Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Nếu có bờ để mà đến thời như vậy hiệu NHƯ-LAI sao thể thành lập được . Hơn nữa thuyền BÁT-NHÃ cần có người lái sao Ma Ha Bát Nhã


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

tubihyxa_nguyen đã viết:Nếu có bờ để mà đến thời như vậy hiệu NHƯ-LAI sao thể thành lập được . Hơn nữa thuyền BÁT-NHÃ cần có người lái sao Ma Ha Bát Nhã
Cần chứ, cần mới có cái gọi phương tiện, nếu không cần thì ai đưa chúng sanh sang bờ giác, Bờ ư có chứ bờ đây chính là sự chuyển đổi tâm thức nhìn nhận rõ ràng Ngã Tức Vô Ngã, Vô Ngã tức Ngã, ngay ngã mà nói vô ngã, ngay vô ngã mà thị danh tự ngã.

Khi đã biết dụng phương tiện rõ nghĩa cứu cánh, Ngã & Vô NGã không hai, thì sợ gì không dám là NHƯ LAI.


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

CẢM ƠN M-H-B-N nhiều , nhiều lắm . Hôm nay xin ngừng thảo luận tại đây nhé . Mong BẠN hành hết những khả năng Chính Pháp Phật .


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

tubihyxa_nguyen đã viết:CẢM ƠN M-H-B-N nhiều , nhiều lắm . Hôm nay xin ngừng thảo luận tại đây nhé . Mong BẠN hành hết những khả năng Chính Pháp Phật .
Thong thả, không tiễn... tangbong tangbong


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Xin phép nhắc Ma ha bát nha . Cẩn thận chớ để thượng mạn tăng trưởng , còn nhiều MA chướng lắm đó .


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

tubihyxa_nguyen đã viết:Xin phép nhắc Ma ha bát nha . Cẩn thận chớ để thượng mạn tăng trưởng , còn nhiều MA chướng lắm đó .
Đúng vậy, đến đây mới thấy ... Phật Pháp khó lắm. Phật - Ma không còn ranh giới! :D tangbong


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

PHẬT TỔ lại đang mỉm cười " bọn phật chủng này trụ vào đâu mà sinh ra lắm tâm pháp giống như pháp của ta đã chưa từng nói vậy "


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Mong mọi người hãy ứng dụng câu "Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm" ở đây nhé. Tập ngay ở diễn đàn nầy, áp dụng ngay với mọi người ở đây, để xem mình có Vô Sở Trụ không?

Dù mình còn chấp còn trụ, nhưng ít ra nên tập viết trên diễn đàn làm sao để thể hiện được tâm vô trụ của mình. Hoặc dù tâm vẫn chưa vô trụ, nhưng ít ra mình viết như thế nào để phù hợp với vô trụ mà mình hiểu.

Thế mới có thể biểu đạt cho mọi người thấy rằng mình hiểu chữ "Vô Trụ" là gì. Còn dù giải thích huyên thiên mà vẫn đầy chấp trụ thì cũng chưa thật hiểu cái gì là "vô trụ" cả.

Tôi vẫn chưa thấy được điều đó.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tubihyxa_nguyen đã viết:NAM MÔ TAM BẢO
VHBK ơi , thật- giả gì đâu vì biết trụ vào đâu mà bảo đó là chân thật thật hay là chân thật giả . Phương tiện thôi à , mong không chê trách là mừng rồi
VHBK hỏi để mở mang tầm mắt vì chưa từng nghe sự kiện như vậy.
Việc che - khen, bàn làm gì cho nhọc thân tâm.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Nói thật với Thánh_Tri chứ câu này nguynlinhtam áp dụng ngay lúc này thấy hơi khó vì nguynlinhtam là người độn căn mà.
Đi học ĐH mà học hành chương trình khó quá nhiều khi suy nghĩ mấy bài tập thì chắc câu này khó làm rồi Thánh_Tri ơi, vì nếu nguynlinhtam làm câu này chắc thi lại mấy môn nữa. Vì nguynlinhtam không muốn học Kinh sách thế gian nên không chuyên tâm học hành cho lắm đến nỗi cuối Hk này phải thi lại đây. Thôi mà nguynlinhtam cũng ráng học cho qua 4 năm rồi chuyên tâm học Phật :) .
Kính kinhle


Nam Mô A Di Đà Phật
biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

tangbong tangbong tangbong Các Đạo hữu kính.
Sanh tâm vì chúng ta còn ở vào nơi chủ thể & đối tượng.
Tâm Vô Sở Trụ - năng & sở là một, tâm chỉ biết lấy nó, không có cái thứ hai nên tâm chẳng sanh.
Thế Giới Bên Ngoài vẫn động, tâm vẫn như như vì phải chăng tâm thấu suốt cái Tịnh trong động của pháp giới. Đây không phải là Tâm Không của định. Vì Tâm Không của định thì không biết Thế Giới Bên Ngoài, mà cũng không phải là si định vì nó biết thế giới của định.
Thế Giới Bên Ngoài viết hoa vì nó không còn dính mắc với tâm vô sở trụ.
Không còn dính mắc tuy vẫn đi bên cạnh đời, vì đời…(đến đây là bậc đại Thánh nhân, Bồ Tát rồi)

Động niệm---tâm biết : 2 trạng thái tâm liên tiếp, không phải xảy ra 1 lần, nhưng với tâm nhu nhuyến thì động niệm chỉ sátna không có thời gian tính. Các pháp động mà tâm chẳng động thì có lẻ đúng hơn.

Bt có chút chia xẻ sự biết đơn giản, quá nhiều khái niệm làm mình thấy phức tạp, và dài dòng giải thích lại rơi vào chấp trụ.
Đạo hữu Thánh_Trí lo lắng cũng là phải. Xin quí vị hỉ xã nếu có chi không đúng Pháp.
bt cũng nương vào kinh Kim Cang để mà tu.
Kính.bt


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tâm Vô Sở Trụ chẳng phải là tâm mà ta nghĩ, thì làm gì thấy có cảnh động.
Thấy có cảnh động thì chẳng thể gọi là như như!

Đấy là chỗ cần tu tập.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách