Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

tangbong tangbong tangbong
Trước hết là bt cũng có ý như đ/h Hieule.

Sau nữa xin niệm ân đ/h Hlich đã giúp cho bt qua Kinh trích dẫn.

Khi có chánh niệm tỉnh giác, hình như mình cảm nhận có phần Trợ Đạo bên trong (Ex: niệm lực chẳng hạn, vì chính nó giữ tâm không bị hướng ngoại, nhờ đó mà tỉnh giác càng tăng. Hay khinh an, định, xã của 7 Giác chi.....) . Đạo hữu Hlich nghĩ sao ?
hlich đã viết:tangbong
khi đã không thấy có ta thì mọi sự vật trên đời đâu có bám vào mình, cũng là Pháp không đó chứ
theo cảm nhận của mình khi học kinh Bát Nhã thì chứng tánh không là không thấy ta và không thấy sự "bám", vì tất cả mọi sự đều không có căn bản tangbong tangbong tangbong

:)
Lành thay Đ/h Hlich. bt nói thế vì nhận ra pháp giới Không do "tương quan" với tâm (chẳng phải tương quan căn cảnh), tâm không thì pháp cũng không "bởi tất cả mọi sự đều không có căn bản" , nếu chẳng phải thì Pháp Không có dính chi đến sự hành trì, phải không đ/h ?

Nếu nói về pháp học thì bt biết phải nói hơn thế nữa đó mà.

Mong được học hỏi thêm từ Quí vị. tangbong

kính.bt


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

Nam mô Sa bà Giáo chủ Bổn sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Lần đầu tiên chú tâm vào đoạn văn KINH "..Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm.." do HÒA THƯỢNG THÍCH HOÀN QUAN soạn và lược giải trên cuốn PHẬT TỔ NGŨ KINH chợt thấy bụi rơi lả tả . Nên quyết định đoạn đạo này như chiếc chổi lau gương PHẬT BAN RA . Khi phát hiện thêm đoạn văn KINH này nằm trên KINH KIM CƯƠNG lại càng thêm tin chắc rằng hễ ai , hoặc chúng sinh nào kiên cường tinh tấn dụng cây chổi này thường xuyên lau quét tất nhiên gương sẽ sáng , khi gương sáng KIM CƯƠNG ĐỊA sẽ hiển bày . Khi gương sáng , nền tảng chân thật hiện ra tất nhiên có thể tùy cơ phương tiện mà tạo tác pháp pháp NHƯ LAI
Tuy nhiên PHẬT PHÁP cũng tùy duyên nên ở đây quyết định chiếc chổi tất sẽ không ứng duyên vào các Bạn đã không còn dính bụi .
Nam mô PHẬT
Nam mô Pháp
Nam mô Tăng


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đ/h Hieule kính,

như đ/h biết, Tâm kinh nói đến tánh không; Tương ưng kinh nói đến nhân duyên; mình xin mượn một câu của Trung quán luận để gọi là triển khai,

Các pháp do nhân duyên sinh ra, nên ta nói là không, là giả danh và cũng là Trung đạo.

cám ơn đ/h khuyến khích; mình chỉ mong trả được một chút từ ơn lớn của chư phật

:)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Khi có chánh niệm tỉnh giác, hình như mình cảm nhận có phần Trợ Đạo bên trong
theo vi diệu pháp thì trong các tâm sở thiện có những tâm sở tương ưng và câu sanh trong một (sát na) thiện thức; đ/h bt mà học vi diệu pháp chắc là sẽ rất thích thú

:)


biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

tangbong Cám ơn sự khích lệ của đạo hữu Hlich.


tangbong Tương Ưng nói về Nhân duyên, Tâm Kinh nói đến Tánh Không. "Thấy được bản chất các pháp là duyên khởi, thì không chấp có, không chấp không. Sự không chấp này là Trung Đạo"

một chút ý niệm gọi là.

kính


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<

binh đã viết:Ưng có nghĩa là ứng hợp, là thích hợp
"Ưng vô sở trụ" là bằng vào không chỗ trụ
"nhi sanh kỳ tâm" là mà sanh tâm này.

Bài dịch chính xác.


Theo ý riêng tôi thì Bát Nhã Tâm Kinh hay kinh Tương Ưng Bộ rỏ ràng nói về một thứ trí tuệ vô thượng mà thôi "Trí tuệ Bát Nhã" không biết ý ĐH Hlich ra sao

Chính xác , đúng là TRÍ BÁT NHÃ ( TRÍ HUỆ )


Cho nên:
KINH BÁT NHÃ là nói về Tánh BẤT NHỊ
KINH HOA NGHIÊM là nói NHẤT THỪA PHÁP
KINH TƯ ÍCH là nói BÌNH ĐẲNG NHƯ NHƯ
KINH HOA NGHIỆM là chỉ về THUẦN CHƠN PHÁP GIỚI
KINH VIÊN GIÁC là từ đó KIẾN LẬP TẤT CẢ
KINH LĂNG NGHIÊM là nói BAO GỒM MƯỜI PHƯƠNG PHÁP GIỚI
KINH ĐẠI TẬP là nói NHIỄM TỊNH DUNG THÔNG
KINH BẢO TÍCH là nói CĂN TRẦN HOÀ HỢP
KINH NIẾT BÀN là nói AN NƠI BÍ TẠNG
KINH DUY MA là nói ĐẠO TRÀNG KHẮP NƠI

Tất cả dung nhiếp LÝ SỤ chẳng còn thiếu sót, bởi vậy một pháp có ngàn tên tuỳ duyên mà lập hiệu. người học ĐẠO chớ để mê lầm hay kẹt lời nói phương tiện mà sanh trí giải ngăn mé.
>:D< >:D< >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
TieuBangHo
Bài viết: 80
Ngày: 19/08/08 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: PHUCDUONGTINHXA

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi TieuBangHo »

Chúng sanh, chúng sanh tướng, chúng sanh tánh rỗng không;
Tâm, Tâm tướng, Tâm tánh, Tâm như rỗng không;
Phật (sự GIÁC NGỘ VIÊN MÃN), Phật tướng, Phật tánh, Như như Phật rỗng không!
Chư đạo hữu: Kì Tâm nào vây đế sinh?!
Thêm nữa: "VÔ SỞ TRỤ" là có chỗ VÔ SỞ TRỤ hay không chỗ VÔ SỞ TRỤ?
THAM!


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kinh chào các bạn
Chúng ta đã luận bàn và cố tìm sự giải nghĩa cho đoạn kinh " ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm " rất nhiệt tình , tâm huyết nhưng có lẽ đang dần lạc đề sang rất nhiều những kinh văn khác , khiến cho học giả tôi không còn biết đâu là giải nghĩa cho tiêu đề này /
Nay chúng ta cùng quyết định tại đây về phần dịch ngôn ngữ đối với câu kinh : ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm .
Thấy đoạn dịch '' chẳng trụ nơi đâu mà sinh tâm ấy '' la chinh xác nhất . Bạn nào còn chính kiên nào khac không
NAM MÔ TAM BẢO


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

TieuBangHo đã viết:Chúng sanh, chúng sanh tướng, chúng sanh tánh rỗng không;
Tâm, Tâm tướng, Tâm tánh, Tâm như rỗng không;
Phật (sự GIÁC NGỘ VIÊN MÃN), Phật tướng, Phật tánh, Như như Phật rỗng không!
Chư đạo hữu: Kì Tâm nào vây đế sinh?!
Thêm nữa: "VÔ SỞ TRỤ" là có chỗ VÔ SỞ TRỤ hay không chỗ VÔ SỞ TRỤ?
THAM!
TieuBangHo dẫn giải và đặt vấn đề hỏi như trên tạo cho tôi cảm giác bạn đã nản chí , không muốn tìm hiểu đên CHÂN NGHĨA PHẬT ẩn chứa trong tiêu đề này hoặc bạn TieuBangHo đã hiểu chưa đến CHÂN nghĩa tại câu Kinh '' ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm '' . Nhưng cũng vẫn cảm giác của tôi thấy như Bạn TieuBangHo đã rất gần đến CHÂN NGHĨA trong đoạn KINH này .


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Mong bạn tieubangho sẽ đưa ra được CHÂN NGHĨA tạo giải thoát của đoạn kinh này
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TAM GIỚI NHÂT THIẾT THƯỜNG TRỤ TAM BẢO


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]0 khách