Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

có 3 điều kiện để vãng sanh.

1) Tín ( tin tự, tin tha, tin nhân tin quả)
2) Nguyện (nguyện vãng sanh, nguyện thành Phật cứu độ tất cả chúng sanh)
3) Hạnh ( niệm phật không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn được: Nhất tâm bất loạn)

Ngoài ra tu thêm công đức làm trợ duyên như: Hiếu thảo, lễ phép, không tham, không sân, không si, trì giới, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên người tu hành và điều quan trọng xả bỏ vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Sẽ tự tại mà vãng sanh.

Nếu đầy đủ yếu tố trên 1 triệu người niệm Phật, 1 triệu người vãng sanh.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Kính chào Ho Trong Khanh...

Phần bố cục của bài dùng chức năng "quote" nhiều quá cho nên chiếm chỗ ý lại rời rạc. Có những chỗ không nên dùng "quote" nhưng lại để "quote" vào...
Phần nội dung của bài không nói rõ .... ý của HTK muốn nói gì ???

Thôi, để đi qua từ bước ...
Cho mình xin lỗi vì lúc đó hơi ẩu. Xin được viết lại cho rõ
Vậy thì ..HTK thừa nhận là mình trên căn bản chưa hề nghiên cứu về pháp Tịnh Độ. Cho nên mới ra cớ sự vu khống không có căn cứ trong các pháp môn của nhà Phật. Đó là cái yếu điểm tệ nhất...
"pháp môn niệm phật" bao hàm "pháp môn tịnh độ".Chứ "pháp môn niệm phật" không phải là "pháp môn tịnh độ".
Câu trên là sai!

Nếu nói pháp môn niệm Phật bao hàm pháp môn Tịnh Độ, nghĩa là pháp môn niệm Phật không nguyện vãng sanh vẫn có thể vãng sanh như pháp môn Tịnh Độ...???
Nếu nói pháp môn Tịnh Độ chỉ vỏn vẹn là pháp hành niệm Phật, thì người tu thiền, tu mật, tu giáo, tu phước, nguyện vãng sanh không thể vãng sanh Tịnh Độ...???

Cho nên lý luận trên hoàn toàn không có cơ sở. Chỗ này HTK đồng ý không ???
Nhưng thời đó chiến tranh loạn lạc ít ai bận tâm nên nhiều người hơi lầm lẫn 2 pháp môn này cho nó là một. Và nó còn ảnh hưởng tới bây giờ.
Khi chúng ta nói về Phật pháp thì chỉ nói trên Phật Pháp, còn thời chiến tranh hay thời hòa bình lịch sử nó không ảnh hưởng lớn đến vấn đề tu học. Khi nói về Phật Pháp, chúng ta cũng phải vẫn đem lời dạy từ hơn 3000 năm trước của Phật ra để nói, để học, và tùy duyên mà ứng dụng theo từng thời. Còn nhiều người lầm lạc giữa pháp niệm Phật và pháp Tịnh Độ thì cũng chẳng đáng kể. Ngay chính trong pháp Nhị Thừa cũng có pháp niệm Phật mà.... Cho nên họ lầm là chuyện của họ, ta phân tích xong rồi, họ không nghe thì tùy họ. Ta vẫn rõ ràng là được rồi..
.Tuy quán quốc độ chư Phật và quốc độ chúng sanh đều trống không,
mà thường tu Tịnh độ để giáo hóa quần sanh”.“Tuy hành vô tác mà hiện thọ thân là hạnh Bồ-tát;
tuy hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh thiện là hạnh Bồ-tát.


Bạn nghĩ thế nào về các vế đối này
Hai câu trên rất hay ...

còn hàng phàm phu

thường tu Tịnh độtín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu nên cầu sinh tịnh độ (Luận Khởi tín)
Nói vậy là không đúng rồi... (chỗ đó để "quote" từa lưa hột mưa)

Nói vậy là tự mình phỉ báng các bậc Đại Thánh, các bậc Thánh Nhân, các bậc Cao Tăng ...

Pháp môn niệm Phật vãng sanh xưa nay nào có dành riêng cho hạng phàm phu?
Lại nữa, pháp môn niệm Phật cũng chẳng phải dành riêng cho những hạng...
tín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu...
Mã Minh Bồ Tát tự mình lậo ra luận Khởi Tín như vậy chẳng phải là người thường, thế mà Ngài lại nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chẳng lẽ Ngài cũng ....."tín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu" sao ???

Như đã nói tất cả pháp môn, không thể cá nhân pháp nào có thể ứng cơ với toàn vộ chúng sanh từ Địa Ngục đến Bồ Tát, duy chỉ có pháp này là "Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác" .... Bình Đẳng mà giác ngộ chúng sanh.... chẳng phân biệt hạ ngu hay thượn trí. Đó là pháp vi diệu nhất, cho nên đoạn ấy là khuyên tấn chúng sanh có căn cơ kém yếu nhưng lại hữu đại nhân duyên với Phật A Di Đà thì đừng nên luống bỏ.

Nếu nói pháp đó dành cho kẻ hạ căn phước mỏng thì Đại Bồ Tát 10 phương cần gì vãng sanh ??? Mã Minh, Long Thọ, cần gì vãng sanh. Văn Thù, Thiện Tài chứng vô sanh nhẫn cần gì vãng sanh ??? Vậy chẳng lẽ các Ngài cũng là "tín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu" hay sao ???

Điểm này HTK đồng ý không ???
Kinh kim cang chính là hạt giống bát nhã nếu thời nay vào đúng đời mạt thế được gặp mà không gieo
Nói vậy là HTK không những không biết về pháp Tịnh Độ mà còn hoàn toàn không biết gì về Phật Pháp Đại Thừa ....

Hạt Giống Bát Nhã, hay nói cách khác là Gieo Hạt Giống Giác Ngộ, hay là gieo duyên nơi Đại Thừa Phật Pháp.

Tại sao chỉ có kinh Kim Cang mới có hạt giống Bát Nhã mà các kinh khác lại không có .... hahaha....!!! Buồn cười vậy ???

Từ thời kinh Bát Nhã trở đi, hay nói rõ ràng có bằng chứng là là ngay nơi kinh Kim Cang...là lúc mà Phật dẫn dắt chúng sanh, dẫn dắt hàng Nhị Thừa Thanh Văn Bích Chi Phật....CHUYỂN QUA GIAI ĐOẠN MỚI ...

Kinh Kim Cang trên văn tự mà nói vẫn chưa hiển lộ hoàn toàn Trí Bát Nhã, chỉ lời khởi điểm đi vào Trí Huệ Mêng Mông của Đại Tạng kinh thôi....

Kinh Địa Tạng, Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, cả thảy đều hiển lộ viên mãn Trí Bát Nhã trong đó... Hay nói cách khác các, bất cứ kinh điểm Đại Thừa nào cũng hiển lộ "Bát Nhã" trong ấy... Tại sao chỉ có kinh Kim Cang mới nhắc tới ???
Như để giải quyết tình trạng ăn mày hiện nay nhà nước có chủ trương thu gom những người lang thang cơ nhở và tổ chức dạy cho họ một cái nghề thì có phải hay hơn là chỉ cung ứng 1 số tiền lớn cho những người lang thang cơ nhỡ sống qua ngày không.
Vậy HTK cho rằng Tây Phương Cực Lạc ...cũng là nơi để ...chỉ sống qua ngày ???

Ha Ha Ha ???

Như dct đã nói nhiều lần rồi... Tất cả kinh điển của Phật với mục đích duy nhất là gì ???

* Thoát tam giới, khai trí tuệ.

Nếu tam giới một ngày nào đó không ra được thì chỗ sở tu đó cũng chỉ là công giã tràng thôi...

Vậy người niệm Phật vãng sanh, cái cơ hội vãng sanh thoát ly tam giới này họ đã nắm chắc rồi....
Lại nói
"Nhược kiến A Di Đà
Hà sầu bất khai ngộ"

"Nếu thấy được Phật A Di Đà rồi
Lo gì không khai ngộ"...

Vậy có phải cái ví dụ đó không đúng trong trường hợp này không ???
Nếu chỉ dạy họ niệm phật mà chẳng dạy họ cách duy trì niệm danh hiệu Phật. Thì khi gặp cảnh nghịch đau buồn thì họ ra sức niệm Phật để sớm xuất ly thế gian. Nhưng khi thuận cảnh chi phối thì họ lại quên cứ như vậy thì họ không niệm Phật một cách chuyên nhất. Mà không chuyên nhất thì khó mà có kết quả.
Uhm, đúng rồi....
Vì vậy cho nên ...phải "thọ trì danh hiệu" từ 1 ngày...cho tới lúc vãng sanh luôn....không thể buông lung...
Gặp cảnh khổ cũng niệm Phật...
Gặp cảnh vui cũng niệm Phật....
Thọ cảnh khổ cũng niệm Phật...
Thọ cảnh vui cũng niệm Phật...

Chẳng cần biết là cảnh giới xung quanh ta như thế nào. Cứ một câu niệm Phật niệm tới cùng, nắm chặt câu Phật hiệu một cách chuyên nhất....niệm như thế ta không vãng sanh thì còn ai vãng sanh nữa ???

Nam Mô A Di Đà Phật....


Hình ảnh
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Giống như một cô giáo tốt nghiệp đại học được cử về vùng sâu , vùng xa dạy chữ, dạy toán cộng, trừ, nhân , chia cho những em nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh. Nếu em nào siêng năng nghe lời thì được xuất học bổng lên thành phố để hưởng lạc.

Nếu những cô giáo này không cùng làm toán với các em, không cùng đánh vần từng chử với các em thì liệu các em có thể học được không. Nên các ngài cũng phải niệm phật cũng phải cầu vãng sanh tịnh độ thì các trò mới làm theo.

Khi lên thành phố thì thầy trò lại gặp nhau mình thì còn đang đi học lớp 1, lớp 2 còn các ngài đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi.
mới biết là thầy đã ở thành phố từ lâu mà vẫn về vùng hẻo lánh sống làm thầy giáo dạy học.
Sao trông giống câu này quá vậy trời.
"Tuy hành vô tác mà hiện thọ thân là hạnh Bồ-tát"
Bây giờ tuy thầy đã thấy thành phố hay ở quê sống thì đều như nhau. Nhưng cũng thường nêu những cái tốt đẹp của thành phố là để khuyến dụ các em đó thôi.
Sao trông giống câu này quá vậy trời
"Tuy quán quốc độ chư Phật và quốc độ chúng sanh đều trống không,mà thường tu Tịnh độ để giáo hóa quần sanh".

Lúc đó thầy không thể dạy cho các em toán cao cấp được vì lúc đó các em còn ham chơi chưa muốn học nên dùng xuất học bổng để dụ các em học đó thôi nếu em nào có khả năng học được thì theo chính sách nhà nước sẽ có 1 suất học bổng cho em đó lên thành phố hưởng lạc. Bên cạnh đó có những em học rất giỏi và rất thích học nhưng nhắm không đủ lộ phí lên thành phố nên cũng tranh thủ học lớp này để có được xuất học bổng.

Lúc đó các bồ tát không thể dạy chơn như pháp tánh cho các đệ tử được vì lúc này tâm các đệ tử còn tán loạn quá chưa đủ sức để tu học nên dùng lời nguyện của Phật adida để dụ các đệ tử niệm phật cho tâm bớt tán loạn đó thôi nếu tâm ai bớt tán loạn được thì theo lời nguyện sẽ có Phật adida tới rước về cõi tịnh độ. Nhưng cũng có những đệ tử đã định được tâm đã hiều tánh không nhưng chưa thực chứng nên không tin vào sức mình sợ sanh tử cũng đã tranh thủ lời nguyện này để được lên cõi tịnh độ tu học.

dct87 viết
Vì vậy cho nên ...phải "thọ trì danh hiệu" từ 1 ngày...cho tới lúc vãng sanh luôn....không thể buông lung...
Gặp cảnh khổ cũng niệm Phật...
Gặp cảnh vui cũng niệm Phật....
Thọ cảnh khổ cũng niệm Phật...
Thọ cảnh vui cũng niệm Phật...
Nghe qua tưởng là dể nhưng cũng chẳng dễ tí nào. Như học ngoại ngữ ai cũng biết là muồn mình giỏi ngoại ngữ phải chăm chỉ học từ vựng, ngữ pháp rồi tập nghe, tập nói. không cần phải
Gặp cảnh khổ cũng học...
Gặp cảnh vui cũng học....
Thọ cảnh khổ cũng học...
Thọ cảnh vui cũng học...
chỉ cần mỗi ngày bỏ ra 1 ít thời gian để học cũng đủ tiến bộ rồi nhưng họ vẫn không thực hiện được mặc dù rất muốn giỏi ngoại ngữ. Tại sao lại như vậy. Vì sao Lúc nhỏ thì dễ học ngoại ngữ hơn khi lúc ta lớn. Vì lúc nhỏ tâm ta chưa tiếp xúc nhiều nên tâm ta yên ắng hơn. Khi lớn lên tiếp xúc đủ thứ tâm trở nên giao động và không an trụ được không ngồi yên để tập trung học được.Vậy Theo bạn làm sao để an trụ tâm . Câu hỏi này rất giống câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề trong kinh kim cang.
Bạch Thế Tôn! Những thiện nam, tín nữ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên an trụ tâm như thế nào
Bên kim cang thì phân tích cho thấy 6 trần trở về không thì ắt sẽ không dinh mắc tới 6 trần khi đó tâm tự khắc sẽ an trụ. khi tâm an trụ thì niệm phật sẽ được chuyên nhất.

Còn bên tịnh độ thì nói Niệm phật được chuyên nhất thì cần phải có tín, nguyện, hạnh đầy đủ. Như người nghèo vì khát vọng đổi đời mạnh nên tâm trí họ chỉ biết tập trung vào việc học không để ý tới chuyện gì khác.

Một bên thì dùng nghich cảnh dùng sự quyết tâm mạnh mẽ,còn một bên thì dùng trí hiểu. Theo bạn thì nên chọn cách nào. Cách nào thì cũng cần phải phù hợp với cá tính và hoàn cảnh từng người. Cũng như hoàn cảnh của mỗi giai đoạn.

kinh kim cang là kinh giảng giải cho phàm phu hiểu còn thực hành thì tìm những kinh khác như kinh lăng nghiêm, hoặc dùng pháp môn niệm Phật ....Nên mới gọi là hạt giống. Hoặc có những kinh bát nhã lại dành riêng cho bồ tát, phàm phu nào thích thì đọc cho biết.

Quả thật tui chưa đọc những kinh gọi là tinh độ kinh. Mà hình như có đọc kinh adida gì đó nhưng chắc đọc qua loa nhưng có phải là nó giới thiệu 45 hay 46 hạnh nguyện gì đó của Phật adida không? trong đó có một hạnh nguyện rất đắt giá là ai mà niệm phật nhất tâm thì được ngài rước qua tịnh độ cái này giống như cho không 1 đóng tiền để qua Mỹ học vậy.

Nhưng trước khi qua Mỹ học thì phải học văn hóa nước Mỹ. Như ở cõi tịnh đồ toàn là hạng nhất tâm bất loạn. Còn ở ta bà toàn hạng nhiều tâm hay nổi loạn . Rước qua đó thì nó làm loạn cõi tịnh độ luôn à. Nên ngài mới giới thiệu phương tiện niệm Phật để giúp chúng sinh Nhất tâm bất loạn. Chứ ai mà nhất tâm bất loạn mà cầu qua tịnh độ cũng được ngài qua rước. Có nhiều vị bồ tát sơ phát tâm trì danh hiệu Phật mục tiêu chính là cầu thâm nhập Như-Lai tạng diệu chân như tánh thì cũng cho là đang tu tịnh độ. Như vậy chẳng phải là bị gán cái tên là gì

Tui cũng có vô một trang web tịnh độ có lướt qua vài bài viết gì đó nhưng cũng thấy nói đi, nói lại một chủ đề đó thôi. Nên thôi không tìm hiểu nữa ngồi phán đoán cho lẹ. Dùng hình ảnh chiến tranh loạn lạc thế này thế kia chỉ là tạm nêu lên một nguyên nhân cụ thể ở Việt Nam thôi.Cũng giống như phật có những lời nói đứng từ chân lý tuyệt đối mà nhìn thì nó hoàn toàn sai nhưng đứng về mặt chân lý tương đối nó vẫn đúng nên ngài vẫn nói chỉ nhằm dẫn dắt từ từ mà thôi.
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 28/07/10 00:41 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật....

Cái ví dụ ...dưới rất hay....mà thực ra cũng chẳng liên quan gì sâu sắc đến pháp môn Tịnh Độ...
Nếu đã cố tình ví dụ sai mục đích thì lẽ dĩ nhiên ...kết quả của nó cũng chẳng chung đường....
Lúc đó các bồ tát không thể dạy chơn như pháp tánh cho các đệ tử được vì lúc này tâm các đệ tử còn tán loạn quá chưa đủ sức để tu học nên dùng lời nguyện của Phật adida để dụ các đệ tử niệm phật cho tâm bớt tán loạn đó thôi nếu tâm ai bớt tán loạn được thì theo lời nguyện sẽ có Phật adida tới rước về cõi tịnh độ. Nhưng cũng có những đệ tử đã định được tâm đã hiều tánh không nhưng chưa thực chứng nên không tin vào sức mình sợ sanh tử cũng đã tranh thủ lời nguyện này để được lên cõi tịnh độ tu học.
Đoạn trên được kết luận rất sai từ cái ví dụ không ăn khớp với pháp môn Tịnh Độ...

Thôi, dct sẽ nói ngắn gọn nhất ý nghĩa pháp Tịnh Độ là gì ???.... ... Vãng Sanh là pháp Tịnh Độ

Vả lại, danh hiệu của Phật A Di Đà có được ....mục đích tối hậu không phải là để cho chúng sanh niệm Phật để định tâm. . Nếu để cho chúng sanh định tâm thì danh hiệu nào mà chả được, và cũng chẳng cần dùng 5 đại kiếp để xây dựng thế giới Cực Lạc, cũng chả cần 9 phẩm cho chúng sanh tương với phẩm vị của mình ...

Bồ Tát tại sao phải vãng sanh ??? Là cũng chỉ để đoạn cái Vô Minh vi tế, kinh lại nói Tây Phương Cực Lạc là nơi "Chư Thiện Thượng Nhân câu hội nhất xứ". Không phải là thiện bình thường ...mà lạ Thượng Thiện ...là các vị Đại Bồ Tát Đẳng Giác như kinh A Di Đà có nói đó là "Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát"...

Vậy há phải chăng Bồ Tát còn nguyện vãng sanh chúng ta thì không ???
Lại nữa !!!
Nếu nói: "không thể dạy chơn như pháp tánh cho các đệ tử được " nên mới dạy niệm Phật là sai lầm .....trậm trọng là phỉ báng Đại Thừa Phật pháp...

Nếu nói Chơn Như Pháp Tánh rõ ràng nhất là nơi kinh Lăng Nghiêm. Đây là bộ kinh khai Trí Huệ cho hành giả... Vậy trong kinh Lăng Nghiêm có dạy cách để đạt được Chân Như Pháp Tánh...Phật hỏi đại chúng trong pháp hội do nhân duyên tu học pháp môn nào mà vào Tam Ma Địa (Chánh Định)? (ở đây nói Đại Định)...

Vị Bồ Tát Đại Thế Chí dạy sao ??? cũng lại dạy pháp môn niệm Phật, từ sơ phát tâm đến nay vẫn là Đẳng Giác Bồ Tát cũng lại phải tu và dạy chúng sanh pháp môn niệm Phật. Vậy phải Ngài Đại Thế Chí tu học đó là pháp thấp kém sao ???

Lại nữa...
Nơi kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đi tham học... Người đầu tiên mà Thiện Tài học chính là Tỳ Kheo Đức Vân...
(Ở đây mọi người cũng biết, Thiện Tài chứng được pháp vô sanh mới có tư cách tư đi tham học...)
Tỳ Kheo Đức Vân dạy Thiện Tài pháp gì ???
haha....Lại là pháp niệm Phật....dạy pháp niệm Phật đó !
Vị cuối cùng mà Thiện Tài tham học là ai ...
là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ....
Phổ Hiền dạy cho Thiện Tài 10 đại nguyện vương...dùng 10 đại nguyện vương để làm gì ???

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời,
tận trừ nhất thế chư chướng ngại,
diện kiến bỉ Phật A Di Ðà,
tức đắc vãng sanh An Lạc sát.


Vậy thì ai dám nói Thiện Tài đồng tử là người "không thể dạy chơn như pháp tánh" ???
Ai dám cho rằng 10 đại nguyện vương của đức Phổ Hiền vãng sanh Cực Lạc là dành cho kẻ yếu hèn ??? Vậy phải chăng Ngài Phổ Hiền cũng dạy cho Thiện Tài pháp yếu hèn chăng ???
Vậy Theo bạn làm sao để an trụ tâm . Câu hỏi này rất giống câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề trong kinh kim cang.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là an trụ tâm
Bên kim cang thì phân tích cho thấy 6 trần trở về không thì ắt sẽ không dinh mắc tới 6 trần khi đó tâm tự khắc sẽ an trụ. khi tâm an trụ thì niệm phật sẽ được chuyên nhất.
Câu này nói khó hiểu quá ...

Ý muốn nói là ...nếu 6 căn quay về không dính mắc sáu trần thì khi đo tự khắc sẽ an trụ được tâm phải không ???


Vậy thì xin hỏi .... vậy dùng phương pháp gì để làm cho sáu căn không dính mắc 6 trần ??? .... Có tới vô lượng pháp môn lận đấy !!!
Mà trong đó pháp niệm Phật là dễ hành nhất, đi đứng niệm ngồi...nơi đâu cũng có thể thực hành...vậy phải chăng đây chính là pháp môn hành trì để đáp lại câu hỏi của Tu Bồ Đề Tôn Giả ???
Còn bên tịnh độ thì nói Niệm phật được chuyên nhất thì cần phải có tín, nguyện, hạnh đầy đủ. Như người nghèo vì khát vọng đổi đời mạnh nên tâm trí họ chỉ biết tập trung vào việc học không để ý tới chuyện gì khác.
Nói vậy là không hiểu biết gì về Tịnh Độ...

Từ xưa tới nay biết bao nhiêu cao tăng đại đức tu Tịnh Độ ...lại lập ra tông phái, viết sách luận ...Như nói Long Thọ Bồ tát ... Long Thọ chứng Hoan Hỷ Địa ... thân làm tổ 8 tông phái, viết rất nhiều bộ luận trong Phật môn... vậy mà Ngài lại tu Tịnh Độ .... Phật Thích Ca trong quá khứ thọ kí cho Ngài Long Thọ sẽ "vãng sanh về Cực Lạc". Vậy có phải Ngài là hạng thấp kém chỉ biết tập trung vào việc học mà không để ý tới chuyện khác chăng ???

Người tu hành nào mà chẳng mong muốn mình giải thoát, mong muốn mình xa lìa tham sân si, xa lìa ô trược ....vậy tại sao lại nói "Như người nghèo vì khát vọng đổi đời mạnh..."

Vậy thì 4 hoằng thệ nguyện hằng ngày đọc trên miệng đó là vọng ngữ rồi...
"...Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn...
... Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành"

Có chúng sanh nào tu hành lại không mong muốn mình đoạn tận phiền não, mong muốn mình mau thành Phật chứ ....

...thực đáng thương nực cười cho kẻ tự mâu thuẫn...
!!!
Một bên thì dùng nghich cảnh dùng sự quyết tâm mạnh mẽ,còn một bên thì dùng trí hiểu. Theo bạn thì nên chọn cách nào. Cách nào thì cũng cần phải phù hợp với cá tính và hoàn cảnh từng người. Cũng như hoàn cảnh của mỗi giai đoạn.
Hoàn cảnh này là hoàn cảnh gì ??? 5 Trược...
Gia đoạn này là giai đoạn gì ??? Mạt Pháp ...

Ta không cần phải chọn ...Chính đức Thích Ca Mâu Ni đã chọn cho chúng ta rồi ...
Ngài nói trong kinh Đại Tập Thời Mạt Pháp duy chỉ nương vào Pháp Niệm Phật mới thành tựu...lời rõ ràng trong kinh vậy thì còn hư dối được ư ???
kinh kim cang là kinh giảng giải cho phàm phu hiểu còn thực hành thì tìm những kinh khác như kinh lăng nghiêm, hoặc dùng pháp môn niệm Phật ....Nên mới gọi là hạt giống. Hoặc có những kinh bát nhã lại dành riêng cho bồ tát, phàm phu nào thích thì đọc cho biết.
Thôi...đừng nói nữa, nói hồi dct cười sặc chết à...!!!
Quả thật tui chưa đọc những kinh gọi là tinh độ kinh. Mà hình như có đọc kinh adida gì đó nhưng chắc đọc qua loa nhưng có phải là nó giới thiệu 45 hay 46 hạnh nguyện gì đó của Phật adida không? trong đó có một hạnh nguyện rất đắt giá là ai mà niệm phật nhất tâm thì được ngài rước qua tịnh độ cái này giống như cho không 1 đóng tiền để qua Mỹ học vậy.
Thì ra là vậy.... vậy là khai rõ hết rồi .... chưa từng đọc kinh Tịnh Độ ...hahaha..
Ngay từ đầu là biết dòi khỏi giới thiệu ...!!! hỏi dct này cũng chẳng biết đâu mà trả lời .... vì trong kinh không có nhắc tới chữ "đi Mỹ du học" hihi , HTK có thể tìm tới chùa Tịnh Độ học hỏi...
A Di Đà Phật.

Nhưng trước khi qua Mỹ học thì phải học văn hóa nước Mỹ
. Như ở cõi tịnh đồ toàn là hạng nhất tâm bất loạn. Còn ở ta bà toàn hạng nhiều tâm hay nổi loạn . Rước qua đó thì nó làm loạn cõi tịnh độ luôn à. Nên ngài mới giới thiệu phương tiện niệm Phật để giúp chúng sinh Nhất tâm bất loạn. Chứ ai mà nhất tâm bất loạn mà cầu qua tịnh độ cũng được ngài qua rước. Nhưng mọi người chỉ mong qua cõi tịnh độ thôi mà quên mục tiêu chính là nhất tâm bất loạn riết cái thành niệm phật để qua cõi tịnh độ. Chẳng phải là bị gán cái tên là gì.
Mấy câu hỏi trên ngây thơ lắm.....dễ thương nữa... À, nếu muốn hỏi thì bạn qua Box Tịnh đi, bên ấy có nhiều vị tu Tịnh như Thánh Tri, Binhsẽ giải thích cho bạn ... Đây là những vị có kiến thức về Tịnh Độ rất sâu...

Ở đây giải thích không tiện, lại dài dòng.... mệt lắm... #-o

Vì tất cả các bài viết này là chỉ nói rõ và chứng minh bạn không hề hiểu biết gì về Tịnh Độ thôi ...lại còn phỉ báng pháp môn Tịnh Độ nữa...

Tui cũng có vô một trang web tịnh độ có lướt qua vài bài viết gì đó nhưng cũng thấy nói đi, nói lại một chủ đề đó thôi. Nên thôi không tìm hiểu nữa ngồi phán đoán cho lẹ. Dùng hình ảnh chiến tranh loạn lạc thế này thế kia chỉ là tạm nêu lên một nguyên nhân cụ thể ở Việt Nam thôi.Cũng giống như phật có những lời nói đứng từ chân lý tuyệt đối mà nhìn thì nó hoàn toàn sai nhưng đứng về mặt chân lý tương đối nó vẫn đúng nên ngài vẫn nói chỉ nhằm dẫn dắt từ từ mà thôi.
Ông nội mẹ ơi !!!
"Phán đoán cho lẹ".... !!!

Có người tu ...+ ngâm cứu ...pháp Tịnh Độ vẫn thể chưa hiểu được sâu cái lý ấy...
Trong kinh lại nói Đại Bồ Tát nếu không nhờ Phật gia trì cũng chẳng thể hiểu thấu pháp môn niệm Phật...
Nay có 1 phàm phu...cao minh hơn Đại Bồ Tát ...giải quyết bằng cách "phán đoán cho lẹ" ... Ôi!! nếu vậy thì chư Đại Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí đều phải hổ thẹn với Ho Trong Khánh rồi ...

Tặng HTK câu này của Ngài Thiên Như Duy Tắc Đại Thiền Sư trong “Tịnh Độ Hoặc Vấn”: “Nếu anh chẳng tin tu Tịnh độ, đó là bởi anh chưa thật sự ngộ Thiền. Nếu thật sự ngộ Thiền, e là tín tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc của anh muôn trâu kéo không lại!”

Nam Mô A Di Đà Phật..
Hết dòi!!!

Nam Mô A Di Đà Phật...
Nam Mô A Di Đà Phật...


Hình ảnh
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Lúc đó viết hơi vội không nói được đúng ý. xin viết lại
Nhưng trước khi qua Mỹ học thì phải học văn hóa nước Mỹ. Như ở cõi tịnh đồ toàn là hạng nhất tâm bất loạn. Còn ở ta bà toàn hạng nhiều tâm hay nổi loạn . Rước qua đó thì nó làm loạn cõi tịnh độ luôn à. Nên ngài mới giới thiệu phương tiện niệm Phật để giúp chúng sinh Nhất tâm bất loạn. Chứ ai mà nhất tâm bất loạn mà cầu qua tịnh độ cũng được ngài qua rước. Có nhiều vị bồ tát sơ phát tâm trì danh hiệu Phật mục tiêu chính là cầu thâm nhập Như-Lai tạng diệu chân như tánh thì cũng bị cho là họ đang tu tịnh độ à. Như vậy chẳng phải là bị gán cái tên là gì
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 28/07/10 01:01 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

HTK có đăng bài này mà phải không ???
Thí dụ như cây kim cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ Na-La-Diên. Cũng như thế, hành nhị thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tín thọ danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Chỉ trừ hạng Bồ-Tát sơ phát tâm từng gieo trồng hạt giống Bát-nhã từ vô lượng kiếp sâu xa, mới saün đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp trì và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy.
viewtopic.php?f=35&t=2179&start=60

link đó...

Thôi...không ...nói nữa...tới giờ đi học dòi..
bye ..
A Di Đà Phật..
Kết thúc tại đây...


Hình ảnh
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Lý sâu rộng của pháp môn Niệm Phật thật ko thể nghĩ bàn,chỉ có những người hành trì,thâm nhập vào pháp môn Niệm Phật thì sẽ thấy dc sự vi diệu của nó.Pháp môn Niệm Phật tuy nói dễ nhưng chưa chắc là dễ.nếu nói Niệm Phật là khó thì ko phải là khó.Niệm Phật có đầy đủ cả Giới Định Tuệ, bao gồm tất cả pháp môn Thiền,Tịnh,Mật trong câu Niệm Phật ấy,là pháp môn thù thắng hợp với mọi căn căn chúng sanh từ thượng căn đến hạ trí.Miễn có Tín,có Nguyện,có Hạnh thì lo gì ko đắc quả vô sanh.
Pháp môn Niệm Phật thậm thâm vi diệu mà tất cả 3 đời chư phật đồng tán thán hộ niệm,chư đại Bồ Tát và lịch Đại Tổ Sư lấy đó mà giáo hóa chúng sanh,nhất là trong thời kỳ Mạt Pháp này,chúng sanh can cường,não phiền nghiệp chướng nên lấy pháp môn Niệm Phật làm hành trang trên con đường tu học của mình.Đừng có mê mụi nghĩ mình có 1 chút trí tuệ mà đem ra so sánh,phân biệt rồi hơn thua,chẳng lợi ích gì mà làm ta thêm phiền não rồi mang tội phỉ báng,thật là đáng thương.
Những chia sẽ của chư DH trong diễn đàn,đều mang lại cái lợi ích cho tất cả những ai đang tu học và tìm hiểu về pháp môn Niệm Phật.Có những cái đúng cũng có cai sai,nhưng ko phải mình là đúng mà người khác là sai.Cái Sai và đúng đều làm sáng tỏ dc Chánh Pháp Như Lai,từ đó mới có trí tuệ,khi có trí tuệ thì Tín tâm sâu sắc.Tín tâm sâu sắc thì thâm nhập dc pháp tánh Như Lai.Tín là mẹ của tát cả các Công Đức tangbong am Mô A Di Đà Phật tangbong


ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

không hiểu sao bạn dct87 cứ khăng khăng nghĩ rằng tui nghĩ là "pháp môn tịnh độ là pháp thấp kém, pháp yếu hèn chỉ dành riêng cho những hạng tín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu " . Mình không hề có ý nghĩ như vậy. Bạn thử tìm trong những bài viết của mình có câu nào như vậy không. Mình chỉ nói như thế này
"Di Đà bổn nguyện phát ra không phải vì hạng thiện nhân có phương tiện, có thể dùng tự lực để thoát ly sinh tử. Mà là vì hạng tội chướng, ác nhân, không có phương tiện để giải thoát. Nhưng hàng Bồ Tát, Thánh Hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu vãng sanh, hạng thiện nhân, phàm phu cũng hướng về lời nguyện này mà được vãng sanh, huống gì hạng ác nhân, phàm phu lại càng nên nương vào tha lực này. Chớ nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến. Hãy nhớ Di Đà bổn nguyện căn bản là vì hạng phàm phu, nhưng Thánh nhân cũng không bị loại trừ, xin hiểu rõ lý này.(Pháp Ngữ Của Tổ Pháp Nhiên)
đó là Pháp Ngữ Của Tổ Pháp Nhiên. Chắc bạn biết Tổ Pháp Nhiên là ai rồi chứ. Mình đã trích dẫn nó ra rõ ràng như vậy mà bạn không chịu đọc.

Nói chung cái ý nghĩ mà bạn áp đặt cho tui hoàn toàn là do bạn tự suy diễn. tại sao như vậy có lẽ chỉ có bạn biết . Tui hok biết.

Mình chỉ nói niệm phật bên tịnh độ cốt yếu là cần nhất tâm bất loạn còn niệm phật balamat không chỉ nhất tâm bất loạn mà còn thâm nhập như lai tạng diệu chân như tánh chỉ có hạng bồ tát sơ phát tâm từng gieo trồng hạt giống bát nhã từ vô lượng kiếp sâu xa mới đủ sức mạnh để có thể sử dụng nổi. Mình là hạng phàm phu chỉ mong đề ra mục tiêu trước mắt không dám nghĩ đến mục tiêu xa xôi, sợ nhiều khi lại quên đi cái mục tiêu trước mắt là niệm phật để nhất tâm bất loạn. Cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ được Phật adida tới rước chỉ mong sao được nhất tâm bất loạn là mãn nguyện lắm rồi. Mình rất hay niệm Phật tới nỗi hễ gặp ác mộng ,sợ hãi là tự nhiên mình niệm phật thì mọi sợ hãi đều tan biến. Mình không cảm nhận được thần lực của danh hiệu Phật hay sao mà bạn lại nói mình là khinh người niệm Phật. Thật là phi lý tới nực cười.

Nhắc lại tui mới nhớ tui cũng từng nằm mơ thấy 1 vị có thân hình to lớn vàng óng bay vụt từ phía sau tới hớt bàn tay vào người tôi rồi bay vút vào vùng ánh sáng vàng chói trước đó tui chỉ kịp nhìn thấy phía trước tui có nhiều đóm sáng vàng chói cũng bay về hướng đó. Hồi đó giờ tui chưa đọc kinh gì bên tịnh độ nên không biết vị có ánh sáng vàng chói là có ý nghĩa gì nên không để ý. Do vừa đọc lại kinh adida nên tui mới nhớ lại. Nên tui nghĩ tui cũng có duyên với tịnh độ chứ bộ sao bạn lại nghĩ là tui đi phỉ báng pháp môn tịnh độ,khinh khi pháp môn Tịnh Độ. Nói vậy chẳng khác nào bạn chôn tui xuống địa ngục vô gián cho bị hành hạ vĩnh viễn à.

Tui chẳng dám nghĩ ai là kẻ hèn yếu . Chỉ tự nghĩ mình là kẻ yếu hèn mới cầu tới thần lực của danh hiệu Phật adida mà nguyện sẽ niệm cho tới khi chết không dám nghĩ Phật sẽ tới rước mình chỉ mong sao đừng đọa vào 3 đường ác là được rồi.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

không hiểu sao bạn dct87 cứ khăng khăng nghĩ rằng tui nghĩ là "pháp môn tịnh độ là pháp thấp kém, pháp yếu hèn chỉ dành riêng cho những hạng tín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu " . Mình không hề có ý nghĩ như vậy. Bạn thử tìm trong những bài viết của mình có câu nào như vậy không
đây nè....
còn hàng phàm phu

thường tu Tịnh độtín lực chưa đủ, tâm tán loạn, dao động, quán hành còn yếu nên cầu sinh tịnh độ (Luận Khởi tín)
viết, + trích dẫn rõ ràng mà còn chối nữa hả......hí hí
"Di Đà bổn nguyện phát ra không phải vì hạng thiện nhân có phương tiện, có thể dùng tự lực để thoát ly sinh tử. Mà là vì hạng tội chướng, ác nhân, không có phương tiện để giải thoát. Nhưng hàng Bồ Tát, Thánh Hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu vãng sanh, hạng thiện nhân, phàm phu cũng hướng về lời nguyện này mà được vãng sanh, huống gì hạng ác nhân, phàm phu lại càng nên nương vào tha lực này. Chớ nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến. Hãy nhớ Di Đà bổn nguyện căn bản là vì hạng phàm phu, nhưng Thánh nhân cũng không bị loại trừ, xin hiểu rõ lý này.(Pháp Ngữ Của Tổ Pháp Nhiên)
Lời của Pháp Nhiêm dĩ nhiên không sai, nhưng vì hướng về chúng sanh phước mỏng nghiệp dày thời Mạt Pháp mà nói. Căn bản bổn nguyện của Phật A Di Đà là vì 9 pháp giới chúng sanh, chẳng riêng cho hạng phàm phu đâu...

Ví dụ Phật thị hiện giáo hóa chúng sanh, tại sao không thị hiện làm trời, làm súc sinh, làm quỉ ...mà thị hiện làm người. Hướng về phàm phu mà giáo hóa, mà độ sanh, thực ra tuy hiện thân người như vậy Phật vẫn giáo hóa và độ cho các bậc Thánh Nhân và ác đạo vậy ....
Chỗ này có hiểu hông? Khi giáo hóa loài nào thì thị hiện loài đó, nói âm thanh loài đó, nói pháp ứng cơ cho loài đó....

Thử xem lại 48 lời nguyện Phật xem .... hầu hết các nguyện hướng về phàm hay về thánh? hay cả hai?
Xem lại thử đi....nhất là những nguyện gần cuối ....
Nói chung cái ý nghĩ mà bạn áp đặt cho tui hoàn toàn là do bạn tự suy diễn. tại sao như vậy có lẽ chỉ có bạn biết . Tui hok biết.
dct suy diễn hả ???
hay là... có người
Tui cũng có vô một trang web tịnh độ có lướt qua vài bài viết gì đó nhưng cũng thấy nói đi, nói lại một chủ đề đó thôi. Nên thôi không tìm hiểu nữa ngồi phán đoán cho lẹ....
Kinh Phât không đọc, không hiểu ...ở đó mà phán đoán ....

Ngay bài đầu tiên dct đã thấy bạn không biết gì về Tịnh Độ rồi...
Viết thêm bài thứ 2 tui thấy bạn không biết gì về Phật Pháp đại thừa rồi...

Những điều dct phân tích cũng dựa trên bài viết của bạn chứ có gáng ep ...bịa đặt bao giờ ??? đúng không ???
Mình chỉ nói niệm phật bên tịnh độ cốt yếu là cần nhất tâm bất loạn
Sai !!! Đã nói Tịnh Độ là phải có nguyện vãng sanh, chứ chẳng liên quan nhất tâm bất loạn...

Vậy rõ ràng là từ đầu tới cuối bạn đã hiểu sai Tịnh Độ ... cho nên lời dct nói có oan ức cho bạn không ???
....còn niệm phật balamat không chỉ nhất tâm bất loạn mà còn thâm nhập như lai tạng diệu chân như tánh chỉ có hạng bồ tát sơ phát tâm từng gieo trồng hạt giống bát nhã từ vô lượng kiếp sâu xa mới đủ sức mạnh để có thể sử dụng nổi.
Vậy là bạn vẫn chưa hiểu tí gì về Nhất Tâm Bất Loạn và Niệm Phật Ba La Mật ....
Điều bạn hiểu đó đã đi sai con đường Chánh Pháp rồi đó....

Trong Phật pháp không nên ...suy diễn vô căn cứ rồi nói năng bậy bạ là được đâu....
Khẩu nghiệp khó lường.... cho nên ở đây chỉ ...muốn giúp bạn đừng .... có "phán đoán cho lẹ". Giúp bạn bước ra khỏi cái tà tri tà kiến đang hiện hữu trong bạn thôi..

A Di Đà Phật.
Mình là hạng phàm phu chỉ mong đề ra mục tiêu trước mắt không dám nghĩ đến mục tiêu xa xôi, sợ nhiều khi lại quên đi cái mục tiêu trước mắt là niệm phật để nhất tâm bất loạn. Cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ được Phật adida tới rước chỉ mong sao được nhất tâm bất loạn là mãn nguyện lắm rồi.

Niệm Phật A Di Đà để được nhất tâm bất loạn.....Đây là hạng mà Tổ nói là ...lấy viên minh châu mà đổi lấy ngói gạch ... thật đáng thương...!!!

Bạn vẫn chưa rõ pháp môn niệm Phật đâu, không nên nói bậy !!!

Mình rất hay niệm Phật tới nỗi hễ gặp ác mộng ,sợ hãi là tự nhiên mình niệm phật thì mọi sợ hãi đều tan biến. Mình không cảm nhận được thần lực của danh hiệu Phật hay sao mà bạn lại nói mình là khinh người niệm Phật. Thật là phi lý tới nực cười.
rất hay niệm Phật thì rất tốt...., ...cảm nhận được thần lực của danh hiệu Phật cũng rất tốt..... NHƯNG MÀ BẠN HIỂU KHÔNG ĐÚNG VỀ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LẠI CÓ THỂ KHUA MÔI MÚA MÉP TRONG NÀY LÀ KHÔNG ĐÚNG NHƯ PHÁP. ...Bạn hiểu không ???
Nhắc lại tui mới nhớ tui cũng từng nằm mơ thấy 1 vị có thân hình to lớn vàng óng bay vụt từ phía sau tới hớt bàn tay vào người tôi rồi bay vút vào vùng ánh sáng vàng chói trước đó tui chỉ kịp nhìn thấy phía trước tui có nhiều đóm sáng vàng chói cũng bay về hướng đó. Hồi đó giờ tui chưa đọc kinh gì bên tịnh độ nên không biết vị có ánh sáng vàng chói là có ý nghĩa gì nên không để ý. Do vừa đọc lại kinh adida nên tui mới nhớ lại. Nên tui nghĩ tui cũng có duyên với tịnh độ chứ bộ sao bạn lại nghĩ là tui đi phỉ báng pháp môn tịnh độ,khinh khi pháp môn Tịnh Độ. Nói vậy chẳng khác nào bạn chôn tui xuống địa ngục vô gián cho bị hành hạ vĩnh viễn à.
Chuyện giấc mơ ...thì trên đời này ai cũng mơ hết, còn chuyện mơ thấy Phật, Bồ Tát ...cũng rất nhiều người ...chẳng có gì khác lạ....chỉ là điềm lành giúp chúng sanh tinh tấn trên con đường tu thôi...

Như bạn nói, nếu bạn có duyên với Tịnh Độ thì bạn nên tìm hiểu và học kinh Tịnh Độ, chứ không nên ...."ngồi xuống phán đoán cho lẹ" ??? Phán mà ...phán bậy nữa chứ... Đây là kẻ có duyên với Tịnh Độ sao ???

Tui chẳng dám nghĩ ai là kẻ hèn yếu . Chỉ tự nghĩ mình là kẻ yếu hèn mới cầu tới thần lực của danh hiệu Phật adida mà nguyện sẽ niệm cho tới khi chết không dám nghĩ Phật sẽ tới rước mình chỉ mong sao đừng đọa vào 3 đường ác là được rồi.
Đúng là ...hahaha .... không hiểu gì về Pháp Môn Tịnh Độ.... dct chỉ cười đáng thương thôi, không cười khinh rẻ đâu...rồi tới khi nào bạn hiểu thế nào là hay chữ Tịnh Độ thì ...
"...e là tín tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc của anh muôn trâu kéo không lại!”

Chúc vui vẻ ...
Nam Mô A Di Đà Phật,.....


Hình ảnh
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

aa
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 31/07/10 08:16 với 18 lần sửa.


Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

[quote][/quote]Mình là hạng phàm phu chỉ mong đề ra mục tiêu trước mắt không dám nghĩ đến mục tiêu xa xôi, sợ nhiều khi lại quên đi cái mục tiêu trước mắt là niệm phật để nhất tâm bất loạn. Cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ được Phật adida tới rước chỉ mong sao được nhất tâm bất loạn là mãn nguyện lắm rồi."

Niệm Phật lấy Tâm Niệm,Tín Niệm và Hạnh Niệm chứ ko phải niệm xuông,Niệm Phật mà ko biết mình sẽ đi về đâu,ko dám tin vào Bổn Nguyện của Phật,lại cảng ko tin ở chính mình thì thật là đáng thương,uổng công ngày đêm Niệm Phật.Niệm Phật càng ko nên mong cầu cái Nhất Tâm Bất Loạn,càng mong cầu thì càng loạn,Niệm Phật lúc đi,đứng, lúc làm việc (nếu có thể Niệm dc),lúc chạy xe hoặc tắm rửa,bất cứ đâu và bất cứ khi nào có thể Niệm Phật dc thì cứ Niệm,rồi tự nhiên bản thân mình hiểu dc thế nào là Nhất Tâm.Khi Tín và Hạnh đã sâu dày và thuần thục thì cái Nguyện ấy sẽ dc viên mãn,cần gì suy nghĩ ko dám tin mau mà lo về với Phật Di Đà
Đã là chúng sanh ở cõi Ta Bà này ko ai mà chướng nặng nghiệp dày,còn luân hồi là còn đau khổ,kiếp này có tu,kiếp sau sẽ ko đọa vào đường ác,nhưng kiếp sau có chắc là mình sẽ tu nữa dc ko?hay lại tạo nghiệp rồi lại phải chịu luân hồi đau khổ.Được thân người đã khó,gặp dc Phật nghe pháp còn khó hơn.Có nhân duyên và phước đức sâu dày mới gặp dc và nghe dc,tu hành bằng pháp môn Niệm Phật này.Lo mà niệm phật rồi về cõi Tịnh,tinh tấn Tu hành rồi độ cho chúng sanh. tangbong Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật tangbong


ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Triệu người Tu,Ngàn người Niệm Phật,Mấy Ai được Vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

do chưa tu tập nhiều cũng như kiến thức còn hạng hẹp trình bày không được đúng như trong kinh điển. Mong mọi người chỉ giáo thêm


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách