Khi niệm Phật Sáu Căn đều là Phật

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Khi niệm Phật Sáu Căn đều là Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Đừng dụng tâm thô phù quá

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật (071 of 137) - Thích Chơn Hiếu Đ

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Hình ảnh

Hình ảnh

BÀI GIẢNG CỦA THẦY THÍCH CHƠN HIẾU

MỜI VÀO :

http://www.bodetam.org/Vietnamese/BangG ... nHieu.htmlĐã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Khi niệm Phật Sáu Căn đều là Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Giáo Nghĩa TỊNH ĐỘ

MỜI VÀO

http://www.bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyTinhDo.htmlA Di Đà Phật Bốn Mươi Tám Nguyện --- Thích Trí Tịnh dịch

An Lạc Tập --- Đạo Xước Thiền Sư soạn, Như Hòa chuyển ngữ

Long Thơ Tịnh Độ Văn --- Vương Nhật Hưu soạn, Thích Hành Trụ dịch

Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ --- Diệu Hiệp Đại Sư soạn, Minh Chánh dịch (PDF)

Luận Sử Tông Tịnh Độ --- Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam - Tập 85

Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa --- Đàm Loan Đại sư soạn, Nhất Chân dịch

Nguyên Lý Niệm Phật --- Thái Hư Đại Sư soạn, Thích Chánh Lạc dịch (PDF)

Nhị Khóa Hiệp Giải --- Quán Nguyệt Pháp Sư soạn, Thích Khánh Anh dịch

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận --- Phi Tích Thiền Sư, Tịnh Sĩ dịch

Niệm Phật Thập Yếu --- Thích Thiền Tâm soạn

Niệm Phật Tông Yếu --- Pháp Nhiên Thượng Nhân pháp ngữ, Nguyễn Văn Nhàn dịch

Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn --- HT. Thiện Đạo soạn, Thích Hoằng Đạo dịch

Sự Lợi Ích của Pháp Môn Dược Sư ---- Hoằng Nhất Đại Sư thuật, Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Tây Phương Hiệp Luận --- Viên Hoành Đạo soạn, Thích Trí Thông dịch

Tìm Hiểu Giáo Nghĩa Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản ---Định Huệ dịch

Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập --- Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Nguyễn Văn Nhàn dịch (PDF)

Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập --- Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Thích Nguyên Chơn dịch (PDF)

Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập --- Pháp Nhiên Thượng Nhân soạn, Thích Tịnh Nghiêm dịch (PDF)

Vãng Sinh Lễ Tán Kệ --- HT. Thiện Đạo soạn, Thích Hoằng Đạo dịch

Vãng Sinh Luận --- Thế Thân Bồ Tát tạo luận

Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Ký --- Ấn Thuận Đại sư giảng, Nhất Chân dịch

Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu ---Thái Hư Đại sư giảng, Hồng Nhơn dịch

Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú --- Đàm Loan Đại sư chú giải, Nhất Chân dịch

Hành Nghi

Dược Sư Sám Pháp --- Thích Trí Quang dịch

Nghi Thức Phóng Sanh --- Thích Pháp Quang soạn

Nghi Thức Sám Hối Kinh Kim Quang Minh --- Quảng Minh soạn (PDF)

Nhị Khóa Hiệp Giải - Thí Thực Nghi --- Thích Khánh Anh dịch (PDF)

Niệm Phật Sám Pháp --- Thích Thiền Tâm soạn

Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp --- Thích Viên Giác dịch

Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp --- Thích Huyền Dung dịch (PDF)

Từ Bi Thủy Sám Pháp --- Thích Trí Quang dịch


Hình ảnhĐã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách