Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

tangbong Trãi qua 2500 năm với những thăng trầm và biến động,nhưng Đạo Phật vẫn trường tồn cho đến ngày hôm nay.Đối với con người Việt Nam nói riêng,đạo Phật trở thành truyền thống và mang đậm chất con người Việt.Những ai đã và đang tìm đến với Đạo Phật luôn mang trong mình một diều gì đó thiêng liêng và cao cả.Lành thay những ai còn đang sống trong ánh sáng của Phật pháp,nó là con đường dẫn dắt ta đi thoát khỏi mê lầm đau khổ của thế gian,của sự luân hồi nghiệp báo để tìm đến sự an lạc và giải thoát
tangbong Phật pháp vốn vi diệu thâm sâu,đầy đủ mọi phương tiện để mỗi chúng ta tùy ứng căn cơ mà hành trì tu tập,dù bất cứ pháp môn nào cũng mang đến sự an vui thù thắng và giúp ta ngộ nhập được chi kiến mà thoát ly sinh tử.Cũng như trăm con sông đều đổ về biển cả.
tangbong Và ngày nay,người tìm đến Đạo Phật rất nhiều,mỗi người chọn cho mình một pháp môn tu để hành trì,đối với pháp môn Tịnh Độ và Niệm Phật được mọi người chọn lựa vì hợp với mọi căn cơ,dễ hành trì,lấy Tín,Hạnh,Nguyện là hành trang để đi suốt con đường tu tập của chính mình.Bản thân mỗi chúng ta khi Niệm Phật đều nhớ nghĩ,nương theo bổn Nguyện Phật Di Đà mà hành trì,ai cũng mong muốn sẽ dc vãng sanh về Tịnh Độ để thoát ly sanh tử luân hồi hưởng quả an vui thù thắng.Nhưng triệu người Tu,ngàn người Niệm Phật,nhưng mấy ai được vãng sanh?Điều đó cho ta thấy được điều gì ? Niệm Phật để được vãng sanh dễ hay khó? Những lúc cận tử Nghiệp,đâu phải ai cũng có đầy đủ Duyên lành để giữ dc chánh niệm,nhớ phật,niệm Phật và vãng sanh?Làm sao để Tạo dc duyên lành ấy trong quá trình tu tập cho đến khi sanh tữ vẫn giữ dc chánh Niệm?Mong sự khai thị của chư vị DH để giúp cho lòng tin cho những ai đang ngày đêm Niệm Phật đầy đủ dc trí tuệ,luôn có dc chánh niệm tỉnh thức trước mọi hoàn cảnh,an nhiên tự tại và giải thoát
tangbong Nam Mô A Di Đà Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Có Bao Nhiêu Người Được Vãng Sanh Thì KC Không Biết Nhưng Người Biết Đạo Muộn Niệm Phật Vãng Sanh Thì Có.

Tại Canada Có 2 Vợ Chồng Trên 90 Tuổi Mới Biết Tu Niệm Phật Thì Chết Có Điềm Lành Vãng Sanh.

1-Thần Trí Tĩnh Sáng
2-Biết Trước Lúc Chết
3-Không Sợ Hãi
4-Niệm Phật Mà MấtOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nguyen_khoa đã viết:Nhưng triệu người Tu,ngàn người Niệm Phật,nhưng mấy ai được vãng sanh?Điều đó cho ta thấy được điều gì ? Niệm Phật để được vãng sanh dễ hay khó? Những lúc cận tử Nghiệp,đâu phải ai cũng có đầy đủ Duyên lành để giữ dc chánh niệm,nhớ phật,niệm Phật và vãng sanh?Làm sao để Tạo dc duyên lành ấy trong quá trình tu tập cho đến khi sanh tữ vẫn giữ dc chánh Niệm?Mong sự khai thị của chư vị DH để giúp cho lòng tin cho những ai đang ngày đêm Niệm Phật đầy đủ dc trí tuệ,luôn có dc chánh niệm tỉnh thức trước mọi hoàn cảnh,an nhiên tự tại và giải thoát
tangbong Nam Mô A Di Đà Phật tangbong

Tu Tịnh Độ mà không được vãng sanh là do Tin không chắc, nguyện không bền, niệm Phật chẳng có công phu đắc lực, hoặc chỉ miệng niệm mà tâm vọng tưởng lăng xăng.

Tin đã không chắc
Nguyện đã không bền
Thì niệm Phật làm sao được công phu đắc lực?

Vì vậy ngàn người tu mà người vãng sanh chỉ trên đầu ngón tay.

Ấy đâu lỗi do đức Thích Ca nói lời Vọng Ngữ, đức Di Đà có nguyện xuông, chư Phật đều lầm khi tán thán ở mười phương?

Chỉ tại người tu chẳng biết rõ ràng phương pháp tu hành cho đúng đó thôi, hoặc chỉ vì thấy phong trào niệm Phật lang rộng khắp toàn cầu mà theo, hoặc vì thấy đông người niệm phật mà muốn náo nhiệt, vào những pháp hội đông người cho vui, cho biết, cho mới lạ.

Toàn là hình thức bên ngoài, nào có thực ở bên trong? Như vậy làm sao còn hỏi ngàn người tu, ngàn người không thoát sanh tử?

Xin mười lời Tổ Hành Sách Triệt Lưu Đại Sư, Tổ thứ 10 của Tịnh Độ dạy như sau:
"Phần đông người tu tập xưa nay đều ưa thích Niệm Phật tam muội. Tuy nói quả cao để tu tiến, mà kẻ sau ít được thành công. Ấy bởi do tín nguyện không chuyên, nên chẳng thể đồng về cảnh Tịnh. Nay đã họp nhiều liên hữu, cùng nhau tu tập Tịnh nhân, nếu không xét kỹ chỗ phát tâm, đâu biết rõ lối đường thoát khổ. Ðồng nhơn chúng ta dựa vào pháp hội, lòng tin chí nguyện phải thật, phải chân. Nếu không chân chính, tuy ăn chay niệm Phật, tu phước phóng sanh, chỉ là người lành thế gian, duy hưởng nhơn thiên phước báo. Lúc hưởng phước vui, dễ bề tạo nghiệp, đã tạo nhiều nghiệp ác, phải đọa khổ luân hồi. Ðiều này dùng chánh nhãn xét xem: chỉ hơn bọn xiển đề một bước! Nếu lòng tin như thế, đâu được gọi là chân? Vậy chân tín là thế nào?

Thứ nhất phải tin: Tâm, Phật và chúng sanh, cả ba không sai khác. Chúng ta là Phật chưa thành, Di Ðà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một vẫn không có hai. Ta tuy điên đảo mê lầm, giác tánh chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển, giác tánh chưa từng động. Nên nói: Khi một niệm hồi quang đồng về nơi bản đắc là như thế.

Thứ hai phải tin:
Chúng ta là Phật danh tự, Di Ðà là Phật cứu cánh, tánh tuy không khác, ngôi cách vực trời. Nếu không chuyên niệm đức Phật kia, cầu về cõi Tịnh; tất phải chịu theo nghiệp lưu chuyển, chịu khổ vô cùng! Ðây gọi là pháp thân lưu chuyển sáu nẻo, không được thành Phật, mà vẫn cam phận chúng sanh.

Thứ ba phải tin: Chúng ta dù nghiệp sâu chướng nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sanh trong tâm của Di Ðà. Di Ðà tuy muôn đức trang nghiêm an vui ở cõi Tịnh, cũng là vị Phật trong tâm của chúng ta. Ðã rõ chân tâm vốn không hai, tất biết cảm ứng tự giao tiếp. Như đá nam châm hút sắt, việc này đâu lựa phải nghi? Ðây gọi: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hoặc tương lai, quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật chẳng xa vậy.

Ðủ lòng tin chân thật như trên, tuy chút phước điểm lành như hạt bụi mảy lông, đều có thề hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm Tịnh Ðộ. Huống nữa trì trai giữ giới, bố thí, phóng sanh, đọc tụng Ðại Thừa, cúng dường Tam bảo, tu các hạnh lành, há chẳng đủ làm tư lương Tịnh Ðộ ư? Chỉ e lòng tin chẳng chân thành, mới khiến bị chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tịnh tu, không chước chi lạ. muốn công không luống uổng, quả được tròn nên, thì ngày đêm khi hành đạo, không rời điều tin trên mà thôi!"


Ông có Tin Chắc vào Ba Điều Tin mà tổ đã dạy không? Ông có Tin Chắc mình niệm Phật cầu sanh sẽ được vãng sanh không?

Nếu tin chắc thì được, từ rày chỉ tin chắc mà phát nguyện tu trì cho đến cuối đời không thối luôi.

Nếu có thể Tin vào Ba Điều Tin mà Tổ đã dạy thì chướng ngại gì cũng có thể vược qua, cận tử nghiệp cũng chẳng cảng được sức tin mình.

Chúc an lành.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

niệm Phật vãng sanh là một pháp môn tu dễ, dễ dàng thực hành, có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi nhưng cái nào cũng có cái khó của nó đó là tâm lăng xăng.


khà khà
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thế mới gọi là thực hành...

Tâm lăng xăng là do vọng tưởng vô minh khởi dậy là tập khí của muôn loài chúng sanh.

Thực hành chính là để hàng phục tâm vọng tưởng vô minh đó

Thành Phật là hết tâm vọng tưởng vô minh đó.

Mỗi ngày vào thời khóa công phu niệm phật cũng quyết tôi phải chuyên vào câu Phật hiệu, tôi phải nghe cho rỏ ràng câu Phật hiệu, tôi quyết phải trừ vọng niệm, tôi quyết sẽ không nghĩ lăng xăng và nếu có nghĩ tôi cũng nhớ mà trở về với câu Phật hiệu. Khi có tâm quyết định thì từ từ cũng có thể bớt tâm lăng xăng mà niệm câu nào rõ ràng câu đó.

Pháp môn không khó dễ, chỉ là có quyết tâm tinh tiến hay không mà thôi.

Khó nếu quyết tâm tinh tiến thì cũng vược qua
Dễ nếu tâm không tinh tiến thì cũng chẳng thể vược qua.


Pháp môn Tịnh Độ cũng thế, không khó cũng không dễ.

Đừng thấy khó mà chẳng niệm Phật
Đừng thấy dễ mà chẳng niệm Phật

Khó dễ không cần biết, tâm lăng xăng hay không không cần nghĩ tới. Chỉ chuyên nhứt vào câu Phật Hiệu.

Tâm duyên theo tiếng mình niệm, tiếng niệm phát ra âm thanh duyên vào tâm, liên tục tuần hoàn rành rẻ, trước sau như một, từng bước tiến lên, từng niệm tiến tới, như đoàn binh hùng mạnh tiến lên phía trước để chống địch quân không khiếp sợ.

Vì vậy ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: "Tịnh niệm tiếp nối, thâu nhiếp lục căn, chẳng cần phương tiện, tâm tự khai ngộ".

Khi mình gặp tai nạn còn vùng vẩy để tìm lối sống để mong được thoát, huống chi muốn liễu thoát sanh tử mà không gắng sức Niệm Phật cầu sanh thì làm sao thoát?


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Khi nào bạn làm được:
Phước thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp thì bạn vãng sanh phàm thánh đồng cư độ
Phước thứ hai: thọ trì tam quy, dầy đủ các giới, không phạm oai nghi thì phương tiện hữu dư độ
Phước thứ ba: phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả đọc tụng kinh điển đại thừa khuyen tấn hành giả thì thực báo trang nghiêm

http://niemphat.net/Luan/diatangiangky/dtgk1.htm
Ngày nay tại sao Phật pháp lại suy thoái đến như vậy? Tại sao người tu hành chẳng thể thành tựu rạng rỡ như người đời xưa? Vì mọi người đều quên mất cội gốc, chẳng hiếu, chẳng kính. Lúc trước thầy Lý thường gọi cách tu học này là giỡn chơi với Phật pháp, họ chẳng tu học Phật pháp, cũng chẳng phải hoằng dương Phật pháp, mà là giỡn chơi với Phật pháp, tiêu khiển Phật pháp, chẳng có gì làm nên phải tiêu khiển giải trí, lấy Phật pháp để tiêu khiển! Ðích thật là như vậy, lời thầy Lý chẳng quá đáng tí nào. Chúng ta hãy suy nghĩ có phải chính mình cũng đang tiêu khiển Phật pháp hay chăng? Có đang giỡn chơi với Phật pháp hay không? Chỉ tu một chút phước hữu lậu mà thôi. Vả nữa, chút phước này sẽ chẳng thể hưởng ở nhân gian, mà hưởng ở đâu? Hưởng ở cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ. Tại sao không thể hưởng ở cõi người? Tư cách làm người của bạn mất rồi nên những phước đã tu được chẳng thể hưởng ở cõi người, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Làm người thì phải biết ‘Hiếu thân, tôn sư’, phước thứ nhất của Tam Phước nói trong Quán Kinh là ‘Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết hại, tu thập thiện nghiệp’, được vậy thì bạn mới được thân người, những phước báo bạn tu được mới có thể hưởng ở cõi người, cõi trời. Nếu chẳng làm nổi bốn điều này thì phước bạn tu được nhất định sẽ hưởng nơi ác đạo, ác đạo cũng có phước báo rất lớn. Những Lý và Sự này chúng ta đều hiểu rõ, nhưng chúng ta chẳng thể chuyển đổi trở lại, nói cách khác thì đã hiểu rõ nhưng làm không nổi. Tại sao làm không nổi? Nói thật ra là vì chẳng thấu triệt những Sự Lý này. Nếu thật sự thấu triệt thì có thể sám trừ nghiệp chướng, quay đầu là bến bờ. Thế nên khi đạo tràng mới thành lập, Kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện nhất định không thể thiếu, nhất định phải giảng kinh này.


Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Hằng ngày chúng ta Niệm Phật,tu thiện nghiệp,tất cả những công đức lành trong qua trình tu tập có thể làm dc có tạo dc thắng duyên để giúp ta khi cận tử nghiệp vẫn có thể giữ dc chánh niệm hay ko?Thường thì chúng sanh trong giai đoạn cận tử nghiệp thường bị ác nghiệp làm ma chướng cản trở rất nhiều trong việc vãng sanh chúng ta,làm cho tâm điên đảo,mất đi chánh niệm dễ đọa lạc vào những đường ác.Cũng có những người may mắn gặp dc những thuận duyên,sự hổ trợ của người thân cùng thiện hữu tri thức khai thị,khiến vãng sanh an nhiên tự tại.
Làm sao để mỗi chúng ta,những người phật tử đang tu tập gặp dc những thuận duyên như thế,để ko uổng công 1 đời tu tập ko kheo lại đọa lạc vào đướng ác.Và khi cận tử nghiệp đến gặp nhiều chướng duyên như thế,tâm đang tán loạn,lại ko co sư khai thị của DH,vạy chúng ta phải thế nào?
tangbong Nam mô A Di Đà Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Chỉ cần chuyên Tín Nguyện Niệm Phật cho bền vững suốt đời. Đừng nghi và nghỉ ngợi điều gì khác.

Hễ nghi
Hễ nghỉ ngợi

Thì đó là chướng ngại.

Tôi chỉ Tin, chỉ nhận biết rằng Hễ tôi Tín Nguyện Niệm Phật thì tôi chắc chắc vãng sanh. Vì đó là lời dạy của Phật và là lời nguyện của Phật.

Khi hồi hướng phát nguyện thì nhớ hồi hướng và phát nguyện cho những oan gia trái chủ, và tất cả chúng sanh đồng sanh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Nguyện vãng sanh thành Phật để độ thoát tất cả.

Nên đọc bài phát nguyện của ngài Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm, lấy bài kệ phát nguyện đó làm bài kệ phát nguyện của mình.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Bài kệ ấy ra làm sao ạ ?


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Sao ông chẳng biết đi tìm trên google? Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Ngày xưa Nhị Tổ chặc tay để cầu pháp mới được pháp.

Ngày nay thì sao? Đòi pháp dân tới tận tay, còn chưa chịu đọc, tụng, thực hành nữa là khác!

Thế thì làm sao để tỏ lòng cầu Pháp!

Thế còn gì là "Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu"!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Ngày nay khoa học rất phát triển đã tạo ra nhiều điều phi thường để minh chứng cho sự đúng đắn của khoa học. Còn lời Phật dạy ngày nay chỉ nằm trên kinh điển giấy tờ . Nên hiện nay mọi người sẽ tin tưởng vào khoa học hơn là tin vào lời Phật.

Hơn nữa,nếu niệm Phật để cầu sinh tịnh độ mà cõi tịnh độ bạn đã thấy bao giờ chưa hay chỉ nghe người ta nói. Hoặc bạn đã thấy người chết nào chưa mà nói ta vẫn tồn tại sau khi chết để mà đi tái sinh. Nên niềm tin của bạn dù có mạnh tới đâu cũng chỉ là niềm tin không có cơ sở. Trong khi ngày nay khoa học cho rằng chết là hết thì làm gì còn ta để mà sinh ra chổ nào nữa.Mặt khác ,với kính viễn vọng và tàu vũ trụ họ đã thăm dò rất xa mà vẫn chưa thấy dấu hiệu sự sống nào ngoài trái đất với bằng chứng xác thật như vậy thử hỏi mọi người sẽ tin ai.

Nên ngày nay phải nói cho mọi người hiểu hơn là nói cho mọi người phải tin. Ngoại trừ , bạn có thể thị hiện cõi tịnh độ ra trước mặt họ thì họ mới tin được nếu không thấy cõi tịnh độ mà họ vẫn tin có cõi tịnh độ thì đây là dạng người mê tín thọ trì chứ không phải là dạng tin hiểu thọ trì. Mà còn mê tín tức là tâm còn uế trượt mà tâm còn uế trược thì làm sao thọ trì danh hiệu Phật có kết quả được. Vì không thị hiện cõi tịnh độ ra được nên mới phải nói niệm Phật để nhiếp tâm , từ nhiếp tâm mà có định, từ định mà có tuệ khi có tuệ tương ưng thì sẽ có quả báo tương ưng. Khi họ tin hiểu như vậy thì họ mới thực hành.

Nhưng làm sao để niệm Phật được chuyên nhất khi ngày nay mọi người giao lưu nhiều , tiếp xúc nhiều, đam mê cũng nhiều tâm họ đã quen chạy theo sáu trần nên không đủ cương quyết để từ bỏ nó mà trì câu niệm Phật. Nên muốn cho họ trì được danh hiệu Phật thì phải chỉ họ cách buông bỏ được sáu trần. Muốn họ không dính với 6 trần thì phải chỉ họ cách trì kinh kim cang. Muốn họ trì được kinh kim cang thì lại phải giảng cho họ hiểu. Khi họ hiểu thì họ mới trì được.

Nhưng cái gì cũng phải đủ duyên thì mới trổ được quả. Như người bệnh uống 10 thang thuốc mới hết bệnh. Nhưng mới uống có 5 thang thuốc thấy không hết bệnh thì họ bỏ. Đó gọi là chưa đủ duyên. Nên bệnh vẫn không thể khỏi được. Mà người ngày nay chỉ muốn làm cái gì thành công liền , có kết quả liền chứ họ không đủ kiên trì để niệm Phật hết năm này sang năm nọ được. Nên ngày nay họ mới tìm tới mật tông nhiều là vậy.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nhân quả luân hồi còn chưa tin thì nói chi đến tịnh độ. Nói đến giải thoát còn xa vời hơn. Tịnh độ còn có đới nghiệp vãng sanh, cứu vớt chúng sanh còn nghiệp. Nếu không, mà muốn giải thoát sanh tử, ắt hẳn phải chứng quả VÔ SANH ngay đời hiện tại. Người tu tịnh độ, tuy chưa chứng VÔ SANH, những vẫn về cõi Phật tiếp tục tu hành chứng VÔ SANH ngay tại cõi Phật.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách