Bệnh

Góp ý kiến, đề nghị để phát triển Phật giáo và hoàn thiện trang nhà. Không tìm thấy bài viết kinh sách bạn cần? Hãy gửi yêu cầu ở đây. Các thành viên sẽ cố gắng tìm giúp bạn.

Điều hành viên: sen tim

mit9
Bài viết: 5
Ngày: 27/07/10 06:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet Nam

Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi mit9 »

Xin hỏi mọi người có thuốc nào chữa bệnh tâm thần không ạ ! Xin đa tạ.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Xin hỏi mọi người có thuốc nào chữa bệnh tâm thần không ạ ! Xin đa tạ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
mit9
Bài viết: 5
Ngày: 27/07/10 06:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet Nam

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi mit9 »

Vậy xin Kimcang cho biết với ạ .


letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

:D con nghĩ bệnh Tâm thần là do sự rối loạn hoặc gặp một sự cố quá lớn về tâm lý mà con người không thể chịu nổi nên trở thành bệnh, nên ở bên an ủi, tận tình chăm sóc họ(nói vậy chớ thật tình con cũng cảm thấy sợ nhưng tội nghiệp họ lắm) mà con nghĩ cũng có loại thuốc ngăn cản sự lên cơn đấy, như hôm trước con có xem tivi . Ở vùng nọ, hằng ngày bác sĩ đến từng nhà bệnh nhân để vận động họ uống thuốc đùng liều, đúng giờ thế là họ có thể tự mình nấu cơm, giặt giũ ăn uống và thậm chí có thể tham gia lao động sản xuất nữa đấy.


khà khà
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

Mà hình như bệnh tâm thần cũng do nghiệp báo nhỉ? :-?


khà khà
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Có được thân người đã khó,đầy dủ tứ chi ngũ căn càng khó.gặp phật pháp càng càng khó.Chỉ có tu hành mới chuyển dc nghiệp của mình.đối với người Tâm thần âu cung do nghiệp tạo tác mà ra.Đời này giúp họ gieo duyên cùng phật pháp.mong cho đời sau có đủ phước thiện mà sinh làm người co đầy đủ thiện căn mà tu hành tangbong Nam Mô A Di Đà Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Bệnh do thân sinh
Thân do nghiệp sinh
Nghiệp do hành động sinh
Hành động do tâm vô minh sinh
cái tâm vô minh lại do đâu sinh?

Rốt cuộc muốn hết bệnh, phải giác ngộ cái vô minh của mình, rõ biết nguồn gốc của vô minh mình, diệt trừ vô minh mình, và đường phương pháp để dứt trừ vô minh đó. Phải sám hối nghiệp chướng, sửa đỗi hành động, lời nói, ý nghĩ của mình từ bất thiện đến thiện lành.

Sau đó tu tập chánh niệm tỉnh giác, canh gác sáu căn, không sinh mê vọng, không chạy theo mê vọng.

Có thể lạy Phật sám hối
Niệm Phật nhiếp sáu căn
Phản văn văn tự tánh
Quán Tứ Niệm Xứ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp
Tham câu Thoại Đầu: Ai đang niệm Phật?

Nói chung có nhiều cách, chọn cách nào hợp với mình.

Cơ bản là bắc đầu từ Tam Quy và Ngũ Giới mà làm. Đừng ưa chuộng cái cao xa miệng nói được mà làm không tới được.

Từ từ làm thực hành trên hình tướng mà dần dần cũng khế nhập tự tâm.

*Tôi chẳng phải viết bài nầy để trả lời câu hỏi của người hỏi "có thuốc trị tâm thần không". Mà tôi viết bài nầy để nói về cái đề tài "Bệnh". Mà chúng sanh thì ai cũng có Bệnh cả!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quãng Đại Viên Mãn Đại Đà Ra Ni Tâm có dạy:


Bồ tát lại nói tiếp: Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối vớI chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì. Lúc ấy, sẽ có Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi Đà (31) và tất cả pháp thuật ngoại đạo. Chúng sanh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma, ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu, đồng vắng, bị sơn tinh, tạp mị, các quỉ vọng lượng làm não loạn phá hoại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỉ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả thiện thần, long vương, kim cang mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ.


Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài (25) tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ (26) sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch (27), báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ (28), làm nhơ phạm hạnh (29), bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau.

Tâm thanh tịnh bình đẳng giác ngộ thì thân thể sẽ thanh tịnh không sanh bệnh đâu


Chú Chúc Giác bệnh tiểu đường, điếc, má bị đau bao tử, cha thì bị người ta thư mà do trì chú đại bi mà hết bệnh:
http://chuahoangphap.com.vn/phapam/#Pla ... hiệm%20Mầu


Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Trung Hoa trị bệnh lao da 1 bệnh nan y mà nhờ niệm Phật lành bệnh . thondida.com


Nam Mô A Di Đà Phật
mit9
Bài viết: 5
Ngày: 27/07/10 06:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet Nam

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi mit9 »

Con xin cảm ơn câu trả lời của tất cả mọi người ạ !
A Di Đà Phật.


Anlac
Bài viết: 44
Ngày: 01/08/09 20:44
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Anlac »

letamnhi1995 đã viết:Mà hình như bệnh tâm thần cũng do nghiệp báo nhỉ? :-?
Xin hoan hỹ đừng nói câu nầy vì người bịnh và thân nhân của họ đau buồn khổ sở lắm rồi.
Nếu nói nghiệp báo, xin hỏi: - Có ai thấy người đó gây nghiệp?
Nam Mô A Di Đà Phật! kinhle kinhle kinhle


letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

:D Con đang tự hỏi bệnh tâm thần là nghiệp báo mà không ai trả lời con, chú nên đọc kĩ lại bài viết của con, con vẫn chưa khẳng định mà. Còn đây là diễn đàn để trao đổi Phật Pháp, tức ta có thể n1oi những gì liên quan đến giáo lý của PhậT, giả chăng bệnh tâm thần có do nghiệp báo đi chăng nữa thì người nhà khi biết được như thế sẽ không buồn khổ nữa và cố gắng làm việc thiện, tu hành để đời sau quang đãng, xinh đẹp hơn. Con trả lời , hoặc nói gì đó không đúng :-? :-? thì mong chú chỉ bày cho con rõ, con vẫn còn ngu dại!! :D :D


khà khà
Anlac
Bài viết: 44
Ngày: 01/08/09 20:44
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Bệnh

Bài viết chưa xem gửi bởi Anlac »

Thì chú có nói là: - Không nên nói như vậy tội nghiệp người ta và mình lại mang khẩu nghiệp con ạ!. caunguyen
Tất cả chúng ta đều là chúng sinh nên cũng có những buồn vui hạnh phúc hay đau khổ.
Hình như đâu có ai biết bịnh tâm thần là nghiệp báo hay không mà dám trả lời.

3 năm trước chú có người quen bị kẻ xấu lấy mất cái ví trong đó có tiền bạc và giấy tờ.
Cậu ấy buồn lắm, có 1 nữ Phật Tử nói: - Người nầy kiếp trước hay trộm cắp của người ta nên bây giờ bị trả báo. Chú bèn hỏi: - Vậy chớ kiếp trước cô có ở đó và có thấy phải không?
Đạo hữu đó ráng trả lời: - Thầy nói đó!.
Chú hỏi: - Cô chỉ dùm xem Thầy nào nói, lúc đó Thầy có ở đó không?
Đạo hữu đó im lặng.

Đức Phật dạy: - Nên dùng ái ngữ mà nói với nhau. tangbong
Chú chúc con luôn mạnh khỏe an lành và hạnh phúc. tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách