Tâm?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

sagatama đã viết:Chào các bạn , chào ạn VHBK , MHBN .
Chào bạn langtu .
<< GÌ LÀ THẬT ? GÌ LÀ GIÃ ? >>
_ VỊ GIẢI THOÁT CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA : LÀ THẬT .
_ CÁI GỌI LÀ CON ĐƯỜNG , LÀ PHƯƠNG TIỆN , LÀ DANH TỰ ( NHÂN THỨC , TƯỞNG TẠO THÀNH ) : LÀ GIẢ .
CHÚC VUI VẺ , KÍNH .
Bác sagatama trả lời không đúng với câu hỏi !

Em chỉ hỏi bác "Thế nào là THẬT,còn thế nào là GIẢ ?",tức là yêu cầu bác định nghĩa THẬT,GIẢ ; chứ không phải là yêu cầu bác cho ví dụ minh họa đây là THẬT,kia là GIẢ.:D

Cũng như yêu cầu bác giải thích KHỦNG BỐ nghĩa là gì,bác lại nói "phe Taliban là bọn Khủng bố".Bó tay :D


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Để cho BẢN NGUYÊN SỰ THẬT của bác không bị gán tánh ngã thì bác phải chứng minh nó cũng vô ngã.Tức là nó không thể tự thân hiện hữu mà nhờ cái khác làm duyên.Vậy thì nó do cái gì sinh ra ?
Hư không có bản ngã hay không ? sao nó vẫn hiện diện đấy ?
Không những sự hiểu biết không, mà SỰ CHỨNG BIẾT lại cũng như vậy, chẳng của riêng ai, chẳng phải của thánh hay phàm. Vô Nhân cũng là NHÂN, VÔ THÂN cũng là THÂN. THÂN và VÔ THÂN cùng liễu, NHÂN và VÔ NHÂN cùng liễu, đấy chính là BẢN NGUYÊN SỰ THẬT.
ai cho ra cái định nghĩa này vậy ?
BẢN NGUYÊN SỰ THẬT là cái gì ? nếu là tâm sao không gọi nó là TÂM ?
Thế nào là Thân và vô thân cùng liễu ?
Thế nào là nhân và vô nhân cùng liễu ?
liễu rồi thì nó là cái gì ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

sagatama đã viết: _ VỊ GIẢI THOÁT CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA : LÀ THẬT .
Dù bác sagatama chưa định nghĩa "THẬT" nghĩa là gì,nhưng thấy cái ví dụ của bác thì em biết bác không hiểu "ngón tay chỉ trăng" theo hướng nào :D
Liệt kê mấy câu sau cho bác suy ngẫm :

Long thọ : "Chưa hề có Phật hay bất kỳ pháp nào được nói ra trong bất kỳ nơi nào và thời gian nào"


Kinh Kim cang :

-Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Có thể nhờ thân tướng mà thấy Như Lai chăng?
-Bạch Thế Tôn, không. Chẳng thể nhờ thân tướng thấy được Như Lai. Tại sao? Như Lai nói thân tướng tức phi thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề:
-Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng phi tướng, tức là thấy Như Lai.

-Tu Bồ Đề! Ý ngươi thế nào? Như Lai có chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng?
Tu Bồ Đề đáp:
-Như con hiểu nghĩa của Phật nói thì chẳng có pháp nhất định gọi là pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết. Tại sao? Vì pháp của Như Lai thuyết đều chẳng thể chấp thật, chẳng thể nói là pháp, là phi pháp hay phi phi pháp. Tại sao? Vì tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp vô vi mà nói có sai biệt.


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

binh đã viết:
Hư không có bản ngã hay không ? sao nó vẫn hiện diện đấy ?
Hư không,Phật giáo gọi tên khác là Ngoan không (để khỏi lầm với Chân không) là một khái niệm do con người vọng tưởng chứ không có thật :D
Người ra cho rằng có Hư không vì tưởng rằng các pháp có tự ngã,là những vật thể rắn chắc,giữa chúng là Hư không (tức là không có gì hết).Nhưng thực tế thì giữa chúng là Không gian,còn khoảng không nào trong thế giới này không phải hư vô mà đều là chân không lượng tử : luôn sinh diệt vô số hạt ảo :)


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Không nói chuyện vật lý ở đây.
ngoan không khác với hư không
ngoan không có nghia là không có gì hết. Kể cả không gian.
Còn hư không là không gian mà trong đó không có gì cả. Nếu có các hạt lượng tử ảo sinh diệt thì không gọi là hư không.
người ta gọi nó là không gian lượng tử.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

binh đã viết:Không nói chuyện vật lý ở đây.
ngoan không khác với hư không
ngoan không có nghia là không có gì hết. Kể cả không gian.
Còn hư không là không gian mà trong đó không có gì cả. Nếu có các hạt lượng tử ảo sinh diệt thì không gọi là hư không.
người ta gọi nó là không gian lượng tử.
Đúng,ngoan không có nghia là không có gì hết. Kể cả không gian.
Thế còn hư không ? Hãy tưởng tượng lấy hết mọi thứ ra khỏi vũ trụ thì còn lại cái gì ? Còn lại không gian,thời gian ? Nếu cũng lấy luôn 2 thứ đó ? Người ta sẽ nói là không còn lại gì hết,không có gì hết,chỉ còn lại hư không trống rỗng mà thôi.

Ví dụ như vậy để bác thấy là hư không tức là ngoan không,chứ không phải là không gian.

Thì hiện nay đã chứng minh rằng nhưng nơi tưởng là hư không lại luôn có các hạt lượng tử ảo sinh diệt.Mà bác cũng công nhận "Nếu có các hạt lượng tử ảo sinh diệt thì không gọi là hư không",còn cãi gì nữa hè :))


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Trục trặc ở cái định nghĩa.
Đã bảo là không đem vật lý vào rồi mà cứ nói chuyện lượng tử.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
sagatama
Bài viết: 22
Ngày: 07/07/10 03:48
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi sagatama »

Chào các Bạn , chào bạn VHBK , MHBN , hochoi .
Chào bạn langtu :
<< sagatama đã viết:
_ VỊ GIẢI THOÁT CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA : LÀ THẬT . >> NHÂN NƠI BẠN HỎI , THỜI TÔI ĐÁP .
_ THẬT TỎ RỎ : KHI BẠN GIẢI THOÁT .
Chúc bạn vui vẻ , Kính .


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

langtu đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
>>> Tánh không mà chưa liễu thì làm sao nhập lý bất nhị. Langtu nên xét lại, cái này VHBK viết trao đổi với sagatama. DH sagatama xem như đã liễu NHÂN, nhưng lý bất nhị chưa phát khởi. Khởi này chẳng phải do nhân khởi. Nếu dính NHÂN thì xem như dui mù vậy. Khi đó, trong ngã, ngoài ngã, đều dính ngã, dính vào kiến giải. Người dính ngã kiến thì BẢN NGUYÊN SỰ THẬT liền bị gán tánh ngã. Người liễu NHÂN thì có thể với BẢN NGUYÊN SỰ THẬT liền gán tánh DIỆT.
Khoan bàn đến Tánh không với Bất nhị,em chỉ nói đến cái BẢN NGUYÊN SỰ THẬT cho rõ ràng thôi.Để cho BẢN NGUYÊN SỰ THẬT của bác không bị gán tánh ngã thì bác phải chứng minh nó cũng vô ngã.Tức là nó không thể tự thân hiện hữu mà nhờ cái khác làm duyên.Vậy thì nó do cái gì sinh ra ? :D
>>> Vô ngã cũng chưa chắc thấy BẢN NGUYÊN SỰ THẬT. Nếu nói NÓ vô ngã thì dễ mắc vào chỗ của nhị thừa nếu chẳng có tâm bồ đề. BẢN NGUYÊN SỰ THẬT, mà chứng minh được là thế này hay thế kia, lại do nhân sinh, hay duyên sinh, ........ tức chẳng còn là nó nữa, càng biện bạch lại càng xa. Liễu nhân luân hồi sanh tử mà còn chưa thấy được, huống gì chưa liễu. Liễu tất cả dù nhân hay duyên, phiền não hay bồ đề, ắt sẽ thấy. Chỉ còn một chút pháp chưa liễu (dù là pháp gì, hữu vi hay vô vi, nhân hay duyên,...) thì chưa thể thấy BẢN NGUYÊN THẬT. Vì vậy tánh của NÓ không gì mà không liễu, mà không có chỗ liễu, cũng như chưa từng liễu, chẳng trụ, chặng nhập, chẳng diệt, lại không hết.
Sửa lần cuối bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 vào ngày 15/08/10 05:01 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

binh đã viết:
Không những sự hiểu biết không, mà SỰ CHỨNG BIẾT lại cũng như vậy, chẳng của riêng ai, chẳng phải của thánh hay phàm. Vô Nhân cũng là NHÂN, VÔ THÂN cũng là THÂN. THÂN và VÔ THÂN cùng liễu, NHÂN và VÔ NHÂN cùng liễu, đấy chính là BẢN NGUYÊN SỰ THẬT.
ai cho ra cái định nghĩa này vậy ?
BẢN NGUYÊN SỰ THẬT là cái gì ? nếu là tâm sao không gọi nó là TÂM ?
Thế nào là Thân và vô thân cùng liễu ?
Thế nào là nhân và vô nhân cùng liễu ?
liễu rồi thì nó là cái gì ?
>>> Đoạn đó VHBK đã nói.

BẢN NGUYÊN SỰ THẬT chẳng phải TÂM, cũng chẳng phải VÔ TÂM. Người chấp ngã thì gọi nó là TÂM. Nếu không phải vậy thì chẳng thấy nó là TÂM.

Không còn thấy THÂN và VÔ THÂN dù một ít thì gọi là THÂN và VÔ THÂN cùng liễu. THÂN chẳng rời VÔ THÂN, VÔ THÂN chẳng rời THÂN. Vì vốn THÂN vốn là VÔ THÂN, do cái thấy của người học mà gọi là THÂN hay VÔ THÂN, rồi lại tìm phương pháp hợp nhất.

NHÂN và VÔ NHÂN lại cũng như vậy.

Liễu thì chẳng có cái gọi là "liễu rồi" , huống chi sau khi liễu. Nếu còn thấy có cái gọi là "liễu" thì chưa liễu.


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

sagatama đã viết:Chào các Bạn , chào bạn VHBK , MHBN , hochoi .
Chào bạn langtu :
<< sagatama đã viết:
_ VỊ GIẢI THOÁT CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA : LÀ THẬT . >> NHÂN NƠI BẠN HỎI , THỜI TÔI ĐÁP .
_ THẬT TỎ RỎ : KHI BẠN GIẢI THOÁT .
Chúc bạn vui vẻ , Kính .
Nếu nói phải đến khi giải thoát mới rõ được THẬT là gì thì té ra bác chỉ phán bừa (vì chưa tỏ rõ) rằng DHARTHA GAUTAMA : LÀ THẬT :D
Em cũng đã đưa ra một đoạn kinh để thấy rằng bác nói sai rồi đó.
binh đã viết:Trục trặc ở cái định nghĩa.
Đã bảo là không đem vật lý vào rồi mà cứ nói chuyện lượng tử.
Em chỉ đem vật lý vào phần minh chứng về hư không,chứ không phải để định nghĩa.Bác này hình như có vấn đề về khả năng đọc - hiểu :D


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Tâm?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
>>> Vô ngã cũng chưa chắc thấy BẢN NGUYÊN SỰ THẬT. Nếu nói NÓ vô ngã thì dễ mắc vào chỗ của nhị thừa nếu chẳng có tâm bồ đề. BẢN NGUYÊN SỰ THẬT, mà chứng minh được là thế này hay thế kia, lại do nhân sinh, hay duyên sinh, ........ tức chẳng còn là nó nữa, càng biện bạch lại càng xa. Liễu nhân luân hồi sanh tử mà còn chưa thấy được, huống gì chưa liễu. Liễu tất cả dù nhân hay duyên, phiền não hay bồ đề, ắt sẽ thấy. Chỉ còn một chút pháp chưa liễu (dù là pháp gì, hữu vi hay vô vi, nhân hay duyên,...) thì chưa thể thấy BẢN NGUYÊN THẬT. Vì vậy tánh của NÓ không gì mà không liễu, mà không có chỗ liễu, cũng như chưa từng liễu, chẳng trụ, chặng nhập, chẳng diệt, lại không hết.
Bác chưa nắm vững phần căn bản mà ham trèo cao nên cứ té ạch ạch :D
Nhắc lại,Phật pháp cho rằng "vạn pháp đều vô ngã,do duyên sinh" thì bác phải hiểu cho rằng "vạn pháp" đây là tất cả mọi hiện tượng sự vật trong vũ trụ,ở bất cứ nơi đâu và thời điểm nào.Cái gì mà "Nếu nói NÓ vô ngã thì dễ mắc vào chỗ của nhị thừa...",nếu vậy phải sửa lại "hầu hết các pháp vô ngã,nhưng có vài thứ không phải là vô ngã" cho đúng ý bác VH :D
"Cái BẢN NGUYÊN SỰ THẬT của bác cũng không là ngoại lệ,nên NÓ cũng vô ngã.Nếu không phải thì hãy quăng bỏ Phật pháp vô sọt rác ngay !!! Em đố bác nào tìm ra cái gì có ngã,em xin đi bằng đầu.Cũng như nói 1+1=2 là chân lý áp dụng ở bất cứ nơi đâu và thời điểm nào.Nếu bác nói lên mặt trăng thì không còn là 1+1=2,dễ mắc vào chỗ của nhị thừa...thế là hỏng :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách