kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Mô Phật
Bài viết: 34
Ngày: 21/12/08 23:30
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Mô Phật »

Hiện tại có các loại máy được sản suất nhằm phục vụ cho việc xua đuổi các loại côn trùng, chuột bọ của Nhật, bạn có thể vào đây để xem:
http://www.vatgia.com/2198/may-duoi-bat-con-trung.html


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Nếu cứ gặp gián chuột là phải giết vậy thì người tu hành bận sát sinh quá rồi nhỉ .
Nhưng theo tôi được biết thì những vị Tỷ Kheo chân chánh ở Miến Điện . Họ đã vào rừng tu tập nhưng lại chẳng giết 1 con nào . Kị lá quá nhỉ , hay là các vị ấy có thần thông ?


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Zelda đã viết:
Nếu cứ gặp gián chuột là phải giết vậy thì người tu hành bận sát sinh quá rồi nhỉ .

Hỏi:
Vậy nếu mùa màng bị chuột cắn phá, nông dân không giết chuột thì làm sao đây?
Cứ bẩy rồi bắt bỏ chổ khác, hóa ra làm chổ khác bị hại thay mình sao?
Nếu không giết chuột thì chuột sẽ sinh sôi nẩy nở quá nhiều, ai gieo trồng cấy hái được. vậy sẽ không có cơm ăn thì tu làm sao được?

Mô Phật
Tôi vì mới tu học nên giáo lý chưa biết. Xin chư vị hoan hỷ chỉ dạy cho


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

tre gai đã viết:Zelda đã viết:
Hỏi:
Vậy nếu mùa màng bị chuột cắn phá, nông dân không giết chuột thì làm sao đây?
Cứ bẩy rồi bắt bỏ chổ khác, hóa ra làm chổ khác bị hại thay mình sao?
Nếu không giết chuột thì chuột sẽ sinh sôi nẩy nở quá nhiều, ai gieo trồng cấy hái được. vậy sẽ không có cơm ăn thì tu làm sao được?

Mô Phật
Tôi vì mới tu học nên giáo lý chưa biết. Xin chư vị hoan hỷ chỉ dạy cho
Vậy như lời bạn nói chuột nhiều là do con người "không chịu sát sinh" .
Nhưng tôi lại nghĩ khác , chuột nhiều do con người khoái ăn rắn .
Không có cơm ăn không tu được ư? Bạn lầm rồi .
Đại Đức Ajanh Mun đã chuyên sống trong rừng . Có lúc ngài ăn trái cây , có lúc ngài ăn vật thực chúng sinh dâng . NHưng tại sao ngài vẫn sống được ?
Chỉ có phá giới mới tu không được . Ít ăn vẫn tu được như thường .


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Zelda đã viết:
Vậy như lời bạn nói chuột nhiều là do con người "không chịu sát sinh" .
Nhưng tôi lại nghĩ khác , chuột nhiều do con người khoái ăn rắn .
Tre Gai xin hỏi:
1/Vấn đề không ở chổ ấy. vấn đề là: Nông đân làm ruộng bị chuột cắn phá mất mùa, bây giờ phải làm sao. nếu giêt chuột thì phạm giới sát sanh. Còn không giết ,bấy chuột rồi đem thả chổ khác thì gây họa cho chổ khác. Vậy phải làm sao?
2/Nếu có giặc ngoại xâm cướp nước ta, hà giếp bóc lột đân ta, ta có nên cầm súng giết giặc để bảo vể tổ quốc và đồng bào không? Nếu có là phạm giới sát sanh, còn không thì nước mất nhà tan, ta ngồi đấy mà tu sao đành. Hơn nửa giặc vào đâu để cho ta yên mà tu?

Zelda đã viết:
Không có cơm ăn không tu được ư? Bạn lầm rồi .
Đại Đức Ajanh Mun đã chuyên sống trong rừng . Có lúc ngài ăn trái cây , có lúc ngài ăn vật thực chúng sinh dâng . NHưng tại sao ngài vẫn sống được ?
Tre Gai:
Không lý bây giờ bạn muốn đồng bào mình cũng vào rùng hái lượm để sống sao?!

Zelda đã viết:
Chỉ có phá giới mới tu không được . Ít ăn vẫn tu được như thường .
Tre Gai:
Hạnh tu của bạn thật tuyệt vời. Đúng vậy.
Nhưng chúng ta tu thì được. Còn đồng bào thì đông, nếu chuột phá hoại mùa màng mất mùa sẽ rất tai hại cho sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. Làm như bạn bày là không được đâu. . .hềhề. . .!

KÍNH kinhle


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

tre gai đã viết:Zelda đã viết:
Tre Gai xin hỏi:
1/Vấn đề không ở chổ ấy. vấn đề là: Nông đân làm ruộng bị chuột cắn phá mất mùa, bây giờ phải làm sao. nếu giêt chuột thì phạm giới sát sanh. Còn không giết ,bấy chuột rồi đem thả chổ khác thì gây họa cho chổ khác. Vậy phải làm sao?
2/Nếu có giặc ngoại xâm cướp nước ta, hà giếp bóc lột đân ta, ta có nên cầm súng giết giặc để bảo vể tổ quốc và đồng bào không? Nếu có là phạm giới sát sanh, còn không thì nước mất nhà tan, ta ngồi đấy mà tu sao đành. Hơn nửa giặc vào đâu để cho ta yên mà tu?

KÍNH kinhle
1/Vấn đề chính là ở chổ ấy . Nếu tất cả đều đi tu thì đâu cần làm ruộng . Vì lúc này dân số giảm trầm trọng , có thể chỉ trong vòng 50 là loài người diệt vong .
Còn nếu có người thích làm ruộng .v..v. tự mình đi làm ruộng . Rồi tự mình than "phải phá giới" , có tội phải chịu chứ sao lại trích cứ ?
2/Điều này tôi không lạm bàn , nó thuộc về chính trị . NHưng hãy xem kinh điển của Đức Phật , khi dòng họ Thích Ca bị diệt vong , Đức Phật có làm gì kô ?
Không lý bây giờ bạn muốn đồng bào mình cũng vào rùng hái lượm để sống sao?!
Tùy duyên ! Nhưng tham thì sẽ có tội , trách ai bây giờ ?
Hạnh tu của bạn thật tuyệt vời. Đúng vậy.
Nhưng chúng ta tu thì được. Còn đồng bào thì đông, nếu chuột phá hoại mùa màng mất mùa sẽ rất tai hại cho sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. Làm như bạn bày là không được đâu. . .hềhề. . .!
Những cái ấm no mặc ấm .v.v. là hạnh phúc ?Vì bạn cho rằng đó là hạnh phúc nên mới phải có sát sinh .
Nếu những người tu hành xem sự "đạm bạt , an tịnh" làm hạnh phúc . Thì cuộc sống đơn giản hơn nhiều . Chẳng cần sát sinh mà vẫn sống được .
Đức Phật bỏ cung điện để đi tu hành là do không biết hạnh phúc của ăn ngon mặc ấm hay sao ?


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
tre gai
Bài viết: 83
Ngày: 19/01/09 14:59
Giới tính: Nam
Đến từ: vietNam

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi tre gai »

Zel da đã viết:
1/Vấn đề chính là ở chổ ấy . Nếu tất cả đều đi tu thì đâu cần làm ruộng . Vì lúc này dân số giảm trầm trọng , có thể chỉ trong vòng 50 là loài người diệt vong .
2/Điều này tôi không lạm bàn , nó thuộc về chính trị . NHưng hãy xem kinh điển của Đức Phật , khi dòng họ Thích Ca bị diệt vong , Đức Phật có làm gì không ?

Tre Gai:
Qua câu trả lời của bạn tôi thật lấy làm tiếc là mình đã mất thì giờ vô ích. . .
Xin lổi bạn tôi thật không ngờ! !! Haha. . .ha!

Thôi xin chào nghen.


Hình đại diện của người dùng
vominh2011
Bài viết: 230
Ngày: 02/12/11 22:54
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi vominh2011 »

6 tháng kể từ khi dc tiếp cận với đạo Phật,có lẽ tại hạ chưa tác ý giết hại 1 sinh vật nào.Muỗi đốt không đập(trừ trường hợp vô ý đập theo phản xạ),đang đêm có muỗi trong màn cũng cố lùa nó ra cho bằng được. :))


Om Amidewa Hrih
Om Mani Padme Hum[center][img]http://www.visitnepal.com/nepal_information/prayer-wheel_ss.gif[/img][img]http://64.234.203.170/images/animated-Tibetan-Buddhist-prayer-wheel.gif[/img][/center]
Hình đại diện của người dùng
alphatran
Bài viết: 1385
Ngày: 04/05/11 20:42
Giới tính: Nam
Đến từ: Hữu Lậu Tịnh Tu Am

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi alphatran »

vominh2011 đã viết:6 tháng kể từ khi dc tiếp cận với đạo Phật,có lẽ tại hạ chưa tác ý giết hại 1 sinh vật nào.Muỗi đốt không đập(trừ trường hợp vô ý đập theo phản xạ),đang đêm có muỗi trong màn cũng cố lùa nó ra cho bằng được. :))
Lành thay vominh2011,

Nhưng theo kinh nghiệm của alpha thì ông sắp bị muỗi đốt cho te tua đó. Thử để ý xem.


Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành - Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: kiến chuột gián phải làm sao đây ?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Bây giờ là mùa mưa, mấy ông khách không mời này cũng đến. Bên Việt Nam nhà cửa trống trước hở sau thì họ vào nhiều và đủ loại. Bên này dù cho kín mít cũng không tránh khỏi, họ từ dưới đất đột kích lên, từ trên không oanh kích xuống (qua lỗ thông hơi, khói). Đuổi cũng không đi, thì mình có cách là ra tiệm mua mấy chai thuốc trừ bọn này. Đậy kín thức ăn, che đồ đạc xong, lấy chai thuốc đó đặt giữa nhà, rồi nói: "Tôi không mời mà các ông vào, cố lì không chịu ra, thì tôi sẽ mời các ông ra, có gì thì các ông chịu. Chính tôi khi làm việc này, tôi cũng phải di tản ra khỏi nhà, giao nhà lại cho các ông, muốn làm gì thì làm, có chết thì ráng chịu. A Di Đà Phật!". Bấm nút xong, hơi thuốc xông lên lan tỏa khắp nhà. Cả nhà đều đi ra ngoài chơi khoảng hai tiếng đồng hồ sẽ trở vào thu dọn chiến trường.

Khỏe re, khỏi phải đánh đập gì hết, coi như tôi làm vệ sinh hằng tuần trong nhà vậy.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.23 khách