Tâm?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
svastika
Bài viết: 41
Ngày: 20/04/10 18:12
Giới tính: Nam

Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi svastika »

Tâm có phải do duyên sinh không?


[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đạo hữu muốn hỏi Tâm nào? Đem ra đây cho tôi xem với!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Đạo hữu muốn hỏi Tâm nào? Đem ra đây cho tôi xem với!
Ông hỏi chi vô ích vậy, dù người ta có đem tâm ra, ông cũng chẳng thể thấy biết thì hỏi để làm gì.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

svastika đã viết:Tâm có phải do duyên sinh không?
Hỏi có lợi ích gì cho ông?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

+Ông hỏi chi vô ích vậy, dù người ta có đem tâm ra, ông cũng chẳng thể thấy biết thì hỏi để làm gì.

>> Có ích hay vô ích do nơi tôi chăng?


co dai
Bài viết: 13
Ngày: 22/05/10 05:44
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi co dai »

Vọng tâm thì phải,chân tâm thì không.


Hình đại diện của người dùng
svastika
Bài viết: 41
Ngày: 20/04/10 18:12
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi svastika »

:">


[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

tâm không dài không ngắn, không đến không đi, không hiện tại không khứ lai, không có gì tức tâm chơn thật.
''chân không bổn tánh như như
nhờ huệ bát nhã thực hư soi làu
không ngăn ngại còn đâu lo sợ,
mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên
chân như bổn tánh thiên nhiên
Niết bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu''


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

http://niemphat.net/Luan/niemphatichloi.htm
Trước hết chúng ta phải hiểu rõ cái ‘tánh’ này, Phật tánh, Pháp tánh là không sanh không diệt. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tánh không sanh không diệt; nếu ‘tánh’ mê rồi thì biến thành ‘thức’. Chúng ta thường kêu bằng linh hồn. Linh hồn là gì? Ðó là tự tánh mê rồi thì biến thành ra hình trạng này, biến ra linh hồn; linh hồn đi đầu thai trong lục đạo. Không kể là đầu thai bằng phương cách nào thì nó cũng không sanh không diệt. Ðến khi nào giác ngộ rồi thì thành Bồ Tát, thành Phật. Giác ngộ thì được đại tự tại, không giác ngộ thì bị nghiệp lực chuyển. Thí dụ như lúc còn sống [chúng sanh] tạo thiện nghiệp, tâm thiện, niệm thiện, hành động thiện, hoàn cảnh sanh sống của họ là cõi người hay là cõi trời (cõi trời có 28 tầng). Nếu như tâm của họ không thiện, tư tưởng không thiện, hành vi không thiện, tương lai họ sẽ sanh vào cõi ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là địa ngục.

Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ thì sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê thì chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt. Cho nên nếu bạn hiểu thật rõ cái chân tướng sự thật này, bạn sẽ không sợ chết nữa. Tại sao vậy? Vốn là không có sanh tử. Sanh tử là cái gì? Chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi hoàn cảnh sinh sống thôi. Cũng giống như chúng ta di dân, hiện nay nói ‘di dân’ mọi người đều dễ hiểu. Chúng ta từ Trung quốc di dân đến Mỹ quốc, đây là thay đổi thân thể và thay đổi thân phận; chúng ta không dùng quốc tịch Trung quốc nữa mà đổi thành quốc tịch Mỹ. Cũng như bạn thay đổi một cái thân thể và thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Gần đây chúng ta lại từ Mỹ di dân đến Úc châu, và lại biến thành công dân Úc, lại đổi thân phận nữa. Người thì không chết, chỉ thay đổi thân phận ba lần, thay đổi hoàn cảnh sinh sống ba lần. Sự việc là như thế đó, cho nên bạn phải hiểu như vậy.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nói thì nghe hay. Nhưng mà thật sự, chưa liễu nghĩa SANH - TỬ.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Đời này sẽ cố gắng chuyễn nghiệp lực thành nguyện lực


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Chúc bạn toại nguyện.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]3 khách