Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

MinhDao
Bài viết: 65
Ngày: 11/01/08 16:16

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi MinhDao »

Thánh_Tri đã viết:Cái nào hợp với mình thì niệm thôi.

Theo tôi thấy niệm "A mi đà phật" trôi hơn là "A Di Đà Phật" cho nên tôi đổi qua niệm câu A Mi Đà Phật.

Còn nếu người nào thấy A Di Đà Phật mình niệm trôi hơn thì cứ niệm A Di Đà Phật thế thôi.

Chỉ một đức Phật thôi :)
cái này kêu là thiếu lòng tin :D . Lúc trước tôi cũng có chút xíu thắc mắc.

Thôi niệm Phật đi Ông Cụ, đừng đổi tới đôi lui nữa. Trong Tâm có Phật niệm âm nào cũng trơn hết.


Nam Mô A Di Đà Phật kinhle


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Không phải là thiếu lòng tin hay không. chỉ là cái nào trôi trải dễ niệm hơn thì niệm thôi. Không có chấp trước trong đó.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhasa
Mô Phật


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

Xin hồi hướng cho nạn nhân động đất và sóng thần Nhật Bản.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

Niệm A Di Đà Phật Hay A Mi Đà Phật?!

Nếu bắt đầu niệm, cảm thấy niệm cách nào trôi hơn, dễ nhiếp tâm hơn thì niệm theo cách đó.


Nếu Phân Vân Vì Cách Niệm A Di Đà Phật Không Đúng Thì Không Nên Phân Vân Nữa. Mà Hãy Tiếp Tục Niệm A Di Đà Phật. Từ Cổ Chí Kim, Người Ta Vẫn Niệm A Di Đà Phật, Họ Vẫn Vãng Sanh.

Nếu Trước Giờ Niệm A Di Đà Phật, Nhưng Nay Nghe Nói Có Thể Niệm A Mi Đà Phật, Nếu Bản Thân Thực Hành Thấy Niệm A Mi Đà Phật Trôi Chảy Hơn, Dễ Nhiếp Tâm Hơn Thì Cứ Niệm.

Nếu Đã Niệm 1 Cách Lâu Rồi Và Đã Có Công Phu Thì Hãy Giữ Nguyên Như Cũ.


Dù Niệm Là A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Amitabha, Amitofo …. Thì Đều Đang Niệm Một Vị Phật Chung, Đều Được Vãng Sanh Nếu Đầy Đủ Tín, Hạnh, Nguyện, Miễn Là Tâm Ta Hướng Đến Vị Phật Đó! Không Chấp Vào Điều Gì.

[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
COPCON
Bài viết: 100
Ngày: 27/05/10 20:45
Giới tính: Nữ
Đến từ: tôi đến từ đâu nhi?
Nghề nghiệp: CHUYÊN VIÊN ĐỒ HỌA

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi COPCON »

caunguyen NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT __()__
^^!


[color=#804080][b]"Một khi vô thường đến
Mới biết người trong mộng
Vạn thứ mang không đi
Chỉ có nghiệp theo mình"[/b][/color]
[color=#BF0000][b]NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT __()__[/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 87
Ngày: 13/11/12 00:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Cõi Ta Bà

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ »

Xin lỗi, mình xin phép xóa bài này nha...
Sửa lần cuối bởi Ánh Trăng Trí Tuệ vào ngày 20/09/13 21:36 với 4 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 87
Ngày: 13/11/12 00:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Cõi Ta Bà

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ »

...............................
Sửa lần cuối bởi Ánh Trăng Trí Tuệ vào ngày 20/09/13 21:37 với 2 lần sửa.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Có ông Phật trong tâm đó, gắng mà niệm.


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật là tùy sở thích mổi người, vậy thôi.

Tôi thích sự yên tỉnh nên ngồi thiền niệm Phật nghiên cứu kinh Phật đối với tôi có lợi lạc hơn là tham dự những buổi pháp sự như lể "Tam Bộ Nhất Bái" hay cái gọi là "Pháp Sự Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm". Tuy nói vậy nhưng đối với những Phật tử thích sự tướng hơn thì việc tham dự những pháp sự như vậy lại có lợi lạc cho họ hơn là cách của tôi.

Tôi đã đến một căn chùa nhỏ của Pháp Sư Tịnh Không ở vùng San Gabriel để thỉnh sách thì thấy người Đài Loan họ củng niệm trại đi là Amituofo chứ đâu có đúng là Ambitabha từ chữ Sanskrit ra đâu mà mình phải "chấp" vào niệm Amitabha mới được! Người Đài Loan niệm Amituofo để chào tôi thì tôi củng phải chào người ta bằng Amituofo chứ nói Ambitabha thì làm sao họ hiểu. Tùy duyên thôi.

Văn hóa Việt Nam chúng ta trước giờ hay niệm A Di Đà Phật đã thành thói quen nên tôi vẩn niệm A Di Đà Phật. Còn đạo hửu nào niệm A Mi Đà Phật được thì tự nhiên, không sao cả.

Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện.
Quốc danh cực lạc, tịch quang chân cảnh cá trung huyền.

Tạm dịch:
Đức Phật A Di Đà Ngài ở cùng khắp pháp giới (bao trùm toàn thể vũ trụ nên chổ nào củng có Phật) nhưng nếu tâm không thanh tịnh thì khó thấy Ngài lắm!
Cỏi tịnh độ (cực lạc quốc) nơi thực sự có ánh sánh (trí tuệ) tịch tỉnh thì nằm trong tâm mổi cá nhân rồi! (Câu này giống câu "Có ông Phật trong tâm đó, gắng mà niệm"của đạo hửu Lâm Nghĩa)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhasa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Ngài là bậc A La Hán (bậc Ứng Cúng) vô thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 13/11/12 10:11 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Quý đạo hửu nào ở gần nhà sách Văn Thành số 411 Hoàng Sa P 8 Q3 TPHCM ĐT 38 482 028-0908 585 560 nên thỉnh hai quyển sách "Còn nương tựa thì còn dao động" và "Hơi thở của Phật" của anh Nguyển Duy Nhiên viết.

Sách có những bài viết rất giá trị và dể hiểu nên có trong thư viện nhỏ của mổi chúng ta nên xin giới thiệu cùng các bạn ở đây tangbong Riêng tôi đã đặt mua 2 quyển sách này từ anh Duy Nhiên rồi :D :D :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Nên Niệm A MI Hay A DI ĐÀ PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kinh Phật Vô Vấn Tự Thuyết, phẩm Pàtaligàmiya

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết-bàn cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các Tỷ-kheo ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

- Này các Tỷ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không có Hư không vô biên, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ; không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh; không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên, đây là sự đoạn tận khổ đau.

-Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về. Không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Ðây là sự đoạn tận khổ đau.

Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện.
Quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sammbuddhasa
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 13/11/12 20:16 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách