Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Kính mong mọi người chia sẽ học hỏi câu:

"Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi" phải hiểu như thế nào?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Ai là đối tượng của câu nói trên? Đi là đi đâu? Phải sử dụng đuốc nào. Như vậy, chúng ta có 3 vấn đề cần giải quyết.

"Tự mình thắp đuốc lên mà đi" chỉ dành cho kẻ lữ hành thực sự, những ai đã bắt đầu và tinh tấn dấn bước trên con đường. Chỉ những ai đi thì mới cần ánh sáng để soi rõ con đường, vì vậy cần phải tự mình thắp đuốc. Rõ ràng là chúng ta không thể nhờ ai đó cầm đuốc của họ soi đường cho mình suốt đời. Và kẻ đứng yên một chỗ nghiên cứu hay nhìn ngắm con đường thì không nên thắp đuốc vì có thể gây hỏa hoạn, hại mình, hại người.
Như vây, Đức Phật đã nói rõ: cần phải đi, không phải đứng yên một chỗ.

Đi đâu?? Mong được nghe mọi người chỉ dạy.


thanhnghiem
Bài viết: 57
Ngày: 26/03/10 14:39
Giới tính: Nữ

Re: Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Bài viết chưa xem gửi bởi thanhnghiem »

"Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi"
Tự Mình: do câu " các Hành là Vô thường. Hãy tinh tấn lên để TỰ giải thoát" của Đức Phật nhắn nhủ với các vị Tỳ kheo trước khi Ngài nhập Niết Bàn (kinh Đại bát Niết Bàn)

Đuốc Chánh Pháp: Thế nào là Chánh pháp ? Pháp được Đức Phật dùng nhiều phương tiện giải bày, Các Pháp Môn đều là đuốc nếu biết thắp sáng. TN chỉ xin đưa ý chính của 2 câu sau mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn:
1-"Khi thọ lãnh Pháp,Luật từ Tỳ Kheo, từ các vị Thượng Tọa, từ những bậc đa văn giữ gìn truyền thống, trì Pháp, trì Luật- chúng ta cần phải học hỏi kỹ và đem đối chiếu với Kinh, với Luật. Nếu thấy Pháp đó, Luật đó phù hợp, tương ưng với Kinh và Luật, thì Pháp đó đúng là từ những lời dạy của Đức Thế Tôn, là Chánh Pháp."
2-"Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu."

Đi: Chúng ta đã đi, đang đi - nhưng đi trong tăm tối, vô minh, trong sinh tử luân hồi. Nên mỗi người Tự cần thắp lên ngọn đuốc Chánh Pháp để soi sáng vào bóng tối đó, Pháp sẽ chỉ đường cho những ai lạc hướng.

Vậy chúng ta lấy gì để Thắp Đuốc ? lấy Niềm Tin
Niềm Tin từ đâu mà có ? từ Pháp, từ Tam Bảo
Câu "Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi" không ngoài ý nghĩa dạy cho chúng sinh: tin Pháp, thắp đuốc chánh Pháp, đi theo Chánh pháp để tìm ra chân lý, Niết Bàn, giải thoát tối hậu. Vài hàng thô thiển xin được chia xẻ.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Lành Thay! Sadhu! tangbong


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hiểu Sai Lầm, Làm Sai Lầm, Chuốc Quả Sai Lầm:

Có rất nhiều người nghĩ rằng "Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi" thì không cần ai cả, không cần Phật, Pháp, Tăng, không cần bất kỳ ai, chỉ cần theo ý phàm của mình muốn làm gì thì làm.

Rồi thấy người khác nương vào Phật, Pháp, Tăng thì dùng câu nói đó mà cật vấn rằng: "Tại sao ông chẳng tự mình thắp đuốc lên mà đi, há đó chẳng phải là lời dạy của Phật?"

Thấy người khác nương vào Phật vào Pháp mà tu Niệm Phật liền dùng câu đó để mong đánh đổ người niệm Phật "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi".

Chuốc cái tội bán Phật, bán Pháp, sa đọa tam đồ! Cũng chỉ do vì không hiểu được cái câu đó nói gì, hiểu biết sai lầm mà ra!

Phật ra đời theo Kinh Pháp Hoa là chỉ vì một đại sự nhân duyên,


Giải Nghĩa

Thắp Đuốc

Đuốc nghĩa là gì? Tức nghĩa là Trí Tuệ Ánh Sáng của Phật, Pháp, Tăng.

Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay do Vô Minh, không có Trí Tuệ, sáng suốt cho nên làm những việc mê muội tà kiến, vì thế mà chuốc cái Quả Báo đau khổ, sanh tử luân hồi. (Hiểu Sai Lầm, Làm Sai Lầm, Chuốc Quả Sai Lầm)

Vì vậy trong Thập Nhị Nhân Duyên, Vô Minh là cái nhân duyên thứ nhất của luân hồi sanh tử.

Cũng thế Kinh Lăng Nghiêm dạy: "Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta bị luân hồi sanh tử cũng là do bởi không biết được Chân Tâm Thường Trụ Thể Tánh Tịnh Minh của mình".

Cũng như Kinh Hoa Nghiêm dạy: "Gã cùng tử xa Vua Cha từ bé chẳng biết Vua là cha mình, mình là Thái Tử, gả nghèo lang than cùng khổ chẳng biết mình có bảo châu vô giá"

Do vậy nếu muốn thấy đường sáng để chúng ta đi ra khỏi bóng đêm ngục tốii của Vô Minh Phiền Não (khỏi phải đi trong bóng tối như kẻ mù lẩn quẩn sớ rớ sa hùm sụp hố té ngã lạc đường) thì phải "Thắp Sáng Ngọn Đuốc của mình, nơi chính mình".


Nhưng mình phải ở đâu để mòi lửa, lấy gì để mòi lửa, để thắp sáng ngọn đuốc?

Phải ngay nơi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.

Tức nghĩa là Quay Về Nương Tựa với Phật, Pháp, Tăng.

(chúng ta đã học thế nào là Quy Y Tam Bảo ở topic khác rồi, ở đây không cần phải nói thêm)

Chúng ta phải Học Phật Pháp, lấy trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình, lấy đèn Phật để thắp sáng đèn mình "truyền đăng tục diệm".

Không nương tựa vào Tam Bảo, không học Phật Pháp thì đừng mong mình có cái sáng suốt, có lửa để thắp sáng mà đi cho đúng đường, ra khỏi ngục tối vô minh.

Học rồi phải thực hành thì mới có trí tuệ hoài hoài, ánh sáng tỏ sáng hoài hoài mà tới cho được cái Kho Tàng Tri Kiến Phật của mình vốn sẵn có.


Tự Mình Thắp:

Là tự mình phải Quy Y Tam Bảo, Học Phật, nghe Pháp, theo đó tu hành.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: "Ai ăn thì người đó mới no, không ăn thì không no, không ai có thể ăn thế cho nhau được"

Cũng thế, khi chúng ta không Quy Y Tam Bảo để nương tựa học hỏi nghe pháp thì sao có thể gọi là tự mình thắp?

Và khi chúng ta học hỏi nghe pháp rồi mà không đem ra thực hành để chứng thật lấy mình, để làm cho mình tự sáng suốt thì cũng không thể gọi là tự mình thắp đuốc được.


Kết Luận:

Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi có nghĩa là:

1. Mình phải tự chịu quy y Tam Bảo, nương tựa tam bảo, học hỏi, nhận lảnh ánh sáng trí tuệ của Tam Bảo
2. Mình phải tự mình nương theo lời dạy của Phật Pháp Tăng mà mình đã học đó áp dụng vào đời sống, tức là thực hành để chứng thật làm cho chính mình sáng suốt, thấy rỏ đâu chánh tà, tối sáng mà đi.

Quá ra người Niệm Phật hay tham Thiền người ta chịu nương vào lời dạy của Phật Pháp Tăng, người ta lại chịu thực hành thì chính họ đã Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi rồi. Sao còn hỏi những câu vớ vẩn lầm lạc chi nữa!

Quá ra người dùng câu "Tự thắp đuốc lên mà đi" để mong đánh đổ người Niệm Phật lại chính là muốn cho người ta "ĐỪNG" có thắp đuốc lên mà đi.

Thế thì điên đảo hết sức, nói người khác tự thắp đuốc lên mà đi, mà chính thực là bảo đừng thắp đuốc lên mà đi. Không điên đảo thì còn gì nữa!

Phật ra đời là để "Khai Thị Ngộ Nhập" Tri Kiến Phật cho chúng sanh - Kinh Pháp Hoa

Nếu ai cũng có thể tự khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của mình, không cần Phật thì Phật lại ra đời làm chi nữa!


Bậc A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát còn nương vào Tam Bảo huống chi chúng ta ư?

Phật sắp Niết Bàn mới nói "Các con hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi"

Tức có nghĩa là ta đã dạy các con nhưng phương pháp tu hành rồi, các con phải nương vào phương pháp ta dạy đó mà tinh tấn tu hành.

Chứ không phải là bảo mình không cần nương vào Phật Pháp Tăng nữa, tự mình theo ý vô minh của mình mà làm việc vô minh, để tiếp tục chịu khổ vô minh. Hãy hoàn tục, hãy trở về với đời sống của kẻ thế tục vô minh theo tâm ý mê lầm của mình. Đâu phải như thế!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Thế Nào Là Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Phật dạy tu giới định huệ dẹp trừ tham sân si
tự thắp đèn là nói tự mình phải tu 3 điều này
vì y giới sanh định định năng phục nghiệp, khai huệ có thể phá trừ tội nghiệp. nghiệp chướng tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]16 khách