XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

VÔ SANH, đại khái có hai quả: A LA HÁN (chưa phát Tâm bồ đề) và VÔ SANH PHÁP NHẪN (Bồ Tát).


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

vô sanh pháp nhẫn là quả vị gì?
A la hán, và bích chi phật chỉ là địa vị THẤT TÍN VỊ BỒ TÁT MÀ THÔI


Nam Mô A Di Đà Phật
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Nhiều người soi mói hoa quả đến mức chúng không thể mọc một cách tự nhiên!!

Họ quên mất phải gieo nhân gì và gặt quả gì để thoát khỏi đói khổ trước.

Họ thích và ước vọng về những quả thượng vị trên núi cao, trong khi bỏ đói cây non lương thực cơ bản.

Đó là một trong những lý do quả Alahan chân chính cơ bản gần như tuyệt diệt. Chỉ còn các loại "quả ngó".


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

VÔ SANH PHÁP NHẪN chính là năng lực tự tại ra vào sanh tử cứu độ chúng sanh, cái này ở THẤT ĐỊA BỒ TÁT. Bồ tát này bản thân rốt ráo sạch hết nghiệp ái mà khởi dụng tâm Bồ Đề cứu độ chúng sanh.

Về năng lực đoạn phiền não thì A LA HAN, Bích Chi Phật và THẤT ĐỊA BỒ TÁT ngang nhau.

Còn thấy cái gọi "niệm" thì chưa đủ năng lực thoát khỏi luân hồi. Dứt khởi niệm nên gọi là thấy rõ tất cả các niệm khởi. Niệm vốn chẳng có số lượng, chẳng phải một hay hai, điều là do nơi người học. Vì người học nên nói niệm có ba loại: niệm thô và niệm tế, vô ký. Khởi phân biệt thì gọi là niệm thô (hữu vi), niệm Vô Phân biệt (Vô vi), Vô ký niệm. Vô ký niệm là đã dứt niệm hữu vi nhưng chưa "niệm vô vi".

- Niệm hữu vi: phàm phu, Bồ Tát từ địa thứ sáu trở xuống, quả thánh thấp hơn quả A LA HAN, vẫn còn niệm khởi này, nhưng mức độ thô - tế, nặng - nhẹ sai biệt rất xa nhau.
- Niệm Vô Vi: Chỉ có Bồ Tát từ Thất Địa trở lên. Sự sai biệt lại rất xa.
- Vô Ký: A LA HÁN, Bích Chi Phật. Nhưng Bích chi Phật thì vi tế hơn rất nhiều.
-Thật niệm (niệm bản lai vốn có): chư PHẬT.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Về năng lực đoạn phiền não thì A LA HAN, Bích Chi Phật và THẤT ĐỊA BỒ TÁT ngang nhau.
Bạn đang nói đùa ư ?
Còn thấy cái gọi "niệm" thì chưa đủ năng lực thoát khỏi luân hồi. Niệm gì?


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
svastika
Bài viết: 41
Ngày: 20/04/10 18:12
Giới tính: Nam

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi svastika »

Vì sao sinh ra ở đời? Có phải sanh ra để làm việc nên làm không? Nếu việc cần làm đã làm xong thì đời sau còn sanh lại không?


[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết:Về năng lực đoạn phiền não thì A LA HAN, Bích Chi Phật và THẤT ĐỊA BỒ TÁT ngang nhau.
Bạn đang nói đùa ư ?
Còn thấy cái gọi "niệm" thì chưa đủ năng lực thoát khỏi luân hồi. Niệm gì?
>> Thiện tay! Thiện tay!Nếu bạn thấy có gì chưa hợp lý thì biện giải ra, chớ nên nói là đùa, không nên không nên.

Khởi phân biệt: tốt - xấu, đúng - sai,...là niệm đó. Còn thấy bóng dáng "huyễn" của nó cũng chưa đủ năng lực tự tại trong sanh tử.
svastika đã viết:Vì sao sinh ra ở đời? Có phải sanh ra để làm việc nên làm không? Nếu việc cần làm đã làm xong thì đời sau còn sanh lại không?
>> Nếu biết việc cần làm đã làm xong và không nảy sinh việc mới thì không có đời sau. Chỉ e rằng không được thõa mãn nên sanh ra tiếp tục, việc này dứt, việc khác lại sinh, nối tiếp nhau, chẳng buông xả được.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Muốn Hiểu Niệm Thì Đọc Đại Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Lăng Già, Thừa Khởi Tính Luận.

Niệm Của Bồ Tát Không Phải Là Sự Suy Nghĩ Thiện Ác Khởi Diệt Như Là Phàm Phu.

Niệm Muốn Hiểu Thì Cần Phải Thực Hành Thiền Định Mới Tự Chứng Nghiệm Được.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Sát na (khana hoặc ksana), dịch nghĩa là Tu Du (trong khoảnh khắc), Niệm Khoảnh (trong khoảng một niệm), tức là khoảng thời gian để một niệm dấy lên và mất đi, rất ngắn ngủi. Có nhiều cách giải thích chữ này:

1. Theo Câu Xá Luận, quyển 12: Một trăm hai mươi sát na gọi là một Đát Sát Na (tat-ksana), sáu mươi Đát Sát Na là một Lạp Phược (lava), ba mươi Lạp Phược là một Mâu Hô Lật Đà (muhūrta). Ba mươi Mâu Hô Lật Đà là một ngày đêm. Như vậy, Sát Na tương đương khoảng 0.013 giây.

2. Theo Ma Ha Tăng Kỳ Luật, quyển 17, Sát Na còn gọi là Niệm, cứ 20 Niệm là một Thuấn, hai mươi Thuấn là một Đàn Chỉ (khảy ngón tay), 20 Đàn Chỉ là một La Dự (Lạp Phược), hai mươi La Dự là một Tu Du, ba mươi Tu Du là một ngày đêm. Như vậy, một Niệm tương đương với 0.018 giây.

3. Theo Đại Trí Độ Luận, quyển 83, sáu mươi niệm là một Đàn Chỉ.

4. Có thuyết lại cho Niệm là đơn vị lớn hơn Sát Na, như trong Nhân Vương Kinh nói thì chín mươi sát na là một niệm, còn Vãng Sanh Luận lại nói sáu mươi sát na là một niệm.

5. Cũng theo Nhân Vương Kinh (bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập) thì một sát na gồm chín trăm lần sanh diệt, còn Vãng Sanh Luận Chú lại cho rằng một sát na có một trăm lẻ một lần sanh diệt.

Còn nhiều thuyết khác nữa, nhưng đều cùng chia sẻ chung một đặc tính: Sát na cực ngắn ngủi, không thể cảm nhận được bằng giác quan thông thường.


Trong kinh Phật nói với chúng ta Bát Ðịa Bồ Tát mới có thể nhìn thấy A Lại Da, A Lại Da thuộc về ‘sát na tế’, phải có công phu định lực sâu như Bát Ðịa Bồ Tát mới cảm nhận đến ‘sát na tế’


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Niệm cũng có thô tế chẳng đồng, luận hoài cũng chẳng thể hết. Nhưng cái lý cũng thêm rõ hơn thì cũng nên biết chỗ cần biết. Mục đích tối hậu là bặt niệm, tịch tĩnh.

Bồ tát bát địa đã dọn sạch thức thứ 7 (mạt na thức), thâm nhập thức thứ 8 (a lại da). Thất địa bồ tát tuy thức thứ 7 chưa sạch nhưng đủ năng lực đoạn sạch.
Sửa lần cuối bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 vào ngày 08/08/10 06:16 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Kimcang viết: Niệm Của Bồ Tát Không Phải Là Sự Suy Nghĩ Thiện Ác Khởi Diệt Như Là Phàm Phu.

>> Sơ địa bồ tát tuy không khởi niệm thiện - ác, tham, sân, si nhưng vẫn còn thấy tính "huyễn" của các niệm như vậy. Cho nên bậc này đạt LÝ VÔ NGẠI nhưng vẫn chưa đủ năng lực tự tại trong luân hồi sanh tử.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: XIN HỎI QUÝ VỊ 1 CÁI KHẢY NGÓN TAY CÓ BAO NHIÊU NIỆM Ạ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

tâm như mặt trống, khi bình thường thanh tịnh không sinh niệm, khi có người hỏi đều biết cả.( nhưng bị giới hạn của sự tu chứng, quả vị càng cao trí tuệ càng sáng tỏ chỉ khi lên đến Phật quả mới hoàn toàn viên mãn'' nhất thiết chủng trí'': trí tuệ biết hết tất cả về sự, lý của tất cả vạn pháp)

vô sanh còn gọi là vô sanh pháp nhẫn Tâm đã an trụ nơi lý Vô sanh vô diệt, tâm yên tịnh không dao động trước mọi nghịch cảnh, các vị từ Sơ địa Bồ tát cho đến Phật, đều không còn sanh ác tâm nhưng Sơ địa mới chứng cái danh Vô sanh nhẫn, Bát địa chứng ngộ thể Vô sanh nhẫn.

Tỏ được cái Chơn Như Thật Tướng, gọi là đắc pháp Vô sanh. Tỏ được cái chơn trí vô lậu, gọi là nhẫn, vì khi đã đắc được cái trí ấy, tâm mới có thể nhẫn được tất cả hoàn cảnh mà được tự tại vô ngại, nên gọi là Vô sanh nhẫn.

Vô sanh tức là không sanh không diệt. Nhẫn có nghĩa là tin nhận giữ gìn; là nói dùng trí vô lậu an trú trong thể chơn lý bất sanh bất diệt, tâm không lay động. Trong “Ðại Trí Ðộ luận”, quyển 50 nói: “Ðối thật tướng vô sanh diệt của các pháp, tin nhận thông suốt, không ngăn ngại, không thối lui, gọi là Vô sanh nhẫn”.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách