12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Thưa các thầy và bạn đồng tu,
Xin cho tôi hỏi 12 đại nguyện của Quán Thế Âm được nói ra trong kinh nào ?
Nam mô A Di Đà Phật.


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Trong kinh Phổ môn.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Như vậy số 12 là do các tổ sư đặt ra để chúng ta dễ nhớ hả các đạo hữu?


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm gồm :
1) người đa dâm dục, sân hân, si mê, nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi dâm dục, sân hận, si mê
2) Bị người trù ếm, năng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bùa chú, ma quỉ trơ lại hại người trù ếm
3) người bị xiềng xích, gươm đao kềm tỏa, năng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thoát khỏi xiềng xích, gươm đao sẽ gẫy nát từng đoạn.
4) Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vào lửa, lửa không thể đốt cháy.
5) Bị nước lớn cuốn trôi, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được chỗ cạn
6) Lạc vào đất quỉ ác, la sát, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quỉ không thể thấy mình.
7) Lạc trong biển cả, một người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì liền được giải thoát.
8) Bị oán tặc vây nhiễu, niệm danh hiẹu Quán Thế Âm Bồ Tát liền thoát khỏi nạn oán tặc
9) Cúng lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái.
10) Lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, phước đức chẳng luống mất
11) Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát , công đức tương đương với thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát.
12) Quán Thế Âm Bồ Tát cùng lúc có thể nghe thấu và cứu vớt vô lượng chúng sinh.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Do các nguyện trên, nếu ai trì niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì được :
1) ai nghe danh và thấy thân ngài liền được dứt mọi nỗi khổ
2) Bị xô xuống hầm lửa, hầm lửa biến thành ao
3) Bị trôi nơi biển lớn, sống cồn không chìm được.
4) bị xô xuống núi Tu Di, như nhật hư không trụ.
5) Bị người dữ rượt. niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát
6) Bị nạn gươm đao, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát , đao liền gẫy thành đoạn
7) Bị cầm tù, xiềng xích, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được giải thoát gông xiềng
8) Bi nguyền rủa, thuốc độc, Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền trở về người hại.
9) Gặp quỉ ác La sát , niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng chẳng nhìn thấy.
10) Bị thú dữ vây quanh, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng không dám làm hại.
11) Gặp rắn độc, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng liền tránh xa.
12) Bị oán tặc vây, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được giải thoát.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

binh đã viết:12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm gồm :
1) người đa dâm dục, sân hân, si mê, nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi dâm dục, sân hận, si mê
2) Bị người trù ếm, năng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bùa chú, ma quỉ trơ lại hại người trù ếm
3) người bị xiềng xích, gươm đao kềm tỏa, năng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thoát khỏi xiềng xích, gươm đao sẽ gẫy nát từng đoạn.
4) Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vào lửa, lửa không thể đốt cháy.
5) Bị nước lớn cuốn trôi, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được chỗ cạn
6) Lạc vào đất quỉ ác, la sát, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quỉ không thể thấy mình.
7) Lạc trong biển cả, một người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì liền được giải thoát.
8) Bị oán tặc vây nhiễu, niệm danh hiẹu Quán Thế Âm Bồ Tát liền thoát khỏi nạn oán tặc
9) Cúng lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái.
10) Lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, phước đức chẳng luống mất
11) Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát , công đức tương đương với thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát.
12) Quán Thế Âm Bồ Tát cùng lúc có thể nghe thấu và cứu vớt vô lượng chúng sinh.
Cảm ơn bạn Bình,ý của tôi là trong phẩm Phổ Môn, Phật nói tổng quát hạnh cứu khổ của Quán Thế Âm, chứ không kể thứ tự các hạnh ấy, nên con số 12 là do các tổ sư mình lấy từ kinh ra rồi viết lại cho chúng ta dễ nhớ phải không? Vì mình muốn giới thiệu cho người bà con về hạnh của Quán Thế Âm, nên muốn tìm hiểu cho rõ hạnh ấy được nêu ở đâu, sao lại có số 12. Mình đọc chưa đọc được nhiều kinh nên hiểu biết còn rất ít, mong các bạn chỉ giùm.


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hôm nay ngày 19/9 âm lịch là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con kính lễ Bồ Tát.
Nguyện cho con và chúng sinh đều được vãng sanh Tây Phuơng Cực Lạc.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hôm nay mới chỉ là 19/9 tây lịch thôi. Âm Lịch mới tháng 7 à. :)

Nhưng mà tưởng nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm thì bất tất phải đúng ngày vía hay sao! Muốn Tây Lịch cũng được mà Âm Lịch cũng được. Muốn mỗi ngày đều tưởng nhớ cũng chẳng ngại gì. Còn tốt nữa.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thánh_Tri đã viết:Hôm nay mới chỉ là 19/9 tây lịch thôi. Âm Lịch mới tháng 7 à. :)

Nhưng mà tưởng nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm thì bất tất phải đúng ngày vía hay sao! Muốn Tây Lịch cũng được mà Âm Lịch cũng được. Muốn mỗi ngày đều tưởng nhớ cũng chẳng ngại gì. Còn tốt nữa.
Mới rằm Trung Thu đây mà, hôm nay 19/8 âm lịch. Tôi già rồi nên lú lẫn, còn đạo hữu Thánh Tri còn trẻ mà đã lẫn rồi sao ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

À tôi cũng nghĩ là tháng 8 âm lịch nhưng xem lịch thấy để là tháng 7? (có lẽ để nhầm vì năm rồi có hai tháng 7 lận).

Không phải trẻ lẫn mà tại ở Mỹ chỉ dùng Tây Lịch, không dùng Âm Lịch nên thường xem Tây Lịch mà không nhớ Âm Lịch thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: 12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật...

12 đại nguyện đó ...chẳng phải nằm trong kinh Phổ Môn...trong kinh Phổ Môn không có nói 12 nguyện này...
Theo dct được biết thì cón số 12 nguyện đó chẳng nằm trong 1 kinh nào cả, do người ta lượt ra tất cả hạnh trong nhiều kinh và truyện của Ngài để TÁN THÁN NGÀITÁN THÁN HẠNH NGUYỆN CỦA NGÀI.


Nam Mô A Di Đà Phật.

Ví như nguyện thứ 2.


"Nam-mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện"


Quán Thế Âm Bồ Tát có phải ở Nam Hải ??? ...Nam Hải là biển Đông của chúng ta. (Người Trung Quốc gọi là Nam Hải, tại ở hướng Nam của họ)
Thời Phật còn tại thế thì Bồ Tát phải ở Ấn Độ chứ sao lại ở biển Đông...(Phật pháp chưa có mặt ở Trung Quốc lúc này mà)

Thời đó ở biển Đông người ta đi chày cá ...bị sóng biển wánh làm lật ghe thuyền...cho nên xưng danh hiệu của Ngài và nhiều người được linh ứng...Cho nên mới có biệt danh của Ngài là "Quán Âm Nam Hải"...chứ thực ra trong kinh điển đâu nói Quán Thế Âm ở biển này đâu...(Mình thấy người ta vẽ hình Bồ Tát ngồi trên hoa sen ở trên mặt biển, hay là Bồ Tát đứng trên còn rồng, cái đó là Quán Âm Nam Hải đó)

Cho nên, 12 nguyện đó chẳng phải nhất định trong kinh nào, sách này, đó là người đời sau liệt kê ra các hạnh nguyện và tán thán Ngài.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng khuyên chúng sanh nên niệm đức Bổn Tôn của Ngài là Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách