THÀNH THỊ GIẢI THOÁT KINH

Để giữ gìn sự trang nghiêm, thuần túy tạo nguồn tư liệu; nơi đây chỉ đăng Kinh Văn mà không thảo luận.

Điều hành viên: thử nghiệm global, Thanh Tịnh Lưu Ly

sonan861
Bài viết: 1
Ngày: 25/07/10 17:10
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

THÀNH THỊ GIẢI THOÁT KINH

Bài viết chưa xem gửi bởi sonan861 »

THÀNH THỊ GIẢI THOÁT KINH

Đại sư Atisha đã mang bộ “Thành Thị Giải Thoát Kinh” này từ Ấn Độ sang Tây Tạng, vì đây là một bảo vật của Ấn Độ.

Bất cứ một chùa nào hay một nơi thành thị nào có được bộ kinh này thì tất cả chúng sinh nơi thành thị đó, những nghiệp trọng tội được thanh tịnh, được giải thoát khỏi tam đồ ác đạo và sau khi chết sẽ được dẫn dắt đi đến giác ngộ giải thoát.

Sau đây là bản: “Thành Thị Giải Thoát Kinh”

Hình ảnh

Hoặc hạ tải bản “Thành Thị Giải Thoát Kinh” tại đây:
http://www.ucchusma.net/station/01_Shar ... Mantra.jpg

Nguyện xin hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, mong họ thoát khỏi mọi nỗi khổ.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách