Ngũ thừa Phật giáo

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Ngũ thừa Phật giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Đúng như Sư Thiên Minh nói đó là ngái Trí Khải đã đưa ra quan niệm 5 thừa . Zelda cho rằng khái niệm này là vô ích vì kô ai đời nào lại đi cho rằng minh thích hợp với cái thừa thấp nhất mà chỉ chuyên tu thừa cao mà thôi .
NHưng thấp cao thi tu mới biết được.

Cũng xin nói riềng với CHT . Các bậc Thánh Alahan khi đã đoạn tận tham ái thì những gì ngài nói ra cũng đều như Đức Phật Thích Ca nói ra . Ví như một người thạc sĩ dạy 1 lớp để lên thạc sĩ thì khi các học sinh ấy ra trường bằng cấp cũng bằng thầy của mình chỉ khác cái danh xưng mà thôi.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Ngũ thừa Phật giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

zelda đã viết:Đúng như Sư Thiên Minh nói đó là ngái Trí Khải đã đưa ra quan niệm 5 thừa . Zelda cho rằng khái niệm này là vô ích vì không ai đời nào lại đi cho rằng minh thích hợp với cái thừa thấp nhất mà chỉ chuyên tu thừa cao mà thôi .
NHưng thấp cao thi tu mới biết được
.
Hi hi ... Đọc văn thì biết người!
zelda đã viết: Cũng xin nói riềng với CHT . Các bậc Thánh Alahan khi đã đoạn tận tham ái thì những gì ngài nói ra cũng đều như Đức Phật Thích Ca nói ra . Ví như một người thạc sĩ dạy 1 lớp để lên thạc sĩ thì khi các học sinh ấy ra trường bằng cấp cũng bằng thầy của mình chỉ khác cái danh xưng mà thôi.
Cái mà Zelda nhắn riêng với Ht đó, Ht nghe không lọt lỗ tai ... Nếu La hán bằng Phật, vậy vì sao công đức cúng dường lại không bằng Phật? Vì sao Phật phải phân việc cúng dường thành 14 loại? Phẩm thứ 142 Phân Biệt cúng dường thuộc kinh Trung Bộ tập II (xin đừng nói kinh Trung Bộ là không phải Phật nói nghe) ghi :

Có 14 loại cúng dường phân theo hạng người :
1. Bố thí cho các đức Như Lai La Hán Chánh Đẳng Giác là cúng dường thứ nhất.
2. Bố thí cho các vị Độc giác là cúng dường thứ hai.
3. Bố thí cho các bậc La hán đệ tử Như Lai là cúng dường thứ ba.
4. Bố thí cho các vị trên con đường chứng quả La hán là cúng dường thứ tư.
v.v...
12. Bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ 12.
13. Bố thí cho các phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ 13.
14. Bố thí cho các loại bàng sanh là cúng dường thứ 14.

Này A nan! Bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng mang lại TRĂM phần công đức. Bố thí cho các phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng mang lại NGÀN phần công đức ... (Công đức cứ thế mà tăng dần theo cách phân loại trên).


Bằng Phật là Zelda nói chứ không phải Phật nói. Nói về tin thì đương nhiên phải tin Phật hơn tin Zelda. Thân!


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Ngũ thừa Phật giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

^^ HT đã hỏi vậy Zelda cũng sẽ xin nói tiếp vậy. HT đưa ra sự phân biệt phước báu của 14 cấp bậc cúng dường khác nhau cũng chỉ là để nói lên ân đức mà các bậc ấy mà thôi . Chứ chưa hề chứng minh được bậc Alahan trình độ pháp học và những gì các ngài nói ra khác Đức Phật .

Trí tuệ cao nhất của Phật Pháp chỉ phát sinhkhi đoạn tận được Tam Độc , và khi ấy sẽ thành quả vị Alahan ( bậc vô học) tức la các vị ấy lúc ây biết thấu các pháp giải thoát kô hề thiếu sót . Đức Phật cũng như vậy nhưng khác ngài ở 1 điểm đó là chính Đức Phật đã làm vực dậy Tứ Diệu Đế mà trong một khoản thời gian dài thế gian đánh mất . Chứ những gì các ngài chứng ngộ cũng bằng với các bậc Alahan chứng ngộ mà thôi .
Nên Zelda ví Đức Phật là nhưng nhà bác học lỗi lạc như Newton , Pharaday .v..v.v. và học trò của ngài là các bậc Alahan như những vị thạc sĩ đã học hết những gì ngài phát hiện và tìm thấy .

Văn Zelda tuy kô có màu mè văn vẽ nhưng thiết nghĩ đủ những gì cần đủ.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
QuayDauLaBo

Re: Ngũ thừa Phật giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Vẫn lại là zelda, 1 mớ lý luận hậu đậu và cái miệng ko kéo nổi da non. =P~
Trí tuệ cao nhất của Phật Pháp chỉ phát sinhkhi đoạn tận được Tam Độc , và khi ấy sẽ thành quả vị Alahan ( bậc vô học) tức la các vị ấy lúc ây biết thấu các pháp giải thoát không hề thiếu sót . Đức Phật cũng như vậy nhưng khác ngài ở 1 điểm đó là chính Đức Phật đã làm vực dậy Tứ Diệu Đế mà trong một khoản thời gian dài thế gian đánh mất . Chứ những gì các ngài chứng ngộ cũng bằng với các bậc Alahan chứng ngộ mà thôi .
zelda nói chứ như mình đã là Phật, Alahán vậy. Hỏi nhé, cái trí tuệ cao nhất ấy là tự có sẵng hay phải sanh ra? Nếu nó có sanh thì chừng nào nó diệt, còn Tam độc diệt rồi thì chừng nào nó sanh =)) . Đó chỉ là mấy cái Huyễn sanh sanh diệt diệt, chỵa theo diệt cái diệt diệt sanh sanh thì mình cũng điên lun, bỏ hình bắt bóng thì biết bao giờ bắt được 8->
Nên Zelda ví Đức Phật là nhưng nhà bác học lỗi lạc như Newton , Pharaday .v..v.v. và học trò của ngài là các bậc Alahan như những vị thạc sĩ đã học hết những gì ngài phát hiện và tìm thấy .

Vậy zelda cho rằng các nhà bác học ngày xưa giỏi hơn bác học ngày nay, mà mọi người ngày nay chỉ đi học hỏi ngày xưa thôi? XIn lỗi chứ cỡ Newton với Pharaday mà sống lại thì có khi chỉ bằng đứa cấp 3 >:D< . Trùng dương sóng sau xô sóng trước, nếu ai cũng quan điểm như zelda thì chẳng có tàu vũ trụ hay máy bai gì đâu, mà chẳng mấy chốc quay lại thời kỳ đồ đá =))


zelda
Bài viết: 682
Ngày: 22/08/07 09:21
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM
Nghề nghiệp: Đi làm , đi học

Re: Ngũ thừa Phật giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi zelda »

Chào quay đầu . Trí tuệ ấy kô tự dưng mà có , và cũng xám hối cùng với bạn rằng tôi dùng từ sinh là sai vì cái gì sinh thì sẽ diệt . Do vậy xin đính chính rằng Trí Tuệ ấy đó là quả có được nhờ đoạn tân Tam Độc
Tuy nhiên cũng không thể nói rằng có diệt thì sẽ có sinh . Đây là sai lầm , nếu nói về sự tái sinh thì ta phái nói đến nghiệp . Tức là Tham Ái , Tam Độc là tham ái khi ta đoạn trừ diệt nó thì lấy cái tham ái nào sinh ?
Nhân quả cũng là sinh rồi diệt. Nói như bạn chúng no là hu huyễn ta cũng đừng chạy theo nó . Chữ chạy của bạn tôi tự hiêu là quan tâm , suy xét . Nếu kô quan tâm và suy xét đến nhân quả vậy ra bạn Quaydau đang tu theo pháp tu đoạn kiến chăng ?

Về ví dụ thứ 2 bạn lại cố chứng minh cho Zelda tôi hiểu . Các pháp của Đức Phật đã lỗi thời các pháp ấy cần phải sửa đổi và phát triên bởi những hàng phàm phu như bạn sao ? Bạn lưu ý các pháp của Chư Phật là chân lý và trải qua nhiều đời Đức Phật Tổ cũng kô có sự khác biệt gì nhiều nhất là Tứ Diệu Đế , Bát Chánh Đạo . Đức Phật đã dạy rằng những gì ngài dạy như 1 nắm là và những gì ngài biết là một khu rừng . Tuy nhiên có một số hạng người cống cao ngã mạn đã hiếu vấn đề như sau : Đức Phật chỉ dạy một số pháp giải thoát mà thôi , chứ còn nhiều lám sao ta kô tự học và tìm thêm". Đây là tà kiên
Chánh Kiến hiểu như sau : Các pháp cần thiết cho sự giải thoát thì Đức Phật đã dạy hết rồi đó là Tứ Thánh Đế và Bát Chánh Đạo, và nhưng các pháp khác kô liên quan đến giải thoát ngài cũng biết và nhiều như 1 khu rừng nên ta mới dọi Đức Phật là bậc Thế Gian Giải.
Đôi lời gửi đến bạn mong bạn suy xét để ngày nào đó quay đầu lại với Chanh Pháp như nick name của bạn.


Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận

Dick Lyles
QuayDauLaBo
Bài viết: 64
Ngày: 20/11/07 22:53

Re: Ngũ thừa Phật giáo

Bài viết chưa xem gửi bởi QuayDauLaBo »

Đức Phật đã dạy rằng những gì ngài dạy như 1 nắm là và những gì ngài biết là một khu rừng .
Ngài hiểu gì về nắm lá và lá trong rừng? Sao lại nói:
các pháp của Chư Phật là chân lý và trải qua nhiều đời Đức Phật Tổ cũng không có sự khác biệt gì nhiều nhất là Tứ Diệu Đế , Bát Chánh Đạo
Phật nói pháp giải thoát, mà pháp ngài cố gắng nói ra trong 48 năm ròng ko ngơi nghỉ thì cũng chỉ bằng 1 nắm lá mà thôi. Thế nay zelda lại nói pháp của tất cả các đời chư Phật nói đều ko khác nhau? lại còn nhất là Tứ Diệu Đế , Bát Chánh Đạo? Vậy Phật nói đúng hay zelda nói đúng >:D<
Đoạn trên cũng đã có sai sót: Bát Chánh Đạo là 1 phần nhỏ trong Đạo Đế, nói Tứ Diệu Đế thì đã bao gồm cả Bát Chánh Đạo rồi, nhắc đến thêm nữa đâm ra thừa.
Trí tuệ ấy không tự dưng mà có , và cũng xám hối cùng với bạn rằng tôi dùng từ sinh là sai vì cái gì sinh thì sẽ diệt . Do vậy xin đính chính rằng Trí Tuệ ấy đó là quả có được nhờ đoạn tân Tam Độc
Ngài thật buồn cười, nói Trí Tuệ có sẵn trước khi diệt tam độc cũng sai, lại nói Trí Tuệ được sinh ra sau khi diệt tam độc lại cũng ko đúng?? Ngôn ngữ ngài có vấn đề àh :-/ Hay là 1 thứ trước kia ko có, nay tự dưng xuất hiện lại ko có nghĩa là sinh ?? =))


"ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT
CHÚNG SINH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ-ĐỀ"
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách