Pháp Môn Không Hai

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

thời Mạt Pháp là khi Chùa chiền ,Thiền viện bị ác Tỳ keo ,ác Tỳ keo ni chiếm hữu sua đuổi những Thiện Tỳ keo ra khỏi chùa chiền Thiền viện,

thời Mạt Pháp là khi các Chùa Chiền ,Thiền viện bi mục nát hư cũ riệu rã theo Tứ Đại phân rã đau nhức từng giờ từng ngày bị gì chặc vào ác tỳ keo, ác tỳ keo ni do đó bỏ quên Niệm Phật và đi theo ÁC TỲ KEO vào địa ngục dù cho có tiền mướn chư Tăng ni HỘ NIỆM thì phước đức cũng thuộc về người HỘ NIỆM vì sao vậy ? vì người GIÀ và bệnh tật đã làm Nhĩ Căn cũa Họ bị hoại trước đó thì làm sao Họ còn NGHE được việc HỘ NIỆM của TĂNG NI . Ở thời Tượng Pháp người NIÊM PHẬT phải một lòng NIỆM PHẪT CHÂN CHÍNH thì khi rơi vào Mạc Pháp mới có thể AN NHIÊN vào VÃNG SANH CỰC LẠC ,mong thay ,mong thay hởi những người có TÂM NIÊM PHẬT cầu vãng sanh cực lạc .Đừng Lòng tưởng những điều TÀ VẠI mà miện Niẹm Phật thì không Phật nào đến cứu đâu .


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đạo hữu nói rất phải. Nhưng không chỉ riêng người niệm Phật, người tu pháp môn nào cũng vậy thôi.

Không tín nguyện tịnh độ thì phải đoạn sạch vô minh mới mong liễu thoát sanh tử! Bậc này, nếu chưa phát bồ đề tâm thì phải cắt đứt dục vọng. Nếu đã tâm bồ đề thì phải tới vô sanh pháp nhẫn mới mong tự tại ra vào luân hồi, tức cũng đã sạch vô minh.

Còn nếu có tín nguyện tịnh độ thì không nhất thiết phải hết vô minh "ở cõi luân hồi đang hiện hữu" mới liễu thoát sanh tử. Tức là vẫn giống như bậc không tín nguyện tịnh độ, muốn liễu thoát sanh tử ắt phải ít nhất đoạn phần vô minh. Nhưng chỗ khác là nếu chưa đoạn được thì ta tiếp tục đoạn phần vô minh đó ở các cõi tịnh độ. Nên nói là "đới nghiệp vãng sanh", tạm quãng nghiệp, đoạn trừ vô minh, đoạn trừ xong "thọ lãnh" chẳng muộn, lúc này chính là "VÔ CÔNG DỤNG HẠNH", là "TÙY DUYÊN TIÊU NGHIỆP CŨ".

Chỉ một lần vãng sanh CỰC LẠC thì chắc chắn sẽ hết sạch vô minh tại đó, liễu sanh thoát tử kể từ đó và mãi về sau. Và không chỉ dừng lại ở đó mà có thể cứu cánh đến nhất sanh bổ xứ và giáng sanh thị hiện thành Phật.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< VÔ CÔNG DỤNG HẠNH LÀ NGƯỜI KIẾN TÁNH

HỮU LAO VÔ CÔNG LÀ NGƯỜI CHƯA KIẾN TÁNH >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đúng vậy, đúng vậy. CỰC LẠC thù thắng như thế. Chưa xong phần vô minh thì đoạn được phần vô minh. Chưa kiến tánh thì sẽ kiến tánh. Rốt ráo thành tựu VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ.

Bậc ở CỰC LẠC mà thị hiện ở luân hồi thì đều đã kiến tánh cả!


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< ở CỰC LẠC CÒN nghiệp THAM ÁI do đó còn tất cã tập khí phiền não , nhờ chư PHẬT ,BỜ TÁT hay THIỆN TRÍ THỨC GIÁO HOÁ tiến lên địa vi PHẬT


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

VÔ CÔNG DỤNG HẠNH LÀ NGƯỜI KIẾN TÁNH

HỮU LAO VÔ CÔNG LÀ NGƯỜI CHƯA KIẾN TÁNH
Thế nào là Hữu Dụng Công?

Thế Nào Là Vô Dụng Công?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

ở CỰC LẠC CÒN nghiệp THAM ÁI do đó còn tất cã tập khí phiền não , nhờ chư PHẬT ,BỜ TÁT hay THIỆN TRÍ THỨC GIÁO HOÁ tiến lên địa vi PHẬT

>> Ban đầu có vị còn, có vị không còn nhưng sau đó đều hết sạch mà không phải đọa lạc đâu cả, chỉ ngay tại CỰC LẠC, không còn bất kì cái khổ nào nữa dù còn hay không còn nghiệp tham ái. Tội lỗi! Tội lỗi! Ngay tại cõi nước ấy, tất cả đều được VÔ SANH. Đây là cửa rộng lớn thu nhiếp mọi căn cơ dù HỮU LAO HAY VÔ CÔNG. Đều đưa đến bờ bên kia.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
Người trí tự toả sáng tâm mình dođó tự kiến Tánh ,tức Minh Tâm Kiến Tánh, còn gọi Vô công Dụng Hạnh


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
Người Ngu Si mê Muội tối ngày lửng đửng Niệm Phật ,ngồi thiền , cầu vãng sanh cực lạc vì ham vui tham ái Nên gọi là Hữu lao vô công


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Người trí tự toả sáng tâm mình do đó tự kiến Tánh ,tức Minh Tâm Kiến Tánh, còn gọi Vô công Dụng Hạnh

>>Quả thật như vậy. Đây cũng vậy. Ở CỰC LẠC cũng vậy! Nhưng ở đây nếu chưa làm được thì tiếp tục thực hiện ở CỰC LẠC mà không hề có bất kì sự khổ sở nào tại đó. Nên đấy là cửa rộng lớn thâu nhiếp tất cả! Những chúng sanh còn u mê vẫn có thể vãng sanh CỰC LẠC và thành tựu rốt ráo.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Người Tạo 10 Ác 5 Tội Nghịch Lúc Lâm Chung Được Thiện Tri Thức Chỉ Dạy Niệm 10 Tiếng Được Vãng Sanh Là Hữu Dụng Công Hay Là Vô Dụng Công?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Pháp Môn Không Hai

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

tietphuochung đã viết:>:D<
Người Ngu Si mê Muội tối ngày lửng đửng Niệm Phật ,ngồi thiền , cầu vãng sanh cực lạc vì ham vui tham ái Nên gọi là Hữu lao vô công
>:D<
Người trí tự toả sáng tâm mình dođó tự kiến Tánh ,tức Minh Tâm Kiến Tánh, còn gọi Vô công Dụng Hạnh
Hai câu trên nói như thế thì Pháp Môn làm sao được Bất Nhị?

Kinh Lăng Nghiêm gọi là: "Hoàn toàn là lời nói xuông mà chẳng có thật nghĩa!"

Tâm mình vẫn tham sân si đầy dầy thì vẫn chưa gọi là người Trí, dù có nói hay cao xa đến chân trời cũng hoàn toàn vô dụng. Đấy mới là người ngu si.

Quá ra "thônh minh lại bị cái thông minh làm cho lầm lạc".

Còn người mà gọi là Ngu Si một dạ niệm Phật ngồi thiền cầu sanh Cực Lạc vì trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh mà nguyện như thế lại được tâm an, thanh tịnh vì có hành thiền niệm Phật.

Quá ra kẻ ngu đó mới chính là người Đại Trí Tuệ, cỏ kẻ trí kia lại là hạng vô trí.

Ngẫu Ích Đại Sư dạy rất hay:

6. Dạy Lục Dụ Liên


Siêu sanh thoát tử nhưng bỏ qua pháp môn Tịnh Ðộ thì quyết chẳng còn phương tiện hoành siêu, thẳng chóng nào khác nữa. Nhưng [muốn] sanh về Tịnh Ðộ mà bỏ pháp Niệm Phật thì chắc chắn chẳng còn công phu “vạn người tu, vạn người đậu” nào nữa! Gần đây, kẻ manh Thiền (4) lầm bảo chẳng cần phải niệm Di Ðà, chẳng cần sanh Tịnh Ðộ. Bướng bỉnh, mù quáng, hung hăng, sa hầm, sụp hố. Ôi, đêm lúc sắp ngủ, gối chiếu xộc xệch, còn phải xếp lại cho ngay. Ba cõi như nhà cháy nhưng chẳng nghĩ xuất ly há có được chăng?

Nếu buông tuồng đáp: “Tôi làm chủ được tâm, nơi này chính là cõi Tịch Quang” thì sao chẳng bảo: Chửi rủa nặng nề chính là khen ngợi, đánh đập tàn nhẫn chính là cúng dường, phẩn uế chính là chiên đàn, trát tro chính là cung trời, điện báu? Vẫn chưa thể nuốt phân nằm tro thì nhất quyết chẳng thể sanh về Tịnh Ðộ được. Dù có làm được như vậy thì cũng chỉ giống như heo lợn, gà, chó mà thôi!

Sao bằng già giặn, chắc thật niệm Phật, lấy Tín dẫn đường, lại phải phát nguyện chóng ngự lên chín phẩm đài sen, cùng Quán Âm, Thế Chí, Hải Chúng làm quyến thuộc! Ngó lại kẻ ác kiến tà thiền trống rỗng, mượn hư danh Tổ Sư vênh váo một thời, đọa nỗi khổ thực sự: kéo lưỡi trâu cày trong vạn kiếp, khác gì mây sánh với bùn! Bất luận tán tâm, định tâm, chỉ khắc định khóa trình, trọn đời chẳng khuyết, mỗi ngày càng thêm siêng gắng, thiết tha thì hoa nhụy cõi Tịnh Ðộ ngày càng tươi tốt thêm!7. Dạy ưu-bà-di Tịnh Kiên

Người cực thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, cho nên chẳng thể niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trái lại, kẻ ngu, đàn bà chịu chán nỗi khổ Sa Bà, sâu xa cầu xuất ly. Thế mới biết rằng: Kẻ thông minh kia đúng là ngu si, còn người ngu si đây lại chính là đại trí huệ. Tốt xấu dễ phân, chớ tự lầm lẫn!

Thường thấy những kẻ dốt nát, dối trá, đại ngôn, dối đời giả danh thiện tri thức, gặp kẻ tiều phu, nông phụ ngu độn, chất phác cũng dạy tham thiền, đẩy qua kéo lại, rồi tự vỗ tay. Những người chất phác ấy lầm tưởng là thật, phá hoại thiện căn. Rốt cục, tham thiền tham chẳng tới, niệm cũng niệm chẳng thuần, chỗ đặt chân chẳng ổn, tâm tình bàng hoàng. Ôi! Chẳng đáng thảm sao!

Tôi khuyên bà: Nhằn đinh, nhai sắt, tin chắc vào Tây Phương, phát nguyện khẩn thiết, trì giới, tu phước để hỗ trợ. “Không Thiền có Tịnh Ðộ, vạn người tu vạn người đắc, chỉ cần thấy Di Ðà, lo gì không khai ngộ”. Ðấy là lời phán định ngàn đời [đúng thật], bà chớ nên nghi. Hạng tà sư không biết xấu hổ kia dám vu báng thánh hiền đời trước, dám tự tiện thay đổi, chỉ càng lộ rõ ác kiến của họ mà thôi. Sao lại dám thay đổi lời phán định của cổ nhân!
Nói trên đây là để răng, khuyên, muốn mọi người ai nấy phải đi đúng đường cho thật lợi ích, chứ không muốn mọi người phải xa hùm sập hố.

Nói bằng miệng, viết bằng chữ không ăn nhằm gì đến việc giải thoát giác ngộ cả.

Phải thật sự thực hành, dụng công.

Tu Tịnh Độ thì đúng theo phương pháp mà tu.

Tu Thiền thì đúng theo phương pháp mà tu.

Không chỉ vui ở đầu môi chót lưỡi đã cho là đủ rồi! Ôi khi ai chọc gheo liền sanh tâm sân giận mới biết đầu môi chẳng làm được gì.

Ôi chư Phật tu hành trải trần kiếp mới được thành Phật, tỏ ngộ đạo mầu cũng do chân thật tu hành, chư nào phải trên miệng.

Lời trên miệng nói (dẫu cho là đúng với Kinh Phật đi) thì cũng là Trí Tuệ của Phật trải trần kiếp tu hành mới được, chẳng có chút gì là của mình tự chứng được cả, nay lại bảo ta chẳng niệm Phật, chẳng tham thiền mà nghên ngang phân biệt người Trí kẻ Ngu thì ai mới thật là Trí là Ngu?

Kinh Pháp Hoa dạy: "bước vào trong tháp miếu, xưng niệm Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo".

Vậy niệm Phật là Trí hay Ngu?

Ông Anan ở Kinh Lăng Nghiêm bị Phật rầy rằng "Học Rộng Nghe Nhiều, mà vẫn chưa chứng quả A La Hán" là bởi vì chỉ nghe học rộng mà ỷ lại nơi Phật, là mình là em Phật, phật sẽ cứu mình, chứ ai ngờ mỗi người phải thật tự tu, chân thật dụng công tu tập phật pháp mới có ngày giác ngộ giải thoát, Phật chỉ dạy con đường đi, còn mình phải đi thì mới đến nơi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách