Cho con hỏi về một vài chỗ trong kinh Bát Nhã!

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Cho con hỏi về một vài chỗ trong kinh Bát Nhã!

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.

Bởi không sở đắc, Bồ tát nương Bát nhã ba la mật đa, nên tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương Bát nhã ba la mật đa nên chứng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nên biết Bát nhã ba la mật đa là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật vì không dối.

Nên nói chú Bát nhã ba la mật đa, nên nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha.
Mọi người cho con hỏi thọ, tưởng, hành, thức và ngũ uẩn là gì ạ?
Sửa lần cuối bởi letamnhi1995 vào ngày 15/08/10 19:51 với 1 lần sửa.


khà khà
Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Ngũ uẩn (zh. wǔyùn 五蘊, sa. pañca-skandha, pi. pañca-khandha, bo. phung po lnga ཕུང་པོ་ལྔ་), cũng gọi là Ngũ ấm (五陰), là năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái "ta".

Ngũ uẩn là:

1. Sắc (zh. 色; sa., pi. rūpa), chỉ thân và sáu giác quan (hay còn gọi là lục căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), do Tứ đại chủng (sa., pi. mahābhūta) tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng.
2. Thụ (zh. 受, sa., pi. vedanā), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính.
3. Tưởng (zh. 想, sa. saṃjñā, pi. saññā), là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.
4. Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra), là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác...
5. Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Ngũ uẩn cũng được gọi là năm ràng buộc vì chỉ có Phật hay A-la-hán mới không bị dính mắc nơi chúng. Đặc tính chung của chúng là Vô thường, Vô ngã và Khổ. Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh nhấn mạnh đến tính Không của ngũ uẩn. Sắc (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Danh sắc cả ngoài và trong. Diệt danh sắc. Tiếp diệt cảm thọ, biết cái chân thật, biết nó vô thường mà chẳng nên theo. Diệt các tưởng lăng xăng, diệt các tưởng chấp. Quán tưởng, diệt hành. Diệt tâm phân biệt, diệt thức.

Vô ngã, đạt được vô ngã tức là ngã phật, đạt được vô ngã tức phật ngã chẳng gọi là ngã. Pháp phật không thể nói, không nghể nghĩ bàn

Tính chất khổ và vô thường của năm uẩn là một trong những quan điểm quan trọng nhất của Phật giáo. Khổ xuất phát từ sự bấp bênh, không chắc thật của các uẩn đó; và con người được tạo thành từ năm uẩn đó không gì khác hơn là một sự giả hợp, không có một cái "ta" thật sự đứng đằng sau con người đó (Vô ngã). Tri kiến về tính vô ngã của ngũ uẩn là một tri kiến rất quan trọng, nó có thể đưa đến giải thoát. Đại sư người Đức Nyānatiloka trình bày như sau về tầm quan trọng đó:

"Đời sống của mỗi chúng ta thực chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau khi ta chết đi. Ngũ uẩn này, dù riêng lẽ từng uẩn hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một cái gì gọi là cái ta. Ngoài chúng ra, không còn cái gì được gọi là một thể của cái ta độc lập với chúng, để ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một cái ta, có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo tưởng."

Joseph Goldstein cũng viết:

"Cái mà chúng ta gọi là cái ta chỉ là ngũ uẩn đang hiện hành vô chủ."


letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

Con hiểu rồi! con cám ơn! :D


khà khà
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

letamnhi1995 đã viết:Con hiểu rồi! con cám ơn! :D
:D Con đặt cái tựa "Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?" mà mới chỉ hiểu thọ, tưởng, hành, thức và ngũ uẩn là gì thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa kinh Bát Nhã :D


letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

hè! hè! Con hiểu thì con nói hiểu. Còn việc con nói lộn cái tựa đề thì con xin lỗi!


khà khà
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

letamnhi1995 đã viết:hè! hè! Con hiểu thì con nói hiểu. Còn việc con nói lộn cái tựa đề thì con xin lỗi!
Biết vậy sao còn chưa chịu sửa lại cái tựa ? Thấy sai thì phải sửa sai,còn không chịu sửa sai mà mở miệng ra xin lỗi xin phải là đạo đức giả :-?

Chiếu theo cái nick thì bói rùa là gia chủ sinh năm 1995.Nếu đúng như vậy thì gia chủ mới có 15 tuổi,chưa đủ tuổi hiểu được kinh Bát nhã :D


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

SẮC : là hình tướng (của vật chất hay trong giấc mơ)
THỌ: cảm nhận (do tiếp xúc với hình tướng)
TƯỞNG: hình thành một hình ảnh trong đầu về vật đó
HÀNH: Lưu hành theo thời gian
THỨC: tạo thành một ý niệm, một đánh giá về vật đó.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

soi mói dữ hén thưa langtu, con hiểu thì con nói là hiểu đừng vì còn nhỏ mà bảo là nó vẫn chưa hiểu gì như có ông tiều phu nọ dù chưa từng học chữ nhưng khi đi ngang qua một ngôi chùa nghe quý thầy tụng kinh thì liền hiểu ra, ngộ đạo và sau này trở thành một vị cao tăng cho nên langtu bảo rằng con 15 tuổi vẫn chưa thể hiểu thì con không thích đâu nhé 8->ha!ha! còn cái tựa đề thì con sửa ngay đây! :D :D


khà khà
Hình đại diện của người dùng
svastika
Bài viết: 41
Ngày: 20/04/10 18:12
Giới tính: Nam

Re: Cho con hỏi về một vài chỗ trong kinh Bát Nhã!

Bài viết chưa xem gửi bởi svastika »

Lành thay một người tìm về khi còn nhỏ


[color=#FF0000][b][i]Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắt thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa.[/i][/b][/color]
langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Cho con hỏi về ý nghĩa kinh Bát Nhã?

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

letamnhi1995 đã viết:soi mói dữ hén thưa langtu, con hiểu thì con nói là hiểu đừng vì còn nhỏ mà bảo là nó vẫn chưa hiểu gì như có ông tiều phu nọ dù chưa từng học chữ nhưng khi đi ngang qua một ngôi chùa nghe quý thầy tụng kinh thì liền hiểu ra, ngộ đạo và sau này trở thành một vị cao tăng cho nên langtu bảo rằng con 15 tuổi vẫn chưa thể hiểu thì con không thích đâu nhé 8->ha!ha! còn cái tựa đề thì con sửa ngay đây! :D :D
ông tiều phu nọ có phải ông Huệ năng ? Lúc đó ổng mấy tuổi ? :D
giờ không thích vì chưa thể hiểu cũng phải chịu thôi con à :))


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Cho con hỏi về một vài chỗ trong kinh Bát Nhã!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Thiện tay! Thiện tay!


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Cho con hỏi về một vài chỗ trong kinh Bát Nhã!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

lamtamnhi: còn trẻ mà biết tìm hiểu Phật Pháp quả thật đáng khen. Cứ từ từ mà học các kinh căn bản. Hãy tìm đọc sách "Phật Học Phổ Thông" của HT Thiện Hoa để hiểu Phật Pháp từ căn bản đến cao sâu.

Hằng ngày nên tập tụng Kinh và Niệm "Nam Mô A Mi Đà Phật" hay niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" nguyện cầu sanh Cực Lạc. Lúc rãnh thì đọc kinh sách từ từ thêm mà hiểu.

Tôi hằng ngày cũng thường tụng Tâm Kinh và Niệm Phật đấy thôi.


Langtu: ông hãy thương chính mình, chuyên tu thôi, đừng đùa vui nữa.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách