Vô Sanh

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Vô Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Vô sanh

Niệm tức là nhớ, mà nhớ tức là quá khứ, bây giờ nó không có thật. Cho nên những việc đã qua gọi là vọng niệm.
Tưởng là nghĩ, là hình dung ra một vật, một sự việc. Bây giờ nó cũng không có thật, cho nên gọi là vọng tưởng.
Chúng ta hiện hữu ở đây, ngay lúc này, nhận biết mọi sự, mọi vật đều là nhờ tánh linh. Vì vậy biết rằng ta tiếp xúc với tánh linh của mình chỉ trong niệm hiện tại, do đó gọi là “nhất niệm tâm tánh”.
Niệm hiện tại thì không ngừng nghỉ, vừa mới nhắc đến nó đã thành niệm quá khứ, Còn niệm tương lai thì chưa tới, do đó hiện tại không xác định được. Cũng qua một niệm hiện tại đó mà ta từng hiện diện, sinh sống qua vô số kiếp, từ vô thỉ đến nay. Do vậy biết rằng ta cùng chư Phật đã cùng sống từ vô thỉ đến nay. Vậy ta cũng vô sanh như chư Phật, vậy ta cũng thụ dụng đồng như chư Phật, còn sanh tử chỉ là hiện tượng. Vì vậy “sanh cũng là vô sanh”, vì vậy cũng gọi niệm hiện tại là “Nhất niệm thiên thu” . Do vậy Phật nói “Chúng sanh và chư Phật vốn đồng một thể tánh”.

Thể thì như vậy, nhưng về dụng thì khác.
Chư Phật thì hằng sa công đức, thần thông, diệu dụng v v…Các ngài ở chỗ thanh tịnh (tịnh độ), vĩnh cửu, thường trụ mãi mãi. Còn chúng ta thì ngụp lặn trong bể khổ luân hồi.
Tại sao vậy ?
Chỉ vì trong tâm chư Phật không nảy sinh vọng tưởng, vọng niệm, nên chân tâm thường trụ mãi mãi hiện tiền.
Còn chúng ta thì vọng tưởng, vọng niệm đầy dẫy. Nó dẫn dắt chúng ta vào thế giới vọng ảo. Mà trong thế giới này chúng ta đã gây ra bao nhiêu ác nghiệp, do đó tự mình tạo ra bao nhiêu đau khổ, biến đổi vô thường.

Phật chỉ khác chúng ta ở chỗ các ngài làm chủ được ý thức, không khởi vọng tưởng, vọng niệm. Do đó vô lượng công đức của chân tâm hiển hiện để các ngài thụ dụng.
Còn chúng ta do bị các vọng tưởng, vọng niệm che mờ nên mặc dầu chúng ta cũng thụ dụng như chư Phật. (cũng sống mãi, cũng thấy nghe, hay, biết ) mà chỉ thấy toàn đau khổ.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Vô Sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

Trích ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN LUẬN

Kệ rằng :

ĐỐN trừ vọng niệm ,đắc vô sanh

NGỘ tánh cùng nguyên ,giải tướng hình

NHẬP đáo vô vi thanh tịnh hải,

ĐẠO hoàn chánh giác cảnh hư linh

YẾU ngôn nhứt thống chơn thiền đạo

MÔN đại quán thông diệu lý minh

TRỰC hóa hữu tình đăng bỉ ngạn

LUẬN tryền Bát Nhã Phạm huyền thinh

Thiền Tịnh Đạo Tràng ,ngày mồng tám tháng tư,năm kỹ sửu
( May 5,1949 )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Hòa Thượng MINH TRỰC Thiền Sư

Kính tự


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách