Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

...........Còn có rất nhiều cõi Thanh Tịnh Độ khác của Chư Phật trong Thập Phương Pháp Giới(Kinh Hoa Nghiêm mô tả về các cõi Tịnh Độ này và nhiều Kinh khác...) nếu Người tu đạt cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ có thể thấy đượccũng có thể Vãng Sinh về Tịnh Độ đó.Kể cả cõi Tịnh Độ Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni!Cõi mà cũng có nhiều Chư Bồ Tát nơi khác Vãng Sinh đến Tu Học.

Điều trên không đúng đâu !
Nghĩ vậy là tà kiến đó... Không phải nghĩ sao nói vậy là được đâu, pháp thế gian còn không thể nói huống chi Phật pháp.

Cảnh giới Nhất Tâm nói về Sự thì phiền não còn chưa thể phá, nói về Lý thì phiễn nào đã phá (chỗ này đã lên Sơ trụ Bồ Tát)

Còn thấy được Tịnh Độ của chư Phật thì tùy theo chỗ chứng của Bồ Tát...
Còn vãng sanh nơi cõi Phật đó phải xem có duyên không, không phải được Lý Nhất Tâm thì muốn sanh vào Tịnh Độ nào của Phật là được sinh.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Cảnh giới Nhất Tâm nói về Sự thì phiền não còn chưa thể phá, nói về Lý thì phiễn nào đã phá (chỗ này đã lên Sơ trụ Bồ Tát)

Còn thấy được Tịnh Độ của chư Phật thì tùy theo chỗ chứng của Bồ Tát...
Còn vãng sanh nơi cõi Phật đó phải xem có duyên không, không phải được Lý Nhất Tâm thì muốn sanh vào Tịnh Độ nào của Phật là được sinh.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Bậc Bồ Tát Có Thể Tùy Nguyện Vãng Sanh Vào Các Cõi Tịnh Độ Của Chư Phật


Kinh Thủ Lăng Nghiêm:

Thuần là tưởng, thì liền bay lên, chắc sinh trên các cõi-trời; nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc-đức trí-tuệ cùng với tịnh-nguyện, thì tự-nhiên tâm được khai-ngộ, thấy tất-cả tịnh-độ thập phương Chư Phật, theo nguyện mà vãng-sinh.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

dct87 đã viết:
...........Còn có rất nhiều cõi Thanh Tịnh Độ khác của Chư Phật trong Thập Phương Pháp Giới(Kinh Hoa Nghiêm mô tả về các cõi Tịnh Độ này và nhiều Kinh khác...) nếu Người tu đạt cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ có thể thấy đượccũng có thể Vãng Sinh về Tịnh Độ đó.Kể cả cõi Tịnh Độ Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni!Cõi mà cũng có nhiều Chư Bồ Tát nơi khác Vãng Sinh đến Tu Học.

Điều trên không đúng đâu !
Nghĩ vậy là tà kiến đó... Không phải nghĩ sao nói vậy là được đâu, pháp thế gian còn không thể nói huống chi Phật pháp.

Cảnh giới Nhất Tâm nói về Sự thì phiền não còn chưa thể phá, nói về Lý thì phiễn nào đã phá (chỗ này đã lên Sơ trụ Bồ Tát)

Còn thấy được Tịnh Độ của chư Phật thì tùy theo chỗ chứng của Bồ Tát...
Còn vãng sanh nơi cõi Phật đó phải xem có duyên không, không phải được Lý Nhất Tâm thì muốn sanh vào Tịnh Độ nào của Phật là được sinh.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Chào dct87.
Minh Thiện trích dẫn một đoạn để dct87 tham khảo:
QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC
Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản

Thích Ca Mâu Ni Phật

(Thích ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch: Năng Nhân-Tịch-Mặc, Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên; Phật có nghĩa là: đấng giác ngộ, Đức Bổn Sư khi xưa là Thái Tử Tất Đạt Đa, ở xứ Trung „n Độ, nước Ca Tỳ La Vệ, cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Ma Da Hoàng Hậu, Thái tử xuất gia lúc 19 tuổi, đến 30 tuổi thành đạo, thuyết pháp 50 năm trụ đời 80 tuổi. Đức Phật ra đời độ vô lượng chúng sanh, hiện nay đạo pháp của Ngài được khắp giới Á, Âu tôn trọng).

Kinh Phật Thuyết A Di Đà nói: “Từ đây thẳng về phương Tây, trải qua mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương thuyết pháp. -- Tại sao cõi kia gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là Cực Lạc. --
Đức Phật ấy vì sao hiệu là A Di Đà? Bởi ánh sáng của đức Phật này không lường, soi khắp mười phương quốc độ, không chỗ nào chướng ngại, nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, đức Phật kia cùng với nhân dân của ngài sống lâu đến không lường, không ngằn A Tăng Kỳ kiếp, nên gọi là A Di Đà. --Chúng sanh, sanh về cõi Cực Lạc, đều là bậc A bệ bạt trí, trong ấy hàng nhứt sanh bổ xứ rất nhiều, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A tăng kỳ để nói mà thôi. --Chúng sanh nào nghe kinh này, nên phát nguyện sanh về nước kia.--Tại sao thế? Vì được cùng các bậc người thượng thiện ở chung một chỗ.

 Nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, khi người ấy mạng chung, Phật A Di Đà cùng các Thánh Chúng hiện ở trước. Bấy giờ kẻ ấy lòng không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực Lạc.

 Chúng sanh các ngươi! Nên tin kinh “Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm” này.
Tài liệu:http://www.thuvienhoasen.org/quehuongcuclac-02.htm

-Và xin hỏi:dct87:Bạn hiểu thế nào là:NHẤT TÂM BẤT LOẠN?
_  "Nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn,"Có phải tương đương cảnh giới: NHẤT TÂM BẤT LOẠN không?
-Đã là NHẤT TÂM BẤT LOẠN mà còn theo tri kiến của riêng mình luận giải phân nào LÝ, nào SỰ khác với ý Kinh Phật Thuyết thì có là Chánh kiến hay không?:
dct87 đã viết:Cảnh giới Nhất Tâm nói về Sự thì phiền não còn chưa thể phá, nói về Lý thì phiễn nào đã phá (chỗ này đã lên Sơ trụ Bồ Tát)

Còn thấy được Tịnh Độ của chư Phật thì tùy theo chỗ chứng của Bồ Tát...
Còn vãng sanh nơi cõi Phật đó phải xem có duyên không, không phải được Lý Nhất Tâm thì muốn sanh vào Tịnh Độ nào của Phật là được sinh.
Nam Mo A Di Đà Phật kinhle
Nam Mo A Di Đà Phật kinhle
Nam Mo A Di Đà Phật kinhle

Minh Thiện: Kính Chào và... tangbong


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Chào bạn Minh Thiện.

dct có đọc bài trích của Minh Thiện post lên, Quê Hương Cực Lạc...
Nhưng trong bài trích dẫn đó HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VẤN ĐỀ DCT ĐỀ CẬP....trong bài trích không tô đậm điểm cần muốn nói ở điểm nào...Nếu đạo hữu có tâm chia sẻ học hỏi thì dct xin chia sẻ ý kiến, nếu tranh luận thì dct không bước thêm 1 bước.

Vì bài trích chẳng thấy chỗ nào liên quan đến vấn đề, cũng chẳng thấy chỉ rõ điểm liên quan đến vấn đề trong bài viết, cho nên dct không đề cập đến bài viết...
-Và xin hỏi:dct87:Bạn hiểu thế nào là:NHẤT TÂM BẤT LOẠN?
dct sẽ không trả lời câu hỏi này, vì đây là câu hỏi tranh luận.
"Nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn,"Có phải tương đương cảnh giới: NHẤT TÂM BẤT LOẠN không?
Đúng !

dct trích lại đoạn của Minh Thiện viết nè...
..Còn có rất nhiều cõi Thanh Tịnh Độ khác của Chư Phật trong Thập Phương Pháp Giới(Kinh Hoa Nghiêm mô tả về các cõi Tịnh Độ này và nhiều Kinh khác...) nếu Người tu đạt cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ có thể thấy được và cũng có thể Vãng Sinh về Tịnh Độ đó...
Câu trên hoàn toàn sai.

Thứ 1: Nói về Tịnh Độ khác, thì ngoài Phật A Di Đà ra, không kinh nào có nói vị Phật nào khác có nguyện 10 niệm tiếp dẫn chúng sanh, hoặc nhất tâm thì Phật sẽ tiếp dẫn chúng sanh. Chỉ duy nhất Phật A Di Đà có nguyện này thôi... Cho nên nói ....Ai được nhất tâm là có tư cách thấy 10 phương thế giới hoặc có thể vãng sanh Tịnh Độ của chư Phật là hoàn toàn sai !...

Thứ 2: Nói tới nguyện tiếp dẫn thì phải nói đầy đủ 3 thứ Tín Hạnh Nguyện. Thiếu một cái ắt khó mà vãng sanh...

Trong bài viết trên sai lầm nặng nề ở chỗ:


1. Không có tín nguyện
2. Nhất Tâm thì có thể thấy 10 phương Tịnh Độ
3. Nhất Tâm có thể vãng sanh 10 phương Tịnh Độ.


Đây là 3 điểm sai lầm trầm trọng.

Chúc niệm Phật an lạc.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Để dct tổng cộng lại những dct thảo luận với Kimcang:

1. dct thảo luận với Kimcang về vụ tất cả chư Tổ Sư đều lưu Xá Lợi, Kimcang không chứng minh được tất cả Tổ đều lưu xá lợi.
2. Kimcang bảo Bồ Tát khi vãng sanh không thể vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, chỉ có Phật. Kimcang không chứng minh được.
3. Kimcang bảo HT Quảng Khâm là Thánh Tăng, dct bảo Kimcang chứng minh, Kimcang không chứng minh được. Kimcang lại né câu hỏi đó tới gần 10 bài viết liên tiếp sau. Nhưng cuối cùng cũng không chứng minh được.

Đó là 3 điểm dct chỉ nhớ mang máng là đã thảo luận với Kimcang.... Kimcang đều khẳng định dứt khoát, nhưng cuối cùng không chứng minh được và cũng KHÔNG BAO GIỜ THỪA NHẬN MÌNH NÓI SAI.

Và bây giờ là:
Bậc Bồ Tát Có Thể Tùy Nguyện Vãng Sanh Vào Các Cõi Tịnh Độ Của Chư Phật


Kinh Thủ Lăng Nghiêm:

Thuần là tưởng, thì liền bay lên, chắc sinh trên các cõi-trời; nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc-đức trí-tuệ cùng với tịnh-nguyện, thì tự-nhiên tâm được khai-ngộ, thấy tất-cả tịnh-độ thập phương Chư Phật, theo nguyện mà vãng-sinh.

Câu hỏi trên dct sẽ vui lòng thảo luận với Kimcang để chỉ ra cái Tà Kiến trên nếu Kimcang thừa nhận mình đã sai 3 vấn đề trên.


Bằng ngược lại, nếu người khác có duyên học hỏi vui lòng thảo luận vấn đế trên dct sẽ ..."tới luôn bác tài" không do dự.

Vì nếu thảo luận bài này với Kimcang...chỉ mắc công đổ mồ hôi với đương sự vẫn cố chấp một cách không thể chứng minh những lời nói của mình. Ý Kimcang sao ?

Đây không phải tranh ai hơn ai thua,
ai kém ai dở, chỉ là hý luận cho vui thôi. Nhưng Chánh vẫn là Chánh, Tà vẫn là Tà. Cần phải sửa lại cái tâm thái học Phật thì mới có thể tiếp thu.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: Niệm Phật 7 ngày 7 đêm sẽ về Tây Phương Cực Lạc ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

Chào dct87.
- >:D<
Mình không có ý tranh luận.Nếu thấy những ý kiến của mình là
dct87 đã viết:Nghĩ vậy là tà kiến đó..
Thì mình xin sám hối theo văn sám hối của các Tổ Tịnh tông biên soạn:
Nam Mô A Di Đà Phật kinhle
Nam Mô A Di Đà Phật kinhle
Nam Mô A Di ĐÀ Phật kinhle
-Đệ tử Pháp danh Minh Thiện cập pháp giới chúng sinh,tùng vô thỉ lai,vô minh sở phú,điên đảo mê hoặc,dĩ do lục căn tam nghiệp,tập bất thiện pháp,quảng tạo thập ác,cập ngũ vô gián nhất thiết chúng tội,vô lượng vô biên,thuyết bất khả tận,thập phương Chư Phật,thường trụ thế gian,Pháp âm bất tuyệt,diễu hương xung tắc,pháp vị dinh không,phóng tịnh quang minh,chiếu xúc nhất thiết,thường trụ diệu lý, biến mãn hư không.
Nhã vô thỉ lai,lục căn nội manh,tam nghiệp hôn ám,bất kiến bất văn,bất giác,bất tri,,dĩ thị nhơn duyên,trường lưu sanh tử,kinh lịch ác đạo,bá thiên vạn kiếp,vĩnh vô xuất kỳ.
Kinh văn:Tỳ Lô Giá Na,biến nhất thiết sứ,kỳ Phật sở trụ,danh Thường Tịch Quang
Thị cố dương tri,nhứt thiết Chư Pháp,vô phi Phật Pháp,nhi ngã bất liễu,tuỳ vô minh lưu,thị tắc ư Bồ đề trung,kiến bất thanh tịnh,ư giải thoát trung,nhi khởi triền phược,kim thỉ giác ngộ.kim thỉ chi hối,phụng đối Chư Phật,Di Đà Thế Tôn,phát lồ sám hối,đương linh ngã dữ Pháp giới chúng sanh,tam nghiệp lục căn,vô thỉ sở tác,hện tác,đương tác,tự tác giáo tha,kiến văn tuỳ hỷ,nhược ức bất ức,nhược thức bất thức,nhược nghi bất nghi,nhược phú nhược lộ,nhứt thiết trọng tội,tất giai thanh tịnh.
Ngã sám hối dĩ,lục căn tam nghiệp,tịnh vô hà luỵ,sở tu thiện căn,tất diệt thanh tịnh,giai tất hồi hướng,Tranh nghiêm Tịnh độ,phổ dữ chúng sanh,đồng sanh an dưỡng.
Nguyện A Di Đà Phật,thường lai hộ trì,linh ngã thiện căn,hiện tiền tăng tấn,bất thất tịnh nhân,lâm mạng chung thời,thân tâm chánh niệm,thị thính phân minh,diện phụng Di Đà,dữ chư thánh chúng,thủ chấp hoa đài tiếp dẫn ư ngã,nhứt xát na khoảnh,sanh tại Phật tiền,cụ Bồ Tát đạo,quảng độ chúng sanh đồng thành chủng trí, kinhle

Tội tùng tâm khởi tùng tâm sám
Tâm nhược diệt thời tội diệt vong
Tội vong tâm diệt lưỡng câu không
Thị tắc danh vi chơn sám hối
Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát kinhle
Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát kinhle
Nam Mo cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát kinhle


Nam Mo A Di Đà Phật kinhle

Minh Thiện: Kính Chào và... tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]27 khách