Một chút tâm tình

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Một chút tâm tình

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Bản thân tôi là một người Phật tử rất mộ Đạo,Phật pháp là niềm vui của cuộc đời tôi.Điều mà tôi thích nhất là dc đến chiêm bái đảnh lể Chư Phật ở các ngôi chùa mà mình chưa dặt chân đến.Có những ngôi chùa rất to,rất lớn và rất đẹp.Bản thân tôi nghĩ,để có dc 1 ngôi chùa hoành tráng như vậy ko biết bao nhiêu là công sức,tiền vật của đàn na tín thí hảo tâm cúng dường.Chùa đẹp,chùa to để làm chi trong khi đó co biet bao nhiêu người đang khốn khó,bao nhiêu chúng sanh đang phải chờ chết.Một số tiền nhỏ của bạn đôi khi mang lại cho ai đó niềm vui,niềm an ủi và chia sẽ trong cơn khó khăn,1 đồng bạc ít đôi khi giúp 1 con vật thoát khỏi
sự giết hại đau đớn,nó sẽ thấy dc niềm vui của sự tự do,tự sinh tự diệt.Bố thí,cúng dường,phóng sanh còn lợi ích hơn là xây chùa cho thật to thật đẹp,làm tượng thật lớn thật to.
Tôi thật sự ấn tượng khi dọc qua 1 bài viết về hòa thượng Thích Phổ Tuệ,Ngài là 1 vị pháp chủ của giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vậy mà Ngài vẫn ko màng đến điều đó,1 đời ko mong cầu danh lợi chỉ biết tận tụy cống hiến sức mình cho phật Pháp. Hòa Thượng sống một mình trong 1 ngôi chùa hẻo lánh,lấy dồng án cày cấy mà nuôi thân tạm qua ngày,cái đức hạnh của Ngài làm tôi quá xúc động ko biết nói gì hơn là chỉ biết đảnh lể Ngài và mong cho Ngài phước huệ an khang để soi đường cho chánh pháp.
Nghĩ lại càng tu thì ko càng ko nên mong cầu.tu bằng cái tâm mình chứ ko phải hình tướng ở bên ngoài.Đó là điều mà bản thân tôi cảm nhận tangbong Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Một chút tâm tình

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tuy thế, nhưng mỗi người mỗi hạnh, hạnh nào nếu làm đúng thì cũng là hạnh của Bồ Tát.

Mười hạnh Phổ Hiền của Hoa Nghiêm có Tùy Hỷ Công Đức tất cả việc thiện lành dù nhỏ nhoi như vi trần của chúng sanh. Vì sao? Vì Pháp Hoa dạy đứa bé lấy cát chơi xây tháp cũng đã thành Phật đạo, huống chi người ta xây chùa trang nghiêm vĩ đại ư?

Xây chùa có việc lợi ích của xây chùa
Khổ hạnh có việc lợi ích của Khổ hạnh

Nếu có Tâm Bồ Đề rộng lớn trong các việc làm đó thì đúng là hạnh của Bồ Tát. Vì như Kinh Hoa Nghiêm dạy: "Nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma." Như vậy làm tất cả các việc lành mà luôn có tâm bồ đề thì đó là việc làm, là hạnh của Phật Bồ Tát vậy.

Hãy tu cho mình!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
timdao
Bài viết: 34
Ngày: 08/01/10 23:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet nam

Re: Một chút tâm tình

Bài viết chưa xem gửi bởi timdao »

Thánh_Tri đã viết: Nếu có Tâm Bồ Đề rộng lớn trong các việc làm đó thì đúng là hạnh của Bồ Tát. Vì như Kinh Hoa Nghiêm dạy: "Nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma." Như vậy làm tất cả các việc lành mà luôn có tâm bồ đề thì đó là việc làm, là hạnh của Phật Bồ Tát vậy.
timdao đối với câu "Nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma." quả thật là chưa hiểu rõ. Có phải là trước khi ta làm các hạnh lành chẳng hạng như bố thí, thì nên phát cái tâm từ bi, lợi tha và giữ cho cái tâm ấy thanh tịnh?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Một chút tâm tình

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tâm Bồ Đề là cái tâm trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.

Ông có muốn tu hành thành Phật không? Sau khi thành Phật không có chịu vì chúng sanh mà tùy vào chúng sanh mà hiện đủ thứ thân hình trong khắp cả mười phương thế giới để cứu độ họ không?

Có cái tâm nguyện lớn như vậy tứ là Tâm Bồ Đề.

Ông làm lành mà chỉ muốn cầu phước báo cho riêng mình thì đó cũng là nghiệp ma, vì làm lành thì đời sau được hưởng phước báo, nhưng có mấy ai trong lúc hưởng phước lại không tạo các tội ác, vì vậy đời sau nữa phải đọa tam đồ vì cái nhân ác đã tạo trong khi hưởng giàu sang. Do vậy mà nói đó là nghiệp ma!

Làm các việc lành không phải chỉ vì chính mình mà còn vì sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Khởi phát cái lòng từ bi mà cứu giúp, mà bố thí.

Nhưng nói vậy mà khó làm! Vì vậy cho nên bước đầu khi tập bố thí chẳng hạn thì mình phải nghĩ à bố thí là việc tốt, tôi gieo nhân tốt ắc sẽ được tốt nên bố thí.

Khi thuần thục rồi thì không còn nghĩ thế nữa mà khi thấy chúng sanh khổ là phát khởi tâm từ cứu giúp bố thí vô điều kiện. Tôi chỉ vì muốn chúng sanh hết khổ mà tận tụy vì họ giúp họ.

Đi cao hơn thì bố thí mà không trước tướng mới thật là bố thí.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách