MP3 VIDEO SÁCH HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG NÓI PHÁP

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

MP3 VIDEO SÁCH HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG NÓI PHÁP

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »Nam Mô A Di Đà Phật
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Niệm Phật Cảnh - Thiện Đạo ĐS - Part 01 of 16.wmv

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Niệm Phật Cảnh - Thiện Đạo ĐS - Part 01 of 16.wmv

Hãy Tu Thân và Tâm Thanh Tịnh hiện tại tức là gieo trồng cái Nhân Tịnh Độ. Rồi nguyện hồi hướng cái Nhân Tu Thanh Tịnh ấy để trang nghiêm cõi Phật, thì Quả sẽ là cõi nước Thanh Tịnh Cực Lạc.

Hãy Phát Tâm Bồ Đề và vì Tâm Bồ Đề mà nguyện sanh cõi Phật Tịnh Độ, chứ đừng phát tâm nhỏ hẹp như là vì thích vàng bạc ở đó mà cầu về để an hưởng. Kinh Vô Lượng Thọ dạy phải phát Tâm Bồ Đề.

Phải Tự Nổ Lực của chính mình để xứng với Tha Lực của Phật A Di Đà.
Phải Phát Tâm Rộng Lớn để xứng với Nguyện Rộng Lớn của Phật A Di Đà.

Ta Phải Chân Thật với lòng mình, với Tâm nguyện giác ngộ và giải thoát, thì ta mới chân thành thực tập pháp môn. Nếu ta không vì giác ngộ giải thoát, thì cái hạnh thực tập pháp môn của ta không tha thiết và vì thế không thành tựu.

Ta không thể nào ỷ lại nơi Phật, rằng ta tu lè phè cho có mà Phật cũng tiếp dẫn ta. Mình có nổ Lực, có Tự Lực mạnh thì mới tương xứng và tương ưng với Tha Lực mạnh của Phật. Có Tự Lực mới chiêu cảm được Tha Lực, nhờ Tha Lực mới rõ được Tự Lực.

Ta phải quán xét và kinh nghiệm nhận thấy cho được cuộc đời là Vô Thường và Khổ mới gắng nổ lực để lo giải thoát giác ngộ.

Ta phải quán xét và kinh nghiệm nhận thấy cho được thân và tâm nầy là Vô Ngã mới buông xuống chấp trước để hiện tại và mai hậu an vui giải thoát. Mới chuyên tâm niệm Phật để nguyện giải thoát và giác ngộ và an tâm mà ra đi vãng sanh về cõi Phật không ràng buộc chước ngại. Bởi vì ta chấp vào thân nầy là mình quá nên khó buông xuống được, khó lìa xa.

Phải tự mình nổ lực để giác ngộ và giải thoát. Tu tập mọi cách để thân và tâm được thanh tịnh an lạc trợ giúp cho sự niệm Phật của mình được thành tựu nhứt tâm, giúp cho mình như nguyện sanh về cõi Phật.


Bạn nguynlinhtam nói đúng với lý của Tâm Thanh Tịnh, có nghĩa là đối với Tâm Thanh Tịnh của bật Thánh Nhân, tức là đã minh tâm kiến tánh (hay kiến tánh) thì trí huệ sẽ được khôi phục lại. Nhưng ở đây mình chỉ nói tới mức độ thanh tịnh của phàm phu chúng ta, nên Thanh Tịnh điều có nhiều mức độ khác nhau. Có thể là mình dùng không đúng chữ, sorry. Hay là dùng từ "tâm an lạc" mà diễn đạt vậy. Cho nên đối với người chuyên tinh thâm nhập một môn và giải hành tương ưng thì sẽ đạt được lợi ích chân thật.

Còn Thiện Tài Đồng Tử đã đắc được căn bản trí trước khi đi tham vấn là do HT Tịnh Không giảng, tuy mình không còn nhớ là bài thuyết pháp nào nhưng chắc chắn mình đã nghe qua. Suy nghĩ lại thì rất đúng, vì hội Hoa Nghiêm là Phật Thích Ca thuyết pháp khi còn ở trong định, nếu là phàm phu thì làm sao mà vào trong định của Ngài để nghe pháp hay thị hiện trong hội Hoa Nghiêm được.

Phật pháp thời nay người biết nhiều về kinh điễn thì cũng khá nhiều, nhưng số người chân thật tu hành thì không được bao nhiêu. Tức chỉ có giải (biện luận xuất chúng thì nhiều) nhưng không có hành hay hành rất ít (tâm an lạc/thanh tịnh thì không được nhiều). Muốn ra khỏi luân hồi thì tâm thanh tịnh (tạm gọi là công phu thiền định vậy) rất cần thiết.

Như HT Tịnh Không có nói qua: cho dù công phu thiền định có cao mà không được minh tâm kiến tánh (hay kiến tánh) thì cũng chưa ra khỏi tam giới, vẫn còn trong tứ thiền thiên hay cõi trời vô sắc giới chớ chưa ra khỏi Tam giới. Duy chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh thì mới có thể đới nghiệp vãng sanh mà thôi.

viewtopic.php?f=39&t=4259&start=20


Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách