Thắc mắc về các vị bồ tát

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
htnam
Bài viết: 6
Ngày: 08/03/10 07:55
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi htnam »

ho trong khanh
Có phải các vị bồ tát tái sinh xuống thế gian chỉ với 2 mục đích là thành Phật hoặc là truyền bá giáo lý của Phật. Chứ không phải đi tái sinh trên thế gian để truyền bá cảnh giới của Bồ Tát. Nếu Phật giáo lúc đó không còn trên thế gian thì tất nhiên họ không thể truyền bá được giáo lý của Phật.Lúc đó thì các ngài phải khai mở đạo Phật mà chỉ có thành Phật thì mới có thể khai mở được đạo Phật. Nếu không thể thành Phật trong kiếp đó thì các ngài sẽ không tái sinh xuống thế gian
cách giải thích này hơi lạ chưa thấy trong kinh điển nào nói. Có phải bạn thắc mắc là tại sao các vị bồ tát này tự tại như vậy thì sao không xuất hiện trên thế gian trước khi Phật ra đời mà đợi sau khi Phật ra đời thì mới xuất hiện nhiều như vậy giống như là ăn theo đúng không :D .

Các vị bồ tát này tái sinh xuống thế gian là đề giúp chúng sinh hướng tới quả vị Phật. để hướng chúng sinh tới quả vị Phật . Thì phải cho chúng sinh biết Phật là gì. Thì như vậy Phật phải có trước. Thì sau đó là tới các vị bồ tát xuất hiện sau.

Phải hiểu là có 2 dạng bồ tát. Một là dạng đã thoát ra khỏi tam giới như văn thù , quan thế âm nguyện ở trong tam giới để độ hết thảy chúng sinh. Và dạng bồ tát chưa thoát khỏi tam giới nhưng đã theo lý tưởng bồ tát phát bồ đề tâm hướng tới quả vị Phật. Những vị bồ tát đã thoát ra khỏi tam giới chỉ được biết tới sau khi Phật ra đời như mình giải thích ở trên. Các ngài sẽ giúp chúng sinh hướng tới quả vị Phật (Các vị thanh văn không đảm nhiệm vai trò này) cho tới khi trên thế gian không còn người nhớ tới Phật thì các ngài cũng không còn xuất hiện nữa. Cho tới khi vị Phật tương lai ra đời thì các ngài mới xuất hiện lại.


ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

à bây giờ thì mình đã hiểu. Ngài thành Phật ở cõi Ta Bà này là để nói rằng người ở cõi Ta Bà này có thể thành Phật. Nhưng trên thực tế để đạt viên mãn một quả vị Phật phải trải qua 3 a tăng kỳ kiếp. đó là lý do tại sao nhiều đệ tử của ngài dù thông minh tới mấy cũng chỉ đạt tới quả vị alahan. Nên các bậc thanh văn chưa đủ khả năng để hướng dẫn chúng sinh thành Phật. Chỉ có Phật mới đủ khả năng đó. Nên trước khi nhập diệt ngài đã truyền chánh pháp nhãn tạng cho ngài ca diếp từ đó xuất hiện thiền tông. Nhưng sau nhiều đời trao truyền chánh pháp nhãn tạng suy thoái dần. Vì biết trước điều này nên ngài giới thiệu tiếp về cõi cực lạc của Phật Adida,Và các phương tiện thiện xảo của Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhưng để hướng dẫn những chúng sinh về sau thấy được trí tuệ rộng lớn của Phật Adida, những phương tiện thiện xảo của tỳ lô giá na Phật thì chỉ có những vị đại bồ tát mới đủ khả năng đảm nhận vai trò này . đó có phải là lý do xuất hiện các vị đại bồ tát không.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Như Lai thị hiên ra đơì ra đơì đê cho chúng sanh thâý trong mình có đây đủ đưc tương Như Lai, trí tuê Như LAI. Chúng sanh tư vô thủy kiêp cho đên ngay nay bị nghiêp, phiên não, ngã châp, nên mơi luân hôi. Phât chỉ bày phương pháp phá nghiêp chương, phiên não, ngã châp đê đạt quả vị Phât.
Trươc khi PHÂT THÍCH CA ra đơì, đã có rât nhiêu các vị Phât khác đã xuât hiên, tât cả các đưc Phât đều có ba thời kỳ: 1 chánh pháp, 2 tượng pháp, 3 mạt pháp rồi suy tàn, đến Khi Phật THÍCH CA ra đời để tiếp tục con đường giáo hóa độ sinh của chư Phật thắp sáng ngôi nhà Phật Pháp bằng trí tuệ và lòng ĐẠI BI vô hạn của ngài.

Còn Bồ Tát xuất hiện trước Phật Thích Ca để giáo hóa chúng sanh cũng có nếu chúng sanh ưa thích hình tướng nào thì Bồ Tát liền hiện thân vị đó mà nói Pháp. Cánh nói pháp cũng để người đó gieo duyên lành Với Phật Pháp để cho họ không thối chuyển nơi qua vị VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

PHẬT THÍCH CA thị hiện ra đời, và học các loại thiền định của Các Bà la môn đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là do lúc đó ngài là người đi tìm đạo giải thoát phải tìm các phương pháp giải thoát khác nhau thì mới tìm ra đạo giải thoát là diều hết sức tự nhiên. Bản THÂN NGÀI LÚC ĐÓ ĐÃ LÀ ĐẲNG GIÁC BỒ TÁT RỒI còn phải học đạo Bồ Tát của ai nữa. NGÀI ĐẾN THẾ GIỚI NÀY ĐỂ THÀNH PHẬT và giúp chúng sinh thành Phật.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

ho trong khanh đã viết:à bây giờ thì mình đã hiểu. Ngài thành Phật ở cõi Ta Bà này là để nói rằng người ở cõi Ta Bà này có thể thành Phật. Nhưng trên thực tế để đạt viên mãn một quả vị Phật phải trải qua 3 a tăng kỳ kiếp. đó là lý do tại sao nhiều đệ tử của ngài dù thông minh tới mấy cũng chỉ đạt tới quả vị alahan. Nên các bậc thanh văn chưa đủ khả năng để hướng dẫn chúng sinh thành Phật. Chỉ có Phật mới đủ khả năng đó. Nên trước khi nhập diệt ngài đã truyền chánh pháp nhãn tạng cho ngài ca diếp từ đó xuất hiện thiền tông. Nhưng sau nhiều đời trao truyền chánh pháp nhãn tạng suy thoái dần. Vì biết trước điều này nên ngài giới thiệu tiếp về cõi cực lạc của Phật Adida,Và các phương tiện thiện xảo của Phật Tỳ Lô Giá Na. Nhưng để hướng dẫn những chúng sinh về sau thấy được trí tuệ rộng lớn của Phật Adida, những phương tiện thiện xảo của tỳ lô giá na Phật thì chỉ có những vị đại bồ tát mới đủ khả năng đảm nhận vai trò này . đó có phải là lý do xuất hiện các vị đại bồ tát không.
>>> Ngay thời Phật tại thế, số Bồ Tát cũng rất nhiều. Pháp môn xuất hiện là do nơi chúng sanh. Chúng sanh thích hợp với Thiền thì môn Thiền xuất hiện. Chúng sanh thích hợp với Mật Tông thì Mật Tông xuất hiện. Chúng sanh thích hợp với Tịnh Độ thì Tịnh Độ Tông xuất hiện. Vì Thiền - Mật - Tịnh đều là các phương tiện giải thoát cả! Thành tựu ở mỗi môn đều có bậc A LA HÁN, đều có bậc Bồ Tát. Bồ Tát xuất hiện nhằm tuyên dương các giáo pháp ấy trợ duyên giải thoát cho chúng sanh có duyên.


ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Vo huu bat khong viet
Thiền - Mật - Tịnh đều là các phương tiện giải thoát cả
Mình nghĩ Thanh Văn, Duyên Giác cũng đều sử dụng các phương tiện để giải thoát. Nhưng sao các vị đại bồ tát lại không thấy nhắc tới trong kinh điển của PGNT vậy. Có phải do các vị alahan không nhìn thấy được các vị bồ tát không. Vậy sao ngài Anan lại thấy được trong khi ngài Anan lúc đó chưa có thiên nhãn.Nên theo mình nghĩ các vị alahan đều thấy rõ các vị bồ tát nhưng vì các pháp môn này mỗi người có thể hiểu có thể tự xác thực. Nên trong kinh điển bên tiểu thừa không cần nêu tên các ngài.

Còn các pháp môn bên đại thừa, chúng ta đọc chỉ có thể hiểu theo ví dụ minh họa mọi pháp như mộng huyễn bào ảnh chứ chưa thấy nó là mộng huyễn , bào ảnh phải đợi tới khi minh tâm kiến tánh lận . Nên các vị bồ tát phải xuất hiện để tăng thêm định lực cho hành giả.Chẳng hạn như các ngài chế ra các phương tiện thiện sảo và những mật chú hổ trợ cho hành giả. Như các phương tiên hiện đại ngày nay như tivi, xe máy , tủ lạnh ... chúng ta nếu không học về chuyên ngành về nó thì chúng ta không hiểu được các linh kiện bên trong nó có ý nghĩa gì nhưng chúng ta lại biết cách sử dụng chúng phục vụ cho mình . Nhưng điều này cũng là con dao hai lưỡi khi có xe máy thì lại dễ gây ra tai nạn. Biết vậy nhưng ngày nay mọi người đều sử dụng xe máy cả .

Nên muốn an toàn nhiều người vẫn sử dụng xe đạp sử dụng 2 chân của mình để tới nơi điều này đòi hỏi phải là những con người cực kỳ mạnh mẽ mới đủ khả buông xả mọi vọng tưởng phân biệt để về tới đích. Chứ yếu đuối như người ngày nay thì chắc phải đi tới nhiều kiếp mới tới được đích.

Nhưng lại có những người vừa muốn an toàn lại vừa muốn mau tới đích thì phải làm sao. Phương tiện này trên thế gian chưa có và chắc không thể có . Nhưng mình nghĩ bên đạo Phật có thể có . đó là phương tiện đi bằng niệm lực. ý niệm càng thanh tịnh thì thế giới càng thanh tịnh . Thuyết tương đối , tuyết lượng tử của khoa học ngày nay còn chẳng thể giải thích được điều này. Thì làm sao người ngay nay có thể tin được . :D nên phải đích thân Phật adida tái sinh xuống thế gian để tăng thêm niềm tin cho mọi người.

Vậy có phải sự xuất hiện của các vị bồ tát là để tăng thêm niềm tin cho mọi người và giúp hành giả tăng thêm định lực chẳng hạn như sử dụng những phương tiện thiện sảo và những câu mật chú . Theo mình nghĩ mình tu bên đại thừa còn chưa hiểu rõ ý nghĩa xuất hiện các vị bồ tát trong các kinh điển đại thừa huống chi là bên tiểu thừa , ngoại đạo họ hiểu sai là chuyện dễ hiểu thôi.
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 07/09/10 06:03 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Kinh sách của Tiểu thừa chủ yếu ghi chép cách tu tập như "Tứ diệu đế" hay "12 nhân duyên"..v.v... và chỉ lưu truyền trong giới tăng chúng (trước đây) và được truyền về phuơng nam, do đó không ghi chép các giai thoại tham vấn giữa Phật và các Bồ Tát (vì ngoài phuơng pháp tu học của các vị ấy). Nên nhớ rằng thời kỳ đầu, kinh Tiểu thừa đều là học truyền khẩu vì chưa có chữ viết.
Kinh sách Đại thừa dạy các Bồ Tát phổ độ chúng sanh nên có tính đại chúng hơn, và được truyền lên phuơng Bắc là nơi có nền văn minh cao hơn phuơng nam, (đã có chữ viết) nên ghi lại đầy đủ các giai thoại, các thời pháp của Phật dạy, và có đề cập đến các vị La Hán thuộc Tiểu thừa.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

Vậy như kinh đại bát niết bàn bên tiểu thừa và bên đại thừa đều cùng một gốc là do ngài Anan thuật lại phải không. Nhưng sao bên tiểu thừa không thấy nhắc gì tới các vị bồ tát. Có phải vì truyền miệng nên dễ bị bản địa hóa không . Còn bên đại thừa vì truyền bằng chử viết nên vẫn giữ được bản gốc.

Nhưng sao có nhiều người lại nói PGNT mới là bản gốc, bản chuẩn được unesco công nhận còn bản bên đại thừa là sau này được thêm thắt vào cho đến khi có chữ viết thì mới được ghi chép nên thành ra cái bản được ghi chép lại là cái bản đã bị thêm thắt. UI chẳng biết nghe ai bây giờ.

Nhưng dù gì thì các vị đại bồ tát chắc là có thật. Không phải là ma giả hiện ra đâu nhỉ. Không thì đảo lộn lung tùng ben hết. Nên mình nghĩ đại thừa có thể giống bản gốc là 90% còn tiểu thừa chỉ giống bản gốc 70% thui.
Sửa lần cuối bởi ho trong khanh vào ngày 07/09/10 07:41 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Bồ Tát Có Bồ Tát Phàm Và Bồ Tát Thánh.

Bồ Tát Có 51 Bậc.

10 Tín, 10 Trụ, 10 Hạnh, 10 Hồi Hướng, 10 Địa, Đẳng Giác.

Bồ Tát Trong 10 Bậc Tín Là Bồ Tát Phàm

Bồ Tát Trong 10 Bậc 10 Trụ, 10 Bậc Hạnh, 10 Hc Hướng Là Bồ Tát Trong Bậc Hiền (Hơn Phàm Nhưng Chưa Phải Là Thánh)

Bồ Tát Trong 10 Địa Là Bồ Tát Thánh (Tự Tại Trong 3 Cõi Luân Hồi)

Các Ngài Văn Thù, Phổ Hiền Quán Thế Âm...Được Nhắc Trong Các Kinh Đại Thừa Là Bồ Tát Bậc Đẳng Giác Đây Là Bồ Tát Chỉ Dưới Phật Mà Hơn Tất Cả Các Vị A La Hán, Duyên Giác, Và Các Bồ Tát Bậc Dưới.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Nếu theo kinh điển đại thừa nói thì những vị bồ tát đã có trước khi Phật Thích Ca ra đời.
kinh điển của PGNT, tạm gọi là các bộ kinh khởi thủy, có nói về tiền thân đức Phật Thích Ca khi ngài còn là bồ tát, có nói về các vị phật và bồ tát khác rồi; xin hãy xem các bộ kinh tiểu bộ

phật giáo đại thừa với nguyện vọng cứu độ vô lượng chúng sinh nên có những giải thích rất là cách mạng một số tư tưởng đã tiềm ẩn rải rác trong các bộ kinh khởi thủy; đây là điều tất yếu với phật giáo, một đường lối tu hành sinh động, cũng như toán học với những cách mạng trong lịch sử của nó

cả hai đ/h và người bạn đều bắt đầu bằng những kiến thức sai lầm nên càng nghĩ càng thêm rối rắm; hãy đọc một cuốn sách chuyên về sự phát triển tư tưởng phật giáo qua các giai đoạn lịch sử của nó; cuốn sách mình đọc là Buddhist Thought in India của giáo sư Edward Conze
:)


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

10 Phương 3 Đời Đều Có Chư Phật Bồ Tát Ra Đời Giáo Hóa Chúng Sanh.

Trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ra Đời Tại Cõi Ta Bà Thì Đã Có 1003 Vị Phật Ra Đời Rồi.

Sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì Sẽ Còn 1996 Vị Phật Sẽ Ra Đời Trong Cõi Ta Bà.

Những Vị Tu Bồ Tát Hạnh Cùng Thời Với Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì Có Vị Đã Thành Phật Có Vị Sẽ Thành Phật.

Thí Dụ Tiền Thân Của Ngài Di Lặc Bồ Tát Cùng Với Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cùng Tu Bồ Tát Hạnh Nhưng Vì Tiền Thân Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tinh Tấn Hơn Cho Nên Thành Phật Trước.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Thắc mắc về các vị bồ tát

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

ho trong khanh đã viết:Vậy như kinh đại bát niết bàn bên tiểu thừa và bên đại thừa đều cùng một gốc là do ngài Anan thuật lại phải không. Nhưng sao bên tiểu thừa không thấy nhắc gì tới các vị bồ tát. Có phải vì truyền miệng nên dễ bị bản địa hóa không . Còn bên đại thừa vì truyền bằng chử viết nên vẫn giữ được bản gốc.

Nhưng sao có nhiều người lại nói PGNT mới là bản gốc, bản chuẩn được unesco công nhận còn bản bên đại thừa là sau này được thêm thắt vào cho đến khi có chữ viết thì mới được ghi chép nên thành ra cái bản được ghi chép lại là cái bản đã bị thêm thắt. UI chẳng biết nghe ai bây giờ.

Nhưng dù gì thì các vị đại bồ tát chắc là có thật. Không phải là ma giả hiện ra đâu nhỉ. Không thì đảo lộn lung tùng ben hết. Nên mình nghĩ đại thừa có thể giống bản gốc là 90% còn tiểu thừa chỉ giống bản gốc 70% thui.
>>> Tiểu thừa mà phát triển con đường Bồ Tát thì chẳng gọi là tiểu thừa làm gì. Dù là tiểu thừa hay là đại thừa thì căn bản đều phải lấy liễu thoát luân hồi sanh tử làm căn bản. Nếu không đủ niềm tin vào con đường liễu sanh thoát tử thì dù có bản nguyên Kinh điển gì đó cũng chẳng có lợi ích chân thật, chưa thể giải thoát. Nếu đủ niềm tin vào sự giải thoát thì cho dù không gặp Kinh Điển vẫn có thể giải thoát; chẳng hạn như Duyên Giác, Phật; huống gì nay đã gặp một phần hay toàn bộ chẳng phải càng thêm thuận lợi hay sao? Một câu Kinh cũng có thể giác Ngộ, một bài kệ bốn câu đều là giải thoát, danh tự Phật cũng đem đến giải thoát, thậm chí một bông hoa cũng có tác dụng,...Có lòng tu hành giải thoát sanh tử chân thật thì sợ gì không giác ngộ.

Kinh văn là phương tiện giúp dễ dàng Ngộ Đạo, nhưng là phương tiện thì sẽ có sức mẻ theo thời gian, thậm chí bị hủy diệt là điều không thể tránh khỏi. Cõi trời cao còn bị luân chuyển, huống chi những tờ giấy, chữ viết. Bổn tánh vốn trọn vẹn, mọi phương tiện cũng để giúp hành giả trực nhận sự trọn vẹn nơi tâm tánh mình. Chạy theo phương tiện đã là sai lầm, huống chi là bao nhiêu phần trăm. Bản nguyên Kinh điển chính là tâm tánh trọn vẹn thanh tịnh tịch diệt của chính mình vậy. Hãy bước đi bằng chính đôi chân của chính bản thân mình, đôi chân ấy không nên dẫm nát Kinh điển, hãy khéo bước qua mọi phương tiện mà vẫn không làm hư hại đến bất cứ thứ gì, mới có thể không có rào cản đến sự giải thoát.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách