Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nếu nói có kẹt thì cũng chẳng phải
Nói không kẹt thì cũng chẳng đúng
Nói cũng có kẹt ,cũng không kẹt thì sai
Nói Chẵng có kẹt,chẵng không kẹt lại thêm sai

Vậy theo kimcang,tôi nói sao đây?

Phật pháp còn không chứng
Làm gì có kẹt hay không
Chúng sanh do mơ tưởng
Sanh tử hiện ra liền.
Câu Trên Là Lìa Tứ Cú Hay Trong Tứ CúOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

kevodanh đã viết:...

-Giới thiệu sơ về Thiền Tông.
Như Lai xưa truyền cho Tổ Ha Ma Ca Diếp kệ như sau:

Chánh Pháp Nhãn Tạng
Niết Bàn Diệu Tâm
Thực Tướng,Vô Tướng
Vi Diệu Pháp Môn
Giáo Ngoại Biệt Truyền
Bất Lập Văn Tự
Trực Chỉ Nhân Tâm
Kiến Tánh Thành Phật

(Là Pháp Môn Tổ Sư Thiền truyền từ Tồ xưa cho đến nay)

TỔ 16 ( LA HẦU LA ĐA ) Kệ như :

PHẬT PHÁP THẬT KHÔNG CHỨNG
CHẲNG LẤY CŨNG CHẲNG BỎ
PHÁP KHÔNG TƯỚNG HỮU VÔ
TRONG NGOÀI ĐÂU LẼ CÓ


Tứ cú kệ :
-Có
-Không
-Cũng có,cũng không
-Chẵng có,chẵng không

Các đạo hữu xem vài câu kệ xem,mình có bị kẹt trong đó không ha.Nếu dính là chẳng phải...
Chào bạn Tổ dùng con đường vô tướng đển đi đến chỗ vô chứng.

Nhưng thực ra cửa Không chỉ cũng là một cửa trong các Cửa vào đạo...

Câu pháp của Tổ xuất phát từ bi mà dẫn nhập chúng sanh! Nhưng chẳng vì đó mà ta dừng chân tại đó.

Bởi khi chứng vào cửa không rốt ráo thì sẽ chứng luôn đầy đủ Tứ Vô Lượng Tâm. Nhưng dừng lại cửa không mà chưa chứng được Tứ Vô Lượng Tâm thì vẫn bị coi là chưa rốt ráo.

Cũng vậy, có những pháp không đi bằng cửa không vẫn có thể đến chỗ rốt ráo!

Ví dụ: Các thiện pháp, hỉ pháp, giới pháp.. đi đến rốt ráo cũngddeessn chỗ chứng của Phật, cũng đến chứng được cửa không vẫn chứng được vô lậu trí vậy.

Không nhất thiết đề cao pháp không mà xem thường các pháp khác!

Kính! :x


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

+Kevodanh: "Chưa liễu được Tự Tánh thì sao biết cái gì là Vọng,cái gì mà chẳng Vọng
Vọng là cái gì,nó từ đâu sanh và mất đi từ đâu?
Vọng ví như là làn sóng.Gió lên gặp nước tạo thành sóng.Như thế lấy cái gì đoạn trừ được......thiệt là khờ
Ẩn mình trong diễn đàn này lâu rồi mà chẳng chịu công phu thiệt là lãn phí"

>> Hai chữ "đoạn trừ" cũng chưa liễu, nói gì đến liễu tự tánh chân như.

+Kevodanh:
"Phật pháp còn không chứng
Làm gì có kẹt hay không
Chúng sanh do mơ tưởng
Sanh tử hiện ra liền."

>> Phật pháp chẳng phải không chứng, không chứng tức là kẹt. Còn nói chứng ắt trật. Đây mới nói vô chứng, chứng mà chẳng chứng.

Vô sanh cũng có vô sanh sai biệt, sai biệt giữa các vô sanh sai biệt cũng là vô sanh. Nên chẳng thể dùng tư duy, suy luận, luận giải mà được thấy "sai biệt" đó.Ngay cả nhập Vô sanh cũng chưa thể thấy được, huống chi chưa nhập. Thế mới nói, vô sanh có: Vô sanh của thanh văn, duyên giác; vô sanh của Bồ Tát, Vô sanh của chư Phật.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

KVD đã viết (nếu đạo hữu nào có thắc mắc có thể post lên chứng minh cụ thể.....)


Thế mà khi tôi post lên bài của tổ Ấn Quang trả lời thì đ/h KVD lại nói
Nếu nói về Thiền Tông thì xin mời,còn Tịnh Độ thì qua bên kia


Thiệt là mâu thuẫn.
Bộ kiến tánh rồi mà vẫn còn nổi giận hả ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

kimcang đã viết:Câu Trên Là Lìa Tứ Cú Hay Trong Tứ Cú
Đạo hữu về lo tân tấn công phu bên Mật Tông đi,có thể như vậy kkhoảng 30 năm sau tôi trả lời cho đạo hữu nghe.
Ma Ha Bát Nhã đã viết: Chào bạn Tổ dùng con đường vô tướng đển đi đến chỗ vô chứng.

Nhưng thực ra cửa Không chỉ cũng là một cửa trong các Cửa vào đạo...


Câu pháp của Tổ xuất phát từ bi mà dẫn nhập chúng sanh! Nhưng chẳng vì đó mà ta dừng chân tại đó.

Bởi khi chứng vào cửa không rốt ráo thì sẽ chứng luôn đầy đủ Tứ Vô Lượng Tâm. Nhưng dừng lại cửa không mà chưa chứng được Tứ Vô Lượng Tâm thì vẫn bị coi là chưa rốt ráo.

Cũng vậy, có những pháp không đi bằng cửa không vẫn có thể đến chỗ rốt ráo!

Ví dụ: Các thiện pháp, hỉ pháp, giới pháp.. đi đến rốt ráo cũngddeessn chỗ chứng của Phật, cũng đến chứng được cửa không vẫn chứng được vô lậu trí vậy.

Không nhất thiết đề cao pháp không mà xem thường các pháp khác!

Kính! :x
Ai chỉ đạo hữu dùng đó

Đã vô sở cầu,vô sở sợ,vô sở đắc thì làm gì có rốt hay ráo.

Đạo hữu lấy cái Tâm gì mà nói như thế

Tôi nói đi nói lại là nên post cái sự công phu của mình,sao mà lấy kinh ra hoài vậy.Mấy thứ đó chỉ tốn vài chục ngàn đồng ra tiệm sách có bán đầy.

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:"Chưa liễu được Tự Tánh thì sao biết cái gì là Vọng,cái gì mà chẳng Vọng
Vọng là cái gì,nó từ đâu sanh và mất đi từ đâu?
Vọng ví như là làn sóng.Gió lên gặp nước tạo thành sóng.Như thế lấy cái gì đoạn trừ được......thiệt là khờ
Ẩn mình trong diễn đàn này lâu rồi mà chẳng chịu công phu thiệt là lãn phí"

>> Hai chữ "đoạn trừ" cũng chưa liễu, nói gì đến liễu tự tánh chân như.
Sự công phu đoạn trừ của đạo hữu sau mới liễu được sanh tử,nói ra cho tôi và các bạn đạo hữu học hỏi.
Hoặc trả lời câu trên của tôi.Nhớ là do mình công phu,đừng đem mấy cuốn sách vào và Tịnh Độ nhe!

binh đã viết:Thế mà khi tôi post lên bài của tổ Ấn Quang trả lời thì đ/h KVD lại nói
Tôi đã nói rõ,ông chưa trả lời tôi mà.
binh đã viết:Thiệt là mâu thuẫn.
Bộ kiến tánh rồi mà vẫn còn nổi giận hả ?
Mời đạo hữu nói sự công phu của mình về Thiền Tông,đạo hữu không nói,lại nói Tịnh Độ,còn thêm Thiền Tịnh song tu.Trình bài thêm mấy cuốn sách nữa.Thấy chẳng liên quan gì về Topic này cả.Còn làm những người tu Thiền Tông họ hoan mang.Hãy xem lại
Tôi đã trình bày rõ ở đầu bài.Tránh tình trạng lạc đề.

Đạo hữu nói ai Kiến Tánh mà nỗi nóng vậy?
Còn người thật sự Kiến Tánh là gian đoạn đầu cái thấy như chư Phật,vì tập khí điên đảo,mộng tưởng bao đời làm sanh tử nên phải trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp để Bảo Nhậm mới tròn vẹn viên mãn Thành Phật được.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"kevodanh"]

Thiền là hành giả phải Tự Lực
Tịnh thì hành giả nhờ vào Tha lực
Hai cái đi chung là Tự Tha hả......

Nếu nói về Thiền Tông thì xin mời,còn Tịnh Độ thì qua bên kia.

Thiền Tịnh Bất Nhị
Tự Tha Bất Nhị

Ông có hiểu lý lẽ đó không?

Nói Thiền nhờ Tự Lực thì chỉ là nói đại khái chứ kỳ thật cũng chẳng rời Tha Lực của Phật, của Pháp, của Tăng.

Nói Tịnh nhờ Tha Lực thì cũng chỉ là nói đại khái chứ kỳ thật cũng chẳng rời Tự Lực của chính mình.

Nếu như người tu Tịnh Độ không Tự Lực dụng công Niệm Phật, có đầy đủ Tín Nguyện thì Phật dẫu có từ bi, có Tha Lực cũng chẳng thể tiếp dẫn.

Phải Tự Lực Niệm Phật thì mới hợp với Tha Lực của Phật.

Nói một cách quyết liệt ngay khi ông Niệm Phật thì đã gồm cả Tự Lực và Tha Lực rồi đó!

Tự Lực và Tha Lực là Bất Nhị, đi đôi như bóng với hình. Ông có thể tách rời Tự và Tha hay sao?

Niệm Phật đến Tự Tha hợp nhứt, chẳng còn vướn Tự và Tha nữa thì vả chăng cũng đạc được Pháp Môn Bất Nhị, đâu khác gì Thiền!

Ngài Ngẫu Ích viết:
"Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật. Tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp rồi thì bỏ bàn in đi. Như thế thì Phật A Di Ðà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen báu."

Cái danh hiệu Phật A Di Ðà mình trì niệm đây là cái danh hiệu chân thực, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn (vì nó tức là tâm mình vậy).

Cái tâm tính mình trì niệm cái danh hiệu Phật ấy cũng chân thực lắm, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn (vì nó tức là Phật vậy).

1. Bất luận là người Sự Trì hay người Lý Trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả Kiến Hoặc và Tư Hoặc thì cả 2 người đều là Sự Nhất Tâm.

2 Bất luận là người Sự Trì hay người Lý Trì, hễ mà trì đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tính mình thì cả hai người đều được Lý Nhất Tâm.

Sự Nhất Tâm thì chẳng bị Kiến Hoặc và Tư Hoặc nó làm rối loạn (đoạn văn này mỗi chữ nó nghe kêu như một điệu âm nhạc). Lý Nhất Tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên (19) nó làm rối loạn, đó tức là trí huệ tu hành.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

Tới lượt đạo hữu Thánh_Tri vào giải dây và nói tiếp pháp môn Tịnh Độ....Tôi nhớ hồi trước có nói một mớ nay vào đây nói tiếp hả.Hình như diễn đàn này adimn,điều hành viên đa số tu Tịnh Độ.Chưa Kiến Tánh thì sao biết được vạn pháp mà nhảy vào Thiền Tông nói bừa vậy.

Đạo hữu cứ việc theo cái lẽ bất nhị của đạo hữu đi nhe.Sự trì và lý trì mà ông thầy nào dạy đạo hữu cho đạo hữu đạt đến Lý Nhất Tâm đó thì chuẩn bị cuốn gói theo ông ta vào sanh tử luân hồi.

Tịnh Độ : là Tính,Hạnh,Nguyện nay thêm lý trì nữa.(còn cái lý trong Tính là khác hà)
Hằng ngày đạo hữu lấy sự trì và lý trì cái gì mà cho nó nhất Tâm,và mở Tâm Tánh thành ra lý nhất Tâm vậy...?

Tôi nó về cái Hạnh : Hằng ngày kêu các ông đi,đứng,nằm,ngồi,tolet kể cả lúc ngủ.....24/24h mỗi ngày đều niệm phật.Lại không làm,lấy cái lý của ông nội nào đó đi nhiều chuyện,là sai với Pháp Môn rồi.
Ai thật sự theo đúng Tính,Hạnh,Nguyện hằng ngày miên mật công phu thì đưng nói vãnh sanh nằm chờ trong búp sen..v.v......Ngay trong đời này cũng có thể kiến Tánh mà thành Phật.

Nếu có công phu Niệm Phật thì nói luôn,chứ đừng đem sách nữa nhe.Nên nói những gì mình đã trải nghiệm qua


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Chào bạn!

Bạn chớ nói vậy mà Phụ lòng Tổ sư, bởi sau thời Lục Tổ người kiến tánh vô số cho đến bây giờ.

Người kiến tánh trong đây cũng nhiều không kể được, nhưng họ biết kiến tánh ngay chỗ đồng chưa kiến, nên họ nói năng dụng pháp điều hiểu từ tự tánh mà hành. Cho nên họ không thấy đó là quan trọng để nói về tánh bởi con đường rốt ráo là Đạt được con đường dụng tâm pháp. Chưa dụng tâm pháp thì kiến tánh vẫn là một cái trơ trơ vắng lặng không tướng mà thôi, còn dụng tâm pháp thì thô thiển , và đôi khi bậy bạ vô cùng. Bới Kiến tánh phải còn minh tâm, kiến tánh là một chuyện hy hữu nhưng minh tâm thì đường còn dài.

Họ biết không chỉ ba que kiến vô tướng , bản thể chân như chưa làm được trò trống gì! Cho nên họ không tự mãn nguyện với cái tánh vô tướng , không pháp, vô tâm đó đâu. Mà thường tu tập tâm pháp để liễu sâu hơn nữa về tự tánh mà mình kiến!

Còn nếu muốn đàm luận tự tánh, hay hỏi lý thiền Ma Ha Bát Nhã mạo muội xin mới qua mục Thủ thỉ tâm tình đàm luận xem chỗ kiến của huynh đến chỗ nào, mức nào! Xin Mời...tangbong


kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

Chào Ma Ha Bát Nhã,đạo hữu chưa trả lời câu trên
Ma Ha Bát Nhã đã viết:Bạn chớ nói vậy mà Phụ lòng Tổ sư, bởi sau thời Lục Tổ người kiến tánh vô số cho đến bây giờ.
Đúng là sau thời Luc Tổ là người Kiến Tánh vô số,cho đến bây giờ người Tu Tổ Sư Thiền xuất gia hay tại gia cũng như vậy.(nói về Thiền Tông)
Tổ muốn các vị hành chứ không phải nói lại những gì khạc nhổ của người khác.
Ma Ha Bát Nhã đã viết:Người kiến tánh trong đây cũng nhiều không kể được, nhưng họ biết kiến tánh ngay chỗ đồng chưa kiến, nên họ nói năng dụng pháp điều hiểu từ tự tánh mà hành. Cho nên họ không thấy đó là quan trọng để nói về tánh bởi con đường rốt ráo là Đạt được con đường dụng tâm pháp. Chưa dụng tâm pháp thì kiến tánh vẫn là một cái trơ trơ vắng lặng không tướng mà thôi, còn dụng tâm pháp thì thô thiển , và đôi khi bậy bạ vô cùng. Bới Kiến tánh phải còn minh tâm, kiến tánh là một chuyện hy hữu nhưng minh tâm thì đường còn dài.

Họ biết không chỉ ba que kiến vô tướng , bản thể chân như chưa làm được trò trống gì! Cho nên họ không tự mãn nguyện với cái tánh vô tướng , không pháp, vô tâm đó đâu. Mà thường tu tập tâm pháp để liễu sâu hơn nữa về tự tánh mà mình kiến!
Ông đang nói ai vậy?
Ma Ha Bát Nhã đã viết:Còn nếu muốn đàm luận tự tánh, hay hỏi lý thiền Ma Ha Bát Nhã mạo muội xin mới qua mục Thủ thỉ tâm tình đàm luận xem chỗ kiến của huynh đến chỗ nào, mức nào! Xin Mời...tangbong
Tổ kêu các ông công phu thì không làm,Tự Tánh và Thiền có cái để đạo hữu đàm luận hay hỏi lý hả?
Chỗ Kiến của tôi ông lấy gì mà thấy,lấy cái gì mà đo?
Thiệt phỉ bán khi lấy cái tên trong Ma Ha Bát Nhã Tâm Kinh.
Thời gian của ông lên diễn đàn thay vì làm cái gì đó cho gia đình và xã hội thì thấy còn có ít hơn.Chứ không rõ lại gạt mình hại người,phí bánng Như Lai thì chẳng nên.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Này kevodanh, chỗ kiến tánh của ông nhỏ như cây kim. Cũng là thấy đường nhưng chẳng khác gì người mắt hí. Cũng VÔ một bên, bên kia mù tịt, chưa khởi phát gì đáng kể.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Chưa Kiến Tánh thì sao biết được vạn pháp mà nhảy vào Thiền Tông nói bừa vậy.
DH KVD Kiến Tánh Hay Chưa Mà Vẫn Luận Thiền?
Tôi nói đi nói lại là nên post cái sự công phu của mình,sao mà lấy kinh ra hoài vậy. Mấy thứ đó chỉ tốn vài chục ngàn đồng ra tiệm sách có bán đầy.
DH KVD Thì Cũng Trích Dẫn Kinh Ngữ Lục Của Tổ Thì Sao Chỉ Trích Người Khác.

Vậy Công Phu Của DH KVD Là Như Thế Nào?

KC Thấy DH KVD Cũng Còn Đầy Phân Biệt Chấp Trước Ngã Mạn?

Cái Bịnh Của Người Tu Thiền Chỉ Có Kiến Giải Mà Thiếu Thiền Hạnh Đó Là Hay Chấp Lý Thường Nói Lý Cao Mà Tự Chưa Chứng Đến.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Mời đạo hữu trao đổi về Thiền

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Này kevodanh, chỗ kiến tánh của ông nhỏ như cây kim. Cũng là thấy đường nhưng chẳng khác gì người mắt hí. Cũng VÔ một bên, bên kia mù tịt, chưa khởi phát gì đáng kể.
Mô Phật
kimcang đã viết:DH KVD Kiến Tánh Hay Chưa Mà Vẫn Luận Thiền?
Tôi có Kiến Tánh hay chưa không cần ông quan tâm,nhưng có thể giải quyết những thắc mắc của đạo hữu trong sự công sư Thiền Tông.
kimcang đã viết:DH KVD Thì Cũng Trích Dẫn Kinh Ngữ Lục Của Tổ Thì Sao Chỉ Trích Người Khác
Đọc kỹ lại tiêu đề,tôi giới thiệu cho các đạo hữu về pháp môn Tổ Sư Thiền.Chứ chưa trả lời gì về ngữ lục trong Topic này,bởi vì chưa thấy đạo hữu nào công phu hết,nên đâu có ai biết đường mà nói.toàn nói chuyện lạc đề....vô phương.
kimcang đã viết:Vậy Công Phu Của DH KVD Là Như Thế Nào?
làm thì làm,đói ăn mệt nghĩ cứ thế.Giảm bớt dùng bộ não suy lường tính toán vậy thôi

kimcang đã viết:KC Thấy DH KVD Cũng Còn Đầy Phân Biệt Chấp Trước Ngã Mạn?
Đạo hữu lấy cái gì mà thấy đó?
kimcang đã viết:Cái Bịnh Của Người Tu Thiền Chỉ Có Kiến Giải Mà Thiếu Thiền Hạnh Đó Là Hay Chấp Lý Thường Nói Lý Cao Mà Tự Chưa Chứng Đến.
Ông nói ai vậy?
Topic này nói về cái gì mà vào đây viết chẳng có chúc liên quan nào vậy.Admin như thế sao diễn đàn này tồn tại lâu dài được

Chưa thấy người thật sự công phu.Trong vòng 1 tháng nếu không duyên thì tôi tạm biệt quí đạo hữu.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách