhớ Là Pháp Trì Danh Niệm Phật Chỉ Là Niệm Danh Hiệu Của Phật Không Giống NhuPháp Quán Tưởng Niệm Phật Trong 16 Pháp Quán Của Kinh Quán Vô Lượng Thọ.

Pháp Quán Tưởng Niệm Phật Cũng Không Khởi Cái Niệm Cầu Thấy Chỉ Là Dùng Sức Quán Tưởng Mà Quán Sắc Thân Phật.
Kimcang không biết rằng dụng của Tâm siêu mầu lắm, chẳng thể nghĩ lường đâu...
Không phải ai ai cũng dùng 1 pháp mà có thể kéo siết giữ chặt nữa được...
Dụng của tâm phát ra thì vô lượng vô biên sở dụng...

Ví như Nhất Tâm tam quán.... 1 Tâm (nhiều người hiểu không đúng rằng Nhất Tâm chỉ là 1 tâm. Không phải! Nhất Tâm chính là tâm thanh tịnh, còn đối với người trì danh Phật hiệu, thì tâm vừa thanh tịnh, trong cái Tịnh đó luôn tuôn chảy câu Phật hiểu không thôi). mà tới 3 quán lận. Vậy tâm nào quán Không, tâm nào quán Giả, Tâm nào quán Trung ???

Vậy phải chăng 1 lúc tâm làm nhiều việc cùng lúc mà cũng là Phật Pháp sao ???

Người tu hành trì danh niệm Phật, niệm Phật mà bị vọng tưởng thế gian nhiều, không thể điều phục, thay vì vọng tưởng chuyện thế gian, ta nay vọng tưởng thân Phật có gì chẳng phải đạo ???
Như cái kiếng bị bụi dơ lau sạch thì bóng tự nhiên hiện chẳng phải là cầu mà được.
Câu trên nói chỗ này là không đúng lý !!!

* Chỗ cầu là cầu thấy thân Phật, chẳng nói cầu thấy Chân Tâm, cho nên không thể dùng ví dụ này ở đây!.
* Pháp tin độ là từ Hữu Môn mà vào, cho nên chuyện thấy được thân Phật chẳng có gì là trái với bổn nguyện, cho nên không thể dùng ví dụ này ở đây!


Comment chung:

Nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều...dct cũng sai luôn haha...
Mình (dct) chuyên tu Tịnh Độ, thì cả đời này, hiểu tới đâu hoằng dương Tịnh Độ tới đó. Tu pháp nào, hiểu pháp đó, thì hoằng dương pháp đó. Không biết rành mà ưa nói trật thì chính là hủy hoại Phật pháp.

Như dct có bao giờ ai thấy bài của dct nằm trong Box Thiền hay Box Mật đâu à... (mà nếu có đi chẳng nữa cũng là học hỏi, chứ không có tranh luận) Tại đó không phải lĩnh vực của mình tu, không phải lĩnh vực của mình hiểu, không phải lĩnh vực chuyện môn của mình. Đó là chưa xét tới tư cách học Phật. Vào học hỏi thì được, còn vào mà "ta đây" ...thì .... thua. Người hiểu pháp người ta cười cho...Cho nên dct chỉ có lướt qua Box Thiền xem vài bài là dọt, không dám để lại dấu tích.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

Kính Đạo Hữu dct87:
dct87 đã viết:Gửi bởi dct87 Ngày 14 6 2010, 13:02

Nhất Tâm Niệm Phật Tức Là Có Tín Nguyện Nếu Không Chẳng Thể Nhất Tâm Niệm Phật.Sai !

Tổ Ngẫu Ích nói: tán tâm niệm Phật có tín nguyện vẫn vãng sanh, Nhất Tâm Bất Loạn không tín nguyện thì cũng không thể vãng sanh.
Theo Minh Thiện hiểu thì ý văn trên chỉ đúng với Hành Giả chủ Tâm chuyên nhất phát nguyện về những cõi Phật Hứa Khả Phải phát NGUYỆN thì sẽ tiếp rước về đó:Ví dụ như cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà...Còn có rất nhiều cõi Thanh Tịnh Độ khác của Chư Phật trong Thập Phương Pháp Giới(Kinh Hoa Nghiêm mô tả về các cõi Tịnh Độ này và nhiều Kinh khác...) nếu Người tu đạt cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ có thể thấy được và cũng có thể Vãng Sinh về Tịnh Độ đó.Kể cả cõi Tịnh Độ Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni!Cõi mà cũng có nhiều Chư Bồ Tát nơi khác Vãng Sinh đến Tu Học.

Minh Thiện: Kính Chào và... tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách