Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tễu đã viết:tangbong
Kính Đạo Hữu binh.
Mỗi người hãy đi theo đường của mình vậy .
>:D<

Tễu: Kính kinhle

Kính đ/h Tễu
Vấn đề không phải là mình tranh cãi, hơn thua, mà vấn đề là ở chỗ: "Nếu hiểu sai khác nhau thì sẽ có một người tu lệch"
Kính kinhle


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ưng có nghĩa là ứng hợp, là thích hợp
"Ưng vô sở trụ" là bằng vào không chỗ trụ
"nhi sanh kỳ tâm" là mà sanh tâm này.

Cả câu
"ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm"
dịch là
Bằng vào không có chỗ trụ, mà sanh tâm này.
nghĩa:
Nếu đã không có chỗ trụ thì làm sao mà sanh tâm.
Cho nên thực chất câu này nghĩa là "không nên sanh tâm".

Đức Phật nói rằng "Trụ tâm một chỗ, chẳng việc gì không xong".
Vì tâm con người nó hết đeo theo cái này, bám vào cái kia. Phật gọi là "Tâm viên, ý mã" .
Cho nên rất khó trụ một chỗ. Vậy tốt nhất là đừng sanh tâm nữa là xong.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Có những thứ tâm nên sanh, những thứ tâm không nên sanh, đặng mà một tâm cũng chăng hề sanh.
Điều này quí DH nên tự quán xét là hơn!


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
"ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" là câu dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán (âm Việt)

"should produce a thought which is nowhere supported" là câu dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Anh (của giáo sư Edward Conze)

hai câu này rất giống nhau ở các chữ chính, "ưng" với "shoud", "sanh" với "produce", "tâm" với "thought", "vô sở trụ" với "nowhere supported"

chỉ từ câu tiếng Anh mà hiểu thì là "nên có cái thức không dựa vào đâu cả"

các dòng thức của chúng ta từ vô thủy do chấp vào sự phải có chỗ dựa nên đi lòng vòng không thoát khỏi quĩ đạo của lục đạo, mãi trôi lăn trong vòng sanh tử là vậy

:)


biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

binh đã viết:Ưng có nghĩa là ứng hợp, là thích hợp
"Ưng vô sở trụ" là bằng vào không chỗ trụ
"nhi sanh kỳ tâm" là mà sanh tâm này.
tangbong tangbong tangbong tri ân đạo hữu binh.

tangbong tangbong tangbong tri ân đạo hữu Hlich.
hlich đã viết:tangbong
"ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" là câu dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán (âm Việt)
"should produce a thought which is nowhere supported" là câu dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Anh (của giáo sư Edward Conze)
chỉ từ câu tiếng Anh mà hiểu thì là "nên có cái thức không dựa vào đâu cả"

:)
bt có vô Tương Ưng Bộ đọc hết phần Tư Tâm Sở , nhờ đoạn Kinh đ/h đưa lên mà bt mở mắt thêm về kinh Kim Cang đấy, tangbong . Chẳng hay đ/h có biết người tu Tứ Niệm Xứ cảm nhận rất gần và hợp với kinh Kim Cang ?

kính.bt


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"binh"]Ưng có nghĩa là ứng hợp, là thích hợp
"Ưng vô sở trụ" là bằng vào không chỗ trụ
"nhi sanh kỳ tâm" là mà sanh tâm này.
"Ưng" là tiếng hán việt dịch ra tiếng việt nghĩa là "Nên".

Vô là không
Sở Trụ là chỗ trụ chỗ bám

"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" nghĩa là "nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia".

Tiếng Anh tôi tạm dịch: "Should not cling to anywhere or anything to produce a mind"

Hoặc cũng có thể hiểu: "Đừng đem cái tâm trụ vào chỗ nào hết". Tiếng Anh "Do not attach your mind to anything"


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"biển tâm"] Chẳng hay đ/h có biết người tu Tứ Niệm Xứ cảm nhận rất gần và hợp với kinh Kim Cang ?
Tứ Niệm Xứ đâu có khác gì Kim Cang Bát Nhã mấy.

Nhưng có khác ở vài điểm sau đây:

1. Tứ Niệm Xứ nghiên về con người nhiều hơn cho nên nói "Vô Ngã". Còn Kinh Bát Nhã nói chung thì là toàn thể pháp giới vạn pháp đều là "Không" chứ không phải chỉ riêng con người là vô ngã thôi.

2. Tứ Niệm Xứ nghiên về cách thực hành nhiều hơn, còn Kinh Bát Nhã thì nghiên về lý thuyết bình luận và phân tích.

3. Kinh Bát Nhã là dạy cho người phát Tâm Bồ Đề, người tu Bồ Tát Đạo: Trên cầu Phật Đạo, Dưới Độ Chúng Sanh. Nếu như tu Tập Tứ Niệm Xứ mà Phát Tâm Bồ Đề thì tương đồng. Cho nên chỉ khác nhau ở chỗ là Tâm Bồ Đề, Tâm Từ Bi mà thôi!

4. Vì Phật muốn phá ngã chấp nên nói Kinh Tứ Niệm Xứ cho nên nghiên về phủ nhận con người, vì vậy gọi là là vô ngã.

Còn ở Kinh Bát Nhã, Phật thấy căn cơ mọi người đã phá ngã rồi, nên bây giờ dạy phá Pháp Chấp, và đồng thời tổng quát không phủ nhận cũng không khẳn định con người và vạn pháp.

Vì sao? Bởi vì Kinh Bát Nhã chủ trương tinh thần "Bất Nhị", do vậy "Sắc và Không" là không khác, là tương đồng (Bất Nhị).

Sắc thọ tưởng hành thức là không, là vô ngã đã đành theo Tứ Niệm Xứ.
Nhưng sắc thọ tưởng hành thức cũng không phải là không.

Ngay nơi đó phá mọi chấp trước có và không.

Đi sâu vào Đại Thừa thì ngay cái thân con người có Tánh Giác, chứ không chối bỏ nó là nhơ nhớp dơ bẩn như Tứ Niệm Xứ.

Núi sông đất liền mọi sự vật hiện tượng đều là Như Lai Tạng Tánh.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

tangbong tangbong tangbong
Tri ân đạo hữu Thánh_Tri

Những điểm đ/h nêu lên đều đúng. Khi có hành Pháp, thể nghiệm Pháp thì đâu còn ngăn ngại, phân cách giữa TNX và BN.

Nếu tu TNX mà nhiều phen thể nghiệm vô ngã (bt chưa nói đến bậc đã hoàn toàn vô ngã) thì tự tâm cũng phát triển từ bi, tự tâm từ bi đó cũng thúc dục mình bước trở ra giúp cho người chung quanh, cho đời. Chưa kể là còn có được tâm xã. Phần đông những người như thế đều Phát Tâm Bồ Đề. bt cũng có phước duyên được phát Bồ Đề Tâm với đức Dalai Lama khi làm công quả cho những ngày Ngài thuyết Pháp tại Đức.

TNX dạy Ngã không, khi đã không thấy có ta thì mọi sự vật trên đời đâu có bám vào mình, cũng là Pháp không đó chứ.

Ấy là bt nói tu thành công phần nào. Nhìn qua Pháp học thì có thấy khác, đi sâu vào Pháp hành thì không có khác, tuy vậy học & hành cũng cách xa nhau không ít.

Xin quí đạo hữu hoan hỉ cho cách viết của bt, mỗi người có phương pháp riêng để tu, bt thì vừa học vừa hành, cho nên giáo lý không giỏi .

kính.bt


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
chào đ/h bt,

kinh Bát Nhã thường nói đến bốn niệm xứ và các thiện pháp khác, khuyến khích sự tu tập các pháp này vì cũng là bát nhã; bát nhã không phá các pháp mà chỉ phá sự chấp vào các pháp thôi

để mình trích vài đoạn trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã, lời Phật dạy,
...

nhân và quả của bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo nên biếtNày Tu Bồ Đề! Bồ Tát nên hành đạo Bát nhã ba la mật như vậy, vì sao? Vì hết thảy thiện pháp trợ đạo đều vào trong Bát nhã. Các Bồ Tát, Thanh văn, Bích chi Phật nên thực hành.Này Tu Bồ Đề, thế nào là bốn niệm xứ? Là Bồ Tát quán nội thân trên thân, quán ngoại thân trên thân, quán nội ngoại thân trên thân, siêng tinh tấn nhất tâm trí tuệ quán thân, quán nhân duyên tập khởi của thân, quán thân diệt, quán sự tập khởi của thân diệt. Hành đạo ấy không nương tựa gì, đối với thế gian không có ái nhiễm; quán thọ, tâm, pháp, niệm xứ cũng như vậy.
...

"Hành đạo ấy không nương tựa gì", đây là bát nhã - hành đạo và đồng thời cũng biết tất cả đều không thể dựa vào vì tự tánh không; do tự tánh không thì không thể có được; dựa vào cái không thể có được thì rõ ràng trái với trí tuệ

:)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
khi đã không thấy có ta thì mọi sự vật trên đời đâu có bám vào mình, cũng là Pháp không đó chứ
theo cảm nhận của mình khi học kinh Bát Nhã thì chứng tánh không là không thấy ta và không thấy sự "bám", vì tất cả mọi sự đều không có căn bản

:)


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

biển tâm đã viết: Xin quí đạo hữu hoan hỉ cho cách viết của bt, mỗi người có phương pháp riêng để tu, bt thì vừa học vừa hành, cho nên giáo lý không giỏi .

kính.bt
tangbong. Nhưng cũng cần hiểu rõ:
Dù bất kì phương pháp tu hành gì thì:

1>Không thể có người giỏi giáo lý mà không tu hành! Còn một cái Lý là còn tu hành. Còn tu hành nghĩa là chưa được, chưa được mà lại cho là đủ thì tăng thượng mạn. Giáo lý suông thì chẳng ích lợi gì!

2>Chỉ có đem giáo lý ra ứng dụng, chứng nghiệm thì mới có thể niếm trãi hương vị giải thoát, cái Lý mới được chứng thực nơi tâm tánh ta, mới gọi là giải thoát.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH Hlich công đức vô lượng tangbong

Theo ý riêng tôi thì Bát Nhã Tâm Kinh hay kinh Tương Ưng Bộ rỏ ràng nói về một thứ trí tuệ vô thượng mà thôi "Trí tuệ Bát Nhã" không biết ý ĐH Hlich ra sao :D

Xin ĐH triển khai thêm chút xíu được không :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách