TAM QUAN NGỮ

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TAM QUAN NGỮ

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TAM QUAN NGỮ :
Ngài Hoàng Long mỗi khi có tăng sĩ đến tham thiền, ngài đều hỏi ba câu quan yếu để biết rõ sự chứng ngộ của vị ấy. Ba câu sau đây được ngài Long Khánh Nhàn trả lời :
1) Hỏi: Sinh duyên thượng tọa ở chỗ nào ?
Đáp: Sáng ăn cháo trắng, chiều thấy đói.
2) Hỏi: Tay tôi sao giống tay Phật ?
Đáp: Dưới bóng trăng gảy đàn tỳ bà.
3) Hỏi: Chân tôi sao giống chân lừa ?
Đáp: Con cò đứng trên tuyết không đồng sắc.

Suốt ba mươi năm không ai khế hợp được thiền cơ này. Sau ngài Hoàng Long tự tụng thành bốn câu như sau :

Sinh duyên đoạn xứ thân lư cước
Lư cước thân thời Phật thủ khai
Vị báo ngũ hồ tham thiền khách
Tam quan nhất nhất thấu tương lai.

Dịch
Dứt đoạn sinh duyên lừa duỗi chân
Duỗi chân tay Phật mở ra dần
Này này thiền khách năm hồ lại
Thấu suốt tương lai hãy tới gần.

Nghĩa
Cái chân lừa này, bình thường không chỗ duỗi.
Duỗi cái chân này , Phật mở tay (đón)
Này này thiền khách năm hồ lại
Qua khỏi tam quan, đến tương lai.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]1 khách