Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Sanh Cõi Trời, Cõi Người, Cõi A Tu La Làm Sao Có Tướng Lành Mộng Thấy Phật Bồ Tát?

DH Chẳng Lẽ Không Tin 48 Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Sao.

Sắp Đọa Địa Ngục A Tỳ Nghe Danh Hiệu Phật Qua Tai Phát Tâm Cung Kính Quy Y Còn Được Sanh Thiên.

Trong Kinh A Hàm Có Chuyện Có Vị Tăng Tuy Tu Phước Thiện Rất Nhiều Nhưng Do Hay Phỉ Báng Tăng Chúng Nên Đọa Làm Ngạ Quỷ.

Thân Tuy Là Ngạ Quỷ Mà Lại Có Hào Quang Sáng Chói Như Vàng Ròng Chỉ Là Trong Miệng Thì Đầy Dòi.

Vị Tăng (Ngạ Quỷ) Sau Gặp Người Bà Con Cũ Nhờ Trai Tăng Cúng Dường Xin Chư Tăng Chú Nguyện Nhờ Vậy Mà Thoát Kiếp Ngạ Quỷ Được Sanh Thiên.

Nhờ Lực Của Tăng Còn Được Như Vậy Nói Chi Là Lực Phật.

KC Chỉ Là Y Theo Kinh Luật Và Sự Thất Biết Thật Sự Còn DH Tin Hay Không Thì Tùy Duyên KC Không Hề Cưỡng Cầu.

Bây Giờ Điều Quạng Trọng Là DH Cùng KC Niệm Phật Đồng Về Cực Lạc.

Về Cực Lạc Rồi Nghi Gì Cũng Giải.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

kimcang đã viết:Sanh Cõi Trời, Cõi Người, Cõi A Tu La Làm Sao Có Tướng Lành Mộng Thấy Phật Bồ Tát?
kimcang đã viết:ại Canada Có 2 Vợ Chồng Già Trên Chín Mươi Tuổi Lúc Bình Thường Còn Chưa Biết Niệm Phật Vậy Mà Nhờ Sức Trợ Niệm Được Vãng Sanh Lại Có Điềm Lạ Khiến Con Cháu Vốn Chẳng Biết Phật Pháp Mà Sau Phát Tín Tâm Quy Y Tam Bảo.
Tại thầy không nói tướng lành là nằm mộng nguynlinhtam con đâu biết đâu :) .
Nhưng lúc lâm chung mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương hốt nhiên lúc đó gặp Đức Phật Dược Sư hiện ra tiếp dẫn thì là ma.
kinhle


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nhưng lúc lâm chung mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương hốt nhiên lúc đó gặp Đức Phật Dược Sư hiện ra tiếp dẫn thì là ma.
Ma Mà Phá Người Tu Là Khi Khởi Niệm Tà.

Người Mà Khởi Tâm Chứng Thánh Thì Ma Mới Có Thể Đến Phá.

Ma Cũng Là Phàm Phu Chỉ Là Có Phước Hơn Người Phàm Khác.

Người Tu Thiền Bình Thường Không Nhận Một Tướng Nếu Mà Thấy Các Tướng Phật Bồ Tát Như Vậy Mới Gọi Là Ma Phá Bởi Vì Hạnh Tu Cũng Cảnh Thấy Chẳng Tương Ưng.

Người Niệm Phật Thì Thấy Tướng Phật Bồ Tát Tức Là Tương Ưng.

Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói Chư Phật Có 10 Điều Bất Khả Tư Nghì:

Ma Phật Có Điều Khác.

Ma Hiện Đến Thì Người Khởi Tâm Tham Chấp.

Phật Hiện Đến Thì Người Khởi Tâm Từ Bi Hỷ Xả.

Người Mà Tin Chắc Danh Hiệu Phật Thì Chẳng Có Tà Ma Gì Mà Hiện Đến Phá Được.
Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

kimcang đã viết:Ma Mà Phá Người Tu Là Khi Khởi Niệm Tà.Người Mà Khởi Tâm Chứng Thánh Thì Ma Mới Có Thể Đến Phá.Ma Cũng Là Phàm Phu Chỉ Là Có Phước Hơn Người Phàm Khác.Người Tu Thiền Bình Thường Không Nhận Một Tướng Nếu Mà Thấy Các Tướng Phật Bồ Tát Như Vậy Mới Gọi Là Ma Phá Bởi Vì Hạnh Tu Cũng Cảnh Thấy Chẳng Tương Ưng.Người Niệm Phật Thì Thấy Tướng Phật Bồ Tát Tức Là Tương Ưng.Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói Chư Phật Có 10 Điều Bất Khả Tư Nghì:Ma Phật Có Điều Khác.Ma Hiện Đến Thì Người Khởi Tâm Tham Chấp.Phật Hiện Đến Thì Người Khởi Tâm Từ Bi Hỷ Xả.Người Mà Tin Chắc Danh Hiệu Phật Thì Chẳng Có Tà Ma Gì Mà Hiện Đến Phá Được
Thầy KC ơi thầy dạy con như thế thì như vậy tóm lại thầy thấy nguynlinhtam con nói như vầy:
Nhưng lúc lâm chung mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương hốt nhiên lúc đó gặp Đức Phật Dược Sư hiện ra tiếp dẫn thì là ma.
Có đúng không?


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nhưng lúc lâm chung mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương hốt nhiên lúc đó gặp Đức Phật Dược Sư hiện ra tiếp dẫn thì là ma.

Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Nói Ngươi Tu Môn Niệm Phật Tam Muội Thì Sẽ ĐượcVo6 Lượng Chư Phật Ở Mỗi Phương Hô Niệm Người Đó. Khi Lâm Chung 10 Phương Chư Phật Thị Hiện Tiếp Dẫn Tùy Nguyện Vãng Sanh Về Cõi Tịnh Độ Của Chư Phật.


Nhân Quả Tương Ưng Không Bao Giờ Sai Trái.

Niệm Phật Thì Cảm Ứng Phật.

Niệm Ma Thì Cảm Ứng Ma.


Niệm Phật Mà Nói Ma Hiện Đến Phá Thì Có Khác Gì Nói Tu 10 Thiện Mà Bị Đọa Địa Ngục A Tỳ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

kimcang đã viết:Niệm Phật Mà Nói Ma Hiện Đến Phá Thì Có Khác Gì Nói Tu 10 Thiện Mà Bị Đọa Địa Ngục A Tỳ
Trong Kinh Phật cũng có nói là: người tu thập thiện mà lúc lâm chung cũng đọa Địa Ngục. Và Phật cũng có giảng về trường hợp này.

Câu hỏi 18: Phật phóng quang có màu sắc gì? Đến khi vãng sinh thấy được ánh sáng màu gì thì theo Phật đi?
Ánh sáng của Phật phóng ra là viên mãn. Mở đầu kinh Địa Tạng, đức Phật phóng quang “đại quang minh vân”. Chúng ta thấy được màu sắc gì? Căn tánh, cơ duyên của mỗi người không giống nhau, cho nên mọi người nhìn thấy cũng đều không giống nhau, thậm chí nhìn sắc tướng của Phật, ánh sáng của Phật cũng không như nhau. Tâm tưởng không giống nhau, chẳng phải là tùy tâm tưởng sinh? Năm 1982 lần đầu tiên pháp sư Thánh Nhất ở Đại Dữ Sơn, Hong Kong trở về tổ quốc, đã đến bái thánh ở Phổ Đà Sơn. Họ gồm ba vị pháp sư đến Phổ Đà Sơn Triều Am động, lễ lạy bồ tát Quán Thế Âm. Lễ lạy đến nửa giờ thì bồ tát Quán Thế Âm thị hiện. Cả ba người đều rất vui mừng. Sau khi rời khỏi, họ đã hỏi nhau, bồ tát Quán Thế Âm thị hiện dáng vẻ thế nào? Pháp sư Thánh Nhất nhìn thấy sắc vàng, đội mão Tỳ Lô, giống như mão của bồ tát Địa Tạng, tay cầm tích trượng. Một vị pháp sư khác nhìn thấy bồ tát Quán Thế Âm mặc y phục trắng như hình vẽ thông thường mà chúng ta vẫn tôn tượng. Vị pháp sư thứ ba nhìn thấy là hình tướng một vị tỳ kheo, trên tay cầm tích trượng. Hình tướng mà ba người nhìn thấy đều không giống nhau, hào quang cũng không giống nhau. Cho nên, không nhất định là nhìn thấy sắc gì, hào quang như thế nào. Đến lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy Phật A Di Đà sẽ rất rõ ràng, tường tận, đó là thật, không phải là giả. Ngay lúc lâm chung, nhìn thấy các vị Phật Bồ Tát khác đến tiếp dẫn, đừng đi theo họ, nhất định phải nhìn thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, mới nên đi theo. Đến khi đó dáng vẻ của Phật A Di Đà ra sao, chính mình liền biết được. Hiện tại chúng tôi không thể dự đoán trước. Nếu dự đoán nói trước thì quý vị không thể vãng sinh. Vì khi chấp mắc vào hình tướng đã đoán trước, chúng ta suốt ngày nghĩ tưởng, phiền phức xuất hiện. Đến lúc lâm chung, chúng ta sẽ được Phật Bồ Tát gia bị, tự nhiên sẽ nhận biết được rõ ràng minh bạch, không thể sai lầm.


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

http://niemphat.net/Luan/diatangiangky/dtgk16.htm. Trích kinh Địa Tạng:
Lại ở cõi Diêm Phù Ðề, những người sắp mạng chung, bất luận là thiện hay ác, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác; huống chi là kẻ tự tu thiện căn, làm tăng oai lực của con.
Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Ðề, đến lúc lâm chung còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến cho lạc vào ác đạo; huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác.

Giảng:
Đoạn kinh này rất quan trọng. Người lâm chung, chúng ta đã gặp qua rất nhiều, lúc lâm chung người ấy sẽ nói với những người ở xung quanh rằng họ nhìn thấy người nào đến. Những người mà họ nhìn thấy đều là những bà con, họ hàng đã qua đời. Có phải thiệt là bà con, họ hàng hay không? Không phải, thật ra đó là những oan gia, chủ nợ biến hiện thành bà con họ hàng, bạn bè đến để dẫn người ấy đi, dẫn đi xong rồi sẽ báo thù, chúng ta phải biết việc này. Vì khi nhìn thấy bà con, họ hàng thì rất dễ đi theo họ. Đặc biệt là lúc chúng ta niệm Phật trợ niệm, việc quan trọng nhất chúng ta phải đề phòng là việc này. Một khi người [lâm chung] nói họ ‘nhìn thấy một người nào đó’, thì lập tức phải nhắc họ đừng để ý tới người đó, nhất định phải chờ A Di Đà Phật hiện ra mới đi theo đức Phật A Di Đà. Nếu chẳng phải là đức Phật A Di Đà, bất luận là người nào hiện ra cũng không cần để ý tới. Nếu không để ý, không chú ý thì hiện tượng đó sẽ biến mất rất nhanh, người đó sẽ rời khỏi, điểm này là điểm quan trọng nhất. Trong sự khai thị lúc lâm chung, câu này vô cùng quan trọng! Luôn luôn nhắc nhở họ, suốt hai mươi bốn giờ ngày đêm không thể gián đoạn. Chỉ sợ một khi gián đoạn, một khi sơ suất thì bị những oan gia, chủ nợ biến thành bà con, họ hàng dẫn họ đi mất, đây là việc người trợ niệm lúc lâm chung không thể không biết, như vậy thì trợ niệm mới có lợi ích lớn lao.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trong Kinh Phật cũng có nói là: người tu thập thiện mà lúc lâm chung cũng đọa Địa Ngục. Và Phật cũng có giảng về trường hợp này.
Trong Kinh Nào Nói Như Vậy Xin DH Trích Dẫn Ra Cho KC Biết.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

kimcang đã viết:Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Nói Ngươi Tu Môn Niệm Phật Tam Muội Thì Sẽ ĐượcVo6 Lượng Chư Phật Ở Mỗi Phương Hô Niệm Người Đó. Khi Lâm Chung 10 Phương Chư Phật Thị Hiện Tiếp Dẫn Tùy Nguyện Vãng Sanh Về Cõi Tịnh Độ Của Chư Phật
Đúng rồi thầy ạ.
Kinh Đại Bi cũng dạy:
Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác.

Nhưng cái đó là họ đã đạt Tam Muội rồi thầy ạ. Chứng Sự hay Lý Nhất Tâm rồi. Còn khi công phu thành phiến hay những việc vãng sanh như Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, những người chưa đạt Tam muội thì khác.


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

http://niemphat.net/Luan/httinhkhongkhaithi.htm
Xã hội ngày nay, những người tu học Phật pháp, đặc biệt là giới thanh niên, bị nhập Ma rất nhiều. Những ai thích có thần thông, cảm ứng đều dễ bị kết duyên với Ma. Ma sẽ lợi dụng nhược điểm đó của quý vị đến lay động quấy phá. Cho nên người tu học Phật pháp trong thời đại này cần phải có cảnh giác cao độ.

Khi niệm Phật phải giữ tâm thật chân thật, không nên mong cầu cảm ứng. Trong kinh điển Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Ðiều gì Phật nói chúng ta không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Phật dạy chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cầu sanh Tịnh Ðộ. Phật bảo chúng ta liễu sanh tử, thoát khỏi luân hồi, chúng ta tuyệt đối không luyến tiếc với lục đạo. Thuận theo lời chỉ dạy của Phật, Ma sẽ không làm gì được đối với chúng ta.

Giới trẻ ngày nay đa số vì muốn có thần thông, có cảm ứng, nhưng đâu ngờ đã tự mình làm hư hoại hết cả tương lai tốt đẹp của chính mình. Thật là điều đáng tiếc vô cùng! Quý vị nên hết sức thận trọng, nhất là phải có sự cảnh tỉnh đối với con cháu, bà con quyến thuộc, bởi vì trong lúc quý vị khởi tâm mong cầu thần thông, cảm ứng, Ma liền có dịp giả hình dáng Bồ Tát, giả Phật Di Ðà đến mê hoặc và lừa gạt dẫn dắt quý vị đi theo. Nhiều vị đồng tu lo rằng: “Nhỡ khi lâm chung Ma giả Phật A Di Ðà đến rước thì sao? Nếu chúng ta không phân biệt được giữa Ma với Phật thì công phu niệm Phật nỗ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn!”

Ðối với điều này xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng Bổn Tôn tức Phật A Di Ðà. Bởi vì Phật có Thần Hộ Pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật đều được các vị thần Hộ Pháp bảo hộ cho chúng ta, thần Hộ Pháp nhất quyết không dung thứ cho các lồi yêu ma quỷ quái giả mạo Bổn Tôn. Nếu chúng dám giả mạo sẽ bị tội nặng. Ngược lại nếu chúng giả dạng các vị Phật khác đến gạt quý vị, chúng không phạm tội. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Ðà, đến lúc lâm chung nhất định phải chờ Phật A Di Ðà đến tiếp dẫn. Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến rước đó là Ma giả dạng đến lừa gạt. Trong tình trạng như vậy, quý vị phải tập trung tinh thần, nhất hướng chuyên niệm hồng danh A Di Ðà Phật, và mặc nhiên không thèm để ý đến, tức thời những hình ảnh đó sẽ tự biến mất. Những kiến thức này hết sức quan trọng, quý vị nên lưu ý.


Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

kimcang đã viết:Trong Kinh Nào Nói Như Vậy Xin DH Trích Dẫn Ra Cho KC Biết
http://www.tuvahanh.com/DiaNgucBienTuongDo.html
Một con người khi còn sống biết tu Thập Thiện có thể sanh lên cỏi Trời. Ở đây chúng tôi dùng chữ có thể, có nghĩa là còn tùy theo điều kiện nữa.
Chúng tôi xin trích một đoạn kinh A Hàm để quý vị hiểu rỏ hơn:
“Một hôm có một người Bà La Môn đến hỏi một vị Tỳ Kheo đệ tử Phật:

-Thưa Tôn giả, có phải Sa Môn Cù Đàm dạy người tu Thập Thiện, sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời. Người tạo Thập Ác, chết đọa Địa Ngục phải không ?

Vị Tỳ Kheo ấy trả lời :

-Vâng Thế Tôn dạy đúng như vậy.

Sau khi trả lời, vị Tỳ Kheo ấy ái ngại trong lòng, về Tịnh xá trình việc đó lên đức Phật và hỏi :

- Bạch Thế Tôn, con xác nhận như thế có phỉ báng Thế Tôn không Đức Phật bảo vị Tỳ Kheo ấy rằng :

-Ông nói như vậy là phỉ báng ta.

Vị Tỳ Kheo nghe Phật dạy như thế bèn giật mình, hoang mang thắc mắc liền hỏi Phật :

-Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa dạy : Tu thập thiện chết sanh lên cõi Trời, tạo thập ác đọa Địa Ngục, sao bây giờ

-Thế Tôn lại nói như vậy ?

Đức Phật mới phân tích cho thấy:

1) Tu thập thiện là cái nhân sanh lên cõi Trời . Nhưng nếu người tu Thập Thiện tới giờ phút lâm chung gặp những điều bất như ý, khởi tâm bất mãn sân giận, cận tử nghiệp của người đó ác, không đủ phước sanh lên cõi trời, nếu khi mạng chung người ấy không sanh lên cõi Trời, mà ông khẳng định sanh lên cõi Trời, hóa ra ta nối dối sao?

2) Lại nữa nếu quá khứ người đó tạo nghiệp ác nhiều , mà hiện tại họ tu Thập Thiện mới năm ba năm, nghiệp ác quá khứ chưa hết, nên khi chết họ chưa đủ phước sanh lên cõi Trời. Ông nói như thế không phỉ báng ta là gì?

3) Lại nữa tạo Thập Ác là cái nhân đọa Địa Ngục. Nhưng đối với người tuy có tạo thập ác; Song lúc gần chết họ được nghe pháp liền thức tỉnh hối lổi; Cận tử nghiệp họ thiện, nên nghiệp ác họ không đủ sức mạnh dẫn vào địa ngục.

4) Lại nữa người mới tạo nghiệp ác khoảng năm ba năm, quá khứ họ đã tạo nghiệp lành lớn, phước của họ còn thừa. Tuy đời này họ có tạo nghiệp ác, nhưng nghiệp ác chưa đủ sức mạnh dẫn vào Địa Ngục, nếu ông khẳng định tạo Thập Ác đọa vào Địa Ngục mà họ không đọa, hóa ra ta nói dối, không phỉ báng ta là gì ?

Đức Phật kết luận như sau:

- Tu Thập Thiện là cái nhân sanh lên cỏi Trời, tạo Thập Ác là cái nhân đọa vào Địa Ngục.
- Được sanh lên cõi Trời hay đọa vào Địa Ngục, còn tùy ở quá khứ nghiệp và cận tử nghiệp của ngưòi đó tốt hay xấu na.’’


Nam Mô A Di Đà Phật
vũ ngọc anh
Bài viết: 221
Ngày: 20/12/10 17:39
Giới tính: Nữ
Đến từ: Hà Nội

Re: Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Tập

Bài viết chưa xem gửi bởi vũ ngọc anh »

Nói về kinh nghiệm tu tập..có chữ "kinh nghiệm" là có rắc rối rồi !...

Thực chất cái gọi là kinh nghiệm chỉ tích luỹ thêm bản ngã !.Người ta có thể đi tới chỗ kinh nghiệm 1 việc gì đó..nhưng kinh nghiệm đó nó phải sinh và chết trong chính khoảnh khắc đó !.

NẾu kinh nghiệm được sinh ra..và tồn đọng lại.Thì cứ chạy theo cái vòng luẩn quẩn !.

Có chịu chấp nhận để cho Kinh nghiệm tự chết theo định luật cuộc sống Ko ?...NẾu thế thì mọi kinh nghiệm được truyền trao qua cái miệng..chỉ như việc nói NHẢM !...!

Hãy nhìn thẳng vào sự thật ..
.Nếu mình cố chấp ..ko chịu chấp nhận sự việc vốn có !...Chấp nhận điều này.Thấy rõ rằng mình cố chấp !..Mọi vấn đề..mọi thất bại do mình gây ra và mình tự chịu trách nhiệm !.

Nếu mình chấp nhận được !..Thì hay rồi !...Chả có gì phải bàn nữa !...
Sống thành thực với lương tâm là bước đầu tiên để chuyển hoá trên con đường tu học.Cứ tiếp tục bị các quan kiến chi phối thì sẽ ko biết chính mình !..Tự lừa dối mình bằng đủ loại tri thức !


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách