NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Nhận Thức Nền Giáo Dục Đạo Đức Luân Lý

Lão Pháp Sư Tịnh Không

Việt dịch : Pháp sư Minh Nhẫn

Ban biên tập: Thôn Di ĐàBài này do Pháp Sư Ngộ Phạm đọc tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông.

Âm lịch ngày mùng 4 tháng giêng năm Bính Tuất. (1- 2 - 2006)

Kính thưa các bạn đồng học, kính chào quí vị, những năm gần đây, chúng tôi đã đem chữ Ái (tình thương) gởi đi khắp trên toàn thế giới, khẳng định nhân tánh bản thiện, người người đều có Phật Tánh, hy vọng mọi người có thể tự biết thương mình, thương người, thương nhà, thương nước, thương thế giới, thương chúng sanh, tình thương là từ trong tâm của sự cảm thọ, lấy chân tâm cảm thọ làm việc nghĩa, sự cảm thọ của tâm chân thành tức là Ái. Chân Thành bao trùm thái hư. Nhân Ái rộng khắp châu sa giới, thực hiện ở tại thế gian, tức là Đệ Tử Quy. Thực hiện ở trong Phật pháp, tức là Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Cho nên từ bi biến pháp giới, thiện ý mãn ta bà, cũng tức là Thập Thiện Nghiệp Đạo biến pháp giới, Đệ Tử Quy dạy khắp ta bà.

Ái tức là đã thực hiện Thập Thiện Nghiệp Đạo viên mãn, cũng là di sản văn minh của thế giới.

Ái tức là đã thực hiện Đệ Tử Quy viên mãn, cũng là thành toàn kinh nghiệm trí huệ của nhân loại.

Ái tức là Chân Tâm, Chân Tánh, Chân Như, Pháp Tánh.

Ái tức là Bản Tánh, Bản Thiện, Thuần Tịnh, Thuần Thiện.

Ái tức là Chân Lý, Chân Đế, Sanh Mạng, Vĩnh Hằng.

Ái tức là Thần Thánh, Thượng Đế, Chân Chủ, Thánh Linh.

Ái sanh ra vũ trụ vạn vật, và thiên địa vạn vật, tất cả đều từ Ái Tâm sinh ra và trưởng thành.

Ái là Căn Nguyên của Vạn Đức, Vạn Năng, Vạn Phước.

Tất cả Phật Thánh đã chứng đắc, tức là tự thương mình, thực hiện được Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp.

Tất cả Phật Thánh đã giáo hóa, tức là thương chúng sanh, thực hiện được Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp.

Tất cả sự giáo hóa của Thánh Hiền, tức là Chân Thành Ái Tâm, là nền giáo dục mô phạm sinh hoạt của Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Tam độc là Nhân, Tam Tai là Quả.

Tham dục là Nhân. Lũ lụt là Quả.

Sân Hận là Nhân. Lữa cháy là Quả.

Ngu Si là Nhân. Bảo tố là Quả.

Ngạo Mạn là Nhân. Động đất là Quả.

Cần Tu Giới Định Huệ Dập Tắt Tham Sân Si.

Tâm Bình Khí Hòa Tai Nạn Tự Dứt.

Không thể để cho tơ hào bất thiện xen vào Chân Thành Ái Tâm, thì tự nhiên không có các nạn Tam Tai. (Lũ lụt, Lữa cháy, Bảo tố)

Khi Tam Học Giới Định Tuệ tăng cao, lòng Nhân Ái hiển lộ, thì thiên hạ hòa thuận, quốc gia phú cường, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phước đức tự nhiên được viên mãn, mây lành che khắp.

Đây là hiệu quả của nền giáo dục Nhân Ái Thánh Hiền viên mãn, thì chân tâm của chúng ta hiện ra.

Tôi nguyện cầu cho tất cả chư vị đồng tu pháp môn Tịnh độ, đặc biệt coi trọng nhận thức học tập Thập Thiện Nghiệp Đạo và Đệ Tử Quy, nhất định phải thực hiện được viên mãn một trăm phần trăm. Đây là căn bản tu hành của đại pháp, có thể hóa giải tất cả tai nạn, hóa giải tất cả xung đột, và đối lập mâu thuẫn!Kính Chúc Quý Vị

Chư Ác Mạc Tác (các việc ác không làm)

Tuế Tuế Bình An (mỗi năm được bình an)

Chúng Thiện Phụng Hành (các việc thiện nên làm)

Niên Niên Như Ý (hằng năm được như ý)


Nam Mô A Di Đà Phật
lavivi
Bài viết: 3
Ngày: 30/08/10 22:59
Giới tính: Nam
Đến từ: United States

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi lavivi »

Biết rằng nó là khổ đau nhưng mấy ai chịu từ bỏ.
Cuộc đời là bể khổ.
Nam mô a di đà Phật


[url=http://www.idmepromotions.com/promo-products/custom-imprinted-mugs-cups-drinkware/personalized-mugs+travel-mugs+steins-639.aspx]Promotional Travel Mugs[/url]
[url=http://www.miningplazza.com.au]Mining Industry[/url]
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Đời không phải là bể khổ. Hoàn toàn không khổ một chút nào.

Chỉ có tâm chúng ta vận hành một cách khổ đau-không toại nguyện vì thiếu hiểu biết và tình yêu.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Tất cả sự giáo hóa của Thánh Hiền, tức là Chân Thành Ái Tâm, là nền giáo dục mô phạm sinh hoạt của Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo.

Tam độc là Nhân, Tam Tai là Quả.

Tham dục là Nhân. Lũ lụt là Quả.
Sân Hận là Nhân. Lữa cháy là Quả.
Ngu Si là Nhân. Bảo tố là Quả.

Ngạo Mạn là Nhân. Động đất là Quả.

Cần Tu Giới Định Huệ Dập Tắt Tham Sân Si.

Tâm Bình Khí Hòa Tai Nạn Tự Dứt.

Không thể để cho tơ hào bất thiện xen vào Chân Thành Ái Tâm, thì tự nhiên không có các nạn Tam Tai. (Lũ lụt, Lữa cháy, Bảo tố)


Nam Mô A Di Đà Phật
lolitangoc
Bài viết: 1
Ngày: 19/09/10 05:16
Giới tính: Nam

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi lolitangoc »

Nam mô a di đà Phật __()__


[color=#FF0000][b]Chữ Tâm mới quý làm sao
Tâm hồn thành thản lúc nào cũng vui
Phẩm chất cao quý tuyệt vời
Thiện Tâm đạo đức trên đời mấy ai[/b]
[/color]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »Nam Mô A Di Đà Phật
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »Nam Mô A Di Đà Phật
trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Re: NGUYÊN DO CỦA TẤT CẢ TAI NẠN TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

Hieu duong cha me , chuyen tri cam gioi , phat bo de tam , xung tri danh hieu; Phat A Di Da . Cau Sanh Tay Phuong.


Muốn cho thế giới thái bình

Trừ khi nhân loại đồng tình ăn chay


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách