Do nhân duyên gì?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
svastika
Bài viết: 41
Ngày: 20/04/10 18:12
Giới tính: Nam

Do nhân duyên gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi svastika »

Tôi biết rằng vạn pháp do duyên sinh, vạn vật đều do duyên từ quá khứ mà sinh khởi và vạn vật này cũng là nhân duyên của vạn vật ở tương lai, vậy tôi có một thắc mắc mong các đạo hữu có thể giải bày dùm:
Việc là như vầy tôi thấy tay cua Tây Phương Tam Thánh có bắt Pháp Ấn Phật A Di Đà bắt Chiêu Dẫn ấn, Quán Thế Âm Bồ Tát bắt Cát Tường ấn Đại Thế Chí Bồ Tát bắt Cam Lộ ấn, và còn mấy vi Phật và Bồ Tát còn có bắt nhiều Pháp Ấn khác như ấn Kim Cang, ấn Đại Bi.... Vậy những Pháp Ấn đó do nhân duyên gì và có tác dụng gì?
Mong các đạo hữu hoan hỉ chỉ dạy thêm. Chân thành cảm ơn


[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Do nhân duyên gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

svastika đã viết:Tôi biết rằng vạn pháp do duyên sinh, vạn vật đều do duyên từ quá khứ mà sinh khởi và vạn vật này cũng là nhân duyên của vạn vật ở tương lai, vậy tôi có một thắc mắc mong các đạo hữu có thể giải bày dùm:
Việc là như vầy tôi thấy tay cua Tây Phương Tam Thánh có bắt Pháp Ấn Phật A Di Đà bắt Chiêu Dẫn ấn, Quán Thế Âm Bồ Tát bắt Cát Tường ấn Đại Thế Chí Bồ Tát bắt Cam Lộ ấn, và còn mấy vi Phật và Bồ Tát còn có bắt nhiều Pháp Ấn khác như ấn Kim Cang, ấn Đại Bi.... Vậy những Pháp Ấn đó do nhân duyên gì và có tác dụng gì?
Mong các đạo hữu hoan hỉ chỉ dạy thêm. Chân thành cảm ơn
Nếu tất cả đều do duyên hợp rồi sanh diệt thì đâu có thật?
Thì mấy cái ấn đó có tác dụng gì không?
Mật Tông truyền cho các đệ tử chú và ấn là miên mật công phu,không có giải nghĩa.Đến lúc đệ tử đó kiến tánh thì họ mới tự biết.Nếu có giải nghĩa thì là chẳng phải.


Hình đại diện của người dùng
svastika
Bài viết: 41
Ngày: 20/04/10 18:12
Giới tính: Nam

Re: Do nhân duyên gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi svastika »

Vậy àh cảm ơn huynh đã cho biết vậy dệ đây phai nghiên cứu thêm mậ tông nửa thật là hay đúng là "Đạo khả đạo phi thường đạo". Càng tìm hiểu lại thấy mình quá nhỏ bé mà đạo thì vô biên thâm xâu hơn biển


[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Do nhân duyên gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"svastika"]Tôi biết rằng vạn pháp do duyên sinh
Do tâm tạo nữa!
vạn vật đều do duyên từ quá khứ mà sinh khởi và vạn vật này cũng là nhân duyên của vạn vật ở tương lai,
Nói duyên, nhưng là Nhân. Nhân quá khứ, duyên hiện tại, tạo thành cái quả hiện tiền.

Nói cao hơn thì chẳng có quá khứ, hiện tại, vi lai. Chỉ là Nhứt Niệm Tâm Tánh mà thôi! Một Pháp Giới Trùng Trùng Duyên Khởi, Vô Thỉ Vô Chung.

vậy tôi có một thắc mắc mong các đạo hữu có thể giải bày dùm:
Việc là như vầy tôi thấy tay cua Tây Phương Tam Thánh có bắt Pháp Ấn Phật A Di Đà bắt Chiêu Dẫn ấn, Quán Thế Âm Bồ Tát bắt Cát Tường ấn Đại Thế Chí Bồ Tát bắt Cam Lộ ấn, và còn mấy vi Phật và Bồ Tát còn có bắt nhiều Pháp Ấn khác như ấn Kim Cang, ấn Đại Bi.... Vậy những Pháp Ấn đó do nhân duyên gì và có tác dụng gì?
Chẳng có tác dụng gì đến đông cả. Nên hỏi những gì mà ông có thể làm nỏi để đưa đến giải thoát và giác ngộ trong hiện tại và mai sau.

Thí dụ như:

"Vạn Pháp do Duyên Sinh" là như thế nào?

"Vạn Pháp do Tâm tạo" là như thế nào?

Tu tập làm sao?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]54 khách