Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

PL đề nghị quý đ/h xem lại thôi mà !
Đ/H nói ƯNG VÔ SỞ TRỤ = PHẬT ư ! mới là NHI SANH KỲ TÂM thôi !


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Chữ Tàu ở đây chắc có lẽ phải "thỉnh" Đ/H CHT thôi ! :D lâu nay Đ/H CHT lặn hơi kĩ ! có lẽ phải đóng chuông trống bát nhã quá :D


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Chữ Tàu ở đây chắc có lẽ phải "thỉnh" Đ/H CHT thôi ! :D lâu nay Đ/H CHT lặn hơi kĩ ! có lẽ phải đóng chuông trống bát nhã quá :D
Hiểu Chử Chưa Hẳn Là Hiểu Nghĩa.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Liễu nghĩa là sao !


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Liễu nghĩa là sao !
Chưa Liễu Nghĩa Là Sao?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao An Trụ Tâm?

Phật dạy: "ưng vô sở trụ mà bố thí, tức chẳng trụ nơi sắc mà bố thí, chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà bố thí"

Trụ là chấp dính
Bố Thí là buông xã
Muốn được Vô Trụ phải Bố Thí.

Khi không còn trụ vào đâu, tức bố thí rốt ráo (ba la mật) rồi thì Tâm mới An Trụ được.

Hễ Trụ vào nơi nào thì vọng tâm liền sanh: sáu căn trụ sáu trần thì sanh sáu thức. Mà hễ vọng tâm sanh thì vẫn còn vọng động, nên tâm không thể An Trụ được.

Do vậy muốn An Trụ Tâm phải Vô Trụ Bố Thí. Tức buông xã lục căn, lục trần, lục thức.

Người có thể buông xã căn trần thức là Đại Bố Thí cho nên ví công đức Bố thí như hư không, không thể nào lường được. Than ôi! một việc Bố Thí như thế đã đầy đủ cả Lục Độ Vạn Hạnh rồi, vì người có thể buông xã căn trần thức không những là Đại Bố Thí mà còn Đại Trì Giới, Đại Nhẫn Nhục, Đại Tinh Tấn, Đại Thiền Định, Đại Trí Tuệ. Do vậy, Phật chỉ nêu lên một việc Bố Thí ở Kinh nầy.

Vậy tôi mong rằng mọi người hãy chính chắn mà suy xét, tập buông xuống căn, trần, thức. Biết nó là hư vọng mà không theo.

Sáu căn đều do tứ đại ngũ uẩn mà hợp thành khi đủ duyên, hết duyên lại tan rã. Thế thì sáu căn là hư vọng.

Sáu trần như hình sắc, âm thanh, mùi vị ở bên ngoài toàn là hư vọng, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Toàn là hư vọng.

Sáu căn sáu trần đã hư vọng, hòa hợp mà sanh sáu thức cũng là hư vọng. Tâm thức nghĩ tưởng lăng xăng sanh diệt không ngừng, nào có thể nắm bắt được.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: Đầu mối của sanh tử luân hồi là ở sáu căn. Muốn thoát luân hồi do nơi sáu căn mà gở. Kinh Kim Cang nầy cũng thế nên dạy đừng trụ sáu trần, phải bố thí rốt ráo. Rất mong ai nấy hiểu rõ đường lành, cùng gắng tu giải thoát.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Ưng vô sở trụ tức là nhi sanh kỳ tâm.
Nói vậy mà nghe được...

Lục Tổ vô tình đang ngang qua mà nghe "ưng vô sở trụ" .... chắc hẳn Tổ cũng không thể ngộ đạo chỗ "Hà kì ...hà kì...hà kì....". Cái chỗ "hà kì" là chỗ mà Phật dạy phải nên sanh.

Chứ "cưng" mà ưng vô sở trụ hoài mà "cưng" không chịu sanh cái Tâm đó...thì đời nào cưng mới hiểu cái chỗ "hà kì" của Tổ ....
...

Giờ phải đi... công chiện chúc xíu... gấp....rảnh nói tiếp...
A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nhampl đã viết:PL đề nghị quý đ/h xem lại thôi mà !
Đ/H nói ƯNG VÔ SỞ TRỤ = PHẬT ư ! mới là NHI SANH KỲ TÂM thôi !
Như vậy thì phải tiếp tục ƯNG VÔ SỞ TRỤ!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

dct87 đã viết:
Ưng vô sở trụ tức là nhi sanh kỳ tâm.
Nói vậy mà nghe được...

Lục Tổ vô tình đang ngang qua mà nghe "ưng vô sở trụ" .... chắc hẳn Tổ cũng không thể ngộ đạo chỗ "Hà kì ...hà kì...hà kì....". Cái chỗ "hà kì" là chỗ mà Phật dạy phải nên sanh.

Chứ "cưng" mà ưng vô sở trụ hoài mà "cưng" không chịu sanh cái Tâm đó...thì đời nào cưng mới hiểu cái chỗ "hà kì" của Tổ ....
...

Giờ phải đi... công chiện chúc xíu... gấp....rảnh nói tiếp...
A Di Đà Phật.
DH không nên cho rằng Lục Tổ mới ngộ Tự Tánh ở kiếp này! Lục Tổ mà nghe câu này có ngộ hay không là chuyện của Lục Tổ, không ai thay thế được!

Ngoài đời gặp nhiều người nói chuyện khó nghe mà còn có thể nghe được. Tu học đâu sợ những gì khó nghe, chỉ sợ hiểu sai.

TÂM ƯNG VÔ SỞ TRỤ chính là NHI SANH KỲ TÂM.


vũ ngọc anh
Bài viết: 221
Ngày: 20/12/10 17:39
Giới tính: Nữ
Đến từ: Hà Nội

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi vũ ngọc anh »

ƯNg VÔ SỞ TRỤ thì sẽ NHI SANH KỲ TÂM !
Hai cái này ko thể tách rời cho là 2 giai đoạn !

ưng vô sở trụ mà ko sanh được kỳ tâm thì nó chưa phải là "ưng vô sở trụ".

Mấy ngôn từ "trọng đại" thế này thì nên hiểu rõ !.Hiểu lầm thì nguy !


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

tangbongNHƯNTHỊ! NHƯ THỊ! >:D<


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đọc bài mà thấy tức cười
"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" có nghĩa là "Không trụ tâm vào đâu hết".
Bây giờ cắt nó ra làm hai, người thì dùng nửa đầu "Ưng vô sở trụ" (bằng vào chỗ không)
người thì dùng phần sau "Nhi sanh kỳ tâm" (mà sanh tâm này)
chả có ý nghĩa gì hết.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách