Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Xin cho biết tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Khác:

1. Xuất Gia thọ nhiều giới và sống kỹ luật hơn là tu tại gia
2. Xuất Gia thoát nhà thế tục, bớt cái ràng buộc của gia đình đau khổ, sống chung với những người xuất gia sư huynh đệ
3. Xuất Gia thường gần thầy lành bạn tốt hơn là người tu tại gia dễ gần thầy tà bạn ác
4. Xuất Gia có thể có nhiều thì giờ học tập Phật Pháp hơn là tại gia
5. Xuất Gia để truyền Phật Pháp cho đời sau lợi ích chúng sanh
6. Xuất Gia có hình tướng của Tăng, đại diện cho Phật
7. Xuất Gia được lợi ích chẳng thể nghĩ bàn


Đồng:

1. Tại gia xuất gia đồng tu Phật Pháp
2. Mục đích tại gia và xuất gia là được giác ngộ và giải thoát
3. Tánh Phật của người tại gia và xuất gia đồng nhau chẳng khác
4. Người xuất gia phát tâm Bồ Đề, người tại gia cũng phát tâm Bồ Đề
5. Cả hai người xuất gia và tại gia tu hành đều có thể thành Phật.
6. Xuất gia và Tại gia đồng góp sức mình để cho Phật Pháp được lưu truyền lợi ích chúng sanh
7. Xuất gia và Tại Gia đều là để tử của Phật, đều Quy Y Tam Bảo.


Trên là tạm trình bài sơ lược thôi.

Ai xuất gia được thì quý, ai không thể thì làm đệ tử tại gia cũng quý. Đều quan trọng là cả hai phải chân thật tu hành mới mong giải thoát và giác ngộ.

Hình thức bên ngoài chỉ là phương tiện. Vì thế Kinh Pháp Hoa nói có Ba Thừa, nhưng đó chỉ là phương tiện, chứ thật chỉ có một Phật thừa thôi. Phật thị hiện ra đời để Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật cho chúng sanh, chỉ một việc đó duy nhất mà thôi!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Thánh_Tri thật có hiểu biết sâu xa về kinh Phật. Đúng thế, đúng thế. Tu tại gia và tu tại chùa có nhiều điểm giống và khác nhau như Thánh_Tri nói. Tuy nhiên việc lựa chọn tại gia hay tại chùa là tùy thuộc vào từng người. Không phải cứ vào chùa mới là tu. Phật thì ở đâu chẳng có, Pháp cũng có ở mọi nơi, bỏi tất cả Pháp đều là Phật pháp. Chưa hẳn tu tại chùa đã là xuất gia đâu, bởi xuất gia là xuất khỏi nhà tam thế chứ không phải là xuất khỏi cái căn nhà bạn ở trước đó.
Pháp của Phật không phải là pháp thế gian, cũng không phải pháp xuất thế gian.
Tu có nghĩa là rèn luyện, tìm hiểu, kiên nhẫn, tích luy, buông xả.
Tu có nghĩa là sửa (sửa những lầm lỗi, sai trái...).
Tu là không lắm giữ, không buông bỏ.
Nam mô A Di Đà Phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Thật đơn giản,đầy đủ,và dễ hiểu "Dù tại gia hay xuất gia...nếu tu chân thật mới mong giác ngộ và giải thoát" tangbong


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Cám ơn rất nhiều !


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
QT2009
Bài viết: 22
Ngày: 30/04/09 19:56
Giới tính: Nữ
Đến từ: CANADA

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi QT2009 »

Người tu tại chùa (xuất gia):
- biết rõ mình có trách nhiệm "Truyền Đăng Tục Diệm" nên tinh tấn nghiên cứu giáo lý Đức Phật và hành theo
- nhắm đến mục đích "giáo ngộ & giải thoát" và độ chúng sanh
- là một ngôi chùa "di động"
- có nhiều giới luật hộ trì trên con đường giác ngộ & giải thoạt

Người tu tại gia:
- nếu lấy mục đích "giác ngộ & giải thoát" và tu tập không kém nhưng người xuất gia thì cũng có kết qu?a giống như người xuất gia
- dễ bị người thân và hoàn cảnh xung quanh chi phối trong sự tu tập vì đâu đâu cũng biểu dương về sự tham ái
- chỉ có 5 giới/thập thiện thì không đủ để hộ trì trên con đường giác ngộ & giải thoát; còn thọ giới Bồ Tát tại gia cũng khó tròn nếu người đó không đủ trí tuệ soi sáng . Người thọ Bồ tát tại gia cũng có thể dễ rơi vào trường hợp là mình đang làm điều bất thiện mà cứ tưởng là mình đang làm việc thiện và lầm tưởng rằng đang "dùng phương tiện".

Nếu đủ điều kiện để trở thành người xuất gia, tốt hết nên xuất gia! :D


819909
Bài viết: 3
Ngày: 09/06/10 05:53
Giới tính: Nam
Đến từ: hanoi

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi 819909 »

tâm là Phật, Pháp là thầy, nhà là chùa. điều quan trọng là bản thân chúng ta


Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: Tu tại gia và tu tại chùa có gì khác ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

#-o


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách