Vãng Sanh Cực Lạc

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vãng Sanh Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thức là cái gì, chỉ là một cái giả tạm thôi, do chấp mà có, làm gì không thể có 2,3,4 cái thức khác nhau được. Đến thân còn có nhiều hóa thân nữa là thức.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Vãng Sanh Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Thức là cái gì, chỉ là một cái giả tạm thôi, do chấp mà có, làm gì không thể có 2,3,4 cái thức khác nhau được. Đến thân còn có nhiều hóa thân nữa là thức.
Thức là gì ??? là trạng thái Tâm Mê chấp trước của một phàm phu ...cho nên gọi là thần thức... (ở đây là nói Thần Thức, không phải nói chữ "Thức", nếu nói chữ thức thì có tới 8 lận).

Thần thức của 1 chúng sanh tuy là giả tạm ...nhưng nó chỉ là 1, không thể là 2

Nếu nó là giả hợp thì nó do duyên mà thành, và do duyên mà tan rã ... Nhưng thực sự thần thức không thể tan rã được...mà nó là trạng thái của Tâm mê...chuyển từ cảnh giới này qua cảnh giới khác... và cũng không thể chia ra thành nhiều thần thức khác nhau được.

Thân thì nhiều ...cái này thì đúng....Nhưng thần thức chỉ là một.... Giống tay, chân (4 chi) ....có thể tự cử động khác nhau cùng một lúc, thậm chí 6 giác quan, nhưng chỉ do một người làm...Người cụt mất 4 chi, vẫn là 1 người, người thân bại danh liệt cũng là 1 người....

Còn Bồ Tát tuy phân vô số thân nhưng chỉ vẫn là 1 Tâm, vẫn là người tạo tác ...chẳng phải chia tâm ra làm 2, 3 cái khác nhau...để đi làm 2, 3 chuyện khác nhau.

Tâm bao trùm tất cả pháp siêu vượt không gian thời gian...thì việc phân thân đó như nhà ảo thuật làm nhiều con rối khác nhau nhưng chỉ do 1 người điều khiển...

Con rối có nhiều chăng nữa....thì người điều khiển chỉ có một mà thôi.

Nếu tâm có thể chia ra nhiều cái thì tâm này có ngằn mé, có hạng cuộc, có số lượng ....Như thế sao gọi là Nhất Chân ??? Sao gọi là bao trùm????

Thể thì có một, nhưng TƯỚNG thì vô lượng, không thể nói tướng vô lượng thì Thể cũng vô lượng...

Thần thức xem như là Thể, thân được thọ coi như là Tướng.

Chúng sanh cũng vậy.... khi tâm mê thì thọ thân chúng sanh, chẳng cần biết thọ một lúc 1 thân hay 3, 4, 5 ....thân... nhưng thần thức của chúng sanh đó chỉ là một...

Nếu chia thần thức ra 2, 3, 4, 5 ...thì mỗi thần thức làm một chuyện khác nhau cùng một lúc, vậy cái nào chính cái nào phụ??? hay là mạnh ai nấy tự tạo, tác thọ dụng khác nhau?

Tỉ như thức 1 thức tu Bồ tát đạo, thức 2 tu nhân thiên, thức 3 tạo mười ác nghiệp ngũ nghịch, thức 4.....

Vậy cuối cùng người đó thành cái gì ???? (Ví dụ này rất là phi lý, từ phi lý đến vô lý)

Lời của Tổ giảng không sai song người đọc không hiểu là diễn giải theo ý khác...

2 thần thức mà Tổ nói là 2 thần thức hoàn toàn khác nhau của 2 người.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.21 khách